How to learn vocabulary IELTS

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 11:21

CÁCH HỌC TỪ VỰNG 07 cụm từ khuyên người ưu tiên học bôi đậm When they finish school, teenagers face the dilemma of cụm từ nhìn chung không dùng nhiều whether to get a job or continue their education While there are some benefits1 to getting a job straight after school, I would argue that it is better to go to college or university The option to start work2 straight after school is attractive for several reasons Many young people want to start earning money as soon as possible In this way, they can become independent, and they will be able to afford their own house or start a family3 In terms of their career, young people who decide to find work, rather than continue their studies, may progress more quickly4 They will have the chance to5 gain real experience6 and learn practical skills related to their chosen profession 8This may lead to promotions7 and a successful career Mục đích việc học từ Học để sử dụng vào văn tiếng Anh học thuật (Writing for academic English) 70% Học để biết 30% Chú ý cách học từ Chọn từ để học 1.1 Không phải từ thấy hay học Chỉ học từ mà có khả dùng nhiều sau 1.2 Khơng phải thấy từ lạ học Ví dụ từ dilemma lạ khả dùng Vậy nên từ kiểu cần học để biết, thay học để dùng Thay vào cần học từ dùng để diễn đạt thơng tin chung có khả sử dụng nhiều, từ thường không Nhưng cách kết hợp từ người thường Ví dụ: start school (bắt đầu học) Thường người diễn đạt hay diễn đạt begin to go to school? Tùy vào khả ghi nhớ người Tuy nhiên thường nên ghi chép cụm từ/lần Đôi tham học nhiều từ lại quên nhiều từ Facebook.com/dinhthangielts Nên học cụm từ thay từ đơn lẻ tháng sau quay trở lại nhìn từ đơn lẻ thường thấy khó khăn việc xác định xem cách dùng từ Học từ theo ngữ cảnh thay học từ theo list từ Ví dụ người có sẵn báo, essay mẫu, người chọn cụm từ để học Về sau người thấy dễ nhớ học cụm từ từ nguồn khác Chú ý: Nếu cẩn thận in báo/bài essay đính kèm vào Lúc ghi chép từ vào ghi theo đầy đủ mục WORK (tên chủ đề) to start work = begin to get a job (*) Example - The option to start work straight after school is attractive for several reasons (Ví dụ mẫu) - Many university graduates find it difficult to start work because they often lack real experience (Ví dụ người tự viết) to progress more quickly = to improve fast (**) Example - In terms of their career, young people who decide to find work, rather than continue their studies, may progress more quickly - Students who work hard often progress more quickly than their peers Ghi tương tự cách cho cụm từ 3,4,5,6,7 (*) (**) Các cụm từ cụm từ người tự nghĩ Viết cụm từ giúp gợi nhớ lại cách dùng sai từ trước đến Từ lần sau nghĩ đến cụm từ này, liên tưởng đến cụm từ Ngoài ra, việc đưa cụm từ cách để tập luyện khả diễn đạt (paraphrase) Chỉ nên ghi tiếng Anh tra từ từ điển Anh- Anh Nếu ghi tiếng Việt sau thấy có nhiều trường hợp nghĩa từ khơng xác với cách ghi tiếng Việt Trường hợp q khó nhớ ghi bút chì tiếng Việt, sau tẩy Quan trọng học từ xong phải dùng THƯỜNG XUYÊN Facebook.com/dinhthangielts ... đề) to start work = begin to get a job (*) Example - The option to start work straight after school is attractive for several reasons (Ví dụ mẫu) - Many university graduates find it difficult to. .. lack real experience (Ví dụ người tự viết) to progress more quickly = to improve fast (**) Example - In terms of their career, young people who decide to find work, rather than continue their studies,... nhớ ghi bút chì tiếng Việt, sau tẩy Quan trọng học từ xong phải dùng THƯỜNG XUYÊN Facebook.com /dinhthangielts
- Xem thêm -

Xem thêm: How to learn vocabulary IELTS , How to learn vocabulary IELTS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay