Một số kinh nghiệm rèn đọc cho học sinh khó khăn về học môn tiếng việt lớp 1

12 24 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 11:44

PHẦN MỞ ĐẦU:1. Đặt vấn đề:Như chúng ta đã biết, đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ cố gắng tiến đến mục tiêu “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa” đất nước. Công cuộc đổi mới đất nước đang diễn ra từng ngày, từng giờ trên khắp đất nước. nó đòi hỏi phải có những con người lao động mới có bản lĩnh, có năng lực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thích ứng được với thực tiễn xã hội luôn luôn thay đổi và phát triển. ... chữ học trường Mầm non Kết thu sau: * Kết khảo sát số học sinh học Mẫu giáo, không học Mẫu giáo, học không Tổng số HS Học sinh Học sinh Học sinh Lớp 1/ 2 27 học sinh học không học sinh học 15 học. .. sinh không học mẫu giáo học sinh * Kết khảo sát nhận diện chữ học trường Mầm non: -4- Tổng số HS Học sinh Học sinh Học sinh Lớp 1/ 2 27 học sinh biết từ – 10 chữ 10 học sinh nhận biết hết 13 học. .. Một số kinh nghiệm rèn đọc cho học sinh khó khăn học mơn Tiếng Việt lớp 1, trường Tiểu học Hải Vân” giáo viên đồng nghiệp, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm lớp Một tham khảo đóng góp ý kiến để kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm rèn đọc cho học sinh khó khăn về học môn tiếng việt lớp 1, Một số kinh nghiệm rèn đọc cho học sinh khó khăn về học môn tiếng việt lớp 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay