Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)

36 9 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 11:51

Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp) Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo LỜI MỞ ĐẦU Tiền tệ từ lâu trở thành vật ngang giá chung các hàng hoá dịch vụ Các giao dịch buôn bán ở hầu hết nơi giới sử dụng tiền và tiền tệ gắn liền với quan hệ lợi ích Thực tế này minh chứng cho vai trò quan trọng tiền tệ kinh tế các quốc gia toàn giới Nó đặc trưng bởi sức mua; sức mua thay đổi hay lạm phát xuất hiện ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích người, từ các tổ chức, cá nhân các phủ Do vậy, lạm phát là đối tượng nghiên cứu các nhà kinh tế học từ nhiều năm Lạm phát là vấn đề nghiêm trọng các hoạt động kinh tếchính trị-xã hội khơng ở Việt Nam mà hầu hết các nước giới quan tâm Lạm phát là tiêu đánh giá trình độ phát triển kinh tế quốc gia là trở ngại lớn công phát triển đất nước Việc xem xét, đánh giá, nghiên cứu nhằm mục đích tìm nguyên nhân dẫn đến lạm phát và tìm cách khắc phục nào là vô cần thiết Lý thuyết lạm phát khá phát triển việc làm nào vận dụng các biện pháp để kiểm soát chúng có hiệu quả kinh tế là vấn đề phức tạp Để hiểu rõ bản chất lạm phát, tác hại tác động và biện pháp kiềm chế lạm phát ở nước ta, cần hiểu rõ khái niệm bản lạm phát, nguyên nhân gây lạm phát cách khắc phục lạm phát… Được hướng dẫn thầy giáo -Thạc sỹ Lê Bảo và qua tham khảo số sách báo tài liệu, em xin đưa vài suy nghĩ với mong muốn tìm hiểu và vận dụng tốtluận “lạm phát tình hình lạm phát ở Việt Nam những năm gần đây” Trong bài viết khơng thể tránh khỏi sai sót, em mong các thầy bỏ qua và đóng góp ý kiến để em hiểu sâu vấn đề này Em xin chân thành cám ơn SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo I NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VỀ LẠM PHÁT Khái niệm và đo lường lạm phát 1.1 Khái niệm Lạm phát là phạm trù kinh tế khách quan phát sinh từ chế độ lưu thông tiền giấy Điều này xuất phát từ chỗ tiền giấy là loại dấu hiệu giá trị phát hành vào lưu thông để thay cho tiền đủ giá nhằm thực hiện vai trò trung gian trao đổi Bản thân tiền giấy khơng có giá trị nội tại mà mang giá trị danh nghĩa Do đó, có hiện tượng thừa tiền giấy lưu thông thì người ta khơng có xu hướng giữ lại tay mình đồng tiền bị giá và lượng tiền thừa ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và lưu thông hàng hóa Có nhiều nhà kinh tế tìm định nghĩa cho thuật ngữ “lạm phát”, chưa có thống hoàn toàn Quan điểm cổ điển cho lạm phát xảy số tiền lưu hành vượt quá dự trữ vàng làm đảm bảo ngân hàng phát hành Cụ thể, người ta dựa vào tỷ lệ đảm bảo tiền tệ để xem xét có lạm phát hay khơng Chẳng hạn, pháp luật ấn định tỷ lệ đảm bảo tối thiểu tiền tệ là 40%, tỷ lệ xuống mức pháp định tức là ngân hàng phát hành tiền quá mức Quan điểm thứ hai cho rằng, lạm phát là cân đối tiền và hàng kinh tế Có thể tóm tắt phương trình Fisher : M.V=P.Y Nếu tổng khối lượng tiền lưu hành (M) tăng thêm tổng lượng hàng hóa – dịch vụ trao đổi (Y) giữ vững, tất nhiên mức giá trung bình (P) phải tăng Và thêm vào tốc độ lưu thơng tiền tệ (V) tăng thì ( P) lại tăng nhanh Một quan điểm khác cho lạm phát là tăng giá các loại hàng hóa ( tư liệu tiêu dùng, tư liệu sản xuất và hàng hóa sức lao động) Lạm phát xảy mức chung giá cả và chi phí tăng Theo quan điểm này thì giá cả tăng lên cho dù bất kỳ nguyên nhân nào là lạm phát Lạm phát và giá cả tăng ý nghĩa Thật gía cả đờng loạt tăng lên là biểu hiện bản lạm phát mà Vậy lạm phát là gì? Lạm phát là hiện tượng tiền lưu thông vượt quá nhu cầu cần thiết làm cho chúng bị giá, giá cả hầu hết các loại hàng hóa tăng lên đờng loạt SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo Như thấy các nhà kinh tế học thừa nhận đặc điểm chung lạm phát là tượng mức giá chung các hàng hoá và dịch vụ tăng lên và sức mua thực tế đồng tiền giảm xuống so với thời điểm trước 1.2 Đo lường lạm phát Để đánh giá tác động lạm phát đến kinh tế, từ đưa giải pháp thích hợp, cần đo lường lạm phát Tỷ lệ lạm phát hàng năm xác định tỷ lệ thay đổi số giá cả ở năm (tháng) so với số giá cả năm (tháng) chọn làm gốc = x 100 % Có nhiều loại số giá cả như: Chỉ số giá tiêu dùng, số giá sản xuất và số giảm phát GNP Trong số giá cả thường sử dụng là số giá tiêu dùng • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI- Consumer Price Index) sử dụng rộng rãi để tính tỷ lệ lạm phát CPI đo lường mức giá bình quân gia quyền nhóm hàng hoá, dịch vụ khoảng thời gian Số lượng, chủng loại hàng hoá nào lựa chọn lại tuỳ theo quy định nước CPI năm n tính sau: CPIn = ( x x 100) + ( x x 100) + Trong đó: CPIn là số giá tiêu dùng năm n Pn là giá hàng hoá năm n (Pn gạo là giá gạo vào năm n) Po là giá hàng hoá vào năm chọn làm năm gốc Tỷ lệ chi tiêu cho loại hàng hóa thường cố định, tức là giá các loại hàng hóa thay đổi từ năm này sang năm khác trọng số các hàng hóa giữ nguyên CPI là tỷ lệ % giá cả hiện tại giỏ hàng hoá với cấu tiêu dùng ở năm gốc so với giá giỏ hàng hoá vào thời điểm gốc • Chỉ số giá sản xuất (PPI - Producer Price Index) phản ánh biến động mức giá bán bn hay giá cả đầu vào (chi phí sản xuất) Chi phí đầu vào biến đổi dẫn tới thay đổi xu giá cả thị trường SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo • Chỉ số giảm phát tổng sản phẩm quốc nội (GDP deflator) đo lường mức giá bình quân tất cả các hàng hóa, dịch vụ cấu thành nên GDP (bao gồm tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu phủ, xuất ròng); CPI bao gờm các hàng tiêu dùng Cơng thức để tính số giảm phát GDP là: Chỉ số giảm phát GDP = x 100 % Trong cơng thức tính số giảm phát GDP, GDP danh nghĩa là tổng giá trị tiền tính theo giá cả hiện tại tất các hàng hoá và dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ quốc gia thời kỳ định, thường là năm Còn GDP thực tế đo lường giá trị tổng sản lượng kinh tế năm hiện tại theo giá cả năm gốc Vào thời kỳ có lạm phát, số giảm phát GDP lớn 100% Ở nước ta, phương pháp cải tiến để tính số giá tiêu dùng (CPI) Tổng cục Thống kê thức cơng bố từ tháng 1/1998 Theo đó, CPI cả nước tính dựa sở số giá tiêu dùng tất cả các tỉnh thành Giỏ hàng hoá để tính CPI gồm 296 mặt hàng (cả hàng hoá và dịch vụ) Giá kỳ gốc là mức giá bình quân năm 1995 CPI hàng tháng công bố với kỳ gốc so sánh: CPI bình quân năm 1995, so với tháng trước, so với tháng năm trước và so với tháng 12 năm trước Vàng và đô-la Mỹ (USD) cơng bố số giá riêng, khơng tính chung vào CPI Các loại lạm phát phân theo mức độ Do biểu hiện đặc trưng lạm phát và tăng lên giá cả hàng hóa nên các nhà kinh tế thường dựa vào tỷ lệ tăng giá để làm phân loại lạm phát thành mức độ khác nhau: thiểu phát, lạm phát vừa phải, lạm phát cao và siêu lạm phát • Thiểu phát là lạm phát ở tỷ lệ thấp Đây là vấn nạn quản lý kinh tế vĩ mơ Khơng có tiêu chí xác tỷ lệ lạm phát phần trăm (%) năm trở xuống thì coi là thiểu phát Một số tài liệu kinh tế học cho tỷ lệ lạm phát ở mức 3-4 % năm trở xuống gọi là thiểu phát Tuy nhiên, ở nước mà quan quản lý tiền tệ (ngân hàng trung ương) không ưa lạm phát thì tỷ lệ lạm phát 3-4% năm cho là hoàn toàn trung bình, chưa phải thấp đến mức coi là thiểu phát SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo • Lạm phát vừa phải là loại lạm phát mà tốc độ tăng giá cả chậm, ở mức số (dưới 10%) năm Khi đó, tiền tệ giá khơng nhiều và người ta tin tưởng vào giá trị đồng tiền Ở hầu hết các kinh tế thị trường, lạm phát vừa phải ln tờn tại • Lạm phát cao là lạm phát xảy giá cả tăng với tốc độ số (30%, 50%, 100%, 500% ) Lạm phát cao gọi là lạm phát phi mã Khi đó, tiền giá trị cách nhanh chóng và người ta nắm giữ lượng tiền tối thiểu để đảm bảo cho các giao dịch hàng ngày Lạm phát cao gây nhiều tác hại đến phát triển kinh tế xã hội • Siêu lạm phát là hiện tượng tốc độ tăng mức giá nhanh chóng, có tới vài trăm % tháng hay vài nghìn % năm Siêu lạm phát kéo dài quá nhiều năm tiền gần hết giá trị, các doanh nghiệp hoạt động và phá sản, người dân không dùng tiền các giao dịch và quốc gia gặp phải tình trạng này buộc phải cải tổ sách kinh tế nước mình và tìm cách chấm dứt lạm phát Những nguyên nhân gây nên lạm phát 3.1 Lạm phát cầu kéo Lạm phát cầu kéo xảy tổng cầu tăng nhanh so với sản lượng tiềm kinh tế, kéo theo tăng lên mức giá ở điểm cân tổng cung và tổng cầu Có nguyên nhân làm cho tổng cầu tăng là: gia tăng cung tiền, tăng chi tiêu phủ và xuất tăng Bản chất lạm phát cầu kéo là chi tiêu quá nhiều tiền để mua lượng cung hàng hóa hạn chế điều kiện kinh tế đạt cân thị trường lao động Có thể thấy rõ chế lạm phát cầu kéo qua mô hình SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo Lạm phát cầu kéo P (Mức giá) AS AS AS P3 P2 P1 P0 AD2 AD1 AD0 Q* , Q Q (San lượng) Trong ngắn hạn, đường tổng cung AS (Aggregate demand) đầu nằm ngang và dốc ngược lên vượt quá mức sản lượng tiềm Q* Điều này là chưa đạt mức sản lượng tiềm năng, thay đổi nhỏ giá cả đầu (hàng hoá, dịch vụ) khuyến khích các hãng tăng nhanh sản lượng sản xuất để đáp ứng tăng lên nhu cầu, thu nhiều lợi nhuận Khi sản lượng kinh tế là Q’ > Q*, chi phí đầu vào kịp thời điều chỉnh tăng lên, các hãng khơng động lực để tăng cao sản lượng nữa, dù giá có tăng nhiều sản lượng khơng tăng đáng kể hay đường AS có độ dốc lớn Lúc đó, cầu tăng mạnh, đường AD0 dịch chuyển lên đến vị trí là AD1 và mức giá tăng nhanh từ P0 đến P1 Tổng cầu tăng liên tục làm cho đường tổng cầu liên tiếp dịch chuyển phía bên phải và mức giá không ngừng tăng lên, tức là xảy lạm phát cầu kéo Khi đường cầu dịch chuyển đến AD1, kinh tế ở trạng thái vượt quá trạng sản lượng tiềm và toàn dụng nhân công, người lao động gây áp lực tăng lương làm cho tổng cung giảm, đường tổng cung AS0 dịch chuyển bên trái tới vị trí SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo AS1 Mức giá tăng tiếp từ P1 đến P2, kinh tế lại chuyển trạng thái đạt mức sản lượng tiềm và toàn dụng nhân công Cứ thế, sau đường tổng cầu dịch chuyển bên phải thì đường tổng cung lại dịch chuyển bên trái kéo theo mức giá tăng liên tục 3.2 Lạm phát cầu thay đổi Lạm phát này xảy lượng cầu mặt hàng giảm đi, lượng cầu mặt hàng khác lại tăng lên Nếu thị trường có người cung cấp độc quyền và giá cả có tính chất cứng nhắc, tăng mà khơng thể giảm, thì mặt hàng khơng giảm giá dù lượng cầu giảm Trong mặt hàng có lượng cầu tăng thì lại tăng giá Kết quả là mức giá chung tăng lên, dẫn đến lạm phát 3.3 Lạm phát tiền tệ Nguyên nhân gây lạm phát tiền tệ là lượng tiền kinh tế quá nhiều, vượt quá mức hấp thụ nó, nghĩa là vượt quá khả cung ứng giá trị kinh tếế́ Có thể ngân hàng trung ương lưu thông lượng tiền quá lớn kinh tế các nghiệp vụ thị trường mở hay sách tiền tệ lới lỏng Khi lượng tiền lưu thông quá lớn, ví dụ tay bạn có nhiều 100 triệu , thì tiêu dùng theo mà tăng lớn theo xã hội Áp lực cung hạn chế dẫn tới tăng giá thị trường, và sức ép lạm phát tăng lên 3.4 Lạm phát chi phí đẩy Lạm phát chi phí đẩy bắt ng̀n từ gia tăng chi phí các ngun nhân chủ yếu chi phí tiền lương tăng, giá nguyên vật liệu tăng, sách thuế và các khoản phải nộp khác tăng; công nghệ sản xuất lạc hậu, chế quản lý hiệu quả đẩy chi phí sản xuất tăng lên Mô hình cho ta thấy quá trình diễn lạm phát chi phí đẩy Lạm phát chi phí đẩy SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam AS P (Mức giá) GVHD: Ths Lê Bảo AS AS P2 P1 P0 AD1 AD0 , * Q Q Q (San lượng) Ban đầu đường tổng cầu là AD 0, đường tổng cung là AS0 Khi chi phí đầu vào tăng (ví dụ giá dầu lửa tăng), các hãng giảm mức cung hàng hoá, dịch vụ và đường tổng cung dịch chuyển sang tới vị trí AS1, sản lượng giảm xuống Q’, đẩy mức giá tăng từ P0 lên P1 Hiện tượng mức giá tăng liên tục, đồng thời sản lượng (hay GDP thực tế) suy giảm gọi tình trạng lạm phát đình trệ hay đình lạm (stagflation); kèm theo là thất nghiệp gia tăng 3.5 Lạm phát cấu Lạm phát cấu phát sinh cân đối sâu sắc cấu kinh tế (chẳng hạn công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ, khu vực sản xuất và khu vực dịch vụ, tích lũy và tiêu dùng) gọi là lạm phát cấu 3.6 Một số nguyên nhân khác Ngoài nguyên nhân trên, lạm phát là yếu tố nằm ngoài ý muốn chủ quan người hạn hán, lũ lụt, động đất, hoả hoạn, khủng bố làm nảy sinh lạm phát Khi điều này xảy diện rộng, gây thiệt hại lớn thì toàn kinh tế bị ảnh hưởng: sản xuất suy giảm, hàng hóa khơng đủ cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng và khắc phục hậu quả các kiện bất khả kháng Phân tích này đặc biệt trường hợp bất khả kháng xảy tại hay các vùng chuyên canh, các khu sản xuất mà ngun vật liệu, sản phẩm từ là ng̀n cung cấp chủ yếu cho kinh tế Nếu chúng kéo dài gây lạm phát SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo Lạm phát là kết quả kỳ vọng lạm phát các tác nhân kinh tế là kết quả đầu v.v Khi các doanh nghiệp, các cá nhân dự đoán lạm phát tăng, họ tính đến lạm phát các định mình: người cho vay nâng cao lãi suất danh nghĩa, người tiêu dùng tích trữ hàng hoá, doanh nghiệp nâng cao dần giá bán sản phẩm Chính việc này đẩy giá cả tăng lên và gây lạm phát Tương tự vậy, việc các nhà sản xuất các nhà đầu tích trữ hàng hoá, khơng bán thị trường để tạo sốt cung giả tạo dễ dẫn tới lạm phát SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo Tác động lạm phát đến kinh tế Lạm phát có tác động khơng mặt kinh tế mà cả khía cạnh trị, xã hội Mức độ tác động tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như: tỷ lệ lạm phát, khả dự toán xác thay đổi lạm phát Lạm phát có ảnh hưởng định đến phát triển kinh tế – xã hội tùy theo mức độ Nhìn chung, lạm phát vừa phải đem lại điều lợi bên cạnh tác hại ko đáng kể; lạm phát cao và siêu lạm phát gây tác hại nghiêm trọng kinh tế và đời sống Tác động lạm phát tùy thuộc vào lạm phát có dự đoán trước hay không nghĩa là công chúng và các thể chế có tiên tri mức độ lạm phát hay thay đổi mức độ lạm phát là điều bất ngờ Nếu lạm phát hoàn toàn dự đoán trước thì lạm phát không gây nên gánh nặng kinh tế lớn bởi người ta có giải pháp để thích nghi với Lạm phát khơng dự đoán trước dẫn đến đầu tư sai lầm và phân phối lại thu nhập cách ngẫu nhiên làm tinh thần và sinh lực kinh tế Lạm phát làm cho khó có thơng tin các nhân tố cấu thành nên giá cả hợp lý hàng hóa, dịch vụ nào và khó đưa định xem có nên mua hay khơng và mua nào là có lợi Dưới đây, xem xét cụ thể ảnh hưởng lạm phát đến kinh tế 4.1 Phân phối lại thu nhập và cải Một số người thường cho có lạm phát cao phân phối lại thu nhập và cải, thực tế khơng phải Có chứng cho thấy cả lạm phát vừa phải gây hiệu ứng này Lạm phát làm cho tổng thu nhập danh nghĩa tăng lên thực chất lại hàm chứa phân phối lại thu nhập và cải các nhóm dân cư (giữa người thuê lao động và công nhân, người vay và người cho vay, Chính phủ và người đóng thuế, ) Ích lợi hay thiệt hại lạm phát đem đến không phụ thuộc vào bản thân tỷ lệ lạm phát mà phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát không dự kiến Nếu người mua và người bán, chủ và thợ, dự đoán xác lạm phát thì khơng có phân phối lại thu nhập và cải Hiệu ứng tái phân phối thể hiện rõ nét thị trường lao động và thị trường vốn SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 10 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo chuyển tăng cao tác động lớn đến giá cả các mặt hàng khác Giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng tới 4,5% (cao gấp rưỡi mức tăng tháng Tết), đó, giá thực phẩm tăng 5,6%, ăn uống ngoài gia đình tăng 3,31% Giá nhà ở (gồm cả tiền thuê nhà, điện, nước, chất đốt…) và vật liệu xây dựng tăng 4,38% Ngay cả bưu viễn thơng, nhóm hàng thường xun giảm giá tháng trước, tăng nhẹ 0,02% tháng Các mặt hàng lại tăng giá 1% Riêng số giá vàng và đôla Mỹ (khơng tính vào CPI) giảm 1,2% và 1,6% Mức tăng CPI vượt 3% tháng cả nước vốn dự báo sau Hà Nội, TP HCM và số tỉnh công bố giá tiêu dùng tại địa phương mình Tuy nhiên, tốc độ tăng giá tới 3,32% xem là khá bất ngờ Con số này góp phần đưa lạm phát tháng đầu năm lên mức xấp xỉ 10%, vượt qua mức Quốc hội cho phép gần 3% So với tháng 4/2010, mặt giá hiện tại cao khoảng 17,6% Nguyên nhân gây nên lạm phát ở Việt Nam Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm phát cao ở Việt Nam thời gian gần đây, chủ yếu là nguyên nhân sau SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 22 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo 2.1 Lạm phát tiền tệ Đây là dạng thức lạm phát lộ diện khá rõ Lạm phát tiền tệ thường xuất phát từ sách tài khoá và sách tiền tệ Cho đến năm 2009, tỷ lệ cung tiền GDP Việt Nam xấp xỉ 120 %, từ năm 1992 – 1998, tỷ lệ này ở mức 20% Như vòng 10 năm, tỷ lệ cung tiền GDP nước ta tăng lần Tỷ lệ tăng cung tiền và tín dụng tăng nhanh tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa thời gian dài So với các nước khu vực, mức tăng cung tiền Việt Nam là khá nhanh Từ sau khủng hoảng 19971999, các nước khu vực có xu hướng giảm cung tiền có Trung Quốc và Việt Nam Trung Quốc đẩy tỷ lệ cung tiền từ khoảng 20% GDP lên xấp xỉ 120% GDP vòng hai thập kỷ ( 1978-1998) Việt Nam đẩy mức cung tiền vòng thập kỷ (1998 – 2009) Cung tiền tăng nhanh quá mức làm cho đồng nội tệ giá, đẩy mức giá chung tăng lên, tình trạng lạm phát vì tăng cao Bên cạnh đó, chi tiêu quá mức và thất thoát lớn xây dựng bản phủ hay sách tiền tệ quá nới lỏng, dẫn tới tăng cung tiền, tăng đầu tư tín dụng quá mức v.v là nguyên nhân gây lạm phát 2.2 Lạm phát cầu kéo Do đầu tư bao gồm đầu tư công và đầu tư các doanh nghiệp tăng, làm nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu và thiết bị công nghệ tăng; thu nhập dân cư, kể cả thu nhập xuất lao động và người thân từ nước ngoài gửi khơng tính vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng, làm xuất hiện phận dân cư nhu cầu cao Biểu hiện rõ lạm phát cầu kéo là nhu cầu nhập lương thực thị trường giới tăng, làm giá xuất tăng (giá xuất gạo bình quân nước ta năm 2007 tăng 15% so với năm 2006) kéo theo cầu lương thực nước cho xuất tăng Trong đó, ng̀n cung nước tác động thiên tai, dịch bệnh tăng kịp Tất cả các yếu tố nói gây lạm phát cầu kéo, đẩy giá số hàng hoá và dịch vụ, là lương thực thực phẩm tăng theo SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 23 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo 2.3 Lạm phát chi phí đẩy Nguyên nhân loại lạm phát này là giá nguyên liệu, nhiên liệu đồng loạt tăng mạnh tháng đầu năm 2011 Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tăng giá lần (ngày 24/2 và ngày 29/3), lít xăng tăng khoảng 30%, dầu tăng khoảng 38% tác động trực tiếp tăng số giá nhóm giao thơng vận tải và gián tiếp nhiều vòng đến hoạt động sản xuất các lĩnh vực khác Giá điện cho sản xuất, sinh hoạt điều chỉnh tăng Mặt khác, giá nguyên nhiên liệu giới năm gần tăng mạnh Trong điều kiện kinh tế nước ta phụ thuộc lớn vào nhập ( nhập chiếm đến 90% GDP ) giá nguyên liệu nhập tăng làm tăng giá thị trường nước 2.4 Lạm phát thâm hụt mậu dịch và thâm hụt ngân sách quốc gia 2.4.1 Lạm phát thâm hụt mậu dịch Năm 2009, Việt Nam xuất cảng 56,6 tỷ USD, 12% thấp năm 2008, chủ yếu xuất cảng quần áo (9 tỉ USD), dầu thô (6,2 tỉ USD), giầy dép (4,2 tỉ USD), sản phẩm nông, lâm nghiệp và hải sản Nhập cảng vào Việt Nam năm 2009 tổng cộng là 68,8 tỷ USD, 18% thấp năm 2008 Nguyên nhân cho sụt giảm làm nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Việt Nam bắt đầu hoạt động nên Việt Nam nhập 6,2 tỷ USD xăng dầu thay vì 10,8 tỷ USD vào năm 2008 Những mặt hàng nhập vào Việt Nam nhiều là máy móc và đờ phụ tùng chiếm 12,4 tỉ USD, sắt và thép 5,3 tỉ, tơ sợi 4,2 tỉ, hàng điện tử và computer 3,9 tỉ, Ơ-tơ 2,9 tỉ Nhập cảng nhảy vọt đưa đến người giàu có lợi dụng hội Việt Nam vào WTO đặt mua hàng hóa xa sỉ máy bay, xe đắt tiền v.v…, thêm vào yêu chuộng hàng hoá nước ngoài dân chúng xuất phát từ ý thức vọng ngoại, không tin tưởng vào hàng hoá nội địa Sau 24 năm “đổi mới“ Việt Nam không thoát khỏi kinh tế gia công và nông nghiệp Việt Nam lệ thuộc vào xuất và phải nhập hàng hoá, máy móc dân chúng tiêu dùng Năm 2009, số thâm hụt mậu dịch là 12,2 tỉ USD Để chi phí cho thâm hụt mậu dịch, kinh tế nước đòi hỏi nhu cầu ngoại tệ và vốn nhập từ nước ngoài, qua gây áp lực giảm giá trị đờng tiền nội địa đưa đến việc tăng lãi xuất và lạm phát SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 24 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo 2.4.2 Lạm phát thâm hụt ngân sách quốc gia Các khoản thu nhà nước Việt Nam là từ thuế và lệ phí, bán dầu thơ, viện trợ và vay nước ngoài Cuộc khủng hoảng kinh tế làm nhà nước giảm các khoản thu từ thuế và bán dầu thô, đồng thời nhà nước phải chi phí để kích cầu nên thâm hụt ngân sách quốc gia tăng trưởng từ 1,7% vào năm 2007 lên 4,9% năm 2008 Theo ngân hàng phát triển Á Châu, năm 2009 Việt Nam thâm hụt ngân sách 10,3% Để chi phí cho thâm hụt ngân sách quốc gia, nhà nước buộc phải mượn thêm nợ Nếu nhà nước mượn nợ người dân nước thì vấn đề tương đối không nghiêm trọng, vì tiền lưu truyền nội địa kinh tế Trường hợp Việt Nam, nhu cầu vốn cao tổng số tiền tiết kiệm người dân nước nên thâm hụt ngân sách làm nhu cầu vốn càng cao và qua nhu cầu muợn vốn từ nước ngoài tăng lên Tiền lãi và tiền mượn nợ trả tiền thuế thu từ nhân dân nước Do số tiền thu thuế có giới hạn, không tăng thuế thì hoạt động nhà nước buộc phải thu hẹp (không gian chi tiêu) Nếu tiền lãi không trả cho chủ nợ hàng năm thì tiền nợ ngày cao Thêm vào đó, tiền nợ quá khứ và tiền nợ tương lai chồng chất ngày cao đẩy quốc gia rơi vào vòng luẩn quẩn khó thoát khỏi nợ hiện Theo dự đoán chuyên gia kinh tế quốc tế, năm 2009 Việt Nam mang nợ tổng cộng 47,5% tổng sản lượng quốc gia, có 25,7 tỉ USD là nợ nước ngoài Những rủi ro xảy trường hợp thâm hụt ngân sách và nợ nước ngoài cao là áp lực giảm giá trị đồng tiền nội địa dẫn đến tăng lãi xuất và tăng lạm phát Ngoài ra, gây áp lực giảm khả tín dụng quốc gia làm tăng lãi xuất tín dụng Các nguyên nhân làm tăng giá sản phẩm và lạm phát tăng tháng qua Tác động lạm phát đến kinh tế Việt Nam hiện 3.1 Tác động lạm phát đến lãi suất Lạm phát cao và triền miên hiện có ảnh hưởng xấu đến mặt đời sống kinh tế, trị, xã hội Việt Nam Tác động lạm phát đến kinh tế là lãi suất SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 25 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo Ta biết : Lãi suất thực = lãi suất danh nghĩa – tỷ lệ lạm phát Để trì và ổn định hoạt động mình, hệ thống ngân hàng phải luôn cố gắng trì tính hiệu quả tài sản nợ và tài sản có, tức là phải ln ln giữ cho mức lãi suất ổn định Do đó, tỷ lệ lạm phát tăng cao, muốn cho lãi suất thực ổn định, lãi suất danh nghĩa phải tăng lên tỷ lệ lạm phát Cụ thể là tháng gần đây, các ngân hàng đồng loạt ngầm tăng lãi suất lên vài % so với mức lãi suất huy động quy định là 14 %/ năm khách hàng cá nhân Việc ngầm tăng lãi suất này là các ngân hàng “ thiếu vốn” Với thời buổi trượt giá hiện thì mức trần lãi suất huy động 14% không đảm bảo cho người gửi tiền hưởng mức lãi thực dương, nhiên các ngân hàng phải tuân theo quy định đề Lãnh đạo các ngân hàng lớn thì mong muốn chế lãi suất tự hóa tình hình hiện và ngân hàng phép áp lãi suất huy động tùy theo nhu cầu vốn họ Vì ngân hàng có chiến lược kinh doanh và mục tiêu tăng trưởng khác nhau, đối tượng khách hàng khác nhau, quan điểm rủi ro và lợi nhuận khác nhau, lại chịu khung trần chung lãi suất huy động thì khó cho các ngân hàng Mức trần lãi suất huy động 14% không đủ bù lạm phát, mà phải tăng thêm - 4% Nhưng giai đoạn đặc biệt hiện nay, Ngân hàng Nhà nước khơng áp dụng biện pháp mang tính hành để quản lý thị trường, thì thị trường náo loạn Bởi thực tế, lãi suất tăng cao không giúp cho nguồn vốn ngân hàng tăng lên, bởi lượng tiền gửi Các ngân hàng tăng lãi suất vì muốn giữ chân khách hàng, đảm bảo nguồn vốn cho các loại hình dịch vụ khác nhà băng Song việc đẩy mạnh lãi suất huy động lại kéo theo nhiều hệ lụy khác, các nhà băng phải nâng lãi suất vay lên theo, gây khó khăn cho doanh nghiệp Được biết, tháng 4.2011, lãi suất vay thực tế các ngân hàng, kỳ hạn ngắn lên tới 20 - 22% năm, vay tiêu dùng, sản xuất kinh doanh lên đến 23 - 24% năm Các ngân hàng thừa nhận khó khăn cả khâu huy động vốn và cho vay Thời điểm này, việc gọi vốn các ngân hàng khó trước đây, và các ngân hàng phải nổ lực công tác truyền thông, tiếp thị bên ngoài và cả nội để huy động vốn SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 26 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo 3.2 Tác động đến tỷ giá Lạm phát tăng cao làm cho đồng tiền VNĐ yếu và giá Người tiêu thụ khơng tin tưởng nhiều vào VNĐ và họ có xu hướng giữ vàng ngoại tệ Số liệu thống kê cho thấy, từ tháng 6/2008 đến nay, Ngân hàng Nhà nước lần điều chỉnh tỷ - giá bình quân liên ngân hàng, song mức độ điều chỉnh không lớn lần này: • Ngày 11/6/2008, điều chỉnh lên 16.461 VND/USD (+1,99%) • Ngày 25/12/2008, điều chỉnh lên 16.989 VND/USD(+ 3%) • Ngày 26/12/2009, điều chỉnh lên 17.961 VND/USD (+ 5,44%) • Ngày 11/2/2010, điều chỉnh lên 18.544 VND/USD (+ 3,36%) • Ngày 18/8/2010, điều chỉnh lên 18.932 VND/USD (+ 2,09%) • Ngày 11/2/2011, điều chỉnh lên 20.693 VND/USD (+ 9,3%) Động thái này Ngân hàng Nhà nước nhiều chuyên gia đánh giá cao, nhiên, việc trì và giữ tỷ giá thức sát với tỷ giá thị trường là vấn đề khó cho quan quản lý, mà tỷ giá biến động nhiều nguyên nhân lạm phát cao, thâm hụt cán cân thương mại lớn, và đặc biệt là việc các tổ chức kinh tế, cá nhân đầu găm giữ ngoại tệ, làm cho cân đối cung cầu ngoại tệ bị cân đối nghiêm trọng, gây áp lực lớn lên tỷ giá Tỷ giá tăng gây nên bất lợi cho các nhà sản xuất phụ thuộc nhập Với mức nhập lên đến 84 tỉ USD GDP 102 tỉ USD năm 2010, 10% là hàng tiêu dùng, 20% là trang thiết bị, máy móc, lại khoảng 70% là đầu vào cho hoạt động kinh tế xăng dầu, sắt thép, sợi , kinh tế nước ta quá phụ thuộc vào nhập và việc điều chỉnh tỉ giá mạnh lần này dẫn đến tăng giá đáng kể các mặt hàng nhập thiết yếu kể và qua tác động tới giá thành sản phẩm và giá mua người tiêu dùng 3.3 Tác động lạm phát đến đời sống người có thu nhập thấp Lạm phát cao gây tác động xấu đến người có thu nhập thấp, đặc biệt là người sống chủ yếu nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền cơng Phần lớn người có thu nhập thấp là người làm công ăn SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 27 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo lương (như công nhân, viên chức, người hưu, người hưởng trợ cấp xã hội khác ); người kinh doanh nhỏ lẻ, và nông dân Trong người có thu nhóm nhập thấp, người sống tiền lương là người bị lạm phát làm cho khuynh đảo sống Đó là vì, thu nhập người này phụ thuộc chủ yếu vào nguồn tiền lương (tương đối cố định) mà họ nhận được, nên lạm phát cao, sức mua tiền tệ bị giảm mạnh thì thu nhập thực tế họ bị giảm sút Những năm gần đây, phủ có nhiều cố gắng vấn đề cải cải tiến tiền lương, tiền công nhằm cải thiện đời sống cho người lao động Tuy vậy, tốc độ tăng tiền lương chậm nhiều so với tốc độ tăng giá (thực tế là tăng lương thì tính năm, tăng giá thì lại diễn tháng ngày), chí tăng giá diễn trước cả tăng lương, nên hậu quả là người nghèo không đủ khả chi trả cho nhu cầu thiết yếu sống Thời điểm hiện nay, giá các mặt hàng thiết yếu đồng loạt tăng xăng dầu, gas, điện, nước, gạo, các loại thực phẩm, nên dù lương có tăng thì số lượng hàng hóa mà họ mua khơng có gì thay đổi, chí trước Đó là chưa kể đến tình trạng giá tăng vọt vào dịp tết, giá lương thực thực phẩm ở nhiều nơi tăng gấp rưỡi đến gấp đôi so với ngày bình thường Nhìn chung, nhóm người có thu nhập thấp thường có tỷ trọng chi tiêu cho ăn uống tổng chi tiêu cho đời sống cao Trong đó, tốc độ tăng giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng gấp rưỡi so với tốc độ tăng giá chung nên đời sống thực tế người có thu nhập thấp bị lạm phát làm cho chao đảo 3.4 Tác động lạm phát đến đầu tư Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, các kế hoạch tiết kiệm dân chúng và đầu tư các nhà đầu tư khó thực hiện Để đo lường hiệu quả đầu tư quốc gia,các chuyên gia thường dùng hệ số ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tính tổng số vốn đầu tư chia cho tổng số tăng trưởng GDP Theo cách tính này, tăng trưởng GDP càng cao thì hệ số ICOR càng nhỏ Năm 2007, Việt Nam có hệ số ICOR là 5,2; năm 2008 là 6,66 và năm 2009 là Những số vừa nêu minh chứng hiệu quả đầu tư tại Việt Nam ngày càng xấu Giá sản phẩm cao làm tăng lạm phát và số nợ quốc gia, đặc biệt nợ nước ngoài để chi phí cho đầu tư khơng thể trả hay không trả SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 28 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo sớm gây áp lực giảm giá trị đồng tiền nội địa, giảm tín dụng quốc gia, tăng lãi xuất và tăng lạm phát Những rủi ro và tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn đầu tư tại Việt Nam Các nhà đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi Việt Nam giá trị tiền nội địa có xu hướng giảm nhiều lâu dài Trong trường hợp này, khủng hoảng tương tự ở Thái Lan vào năm 1998 xảy tại Việt Nam 3.5 Tác động đến hoạt động ngoại thương và cán cân toán Đối với kinh tế nước ta, lạm phát tác động đến hoạt động ngoại thương và cán cân toán thông qua tác động đến tỷ giá hối đoái Từ nửa năm 2010, tỷ giá thị trường phi thức ln ln vượt trần, có tới 10% Bên cạnh đó, dòng vốn nước ngoài (FDI, ODA và kiều hối) lớn không đủ bù đắp thâm hụt thương mại khoản “sai số và thiếu sót” (mà nguyên nhân là người dân và doanh nghiệp chuyển danh mục tiền tệ sang vàng và đô la) Kết quả là cán cân toán bị thâm hụt và dự trữ ngoại hối tụt xuống mức thấp kể từ năm 2005 dù tính theo số tuyệt đối hay tính theo số tuần nhập Năm 2010, cán cân toán nước ta thâm hụt ước khoảng tỷ USD, có cải thiện so với năm 2009 (8,8 tỷ USD) Tuy nhiên, tính cách chi tiết thì số này vào khoảng 2,5 tỷ USD, lượng kiều hối đạt khoảng 8,4 tỷ USD, FDI, FII (tính riêng dòng tiền vào thị trướng chứng khoán dương khoảng tỷ USD), ODA,…đều đạt kết quả tốt Biến động cán cân toán và tỉ lệ lạm phát 2001 -2010 Ngìn: ADB, Tưíng cc Thưëng kï cấc nûúác SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 29 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo Dự đoán lạm phát ở Việt Nam năm đến Mức lạm phát năm 2011 và năm đến có tời tệ năm 2008 hay khơng, là câu hỏi nan giải cho các chuyên gia kinh tế Nhiều tổ chức tài ở nước ngoài dự báo lạm phát Việt Nam 2011 quanh mức 10% Tuy nhiên các dự báo cho thấy có yếu tố tùy thuộc vào biến động diễn biến giá giới là yếu Điều có nghĩa rằng, lạm phát ở Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế giới không phụ thuộc vào kinh tế Việt Nam Vấn đề đặt là cần phải đề phòng để thích ứng nguy biến động giá giới không phải là yếu tố nội tại kinh tế Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thì cho Việt Nam khó có khả kiểm soát lạm phát ở mức số và giá tiêu dùng cuối năm 2011 cao thời điểm cuối 2010 là 13,3% Giám đốc ADB Việt Nam, ông Ayumi Konishi và các chuyên gia khác tổ chức này thống lạm phát là thách thức lớn kinh tế Việt Nam Theo các chuyên gia Ngân hàng Phát triển châu Á, Việt Nam khó giữ lạm phát ở mức số năm 2011, bởi mặt giá hiện cao kỳ 2010 khoảng 13-14% “Nếu tháng lại, tăng CPI có là 0% thì đến cuối năm, giá tiêu dùng cao thời điểm cuối năm 2010 khoảng 13,3%”, ông Konishi nhận định ADB dự báo lạm phát giảm mức 6-7% năm 2012 SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 30 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo Về lạm phát ở Việt Nam, ADB cho CPI tiếp tục tăng đến hết tháng và đỉnh điểm lên tới 16% (so sánh với kỳ năm trước) ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2011 giảm 6,1% tác động các biện pháp thắt chặt tiền tệ (dự báo trước là 7%) Tuy nhiên, đến 2012, tốc độ tăng trưởng này phục hồi, trở lại mức 6,7% môi trường kinh tế ổn định hơn, giúp kích thích tiêu dùng và đầu tư III CÁC GIẢI PHÁP NHẰM KIỀM CHẾ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Để đối phó với tình hình lạm phát hiện nay, cần phải kết hợp đờng các sách tiền tệ với sách tài khoá và sách tỉ giá để nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế nhà nước, giảm bớt sức ép sách tiền tệ đến hoạt động các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp, bảo đảm các doanh nghiệp có ng̀n tín dụng để mở rộng đầu tư, làm cho việc chống lạm phát không ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng và việc làm Thắt chặt tiền tệ Các biện pháp dành cho sách thắt chặt tiền tệ hiện cần phải áp dụng cách linh hoạt Xuất phát từ nhận định lạm phát thường xuất hiện lượng tiền lưu thông tăng, cần hạn chế lượng tiền lưu thông cách: Tăng lãi suất cho vay vốn và lãi suất tái chiết khấu và hạn chế mức tăng tín dụng Quy định dự trữ bắt buộc hợp lí để vừa bảo đảm an toàn hệ thống đồng thời nâng cao khả khỏan hoạt động ngân hàng Thêm là việc phát hành tín phiếu và phân hạn mức mua cho các Ngân hàng Thương mại để rút bỏ bớt tiền khỏi lưu thơng Chính sách tài khóa Cần phải thực hiện bước kế hoạch giảm thâm hụt để tiến tới cân ngân sách, vì là tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng Thắt chặt chi tiêu phủ; kiểm soát chặt chẽ đầu tư công và đầu tư các doanh nghiệp nhà nước; giảm mạnh chi phí hành các quan nhà nước nhằm giảm bớt sức ép cầu là các loại cầu không tạo hiệu quả Với các dự án, cần loại bỏ dự án đầu tư hiệu quả, thắt chặt khoản chi chưa thực cần thiết SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 31 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo tạo điều kiện cho đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng Trong thời gian tới cần thực hiện đồng những giải pháp điều tiết kinh tế vĩ mơ sau: Điều hành sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường tiền tệ để ổn định lãi suất nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, trường hợp có nhiều yếu tố bất lợi làm cho số giá tiêu dùng (CPI) tăng vượt khỏi tầm kiểm soát,cần áp dụng kịp thời các giải pháp thắt chặt tiền tệ sở sử dụng các cơng cụ sách tiền tệ, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc để kiểm soát tín dụng, đồng thời tiếp tục sử dụng nghiệp vụ thị trường mở công cụ chủ đạo việc điều tiết tiền tệ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất nghiệp vụ thị trường mở điều chỉnh tăng sở tôn trọng nguyên tắc thị trường để phát tín hiệu điều hành sách tiền tệ thận trọng và thúc đẩy các tổ chức tín dụng tập trung huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư Tiếp tục thực hiện chế điều hành tỷ giá linh hoạt bám sát cung cầu ngoại tệ thị trường, đảm bảo tỷ giá danh nghĩa bám sát tỷ giá thực, không để xảy các cú sốc đột biến tỷ giá; tiếp tục phát triển các cơng cụ phòng chống rủi ro thị trường ngoại hối; phối hợp việc điều hành tỷ giá và điều hành lãi suất nhằm đảm bảo mối quan hệ hợp lý lãi suất VND - tỷ giá - lãi suất ngoại tệ tránh gây tác động xấu thị trường ngoại hối phát triển kinh tế Ngoài ra, NHNN cần củng cố hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại an toàn, lành mạnh, hiện đại và bền vững thông qua việc sửa đổi các quy định mở văn phòng, chi nhánh, phân loại nợ đọng và trích lập rủi ro tín dụng Sử dụng cơng cụ hạn ngạch, thuế để điều tiết hoạt động xuất, nhập mặt hàng gây biến động giá nước gạo, sắt thép, phân bón, chất dẻo ; đờng thời thực hiện tốt dự trữ các mặt hàng để can thiệp thị trường nước xảy biến động thiên tai, và giá cả giới lên cao Thực hiện tốt công tác kiểm tra, quản lý thị trường, hệ thống phân phối để tránh đầu cơ, đẩy giá lên cao, đồng thời tiếp tục chấn chỉnh, xếp lại mạng lưới kinh doanh, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế kinh doanh số vật SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 32 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo tư, hàng hoá quan trọng xi măng, sắt thép, phân bón, điện, than, thuốc chữa bệnh để khắc phục tình trạng đầu cơ, mua bán lòng vòng, lũng đoạn thị trường… Đẩy mạnh cải cách hệ thống ngân hàng, đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá NHNN, nâng cao tính độc lập NH trung ương việc hoạch định thực thi sách tiền tệ và bền vững hệ thống ngân hàng nhiều rủi ro; đẩy mạnh cải cách tài cơng theo hướng phân công, xác định trách nhiệm các quan, trách nhiệm giải trình đảm bảo công khai minh bạch; đẩy mạnh xã hội hoá kinh tế, xã hội Ngoài ra, phải phát triển thị trường vốn, tài phục vụ hiệu quả đầu tư phát triển, tăng cường kiểm soát chặt chẽ đầu tư gián tiếp, khuyến khích đầu tư dài hạn Mở rộng quyền xuất nhập mở cửa biên giới khuyến khích các ng̀n nhập vào Việt Nam, làm cho thị trường ngày càng phong phú, làm cho cung và cầu trở lên cân hơn, việc nhập vào Việt Nam có tác dụng gây sức ép với hàng hoá nước buộc họ phải nâng cao chất lượng để đáp ứng thị hiếu khách hàng, hoạt động nhập cần có nhiều vốn ngoại tệ từ mà xuất gia tăng Nhà nước sớm thực hiện sách bảo hộ số ngành nước, việc bảo hộ này khơng có nghĩa là cấp nhập mà là đầu tư vốn, kỹ thuật để chất lượng hàng hoá đạt tiêu chuẩn, giá thành hạ để đủ sức cạnh tranh với thị trường quốc tế Sử dụng công cụ tỷ giá Nên điều chỉnh tăng nhẹ VNĐ so với USD Tăng nhẹ giá trị VNĐ có ảnh hưởng đến xuất không quá lớn Tăng giá VNĐ làm giá hàng nhập giảm, tăng nguồn cung, có tác dụng giảm mức tăng giá thị trường nội địa, là điều kiện nhập hiện chiếm tỉ lệ cao GDP nước ta Tăng giá VNĐ góp phần kìm giữ giá luơng thực hiện tăng tăng cao và có khả tiếp tục tăng trước nhu cầu thị trường giới SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 33 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo KẾT LUẬN Lạm phát là vấn đề nhạy cảm và gây tác động đa chiều đến kinh tế – xã hội Trong lịch sử có nhiều quốc gia rơi vào vòng xoáy lạm phát mà hậu quả là kéo theo các khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng trị Nhìn lại lịch sử lạm phát, từ cuối thể kỷ 19 đến đầu kỷ 20; ở nước ta lạm phát diễn nghiêm trọng và kéo dài mà ng̀n gốc là hậu quả nặng nề chiến tranh, cấu kinh tế bất hợp lý kéo dài Vấn đề lạm phát để lại bài học kinh nghiệm sâu sắc cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta Trong điều kiện kinh tế nước ta nhiều bất cập thị trường tài tiền tệ phát triển, sức cạnh tranh kinh tế thấp, các sách pháp luật vừa chồng chéo, vừa thiếu đồng thì việc kiến nghị giải pháp mới, qua phân tích thấu đáo là điều cần thiết nhằm kiềm chế tốt lạm phát, tạo môi trường kinh tế vĩ mô lành mạnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội Trên sở đó, Đảng và nhà nước ta cần đề xuất các biện pháp (chuyển dịch cấu đầu tư, nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư; giảm thâm hụt ngân sách nhà nước; phát triển hệ thống ngân hàng; cải cách khu vực kinh tế nhà nước; hoàn thiện hệ thống sách pháp luật, cải cách hành và nâng cao trình độ sản xuất) để giải các vướng mắc vấn đề lạm phát chống lạm phát, giữ vững kinh tế phát triển ổn định, cân đối là mục tiêu quan trọng Việt Nam phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần hòa nhập đất nước với cộng đờng quốc tế SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 34 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo MỤC LỤC SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 35 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phó tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Lý thuyết lạm phát- giảm phát và thực tiễn ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia , 2000 Tiến sĩ Lê Quốc Lý, Lạm phát – hành trình và giải pháp chống lạm phát ở Việt Nam, nhà xuất bản tài Hà Nội, 2005 Thạc sỹ Tơ Kim Ngọc- Trần Trọng Sinh, Lý thuyết tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất bản Thống Kê, 2000 Trường đại học kinh tế thành phố Hờ Chí Minh, khoa tài nhà nước, nhập mơn tài tiền tệ, nhà xuất bản lao động xã hội, 2008 Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, phân tích kinh tế vĩ mơ, nhà xuất bản tài chính, 2005 N Greogry Mankiw (Havard Business School), macroeconomics, (trường đại học kinh tế quốc dân, nhà xuất bản thống kê) Phó giáo sư, tiến sĩ Ngũn Đình Thọ, Tạp chí ngân hàng, Biến động cán cân toán và vấn đề nhập lạm phát ở Việt Nam (số 3+4, 2011), (01/03/2011) 8.http://tintuc.xalo.vn/001836295469/Kiem_soat_lam_phat_o_Viet_Nam_Thuc_tra ng_va_giai_phap.html?id=15b7d6d&o=0 http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/535958/Lam-phat-con-tang-toi-dau.html 10 http://namvietnetwork.wordpress.com/2011/01/23/l%E1%BA%A1m-phat- %E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-nam-nguy-hi%E1%BB%83m-cho-%E1%BB %95n-d%E1%BB%8Bnh-kinh-t%E1%BA%BF/ 11 http://tamnhin.net/TaichinhNganhang/7556/Lam-phat-Thuc-trang-va-giai-phap.html SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 36 .. .Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo I NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VỀ LẠM PHÁT Khái niệm và đo lường lạm phát 1.1 Khái niệm Lạm phát là phạm... báo lạm phát giảm mức 6-7% năm 2012 SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang 30 Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo Về lạm phát ở Việt Nam, ... dài gây lạm phát SVTH : Nguyễn Thị Hiền ( 30/4/1990) Lớp 34k04 Trang Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam GVHD: Ths Lê Bảo Lạm phát là kết quả kỳ vọng lạm phát các
- Xem thêm -

Xem thêm: Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp), Lạm phát và tình hình lạm phát ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay