Tính từ đuôi I trong tiếng nhật

5 32 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 12:14

... 名高い n i ti ng n i danh[danh cao] 151 なつかしい 懐かしい ti c nhớ nu i ti c c m thấy nhớ v [h i] 152 なまぐさい 生臭い tanh tham vọng m u tính đ y tính tốn qi đ n [sinh xú] 153 なまぬるい 生温い ngu i nhiệt độ gi m mập... đ t giá[tơn] 146 とぼしい 乏しい thi u thốn thi u h t[phạp] 147 ながい 長い d i( ích th ớc) âu(th i gian)[tr ng] 148 なげかわしい 嘆かわしい đau buồn th ơng ti c đau xót[thán] 149 なさけない 情けない xót thơng c m từ bi tử... ng hơng có n i dung[ 199 めざましい 目覚しい tr n xoe m t tr n tr n m t đáng ngạc nhi n inh ngạc[m c giác] 200 めずらしい 珍しい ỳ hi m hi m có[trân] 201 めんどうくさい 面倒くさい ph c tạp phi n ph c r c r i[ diện đ o] 202
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính từ đuôi I trong tiếng nhật, Tính từ đuôi I trong tiếng nhật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay