Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương Huế (Khóa luận tốt nghiệp)

53 53 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 11:35

Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương HuếTăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương HuếTăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương HuếTăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương HuếTăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương HuếTăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương HuếTăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương HuếTăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương HuếTăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương HuếTăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương Huế Chuyên đề tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Theo đề án cấu lại tồn diện hệ thống NHTM Chính phủ phê duyệt vào tháng 10/2001, NHTM CP tập trung vào tăng cường lực tài quản lý Ngành ngân hàng xây dựng kế hoạch lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 663/2003/QĐ-NHNN ngày 26/06/2003 Q trình đòi hỏi ngân hàng Việt Nam nói chung hệ thống NHTM CP nói riêng phải tiềm lực mạnh, khả huy động vốn dồi Ngân hàng TMCP Sài Gòn cơng thương thành lập ngày 16 tháng 10 năm 1987 Đến qua 20 năm hoạt động, NHTM CP SGCT liên tục kinh doanh hiệu quả, ngân hàng Nhà nước đánh giá NHTM CP hàng đầu Việt Nam Sức cạnh tranh gay gắt hệ thống ngân hàng đòi hỏi NHTM CP SGCT phải đáp ứng nhu cầu cho vay sở cân đối nguồn vốn huy động ngày mở rộng, vậy, khơng thể đáp ứng “cầu” tín dụng “cung” bị giới hạn từ nguồn vốn huy động Ngày nay, ngân hàng biết đến với tốc độ tăng trưởng bền vững hoạt động Nếu NHTM nguồn vốn huy động ổn định, công tác sử dụng vốn hợp lý dẫn đến sức tăng trưởng “ấn tượng” tạo bước đột phá cho riêng Đây yếu tố tạo cho khách hàng tin cậy vững vàng vào ngân hàng Do vậy, giải pháp tăng cường huy động vốn ngân hàng ln mang tính thiết thực cần đổi cho phù hợp với biến động hàng thành phần kinh tế Đề tài “Tăng cường huy động vốn chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương Huế” lựa chọn sở thực tiễn Mục đích nghiên cứu - Luận giải sở huy động vốn ngân hàng thương mại - Phân tích thực tiễn huy động vốn chi nhánh NHTM CP Sài Gòn Cơng Thương Thừa Thiên Huế Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang Chuyên đề tốt nghiệp - Đề xuất số biện pháp nhằm tăng cường huy động vốn chi nhánh NHTM CP Sài Gòn Cơng Thương Huế Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận hoạt động huy động vốn ngân hàng thực tiễn công tác huy động vốn chi nhánh NHTM CP Sài Gòn Cơng Thương Huế Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung vào nghiên cứu, phân tích nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động huy động vốn chi nhánh NHTM CP Sài Gòn Cơng Thương Huế thời gian từ năm 2006 đến năm 2008 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Là phương pháp tìm hiểu vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu thân thông qua tài liệu sách, báo, tạp chí, truyền hình, internet… - Phương pháp vấn trực tiếp: Là phương pháp thu thập thông tin văn hay lời nói qua việc vấn người hiểu biết ngân hàng nói chung hoạt động huy động vốn nói riêng - Phương pháp quan sát: Là phương pháp sử dụng để đánh giá thực trạng hay hoạt động huy động vốn ngân hàng - Phương pháp so sánh: Là phương pháp dựa vào số liệu sẵn để tiến hành so sánh, đối chiếu (về tương đối tuyệt đối) - Phương pháp phân tích: Là phương pháp dựa số liệu sẵn để tiến hành so sánh, đối chiếu, đánh giá kiện Từ tìm cách lý giải, xác định tính hợp lý thơng tin hoạt động ngân hàng - Phương pháp tổng hợp: Là phương pháp tổng hợp lại thông tin thu thập cho phù hợp với đề tài nghiên cứu Kết cấu chuyên đề Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang Chuyên đề tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề gồm chương: Chương 1: Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng huy động vốn chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Cơng Thương Huế Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Cơng Thương Huế Chương Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang Chuyên đề tốt nghiệp NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Pháp lệnh ngân hàng ngày 23/05/1990 Hội đồng nhà nước xác định: “Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạy động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán” Ngân hàng thương mại chia làm hai loại: - Ngân hàng thương mại Nhà nước: Là Ngân hàng thương mại thành lập 100% vốn ngân sách nhà nước Hiện Việt Nam ngân hàng thương mại quốc doanh bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Ngân hàng phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Ngân hàng thương mại cổ phần: Là ngân hàng thương mại thành lập hình thức cơng ty cổ phần Trong cá nhân hay pháp nhân sở hữu số cổ phần định theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Một số Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam là: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Cơng Thương (Saigonbank) Ngân hàng Đông Á (EAB) Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) … 1.1.2 Một số nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Huy động vốn Các ngân hàng nhận tiền gửi tổ chức kinh tế, dân cư, thành phần khác nhiều hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, kỳ hạn loại tiền gửi Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang Chuyên đề tốt nghiệp khác Hoạt động huy động vốn ngân hàng nhằm mục đích cho vay kinh doanh Hoạt động huy động khoản vốn nhàn rỗi kinh tế, thúc đẩy lưu thơng tiền tệ Bản thân phản ánh ưu điểm tài trực tiếp trực tiếp thoả thuận nhược điểm khó phù hợp quy mơ vốn từ dẫn đến lãng phí mặt thời gian chi phí giao dịch 1.1.2.2 Cho vay, đầu tư Cho vay thể chức trung gian tài NHTM Đây hoạt động sơ khai ngân hàng: vay vay NHTM nhận nguồn vốn dư thừa kinh tế tiến hành hoạt động cho vay đến thành phần thiếu vốn chủ thể tham gia vào hoạt động tín dụng ngân hàng người gửi tiền, người vay tiền ngân hàng Người gửi tiền nhận khoản lãi định, người vay tiền vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ngân hàng trung gian cung cầu vốn gặp Ngân hàng nhận khoản chênh lệch lãi suất cho vay thu lãi suất gửi tiền phải trả Nền kinh tế phát triển hình thành nhiều loại hình tín dụng ngân hàng, phổ biến cho vay thương mại cho vay tiêu dùng Với chức trung gian tín dụng, NHTM làm phong phú thêm hệ thống kênh dẫn vốn, điều chuyển vốn, tạo lưu thông hàng hoá kinh tế Các ngân hàng đại ngày trở nên động thông qua việc đầu tư vào dự án Đây khoản tín dụng trung dài hạn đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng, chia sẻ rủi ro nhà đồng tài trợ Ngoài ra, phát sinh khoản tiền tạm thời nhàn rỗi, ngân hàng gửi vào tổ chức tín dụng khác hay đầu tư chứng khốn phủ nhằm tăng lợi nhuận 1.1.2.3 Một số dịch vụ khác Kinh doanh, mua bán ngoại tệ: hoạt động NHTM: mua bán đồng tiền theo yêu cầu khách hàng (giao dịch ngoai tệ giao – Spot) Ngày nay, hoạt động mua bán ngoại tệ thực Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang Chuyên đề tốt nghiệp thông qua giao dịch giao dịch kỳ hạn (forward), giao dịch hoán đổi (swap), giao dịch quyền chọn (options) Bảo lãnh: cam kết ngân hàng (bên bảo lãnh) với bên quyền (bên nhận bảo lãnh) việc thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng (bên bảo lãnh) trường hợp khách hàng không thực thực không nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh Khách hàng phải nhận nợ hoàn trả cho TCTD số tiền trả thay Một số hình thức bảo lãnh tiến hành: bảo lãnh toán, bảo lãnh thực hợp đồng, đồng bảo lãnh… Mở tài khoản giao dịch, làm trung gian toán: Các ngân hàng mở tài khoản giữ tiền cho doanh nghiệp cá nhân Ngân hàng tiến hành đầu tư phần thặng dư tiền mặt tạm thời vào chứng khốn sinh lời vào tín dụng ngắn hạn khách hàng cần tiền mặt để tốn Ngồi ra, tiện ích tốn khơng dùng tiền mặt góp phần rút ngắn thời gian kinh doanh nâng cao thu nhập cho khách hàng, thơng qua hình thức như: séc, uỷ nhiệm chi, nhờ thu, L/C, thẻ ATM… Môi giới đầu tư chứng khoán: ngân hàng cung cấp cho khách hàng hội mua cổ phiếu, trái phiếu hàng hoá khác thị trường chứng khoán Theo xu hướng nay, ngân hàng thường tổ chức công ty chứng khốn cơng ty mơi giới chứng khốn để cung cấp dịch vụ môi giới Những hoạt động ngày phát triển, giúp khách hàng thoả mãn nhu cầu đầu tu chứng khoán Cho thuê tài sản trung dài hạn (leasing): hoạt động xếp vào hình thức tín dụng trung dài hạn Ngân hàng cho khách hàng kinh doanh quyền lựa chọn mua thiết bị cần thiết thông qua hợp đồng thuê mua với điều kiện khách hàng phải trã từ 70% giá trị tài sản thuê Dịch vụ uỷ thác tư vấn, bảo quản tài sản: lưu giữ tài sản, giấy tờ giá khách hàng két Ngân hàng thường giữ hộ tài sản theo ngun tắc an tồn, bí mật, thuận tiện Trên sở kinh nghiệm quản lý tài chính, ngân hàng sẵn sàng đứng bảo quản tài sản quản lý hoạt động tài Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang Chuyên đề tốt nghiệp uỷ thác cá nhân doanh nghiệp Theo đó, ngân hàng hưởng khoản thu nhập tuỳ thuộc quy mô tài sản vốn khách hàng Các ngân hàng hoạt động đa nơi tư vấn cho tổ chức, cá nhân nhu cầu quản lý tài chính, thành lập, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp Cung cấp dịch vụ bảo hiểm: hoạt động làm giảm phần tổn thất rủi ro với khách hàng Các ngân hàng thường bảo hiểm cho khách hàng thông qua thoả thuận đại lý kinh doanh bảo hiểm độc quyền Khoản hoa hồng đại lý bảo hiểm tính vào thu nhập ngân hàng Tóm lại, danh mục dịch vụ ngân hàng tạo thuận lợi lớn cho khách hàng Đây yếu tố làm nên cạnh tranh gay gắt hệ thống ngân hàng đại 1.1.3 Vai trò ngân hàng thương mại Với xuất phát điểm thấp, q trình thực cơng nghiệp hố, đại hoá kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn đặc biệt nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh lớn Các chủ thể tham gia vào kinh tế đòi hỏi cung ứng vốn từ quy mô nhỏ đến lớn, từ ngắn hạn đến dài hạn Hiện nay, vốn kinh tế đáp ứng từ nguồn sau: Một là, vốn huy động trực tiếp thông qua thị trường chứng khốn Hai là, vốn huy động thơng qua trung gian tài ngân hàng, tổ chức tín dụng, bảo hiểm… Ba là, vốn cấp từ ngân sách Nhà nước Trong nguồn hình thành thấy vốn huy động từ trung gian tài công cụ huy động chủ yếu điều kiện Việt Nam thị trường chứng khoán giai đoạn phát triển sơ khai, vốn ngân sách ưu tiên đầu tư vào công trình, dự án trọng điểm, mang tính xã hội cao 1.1.3.1 Ngân hàng thương mại trung gian cung ứng vốn cho kinh tế Phát huy vai trò cầu nối mình, NHTM đứng huy động nguồn vốn tiềm ẩn kinh tế luân chuyển đến nơi cần vốn, giúp trình tái sản Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang Chuyên đề tốt nghiệp xuất đảm bảo diễn liên tục, nhịp nhàng, tạo đà cho phát triển kinh tế Thông qua q trình này, ngân hàng trở thành nơi tích tụ tập trung vốn, gắn kết trình tiết kiệm đầu tư vốn xã hội 1.1.3.2 Ngân hàng thương mại góp phần nâng cao hiệu quản lý doanh nghiệp kinh tế Một doanh nghiệp tham gia vào quan hệ tín dụng với ngân hàng phải tuân thủ nguyên tắc định: tiền vay sử dụng mục đích, hiệu quả, chu kỳ sản xuất kinh doanh phải đảm bảo theo tiến độ hoàn trả gốc lãi hạn, việc đảm bảo tiền vay phải thực theo quy định NHNN mà nâng cao hiệu sử dụng vốn Hoạt động thẩm định tiến đến đầu tư dự án ngân hàng sở doanh ngiệp tìm kiếm phương án sản xuất tối ưu, bố trí sản xuất hợp lý, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Với vai trò cầu nối doanh nghiệp với thị trường, ngân hàng không cung ứng lượng vốn thiếu cho thành phần kinh tế mà giúp nhà nước quản lý doanh nghiệp hiệu hơn, di quỹ đạo định hướng chế thị trường 1.1.3.3 Ngân hàng thương mại trung gian tài giúp Nhà nước thực thi sách tiền tệ chế hoạt động kinh doanh ngân hàng sở để Nhà nước thực thi sách tài khố, sách tiền tệ Thơng qua hoạt động tín dụng, tốn vốn ngân hàng làm thay đổi khối lượng tiền lưu thông, tập hợp phân chia vốn thị trường cách hợp lý hiệu Đồng thời, Nhà nước nắm bắt tín hiệu phản hồi thị trường thơng qua ngân hàng từ cơng tác hoạch định sách bám sát thực tế đem lại định đắn 1.1.3.4 Ngân hàng thương mại cầu nối tài quốc gia với tài quốc tế Ngày nay, ngân hàng hoạt động đa với nghiệp vụ toán quốc tế, nghiệp vụ hối đoái, bảo lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu… giúp doanh nghiệp tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện giao lưu hàng hoá Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang Chuyên đề tốt nghiệp quốc gia, thúc đẩy thương mại nội địa, tiến tới hoà nhập với kinh tế khu vực toàn cầu, đưa tài quốc gia vận động hồ nhịp với tài quốc tế 1.2 Nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò vốn huy động ngân hàng thương mại 1.2.1.1 Khái niệm vốn huy động Vốn huy động giá trị tiền tệ mà NHTM huy động thị trường thông qua nghiệp vụ tiền gửi, tiền vay số nguồn khác 1.2.1.2 Đặc điểm vốn huy động Vốn huy động ngành ngân hàng chiếm tỷ lệ 2/3 tổng nguồn vốn Đây nguồn vốn chủ yếu để ngân hàng tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh Vốn huy động nằm nguồn vốn nợ ngân hàng nên đặc điểm nguồn vốn vay, ngân hàng quyến sử dụng, khơng quyền sở hữu Vốn huy động đối tượng tính dự trữ bắt buộc cao nộp phí bảo hiểm tiền gửi theo quy định NHNN Vốn huy động nguồn chi phi vốn, định tính cạnh tranh ngân hàng Hiện nay, vốn huy động xu hướng gia tăng tính nhạy cảm với lãi suất thị trường đồng nghĩa với việc tăng khả ngân hàng phải đối mặt với rủi ro lãi suất 1.2.1.3 Vai trò vốn huy động với hoạt động ngân hàng thương mại Vốn huy động hay gọi vốn nợ nguồn vốn chủ yếu ngân hàng Chất lượng số lượng ảnh hưởng đến chất lượng số lượng khoản cho vay đầu tư Mục tiêu quản lý vốn nợ nhằm vào mục tiêu quản lý chung ngân hàng an toàn sinh lời Thứ nhất, vốn huy động phương tiện giúp NHTM tổ chức hoạt động kinh doanh Hay nói cách khác, vốn huy động coi đầu vào sống ngân hàng: nguồn vốn tài dùng để tài trợ cho khoản vay, đầu tư tạo lợi nhuận để đảm bảo cho phát triển vững mạnh ngân hàng Mục tiêu Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang Chuyên đề tốt nghiệp việc quản lý khoản nợ ngân hàng phải cố gắng tìm nguồn tiền chi phí thấp phù hợp kỳ hạn quy mô Một cấu vốn phù hợp giúp ngân hàng chủ động kế hoạch kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm, phân tán rủi ro sử dụng vốn hiệu Thứ hai, vốn định quy mơ tín dụng, khả sinh lời hoạt động khác ngân hàng Đây xem tất yếu đầu vào định đầu ra, ngân hàng lượng vốn với quy mơ lớn, sẵn sàng đối phó với biến động thị trường tài tiền tệ, tạo lòng tin cho khách hàng, mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng Thứ ba, vốn huy động định lực toán, khả chống đỡ rủi ro khoản, đảm bảo uy tín NHTM thị trường Vốn huy động đảm bảo tính khoản cao, tăng sức cạnh tranh cho ngân hàng Với xu hướng kinh doanh đa năng, ngân hàng ngày tham gia vào lĩnh vực khác như: đầu tư chứng khốn, liên doanh góp vốn, đồng tài trợ dự án… giúp ngân hàng phân tán rủi ro sở nguồn vốn huy động dồi dào, thường xuyên, liên tục Thứ tư, vốn huy động định lực cạnh tranh ngân hàng Năng lực cạnh tranh ngân hàng định quy mơ vốn, quy mơ tín dụng Theo quy luật kinh tế thị trường, tổ chức hoạt động không hiệu quả, quy mô nhỏ bé tất yếu bị giải thể sát nhập, khơng chỗ đứng thị trường Vì vậy, vốn huy động yếu tố giúp cỗ máy lưu thông tiền tệ ngân hàng vận hành trôi chảy, tạo lợi nhuận, mở rộng quy mô, tăng sức cạnh tranh ngân hàng với thành phần kinh tế khác 1.2.2 Phân loại vốn huy động ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Căn theo hình thức huy động Một mục tiêu chiến lược vốn kinh doanh ngân hàng đa dạng hóa loại hình vốn huy động Nền kinh tế thị trường thúc đẩy thành phần kinh tế tham gia vào sản xuất, kinh doanh, mang lại khoản thặng dư Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 10 Chuyên đề tốt nghiệp Bốn là, số nhân viên trẻ nhiệt tình cơng việc song kinh nghiệm thực tế ít, chưa tạo đồng chuyên nghiệp đội ngũ nhân viên dẫn đến tình trạng trình độ phân tích tổng hợp yếu, chưa đào tạo chuyên sâu kỷ giao tiếp chăm sóc khách hàng 2.3.2.2 Nguyên nhân Nguyên nhân khách quan: Sự biến động hàng tình hình thị trường tài tiền tệ giới nói chung thị trường Việt Nam nói riêng, giá nguyên liệu đầu vào tăng, tỷ giá hối đối, giá vàng, bất ổn trị, an ninh tạo tâm lý chưa thực yên tâm vào hệ thống ngân hàng người dân Hệ thống ngân hàng tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển với tốc độ nhanh chóng, kéo theo cạnh tranh gay gắt, thu hút khách hàng nhiều biện pháp, phải kể tới ảnh hưởng ngân hàng quốc doanh với quy mô áp đảo khối lượng khách hàng truyền thống chiếm thị phần chủ yếu Bên cạnh đời hang loạt trung gian tài thực nghiệp vụ tương tự ngân hàng hệ thống tập đoàn bảo hiểm, bưu điện, trái phiếu kho bạc, đầu tư chứng khoán… Các TTCK, thị trường vốn chưa phát triển đông gây khó khăn cho ngân hàng muốn huy động vốn thông qua phát hành công cụ nợ Nguyên nhân chủ quan: Một là, lãi suất huy động vốn chưa thực đa dạng hóa cho phù hợp với đối tượng, linh hoạt lãi suất dừng mức hạn chế mức lãi suất trần NHNN quy định Hai là, hoạt động tiếp thị, nắm bắt tâm lý khách hàng ít, đợt điều tra, tìm hiểu nhu cầu khách hàng thiếu tính sáng tạo chưa thường xun Ba là, hinh thức huy động chưa thực đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng, q sản phẩm cho khách hàng lựa chọn, chưa thực sâu vào việc quảng bá tiện ích sản phẩm đặc thù ngân hàng Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 39 Chuyên đề tốt nghiệp Bốn là, hệ thống công nghệ thông tin thực bị tải so với tốc đọ phát triển ngân hàng; phần mềm giao dịch ngân hàng hạn chế số lượng máy truy cập, công tác quản trị điều hành hệ thống nhiều bất cập kéo theo tốn thời gian chi phí quản lý khác CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG HUẾ 3.1 Định hướng chiến lược kinh doanh chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Cơng Thương Huế 3.1.1 Chiến lược phát triển chung ngân hàng Theo xu hướng phát triển chung hệ thống NHTM giới nói chung Việt Nam nói riêng, ngân hàng TMCP SGCT bước thực đa dạng hoá kinh doanh tiến tới hoạt động đa năng, cung cấp dịch vụ ngân hàng cách toàn diện Bên cạnh cạnh tranh ngân hàng hệ thống Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 40 Chuyên đề tốt nghiệp phải kể đến gia nhập thị phần tổ chức tài phi ngân hàng bảo hiểm, viễn thơng, cơng ty chứng khốn… Điều đặt cho nhà quản lý ngân hàng toán chiến lược phát triển phải đảm bảo tiêu chí: kịp thời – đắn – sáng tạo Trong trình hoạt động, chi nhánh ngân hàng TMCP SGCT Huế xác định muốn tồn phát triển phải đổi kinh doanh theo xu hướng chung để trở ngân hàng uy tín địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần đưa ngân hàng TMCP SGCT trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam mảng thị trường lựa chọn, hoạt động đa năng, đại, an toàn hiệu quả, cụ thể là:  Giữ vững khai thác hiệu mảng thị trường doanh nghiệp truyên thống  Phát triển cách lựa chọn mảng thị trường doanh nghiệp vừa nhỏ  Tạo dựng vị mạnh mảng thị trường tiêu dùng Những ưu tiên chiến lược phát triển thời gian tới xây dựng theo hướng:  Xây dựng chiến lược tổng thể năm  Tái cấu trúc mơ hình tổ chức  Xây dựng sở hạ tầng  Nâng cấp phát triển mạng lưới công nghệ thông tin  Mở rộng hoạt động kinh doanh: phát triển kênh phân phối  Nâng cao lực quản lý tài lực kiểm soát điều hành  Phát triển nguồn nhân  Đảm bảo chất lượng dịch vụ sản phẩm Những mục tiêu ngân hàng là:  Đảm bảo phát triển bền vững ngân hàng dựa sở áp dụng chuẩn mực hoạt động ngân hàng  Giữ vững mức tăng trưởng, tạo cân đối rủi ro thu nhập Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 41 Chuyên đề tốt nghiệp  Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, môi trường hợp tác tin cậy, hấp dẫn người lao động, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng Để thực mục tiêu đề thời gian tới, chi nhánh NHTM CP SGCT Huế tiếp tục triển khai đề án đổi mới, tăng cường nguồn vốn mở rộng tầm ảnh hưởng địa bàn tỉnh, đầu tư phát triển nguồn nhân lực đạt trình độ chun mơn cao, đại hố cơng nghệ phát triển thêm nhiều dịch vụ ngân hàng Với khách hàng: Trở thành đối tác tin cậy, an toàn trung thực, đảm bảo lợi ích cho hai bên việc cung cấp dịch vụ ngân hàng hữu ích ưu việt, cung cấp sản phẩm đa dạng, đổi phù hợp theo nhu cầu khách hàng, đảm bảo lợi ích khách hàng thơng qua nhiều kênh phân phối thuận tiện Với người lao động: Liên tục phát triển cán bộ, nhân viên đến trình độ cao tính chun nghiệp, tạo môi trường lam việc hấp dẫn để phát huy hết tài người lao động Với ngân hàng TMCP SGCT: Ln bảo tồn phát triển nguồn vốn ngân hàng, đảm bảo quyền lợi cổ đông Với địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: Duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định bền vững ngân hàng để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tuân theo quy định pháp luật 3.1.2 Các định hướng nguồn vốn Trong thời gian tới, chi nhánh NHTM CP SGCT Huế tiếp tục trì phát huy biện pháp huy động vốn hữu hiệu, khả cạnh tranh cao nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư, cung cấp nguồn vốn thiếu hụt trình phát triển kinh tế địa bàn tỉnh Nhiều dự án, cơng trình mang tính trung, dài hạn cần góp sức tổ chức đặc biệt trung gian tài ngân hàng Vì vậy, bổ sung, tăng cường vốn yếu tố định cho phát triển ngân hàng Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 42 Chuyên đề tốt nghiệp Các định hướng xác định là: Luôn giữ quy mô vốn mức tăng trưởng đều, tìm kiếm cấu nguồn phù hợp với cấu sử dụng mức tối đa Tăng cường huy động nguồn ngoại tệ nhàn rỗi dân cư, đảm bảo cấu nội ngoại tệ hợp lý, thuận lợi cho công tác đầu tư vốn thị trường tiền tệ liên ngân hàng Xây dựng chiến lược huy động vốn với chi phí thấp sở tập trung vào kế hoạch trung dài hạn 3.2 Các giải pháp tăng cường huy động vốn chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Cơng Thương Huế 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện hình thức huy động vốn 3.2.1.1 Sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn Sản phẩm tiền gửi toán huy động từ nguồn cá nhân tổ chức kinh tế Ngân hàng cần định hướng khách hàng kết hợp với sản phẩm cung cấp Đối với khách hàng cá nhân: cần đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn thông qua số dịch vụ kèm mở tthẻ ATM miễn phí Đây thị trường đầy tiềm khai thác thu hút số lượng lớn khách hàng, đặc biệt sản phẩm mang tính xã hội dần thay đổi thói quen người dân sử dụng hình thức tốn khơng dùng tiền mặt Phát triển hệ thống sử dụng máy ATM cho phép gửi, rút tiền, giảm lãng phí thời gian, cơng sức khách hàng, tạo lập mơ hình ngân hàng di động Nghiên cứu phát triển mạng lưới sử dụng máy POS: Đây hình thức tốn tự động đặt điểm bán hàng Việc sử dụng loại máy POS nhỏ, gọn, dễ sử dụng, bảo mật thông tin cho khách hàng Với loại máy POS không dây sử dụng phương tiện cơng cộng hay nơi khơng đường dây điện thoại Các máy POS ưu điểm dễ lắp đặt, chi phí đầu tư thấp Với khách hàng sử dụng dịch vụ mang theo tiền mua sắm, tránh tượng tiền lẻ tiền giả, tạo thói quen tiêu dùng đại, khơng phí tốn Đối với ngân hàng, đáp ứng nhu cầu tối đa sử dụng thẻ Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 43 Chuyên đề tốt nghiệp khách hàng đơn vị chấp nhận thẻ, tham gia vào hiệp hội thẻ quốc tế, lợi nhuận mang lại cho ngân hàng lớn từ dịch vụ Nghiên cứu, triển khai sản phẩm séc tốn trao tay đảm bảo chi trả ngân hàng, tuỳ thuộc khách hàng để quy định tính chuyển nhượng hay khơng chuyển nhượng séc Nhanh chóng triển khai cơng nghệ đại tốn trực tiếp số dư tài khoản chi nhánh ngân hàng TMCP SGCT Thủ tục toán gọn yếu tố làm nên sức cạnh tranh cho sản phẩm Thông qua tài khoản tiền gửi toán, định hướng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp nhu cầu như: tín dụng, bảo lãnh, mua bán ngoại tệ, tư vấn tài chính, quản lý vốn… 3.2.1.2 Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Khách hàng sản phẩm huy động hình thức tiết kiệm khách hàng cá nhân Cần xác định nguồn vốn quan trọng nguồn tích luỹ dân cư dồi Sản phẩm tiết kiệm phải đảm bảo yêu cầu: hấp dẫn, lạ lợi ích khách hàng, cần: Ln đổi loại hình huy động tiết kiệm bên cạnh sản phẩm truyền thống, tập trung trọng tâm vào sản phẩm tiết kiệm theo hướng nắm bắt thị hiếu tâm lý khách hàng Bộ phận chăm sóc khách hàng cần tập trung phân đoạn thị trường khách hàng, tạo tính linh hoạt tư vấn sản phẩm tiết kiệm tích luỹ, tiết kiệm nhân, tiết kiệm hưu trí, tiết kiệm học đường, tiết kiệm du học… Thường xuyên đợt huy động tiết kiệm thơng qua hình thức quảng cáo, tiếp thị với giải thưởng giá trị kết hợp với quà khuyến mại dành cho khách hàng Đa dạng tiền gửi tiết kiệm hướng tới theo yêu cầu khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng chủ động theo kế hoạch Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 44 Chuyên đề tốt nghiệp Tiếp tục sách trả lãi linh hoạt khoản tiết kiệm rút trước hạn, rút hạn, tạo tâm lý an tâm thoải mái cho khách hàng, từ tạo cạnh tranh với sản phẩm loại ngân hàng khác Phân đoạn thị trường sản phẩm tiết kiệm cần tập trung vào khách hàng thể nhân cấu vốn huy động theo thành phần cho thấy mảng khách hàng chiếm >95% huy động vốn tiết kiệm, từ tiến hành bán chéo sản phẩm theo hướng dịch vụ gia tăng theo hình thức khuyến mại khách hàng lượng tiền huy động tương đối lớn Cải tiến hình thức rút tiền gửi tiết kiệm: nộp nơi, rút nơi Đây phương thức cần cải tiến kịp thời kèm với cơng nghệ mới, tăng tính tiện ích khách hàng sử dụng sản phẩm Tiếp tục triển khai mơ hình ngân hàng lưu động dành cho khách hàng nhu cầu, đảm bảo tính bảo mật an toàn tạo tâm lý yên tâm cho khách hàng Đây hình thức mang tính chủ động dịch vụ ngân hàng, bước đầu thay đổi phong cách phục vụ, hướng tơi sản phẩm khách hàng 3.2.1.3 Sản phẩm huy động xuất phát từ nguồn tiền gửi trung dài hạn sách lãi suất mềm dẻo trình tìm nguồn vốn trung dài hạn, thường xuyên tiến hành tiếp thị, thăm sò thị hiếu khách hàng Sử dụng công cụ huy động khác phát hành chứng tiền gửi sở tăng lãi suất hưởng lợi, tính tốn lợi nhuận cà chi phí ngân hàng Nghiên cứu sản phẩm kinh doanh tiền tệ thực thị trường như: dịch vụ SWAP kèm với đợt phát hành giấy tờ giá, giảm rủi ro kỳ hạn dài, lãi suất cố định ngân hàng Đây nguyên nhân khiến khách hàng quan tâm tới sản phẩm coi thị trường tiền tệ Việt Nam 3.2.2 Nhóm giải pháp phát triển hình thức huy động vốn mang tính cạnh tranh Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 45 Chuyên đề tốt nghiệp Các dịch vụ ngân hàng không ngừng gia tăng trình cạnh tranh hội nhập Sản phẩm huy động tính cạnh tranh hình thức mẻ hấp dẫn khách hàng thể kể tới loại hình mà ngân hàng cần tập trung triển khai rộng rãi thời gian tới là: Mở tài khoản kết hợp với tài khoản toán thấu chi giới hạn định, áp dụng sở khách hàng trung thành Đây dịch vụ ngân hàng đại, mang tính cạnh tranh, tạo niềm tin cho khách hàng Để thực loại hình tài khoản thấu chi cần kết hợp với sách khách hàng trung thành kèm mang lại hiệu thông qua lượng vốn huy động tiền gửi tăng Khi triển khai sản phẩm ngân hàng cần xem xét điều khoản hạn mức thấu chi, lãi suất thấu chi Đây phương pháp thu hút tạo khác biệt cho sản phẩm ngân hàng Khai thác mảng nguồn kiều hối: thông qua dịch vụ chuyển tiền nước hay chuyển tiền Việt Nam Hoạt động cung cấp phần nguồn vốn ngoại tệ cho ngân hàng, bên cạnh mang lại nguồn thu từ phí dịch vụ mà khách hàng phải trả sử dụng dịch vụ Hoạt động đòi hỏi ngân hàng cần hợp tác với công ty xuất nhập lao động, ngân hàng nước khuyếch trương sản phẩm tới đối tượng người thân kiều bào sinh sống địa bàn tỉnh 3.2.3 Nhóm giải pháp khác 3.2.3.1 Định giá sản phẩm huy động vốn (lãi suất huy động vốn) Theo nghiên cứu nhà quản lý hoạch định sách ngân hàng, giá sản phẩm huy động vốn ln khó xác định tính tổng hợp, phức tạp, trừu tượng mang tính nhạy cảm cao Vì vậy, định giá chúng cách tương đối sở đây: Một là, sử dụng công cụ lãi suất cách mềm dẻo biến động lãi suất thị trường, vừa đảm bảo lãi suất mang tính cạnh tranh vừa đảm bảo lợi nhuận từ huy động lượng vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh tiền tệ ngân hàng Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 46 Chuyên đề tốt nghiệp Hai là, định giá tiền gửi theo xu hướng tập trung vào khách hàng lượng giao dịch lớn thường xun, từ phân loại khách hàng, tính tốn lợi nhuận khách hàng mang lại từ giảm khoản phí dịch vụ mà họ phải chịu, tăng tính cạnh tranh độ trung thành khách hàng truyền thống Ba là, tăng chi phí (tăng lãi suất) danh riêng cho huy động lớn thường xuyên ngân hàng Giá sản phẩm tăng thấp so với lợi nhuận việc sử dụng chúng mang lại Bốn là, thường xuyên xem xét mức độ cạnh tranh giá sản phẩm ngân hàng so với sản phẩm loại ngân hàng TCTD khác, phân loại sở tính cạnh tranh sản phẩm cũ, Năm là, sách tăng lãi suất định sản phẩm gửi kéo dài kỳ đáo hạn, tạo tâm lý thoải mái cho khách hàng Sáu là, giảm số chi phí phi lãi suất: chi phí liên quan tới người, cơng nghệ, chi phí quản lý chung sở tiết kiệm triệt để Nếu ngân hàng thực sách tiết kiệm gián tiếp nêu trên, chi phí huy động vốn tất nhiên giảm tương đối lợi nhuận mang lại tăng lên 3.2.3.2 Phát triển sách marketing sản phẩm Tăng cường hoạt động bán chéo sản phẩm: xu hướng doanh nghiệp hoạt động kinh tế marketing sản phẩm lúc đâu Đối với loại hình doanh nghiệp ngân hàng hội tiếp xúc trực tiếp với khách hàng thường xuyên Hoạt động huy động vốn lại nâng cao hiệu thân thành viên ngân hàng marketing sản phẩm Ngân hàng cần chế thưởng hoạt động bán chéo sản phẩm mang lại lợi nhuận rõ rệt cho ngân hàng Phổ biến hình thức huy động theo yêu cầu khách hàng thông qua việc nắm bắt tâm lý khách hàng Ngân hàng cần đẩy mạnh hình thức huy động vốn tận nơi theo yêu cầu khách hàng với lượng tiền lớn dịch vụ thu ngân di động Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 47 Chuyên đề tốt nghiệp Tập trung vào sách chăm sóc khách hàng với hai đối tượng khách hàng truyền thống khách hàng tiềm Bộ phận chăm sóc khách hàng nhiệm vụ phân đoạn thị trường khách hàng, đặt sách cụ thể tạo tâm lý an tâm, hài lòng Nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh để từ chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho phù hợp 3.2.3.3 Đầu tư phát triển công nghệ Một yêu cầu phần mềm quản lý ngân hàng xây dựng phần mềm Treasury cho phép đánh giá xác hiệu cơng tác huy động vốn ngân hàng theo giai doạn từ quản lý tốt q trình huy động vốn nâng cao khả tích tụ, tập trung vốn hiệu suất sử dụng vốn Chiến lược thu hút khách hàng thông qua việc xác định lấy công nghệ thông tin làm tảng triển khai sản phẩm dịch vụ Bản thân chiến lược phát triển công nghệ thông tin kèm với ưu điểm tốc độ tốn nhanh, thủ tục thuận tiện, tạo tâm lý thoải mái cho khách hàng Đầu tư cho phát triển công nghệ ngân hàng xem cách giảm chi phí cách hiệu Vì vậy, việc hình thành chiến lược phát triển cơng nghệ thông tin ngân hàng phải gắn liền với chiến lược phát triển ngân hàng nói chung chiến lược huy động vốn nói riêng 3.2.3.4 Giải pháp người Con người xem nhân tố định hoạt động kinh tế Đặc biệt lĩnh vực kinh doanh tài - tiền tệ, nhân tố người đóng vai trò then chốt đòi hỏi yếu tố chất xám cao Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, đội ngũ lãnh đạo đóng vai trò “đầu tàu”, liên tục đưa sách chiến lược huy động vốn, giúp không ngừng tăng trưởng nguồn vốn cho kinh doanh Vì vậy, điều kiện cạnh tranh gay gắt nay, đội ngũ lãnh đạo ngân hàng cần tiếp tục sách kịp thời công tác huy động vốn, tạo dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với doanh nghiệp khách hàng truyền thống ngân hàng, tổ chức tốt cơng tác tiếp thị quảng bá hình ảnh, thương hiệu ngân hàng Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 48 Chuyên đề tốt nghiệp Xây dựng sách phát triển nguồn nhân lực thật sự, áp dụng hệ thống quản trị công việc, xây dựng bảng mô tả cơng việc cho vị trí áp dụng sách trả lương theo hiệu lao động Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngành ngân hàng cho nhân viên, đặc biệt tổ chức chuyên sâu đào tạo khố học chăm sóc khách hàng Bên cạnh cơng tác nghiệp vụ, cần hướng hoạt động Đồn thật sơi nổi, bổ ích giúp Đồn viên niên ngân hàng ngày gắn bó với ngân hàng thơng qua tự khẳng định cơng tác hoạt động nghiệp vụ Đội ngũ nhân viên giao dịch khách hàng phải đào tạo thường xuyên, bồi dưỡng tạo phong cách chuyên nghiệp Như vậy, nói tổng thể giải pháp nêu chiến lược xúc tiến hỗn hợp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu dùng sản phẩm huy động vốn ngân hàng, xem lực đẩy tác động thời gian xác định nhằm đạt mục tiêu đề 3.3 Một số kiến nghị Qua thời gian thực tập chi nhánh NHTM CP SGCT Huế, phạm vi đề tài, số kiến nghị sau: 3.3.1 Đối với chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Cơng Thương Huế Chi nhánh khơng ngừng tăng tính tích cực, độc lập, chủ động sáng tạo hoạt động kinh doanh Điều đòi hỏi trước hết phải hệ thống nhân đầy đủ, chuyên môn vững vàng Tăng cường khâu tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến để người dân xoá bỏ tâm lý e ngại NHTM quốc doanh Phong cách giao dịch cần tạo khác biệt, làm cho khách hàng ấn tượng nhiều đến thân thiện, lịch thiệp, văn minh cách ứng xử nhân viên ngân hàng Để làm điều này, ngân hàng nên phát phiếu thăm dò Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 49 Chuyên đề tốt nghiệp ý kiến khách hàng thái đọ phục vụ khách hàng nhân viên để ngân hàng rút kinh nghiệm hoàn thiện Tiếp tục tạo ổn định việc huy động vốn, đồng thời đẩy mạnh việc cho vay để cân đối hai nguồn nhằm tăng lơi nhuận cho ngân hàng Không ngừng tuyển dụng, đào tạo, nâng cao trình độ cho tồn thể nhân viên, đặc biệt đội ngũ cán chủ chốt ngân hàng số lượng người thiếu Trong trình hoạt động, chi nhánh quan tâm đến vấn đề nghiên cứu khách hàng giải pháp để thu hút phát triển khách hàng Tuy nhiên, việc chưa tiến hành cách bản, khoa học nên hiệu chưa cao Vì vậy, chi nhánh cần thiết lập phận chuyên sâu lĩnh vực 3.3.2 Đối với ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Cơng Thương Ngân hàng cần tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh việc điều chỉnh lãi suất để phù hợp với môi trường kinh doanh, đặc điểm khách hàng, đối thủ cạnh tranh riêng vùng Hạn mức cấp tín dụng cho chi nhánh SGCT Huế tự định cho vay thấp nên cần nâng mức lên thời gian tới Cần xây dựng quy định khen thưởng nhân viên cụ thể cho phép chi nhánh chủ động áp dụng biện pháp khen thưởng thường xuyên, kịp thời Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chun mơn nghiệp vụ, mở lớp tập huấn kỷ giao tiếp chăm sóc khách hàng cho đội ngũ nhân viên Việc xây dựng hệ thống máy ATM địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cần xúc tiến nhanh để chi nhánh sử dụng lượng tiền gửi máy với chi phí trả lãi thấp vay Nhanh chóng tạo điều kiện cho chi nhánh Huế mở thêm phòng giao dịch địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 50 Chuyên đề tốt nghiệp KẾT LUẬN Trên sở nhận thức tính cấp thiết cơng tác huy động vốn nói chung chi nhánh NHTM CP SGCT Huế nói riêng, chuyên đề sâu tập trung vào giải vấn đề sau: Khái qt hố hình thành đặc điểm hệ thống ngân hàng, từ tập trung làm rõ hoạt động huy động vốn, chức sơ khai trung gian tài Phân tích thực trạng huy động vốn, từ phân tích tính cân đối huy động sử dụng vốn chi nhánh NHTM CP SGCT Huế quy mô cấu loại tiền Đề số giải pháp trước thực trạng huy động vốn nói nhằm tăng cường hoạt động huy động vốn chi nhánh NHTM CP SGCT Huế Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 51 Chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề sở kết hợp lý thuyết thực tiễn đưa giải pháp mang tính thiết thực, bên cạnh đề số kiến nghị NHTM CP SGCT chi nhánh NHTM CP SGCT Huế nhằm thúc đẩy phát triển tầm ảnh hưởng NHTM CP SGCT tỉnh Thừa Thiên Huế Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 52 Chuyên đề tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang 53 ... Nam Một số Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam là: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Cơng Thương (Saigonbank) Ngân hàng Đông Á (EAB) Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)... mại cổ phần Sài Gòn Cơng Thương Huế Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Cơng Thương Huế Chương Sinh viên thực hiện: Trần Duy Quang Chuyên... Quang Chuyên đề tốt nghiệp NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Pháp lệnh ngân hàng ngày 23/05/1990
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương Huế (Khóa luận tốt nghiệp), Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương Huế (Khóa luận tốt nghiệp), Kết cấu chuyên đề, Các hình thức huy động thời điểm khác, BẢNG 6: HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TRUNG, DÀI HẠN, Có chính sách lãi suất mềm dẻo trong quá trình tìm nguồn vốn trung và dài hạn, thường xuyên tiến hành các cuộc tiếp thị, thăm sò thị hiếu khách hàng.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay