Từ điển thuật ngữ quản lý dự án

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:44

Viết tắtTên tiếng Anh đầy đủNghĩa tiếng ViệtACActual CostChi phí thực tếACWPActual Cost of Work PerformedChi phí thực công việc đã hoàn thànhADActivity DescriptionMô tả công việcADMArrow Diagramming MethodPhương pháp sơ đồ mũi tênAEApportioned EffortAFActual Finish dateNgày kết thúc thực tếAOAActivityonArrowCông việc là mũi tênAONActivityonNodeCông việc là nútASActual Start dateNgày bắt đầu thực tếBACBudget at CompletionNgân sách hoàn thànhBATNABest alternative to a negotiated agreementBCWPBudgeted Cost of Work PerformedChi phí công việc hoàn thànhBCWSBudgeted Cost of Work ScheduledChi phí công việc theo lịchBOMBill Of MaterialsHóa đơn vật liệuBOOTBuildownoperatetransferBrainstorming TechniqueKỹ thuật đòn cân nãoCAControl AccountTài khoản kiểm soátCAPControl Account PlanKế hoạch tài khoản kiểm soátCAPMCertified Associate in Project ManagementHội cấp chứng chỉ quản lý dự ánCCBChange Control BoardBảng kiểm soát tháy đổiCCPMCriticalchain approach to project planning and managementCOQCost of QualityChi phí chất lượngCPFCostPlusFeeChi phí cộng cả phíCPFFCostPlusFixedFeeChi phí cộng cả phí cố địnhCPICost Performance IndexChỉ số hoàn thành về chi phíCPIFCostPlusIncentiveFeeChi phí cộng cả phí tăng cườngCPMCritical Path MethodPhương pháp đường găngCPPCCostPlusPercentage of CostChi phí cộng thêm phần trăm chi phíCVCost VarianceBiên thiên chi phíCWBSContract Work Breakdown StructureBảng phân rã công việc hợp đồngDDData DateDUR DurationEACEstimate at CompletionƯớc lượng lúc hoàn thànhEFEarly Finish dateNgày kết thúc sớm nhấtEMVExpected Monetary ValueGiá trị bằng tiền dự kiếnEQEmotional intelligenceESEarly Start dateNgày bắt đầu sớm nhất Từ điển thuật ngữ quản dự án Viết tắt AC ACWP AD ADM AE AF AOA AON AS Tên tiếng Anh đầy đủ Actual Cost Actual Cost of Work Performed Activity Description Arrow Diagramming Method Apportioned Effort Actual Finish date Activity-on-Arrow Activity-on-Node Actual Start date BAC Budget at Completion BATNA Best alternative to a negotiated agreement BCWP Budgeted Cost of Work Performed BCWS Budgeted Cost of Work Scheduled BOM Bill Of Materials BOOT Build-own-operate-transfer Brainstorming Technique CA Control Account CAP Control Account Plan CAPM Certified Associate in Project Management CCB Change Control Board CCPM Critical-chain approach to project planning and management COQ Cost of Quality CPF Cost-Plus-Fee CPFF Cost-Plus-Fixed-Fee CPI Cost Performance Index CPIF Cost-Plus-Incentive-Fee CPM Critical Path Method CPPC Cost-Plus-Percentage of Cost CV Cost Variance CWBS Contract Work Breakdown Structure DD Data Date DUR Duration EAC Estimate at Completion EF Early Finish date EMV Expected Monetary Value Nghĩa tiếng Việt Chi phí thực tế Chi phí thực cơng việc hồn thành Mơ tả cơng việc Phương pháp sơ đồ mũi tên Ngày kết thúc thực tế Công việc mũi tên Công việc nút Ngày bắt đầu thực tế Ngân sách hồn thành Chi phí cơng việc hồn thành Chi phí cơng việc theo lịch Hóa đơn vật liệu Kỹ thuật đòn cân não Tài khoản kiểm soát Kế hoạch tài khoản kiểm soát Hội cấp chứng quản dự án Bảng kiểm soát tháy đổi Chi phí chất lượng Chi phí cộng phí Chi phí cộng phí cố định Chỉ số hồn thành chi phí Chi phí cộng phí tăng cường Phương pháp đường găng Chi phí cộng thêm phần trăm chi phí Biên thiên chi phí Bảng phân rã cơng việc hợp đồng Ước lượng lúc hồn thành Ngày kết thúc sớm Giá trị tiền dự kiến EQ ES ETC EV EVM EVT FAC FF FF FFP FMEA FPIF FS IFB LF LOE LS OBS OD PC PCI PCIB PCIC PCT PDM PERT PF PM PM PMBOK Emotional intelligence Early Start date Estimate to Complete Earned Value Earned Value Management Earned Value Techniques Forecast at completion Finish-to-Finish Free Float Firm-Fixed-Price Failure Mode and Effect Analysis Fixed-Price-Incentive-Fee Finish-to-Start Invitation for Bid Late Finish date Level of Effort Late Start date Organizational Breakdown Structure Original Duration Percent Complete Percent complete index Percent complete index—budget costs Percent complete index—actual costs Percent Complete Precedence Diagramming Method Project evaluation review technique Planned Finish date Project Management Project Manager Project Management Body of Knowledge PMIS Project Management Information System PMO Program Management Office PMO Project Management Office PMP® Project Management Professional PS Planned Start date PSWBS Project Summary Work Breakdown Structure PV Planned Value QA Quality Assurance QC Quality Control RAM Responsibility Assignment Matrix RBS Resource Breakdown Structure RBS Risk Breakdown Structure Ngày bắt đầu sớm Ước lượng để hoàn thành Giá trị nhận Quản giá trị nhận Các kỹ thuật tính giá trị nhân Dự báo hồn thành Từ kết thúc đến kết thúc Dự phòng Giá cố định cơng ty Phân tích hiệu kiểu thất bại Giá cố định có phí tăng cường Kết thúc đến bắt đầu Mời thầu Thời gian kết thúc muộn Định mức công sức Thời gian bắt đầu muộn Cấu trúc phân rã tổ chức Thời gian ban đầu Phần trăm hoàn thành Phần trăm hoàn thành Phương pháp lập sơ đồ công việc trước Thời gian kết thúc theo kế hoạch Quản dự án Người quản dự án Nội dung kiến thức quản dự án Hệ thống thông tin quản dự án Văn phòng quản chương trình Văn phòng quản dự án Nghề nghiệp quản dự án Thời gian bắt đầu theo kế hoạch Bảng cấu trúc phân rã công việc tổng hợp Giá trị kế hoạch Đảm bảo chất lượng Kiểm soát chất lượng Ma trận gán trách nhiệm Bảng cấu trúc phân rã nguồn lực Bảng cấu trúc phân rã rủi ro RD RFP RFQ SF SF SL SOW SPI SS SS SV SWOT TC TCPI TF TF T&M TQM TS VE WBS Remaining Duration Request for Proposal Request for Quotation Scheduled Finish date Start-to-Finish Slack Statement of Work Schedule Performance Index Scheduled Start date Start-to-Start Schedule Variance Strengths, Weaknesses, Opportunities Threats Target Completion date To complete performance index Target Finish date Total Float Time and Material Total Quality Management Target Start date Value Engineering Work Breakdown Structure Thời gian lại Bản đề xuất yêu cầu Bản đề xuất hạn mức Thời gian kết thúc theo lịch biểu Bắt đầu đến kết thúc Bản phát biểu cơng việc Chỉ số hồn thành theo lịch biểu Thời gian bắt đầu theo lịch biểu Bắt đầu đến bắt đầu Biến thiên lịch biểu Kỹ thuật phân tích mạnh, yếu, hội hiểm họa đối tượng Thời gian hoàn thành gán Thời gian kết thúc gán Dự phòng tổng thể Thời gian vật liệu Quản dự án tổng thể Thời gian bắt đầu gán Kỹ nghệ tính giá trị Bảng phân rã công việc ... hoạch Quản lý dự án Người quản lý dự án Nội dung kiến thức quản lý dự án Hệ thống thông tin quản lý dự án Văn phòng quản lý chương trình Văn phòng quản lý dự án Nghề nghiệp quản lý dự án Thời... biểu Kỹ thuật phân tích mạnh, yếu, hội hiểm họa đối tượng Thời gian hoàn thành gán Thời gian kết thúc gán Dự phòng tổng thể Thời gian vật liệu Quản lý dự án tổng thể Thời gian bắt đầu gán Kỹ nghệ... bắt đầu sớm Ước lượng để hoàn thành Giá trị nhận Quản lý giá trị nhận Các kỹ thuật tính giá trị nhân Dự báo hồn thành Từ kết thúc đến kết thúc Dự phòng Giá cố định cơng ty Phân tích hiệu kiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ điển thuật ngữ quản lý dự án, Từ điển thuật ngữ quản lý dự án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay