Tai lieu on luyen tieng nhat N4

138 30 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:51

... diễn đạt ý nghĩa vế thứ khác mong đợi vế thứ Can hộ xa ga, mà tiền nhà lại đắt Anh đến Nhật chưa nửa năm, mà đọc báo Nhật kết thúc,xong hết sách hay, nên đọc ngày xong hết cảm giác tiễ nuối Không... khơng nên cố tốt Cái cũng, Cửa hiệu 100yen anh người tiếng, nên biết Đây lần làm Thế nên ngon hay không ngon, ko tự tin Lo lắng ko biết mai trời nắng hay ko nắng Có tham gia họp hay ko, nhanh chóng... đến 9h tối Thể khả năng, làm (bài 27 minna) https://www.facebook.com/chuHandongian/ https://www.facebook.com/chuHandongian/ Anh Kim đọc báo tiếng Nhật Thịt cũ Không thể ăn Thay đổi khả năng, biển
- Xem thêm -

Xem thêm: Tai lieu on luyen tieng nhat N4, Tai lieu on luyen tieng nhat N4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay