900 cau giao tiep thong dung tieng trung

62 198 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:34

900 câu giao tiếp tiếng trung thông dụng900 câu giao tiếp tiếng trung thông dụng900 câu giao tiếp tiếng trung thông dụng900 câu giao tiếp tiếng trung thông dụng900 câu giao tiếp tiếng trung thông dụngĐàm thoại tiếng trung thông dụng ... Tiếng Anh bạn tốt Bạn nói Tiếng Anh tốt Tiếng mẹ đẻ bạn Tiếng Anh phải không? Tiếng mẹ đẻ tơi Tiếng Trung Anh ta cóchút giọng London Khẩu âm nặng Tiếng Địa phương nặng Tôi diễn đạt cóchút khó 会讲一点。... 天气允许的话,我会去滑 雪。 我想我明年完成此工程。 我不知道。 由你决定。 我想买套房子。 你好,杰克,这学期你选 什么课? 你好,露西,我想选法语 和经济。 462 Tôi chọn tiếng Trung 我将选中文和历史。 vàLịch sử 463 Bạn dự định làm thuê 打算打工吗? à? nǐ zhēn xiǎng zhī wǒ zěn me xiǎng ma
- Xem thêm -

Xem thêm: 900 cau giao tiep thong dung tieng trung, 900 cau giao tiep thong dung tieng trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay