Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

83 73 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:09

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêm ... 1112301015 1000m3 yêu CÁN : : tên: Sinhviên giá T.N khóa lý dung tính tốn v qua M CL C M U NG QUAN V C TH I SINH HO T 1.1 Khái ni c th i sinh ho t 1.2 c th i sinh ho t... -T o 13 2.3 X c 14 c th i b lý sinh h c hi u khí 14 2.3.2 B bùn ho t tính v i vi sinh v ng 14 2.3.3 L c sinh h c 15 lý sinh h c k khí 16 2.4.1 UASB(Upflow... t c th i sinh ho t 1.3 Thành ph c th i sinh ho t 1.4 Các thông s ô nhi 1.5 ng c c th i sinh ho i c th i sinh ho t t i Vi t Nam 1.6 Tình hình x C TH I SINH HO T 2.1 X
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp), Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay