CÁC CẤU TRÚC BIẾN đổi CÂU TRONG IELTS

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 11:21

IELTSTUẤNQUỲNH Writingstructures CÁCCẤUTRÚCBIẾNĐỔICÂUTRONGIELTS-ESSAYMỘTCÁCHCHUNNGHIỆP(phần2) BàisọanbởicơPhanQuỳnh(Ieltsoverall:8.0) Mẫu1 Asregards+Noun/something =Withrespectto+Something Trongspeaking,khibạnnóirằng,“khinhắcđếnđiềugì”,chúngtathườngdùng“whenitcomes to+something”,tuynhiêncụmnàyởessaylạikhơngchundụng,nênphảidùngcụmsauđể formalhơn Vídụ ü Khinhắcđếnlýdo(essay): Asregardsreasons ü Khinhắcđếnthuậnlợi(essay):Asregardsbenefits Bạndùngđểmởđầumỗiđoạnsẽrấthay Mẫu2 Cấutrúcnhịpđiệuvàlặpvầntrongbàiviết Có2cáchbạnsẽgieovần,đólàsửdụngnhữngcụmtừquenthuộc,vàlặpnhịpđiệubằng nhữngcụmtừngắntrongessay 2.1Gieovần:(gieođiâmcuối) ü Manypeopleareexhaustedbythehustleandbustleofcitylife ü Peoplecanbecomehappierandhealthier ü Comfyandcosy ü Gieovầnthườngkhóvìnócòntuỳvàođộtinhtếtrongcâuviếtcủabạn,nhưngbạncóthểthực hiện“lặpnhịpđiệu”đểcâuviếthayhơnnhưsau 2.2Lặpnhịpđiệu Vídụcâusau:Thayvìbạnviết: Đểbảovệmơitrường,chúngtacầnnângcaoýthứcngườidânvàđầutưnhiềuvàophương tiệntiếtkiệmnhiênliệu “Toprotecttheenvironment,theyneedtoraiseawarenessandinvestmoreinfuel-efficient vehicles Hãysosánhvới1câunhưsau: Đểbảovệmôitrường,nângcaoýthứcngườidân,táichếrácthải,đầutưvàothiếtbịxanh, trồngcâytrongthànhphố,hạnchếsửdụngtúinhựa,lànhữnghànhđộngcầnthiếtđểgiúpcho hànhtinhnàythânthiệnđểsinhsống IELTSTUẤNQUỲNH Writingstructures “Toprotecttheenvironment,improvingpeople'sawareness,recyclingwaste,investingmorein fuel-efficientvehicles,plantingtreesinthecity,limitingtheuseofplasticbags,arefeasible solutionstomaketheplanetfriendliertolive.” Việcbạnliệtkêtheocụmnhỏnhưtrên,tạođượcngữđiệuliêntụclàmbàiviếtsẽhayhơnvề mặtcảmxúc Vídụ2 Bằngcáchhiểubiết,nghiêncứu,bảotồnvàtrưngbàyrấtnhiềuvậtdụnghữuhình,bảotàngsẽ lànơicógiátrịgiáodụctuyệtvời ü Byacquiring,researching,conservingandexhibitingagreatvarietyoftangibleitems, museumareofgreateducationalvalue Mẫu3 Đổicáctừdẫnnhậpnhư“somebelieve/argue/think” 3.1Thayvìviết,Somebelievethat(mộtsốngườitinrằng),bạnhãyđổithành,Itisbelieved that(cómộtniềmtinrằng) ü vídụ:Somebelievethatgoingtotheuniversityisthebestwaytosuccess ü viếtlại:Itisbelievedthatgoingtotheuniversityisthebestwaytosuccess 3.2ápdụngcho ü Somearguethat(1sốngườitranhluậnrằng)=Itisarguedthat……… ü Somethinkthat(1sốngườinghĩrằng) =itisthoughtthat…… Việcbạnápdụngmẫucâubịđộngsẽkhiếnbàiviếtgiốngvớinướcngồinhiềuhơnvàmang tínhtrịnhtrọnghơn Mẫu4 Diễntả “chỉrarằng”thành“giảithíchchođiềugìđó” Rấtnhiềukhichúngtaviếtessay,chúngtahaydùngcâunày Vídụ, Cơngnghệhiệnđạichỉrasựnhậnthứccủaconngườitrongxãhội ü Moderntechnologiesshow/tellusabout theperceptionofpeopleinsociety Giáodụchiệnđạiđãchỉrarấtnhiềunhữngthiếusóttrongviệcđàotạoconngười ü Moderneducationhaspointedoutmanyshortcomingsinhumanformation IELTSTUẤNQUỲNH Writingstructures Thìkhichúngtamuốnnóirằng,việcgìđó“giảithích”choviệcgìđó,thayvìdùngcáccụmnhư “show/tell/pointout”,hãydùng“accountfor” Vídụ: ü Moderntechnologiesaccountforabout theperceptionofpeopleinsociety ü Moderneducationhasaccountedformanyshortcomingsinhumanformation Mẫu4 Cấutrúcnhấnmạnhmangtínhkêugọi Khibạndiễntảmộtđiềugìđómangtính“thơ”trongbàiviết,nhưngcótínhkêugọi,bạnhãy dùngcấutrúcđảongữsau: ü bydoingso……………… canwe………… ü bydoingsomething……….canwe…… ü bydoingso,notonlycanwe……………………,butitcanalso……… Vídụ1: Chỉcókhithựchiệnnhữnghànhđộngnhưvậy,chúngtamớicóthểbảovệhànhtinhxinhđẹp Onlybydoingsuchactions, canweprotectthisbeautifulplanet Vídụ2 Bằngcáchlàmnhưvậy,khơngnhữngthếgiớisẽpháttriểncânbằnghơn,màđiềunàycòngiúp pháttriểntìnhhữunghĩvàthiệnchígiữacácquốcgia Bydoingso,notonlycantheworlddevelopmoreevenly,butitcanalsohelpbuild friendshipandgoodwwillbetweennations IELTSTUẤNQUỲNH Writingstructures Mẫu5 Cấutrúcdựđốntrongessay(vănluận) Khibạnmuốndiễnđạt:Ngườitacóthể………./chúngtacóthể…… ü Thơngthường,thủthuậtđổiđơngiảnnhấtlàđổi“can/could”thành“belikelyto” Vídụ Vớisựpháttriểncủainternet,chúngtacóthểgiaotiếpdễdànghơnbaogiờhết ởmứccơbản,bạnviếtnhưsau: ü Withthedevelopmentoftheinternet,wecancommunicatemoreeasilythanever ởmứcđộnângcấp,bạnviếtnhưsau: ü Withtheproliferation(sựsinhsơinảynở)oftheinternet,wearelikelyto communicate moreeasilythanever ởmứcđộnângcấpnhấnmạnh,bạnhãyđưacấutrúcdựđốnvềđầucâu: ü Itislikelythatwecommunicatemoreeasilythaneverthankstotheproliferationofthe internet Vìvậy,khiviếtchữ“cóthể”,hãycânnhắcsửdụngcụmtrênnhé Mẫu6 03loạimệnhđềnângcao 6.1Cấutrúcvới“whether”(liệurằngcóhaykhơng) vídụ6.1 ü Liệurằngviệcvàođạihọccóphảilàconđườngtốtnhấtchosựthànhcơnghaykhơng vẫnlàvấnđềgâytranhcãi bạnhãyđặt“whether”trướcchủngữ………………… +độngtừcủawhether ü Whethergoingcollegeisthebestpathtosuccessisstillamatterofcontroversy IELTSTUẤNQUỲNH Writingstructures (vềmặtbảnchất,câukhơngchứa2độngtừ,câutrêncó“2is”,thìis1làcủamệnhđềvàođại học,is2làcủamệnhđề“whether”) 6.2Cấutrúcvới“what” hoặc“what(not) Dùngđểlậpluận,khẳngđịnhquanđiểm,đồngthờibácbỏquanđiểm,bạnhãydùng what+not,but Vídụcơbản: ü Nhữnggìanhlàmchoemkhơngphảivìu,màvìtiền^^(vídụvui) ü whatyoudoformeisnotlove,butmoney Vídụnângcao ü Nhữnggìchínhphủcầnlàmlàphảinângcaonhậnthứcngườidântrongbảovệmơi trường ü Whatthegovernmentneedstodoistoraiseawarenessamongpeopleinenvironmental protection 6.3Cấutrúcmới“while” (cóthểhiểubằngalthough) Dùngđểphântích2sựviệcđốingược Vídụ1 ü Trongkhiemuanh,anhucơta ü WhileIloveyou,youloveher(qdễđúngkhơngnào) Vídụ2 ü Trongkhiviệcsốngmộtmìnhmanglạichongườitacảmgiácsựtựdo,họcũngkhơng trảnhkhỏisựcơđơnmộtcáchthườngxun ü Whilelivingaloneofferspeopleasenseoffreedom,theyalsosufferfromlonelinesson aregularbasisasaninescapabletrend(nhưmộtkhuynhhướngkhơngthểthốt) Trênlàmộtsốmẫucâubạncóthểchúý,sựrờirạctrongcấutrúccũngkhơngthểnàotạonên mộtbàiviếthay Hivọngrằng,bạnchỉsửdụngnóthậtchuẩnmựcthơngquamộtbàiviếthồn chỉnhnhưngsẽcóýđịnh“chènghép”và“đổicấutrúc”đơinơiđểbàivăntrởnênhấpdẫnhơn IELTSTUẤNQUỲNH Writingstructures PhanQuỳnh./ Followfacebookmìnhđểnhậnthêmnhiềubàihay https://www.facebook.com/phan.quynh.121 ... Cơngnghệhiệnđạichỉrasựnhậnthứccủaconngười trong xãhội ü Moderntechnologiesshow/tellusabout theperceptionofpeopleinsociety Giáodụchiệnđạiđãchỉrarấtnhiềunhữngthiếusót trong việcđàotạoconngười... Bydoingso,notonlycantheworlddevelopmoreevenly,butitcanalsohelpbuild friendshipandgoodwwillbetweennations IELTS TUẤNQUỲNH Writingstructures Mẫu5 Cấutrúcdựđốn trong essay(vănluận) Khibạnmuốndiễnđạt:Ngườitacóthể………./chúngtacóthể……... Dùngđểphântích2sựviệcđốingược Vídụ1 ü Trong khiemuanh,anhucơta ü WhileIloveyou,youloveher(qdễđúngkhơngnào) Vídụ2 ü Trong khiviệcsốngmộtmìnhmanglạichongườitacảmgiácsựtựdo,họcũngkhơng
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC CẤU TRÚC BIẾN đổi CÂU TRONG IELTS , CÁC CẤU TRÚC BIẾN đổi CÂU TRONG IELTS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay