80 kanji tieng nhat hay tuyet voi

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 11:03

STT Bộ Tên Hán Việt 一 Nhất Một, số đứng đầu số đếm Phàm vật có gọi Nhất 一 Cổn Nét sổ, đường thẳng đứng thông xuống 一 Chủ Nét chấm, điểm 一 Phiệt Nét phẩy bên trái chữ Hán, nét sổ từ phải qua trái 一 Ất 一 Quyết 一 Đầu Khơng có nghĩa, thường phần số chữ khác 一 Nhân Người, có hai chân, sinh vật đứng thẳng, có dạng nhân đứng 一 一 Nhân (đi) 10 一 Quynh 11 一 Mịch Khăn chùm lên đồ vật, che đậy, kín khơng nhìn thấy rõ 12 一 Đao dao Còn hình thức khác 一 thường đứng bên phải khác 13 一 Bao Bọc, gói, khom lưng ơm vật 14 一 Chủy Cái thìa 15 一 Tiết Đốt tre, chi tiết nhỏ vật tượng 16 一 Hán Chỗ sườn núi có mái che người xưa chọn làm chỗ 17 一 Tư, Khư 18 一 Hựu 19 一 Khẩu 一 Vi 20 Ý nghĩa Can thứ hai mười can (Giáp, Ất, Bính, Đinh…) Nét sổ có móc Người, hình người Đất xa ngồi bờ cõi, vòng tường bao quanh thành lũy Riêng tư Cái tay bắt chéo, trở lại lần Miệng (hình miệng) Phân biệt với vi: cạnh "trên rộng, hẹp", vi Vây quanh ( phạm vi, ranh giới bao quanh ) Đất ( Gồm nhị 一 với cổn 一 hình mọc mặt đất ).Cần phân biệt với 21 一 Thổ Sỹ thổ nét ngang dài nét ngang trên, sỹ ngược lại 22 一 Truy, Tuy 23 一 Tịch Đêm tối ( nửa chữ nguyệt - mặt trăng vừa mọc phần chưa thấy rõ ) 24 一 Đại Lớn ( hình người dang rộng hai tay chân ) 25 一 Nữ Con gái ( Như người gái chắp tay trước bụng thu gọn vạt áo ) 26 一 Tử Con ( Hình đứa trẻ sinh tã lót khơng thấy chân ) 27 一 Miên Mái nhà 28 一 Thốn Tấc, phần mười thước Dáng chậm chạp, theo sau mà đến kịp người trước 29 一 Thi Thây người chết, Thi thể 30 一 Sơn Núi 31 一 Cân Cái khăn ( Hình khăn cột thắt lưng hai đầu buông xuống ) 32 一 Yêu Nhỏ nhắn ( hình đứa bé sinh ) 33 一 Nghiễm, Yểm 34 一 Dẫn 35 一 Dực ( Dặc ): 36 一 Cung 37 一 Xích ( Sách ) 38 一 Tâm 39 一 Hộ Cửa cánh ( Một nửa chữ môn 一 cửa rộng hai cánh ) 40 一 Thủ Tay Cách viết khác: 一, 一 41 一 Phộc Đánh nhẹ, đánh khẽ Cách viết khác 一 42 一 Đấu ( Đẩu ) 43 一 Nhật Mặt trời, ban ngày 44 一 Mộc Cây, gỗ ( hình có cành rễ ) 45 一 Khiếm 46 一 Thủy Nước ( hình dòng nước chảy ) Cách viết khác: 一 47 一 Hỏa Lửa Cách viết khác: 一 48 一 Ngưu Con bò Cách viết khác: 一 49 一 Khuyển Con chó Cách viết khác: 一 50 一 Điền Ruộng ( hình thử ruộng chia bờ xung quanh) 51 一 Nạch Bệnh tật ( Người bện phải nằm giường ) 52 一 Kì ( Thị ) 53 一 Hòa lúa 54 一 Trúc Cây Tre, Hình thức khác: 一 55 一 Mịch Sợi tơ nhỏ 56 一 Lão Già ( người cao tuối râu tóc biến đổi ) 57 一 Nhĩ Tai để nghe 58 一 Thảo Mái nhà ( Nhân chỗ sườn núi làm nhà, chấm nhà ) Bước dài Cái cọc, cột dây vào mũi tên mà bắn, cọc buộc súc vật Cái cung để bắn tên Bước ngắn, bước chân trái Tim Cách viết khác: 一 Hoặc chữ tiểu thêm nét phảy bên phải (一一) Cái đấu, đơn vị đo lường lương thực ( Đấu thóc, đấu gạo ) Khiếm khuyết, khiếm nhã ( Há miệng ngáp ) Thần đất, báo cho biết trước điều cách thần kỳ Cách viết khác: 一 Cỏ Cách viết khác: 一, 一 59 一 Y 60 一 Ngơn Nói ( hội thoại ) 61 一 Thỉ Con Heo (Lợn) 62 一 Bối Con Sò ( Ngày xưa dùng vỏ sò làm tiền - tượng trưng cho quí ) 一 63 一 Tẩu Chạy 64 一 Sước, Xước 65 一 Phụ Núi đất, đống đất, gò đất Cách viết khác: 一 66 一 Môn Cửa 67 一 Ấp 68 一 Chuy 69 一 Vũ Mưa 70 一 Hiệt Cái đầu 71 一 mễ gạo 72 一 túc chân, đầy đủ 73 一 lực sức mạnh 74 一 sỹ quan 75 一 ngọc đá quý, ngọc 76 一 mục mắt 77 一 xa xe Cách viết khác: (一) 78 一 mã ngựa Cách viết khác:( 一) 79 一 thực ăn Cách viết khác:( 一-一) 80 一 trùng sâu bọ Áo Cách viết khác: 一.一 一 Chợt dừng lại Cách viết khác: 一 Nước nhỏ nước lớn, lãnh thổ vua ban cho chư hầu, làng Cách viết khác: 一 Một tên chung để gọi giống chim đuôi ngắn ... 一 xa xe Cách viết khác: (一) 78 一 mã ngựa Cách viết khác:( 一) 79 一 thực ăn Cách viết khác:( 一-一) 80 一 trùng sâu bọ Áo Cách viết khác: 一.一 一 Chợt dừng lại Cách viết khác: 一 Nước nhỏ nước lớn, lãnh
- Xem thêm -

Xem thêm: 80 kanji tieng nhat hay tuyet voi, 80 kanji tieng nhat hay tuyet voi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay