BÁO CÁO ĐỒ ÁN NGHIỆP ĐỀ TÀI XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA

66 87 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:38

đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ môi trường, KEO TỤ ĐIỆN HÓA, XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHỘM, luận văn xử lý nước thải dệt nhuộm, xử lý nước thải bằng phương pháp điện hóa, BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ... 2.1 Khái niệm keo tụ điện hóa Keo tụ điện hóa phương pháp điện hóa xử lý nước thải, tác dụng dòng điện điện cực dương (thường sử dụng nhôm sắt) bị ăn mòn phóng chất có khả keo tụ (cation Al3+... KEO TỤ ĐIỆN HÓA” thực để tìm phương pháp xử lý nước thải áp dụng xử lý nước thải dệt nhuộm nói riêng loại nước thải khác có đặc tính tương SVTH: NGƠ VĂN CƯỜNG HUỲNH PHẠM DŨ NGUYỄN TẤN THÀNH ĐỒ... áp dụng để xử lý nước thải ngành dệt nhuộm như: keo tụ - tạo bơng, xử lý hiếu khí Trong đó, đáng ý phương pháp keo tụ điện hóa khả loại bỏ hiệu chất hữu bền mà khơng phải q trình oxy hóa thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO ĐỒ ÁN NGHIỆP ĐỀ TÀI XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA, BÁO CÁO ĐỒ ÁN NGHIỆP ĐỀ TÀI XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM, Bảng 1.2: Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may, CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Bảng 3.3: Thí nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng của pH, 2 Phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Bảng 4.6: So sánh các điều kiện tối ưu để xử lý giữa hai loại điện cực, PHỤ LỤC: THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT NGHIÊN CỨU, PHỤ LỤC: QUY CHUẨN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay