Quan hệ việt nam – israel từ 1993 đến 2016 (tt)

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THỊ THU HƯƠNG QUAN HỆ VIỆT NAM – ISRAEL TỪ 1993 ĐẾN 2016 Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế Mã số: 62 31 02 06 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUỐC TẾ HỌC Hà Nội - 2017 Cơng trình hồn thành tại: Khoa Quốc tế học, ………… Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Hiền Phản biện: ……………… Phản biện: Phản biện: …………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ họp Vào hồi .ngày .tháng năm ………… Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm thông tin- Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, Việt Nam tiếp tục nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác mặt với bạn bè năm châu, có nước Trung Đông, cụ thể Israel nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác có lợi, tăng cường vị Việt Nam trường quốc tế, góp phần vào phát triển bền vững đất nước Là quốc gia tập trung “Chương trình hành động thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Trung Đông 2008-2015”, Israel dần trở thành đối tác quan trọng Việt Nam nhiều lĩnh vực Israel, xứ sở Kinh Thánh quê hương lịch sử người Do Thái, nằm khu vực Trung Đông, dọc theo bờ Đông Địa Trung Hải, phần cầu lục địa nối ba châu lục: Châu Á, Châu Phi Châu Âu Từ thức thành lập năm 1948, Israel làm nên nhiều kỳ tích, gây ý cộng đồng quốc tế Với số dân khoảng 14 triệu người (bao gồm triệu dân nước triệu kiều bào Do Thái lãnh thổ) lại sản sinh 22% số người đạt giải Nobel giới, nhà khoa học lỗi lạc trị gia-kỹ nghệ đại tài kiểm soát nhiều lĩnh vực then chốt giới Đó quốc gia có triệu dân, có lịch sử 2000 năm vong quốc với 65 năm tuổi lại nắm thượng phong khu vực Trung Đông Tuy nhiên, nay, vùng đất hứa tiềm ẩn nhiều thách thức quốc gia khu vực muốn thiết lập hay mở rộng mối quan hệ, xung đột diễn khu vực Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel từ tháng năm 1993, 24 năm Trong suốt 24 năm đó, hai nước đạt nhiều thành tựu hợp tác thương mại song phương, lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, an ninh - quốc phòng Đó dấu hiệu tích cực cho tiềm quan hệ hợp tác hai nước nhiều mặt Tuy nhiên, quan hệ hạn chế, chưa tương xứng với tiềm hai nước Nhằm đánh giá thực trạng quan hệ Việt Nam – Israel, phân tích triển vọng quan hệ hai nước, sở góp phần đề xuất giải pháp định hướng sách đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam Israel thời gian tới, tác giả luận án chọn đề tài Quan hệ Việt Nam – Israel từ 1993 đến 2016 làm đề tài luận án tiến sĩ quan hệ quốc tế Kết nghiên cứu đề tài khơng góp phần thực thành cơng Chương trình hành động quốc gia Việt Nam mà góp phần nâng cao hiểu biết bạn đọc Việt Nam Israel mối quan hệ hai nước, đồng thời cung cấp liệu khoa học cần thiết cho việc hoạch định sách Nhà nước, nghiên cứu giảng dạy học tập trường học, việc nghiên cứu, quan có liên quan hai nước muốn tìm hiểu hợp tác song phương Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html Tính đến năm 2011, giải Nobel trao 108 lần (trừ năm Thế chiến I II không trao giải) cho 800 nhân vật tổ chức xã hội Nếu tính tất giải, có 181 người Do Thái (thuần chủng, từ 1/2 đến 3/4 dòng máu Do Thái) trao giải Nobel, chiếm 22% số nhân vật coi trí tuệ hàng đầu nhân loại (http://www.khoahoc.com.vn/sukien/cau-chuyen/35520_Nguoi-Do-Thai-va-giai-Nobel.aspx) Luận án làm rõ thực trạng quan hệ hai nước, phân tích triển vọng quan hệ hai nước giai đoạn 19932016, giải pháp tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam Israel thời gian tới, từ đưa giải pháp, khuyến nghị hoạt động đối ngoại Việt Nam cho phù hợp với tình hình chung với quan hệ nước Để đạt mục đích đó, luận án thực nhiệm vụ sau: Thứ nhất, sâu phân tích nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ hai nước từ năm 1993 đến 2016; Thứ hai, đánh giá toàn diện thực trạng mối quan hệ Việt Nam - Israel từ năm 1993 đến 2016 lĩnh vực, đặc biệt trọng tới lĩnh vực trị-ngoại giao, kinh tế, an ninh quốc phòng, khoa học cơng nghệ giáo dục Thứ ba, tìm đặc điểm đánh giá tác động mối quan hệ nước xem xét tác động khu vực Để thực nhiệm vụ đó, luận án trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: Nguồn gốc mối quan hệ Việt Nam – Israel gì? Những nhân tố tác động tới quan hệ hai nước từ năm 1993 đến 2016? Thực trạng mối quan hệ Việt Nam – Israel từ năm 1993 đến 2016 nào? Mối quan hệ hai nước có tác động tới thân nước, tới khu vực? Triển vọng mối quan hệ thời gian tới sao? Những giải pháp, khuyến nghị cho hoạt động đối ngoại Việt Nam nói chung cho quan hệ Việt Nam – Israel nói riêng gì? Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi thời gian, luận án xác định giới hạn đối tượng nghiên cứu mối quan hệ Việt Nam Israel giới hạn thời gian từ năm 1993 đến 2016 từ hai quốc gia thiết lập mối quan hệ hợp tác đến năm 2016 Tuy nhiên, luận án có đưa thơng tin, số liệu phân tích năm 2017 để phần kiểm chứng dự báo đề xuất có liên quan Phạm vi nội dung, luận án tập trung phân tích thực trạng hoạt động hợp tác Việt Nam – Israel cấp độ song phương với lĩnh vực cụ thể như: trị- ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế-thương mại-đầu tư, hợp tác lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực giáo dục lĩnh vực khác; nhân tố chủ yếu chi phối mối quan hệ hai nước cuối đưa đánh giá đặc điểm, tác động mối quan hệ triển vọng, khuyến nghị nhằm thúc đẩy hợp tác hai nước Đối tượng nghiên cứu: mối quan hệ Việt Nam Israel Các phương pháp nghiên cứu nguồn tài liệu 4.1 Các phương pháp nghiên cứu Ngoài phương pháp phổ biến sử dụng nghiên cứu khoa học xã hội như: phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, v.v.v, luận án chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu thuộc chuyên ngành Quan hệ quốc tế: - Phương pháp phân tích cấp độ: Nghiên cứu sinh phân tích sách đối ngoại, hành động, lợi ích quốc gia theo cấp độ cá nhân, cấp độ quốc gia, cấp độ liên quốc gia cấp độ toàn cầu - Phương pháp nghiên cứu lịch sử: Do đề tài có đề cập tới mối quan hệ song phương có liên quan đến vấn đề quốc tế diễn giai đoạn định nên phương pháp nghiên cứu lịch sử sử dụng nhằm phân tích liệu kiện chia theo thời kỳ mối quan hệ hợp tác hai nước nhằm hiểu rõ chuyển biến theo thời gian chủ thể nghiên cứu - Phương pháp phân tích lợi ích quốc gia: Mỗi quốc gia tham gia vào mối quan hệ quan hệ quốc tế đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu Khi phân tích, dự báo mối quan hệ Việt Nam Israel từ 1993 đến 2016, nghiên cứu sinh xem xét lợi ích quốc gia mối quan hệ thông qua phương pháp phân tích lợi ích - Phương pháp dự báo: Phương pháp giúp tác giả luận án có phân tích dự báo tiềm thách thức mối quan hệ hai nước thuyết phục, có sở khoa học Ngồi ra, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học khác phương pháp logic, đánh giá tư liệu, hệ thống hóa, phương pháp nghiên cứu liên ngành nhằm rút nhận định có tính tổng hợp, khái quát phục vụ cho nghiên cứu chi tiết, xác thực 4.2 Loại nguồn tài liệu Về loại tài liệu: Tài liệu gốc văn kiện hai nước như: Hiến pháp, tuyên bố chung, thông cáo, thỏa thuận, hiệp ước, hiệp định, phát biểu viết lãnh đạo hai nước, báo cáo thống kê sách ban hành Các tài liệu thứ cấp dùng để tham khảo gồm sách, báo, tạp chí, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học công bố Về nguồn tài liệu: Tài liệu phục vụ cho luận án khai thác từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu từ quan lưu trữ trung ương, thư viện hai nước, viện chiến lược Việt Nam, phòng ban chuyên trách Đại sứ quán Israel Việt Nam Đại sứ quán Việt Nam Israel, bộ, ngành Việt Nam Israel, quan chuyên trách quan hệ Việt Nam – Israel Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 5.1 Ý nghĩa khoa học Luận án cơng trình khoa học khảo cứu kỹ lưỡng sở tài liệu gốc có giá trị nhằm dựng nên tranh chân thực, sinh động quan hệ Việt Nam – Israel từ 1993 đến 2016 Trên sở đó, luận án nêu sở khoa học để kiến nghị giải pháp góp phần bổ sung, điều chỉnh sách đối ngoại Việt Nam giai đoạn 5.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận án cơng trình phân tích cách toàn diện mối quan hệ Việt Nam – Israel giai đoạn từ 1993 đến 2016 triển vọng Trên sở luận khoa học, luận án đề xuất giải pháp góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hai nước năm tiếp theo, đáp ứng nhu cầu phát triển nước Kết nghiên cứu luận án dùng làm tư liệu khơng góp phần nâng cao hiều biết bạn đọc Việt Nam Israel mối quan hệ hai nước mà cung cấp liệu khoa học cần thiết cho việc hoạch định sách Nhà nước, nghiên cứu giảng dạy học tập trường học, viện nghiên cứu, quan có liên quan hai nước muốn tìm hiểu hợp tác song phương Những đóng góp luận án - Luận án phân tích rõ quan điểm, sách Đảng Nhà nước Việt Nam quan hệ với Israel - Luận án góp phần làm rõ thêm nhân tố tác động tới quan hệ Việt Nam Israel năm 1993-2016, biến đổi nhân tố dự báo nhân tố tác động tới quan hệ hai nước năm tới - Luận án góp phần đánh giá rõ thực trạng mối quan hệ Israel Việt Nam giai đoạn 1993-2016 - Luận án góp phần làm rõ vấn đề đặt quan hệ hai nước - Luận án góp phần làm rõ thuận lợi, khó khăn, triển vọng quan hệ hai nước góp phần đề xuất số phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ Việt Nam – Israel thời gian tới Bố cục luận án: Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án chia làm bốn chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Những nhân tố chủ yếu tác động tới quan hệ Việt Nam – Israel từ 1993 đến 2016 Chương 3: Thực trạng quan hệ Việt Nam – Israel từ 1993 đến 2016 Chương 4: Đánh giá quan hệ Việt Nam – Israel triển vọng CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Tình hình nghiên cứu nước 1.1 Các cơng trình nghiên cứu lịch sử, văn hóa, đất nước, người Israel Tính nay, Việt Nam có số sách người Việt Nam trực tiếp viết Israel, tiêu biểu có Bài học Israel – tác giả Nguyễn Hiến Lê, Địa bàn Israel – tác giả Bùi Xuân Khiển, Câu chuyện Do Thái Câu chuyện Do Thái tác giả Đặng Hoàng Xa Các sách đưa thông tin lịch sử, văn hóa, đất nước, người Israel chân thực sinh động Ngoài tài liệu sách, tác giả luận án tiếp cận báo viết Israel với nội dung nơng nghiệp Israel, sách kinh tế Israel, sách phát triển công nghệ cao, lịch sử nhà nước Do Thái, v.v.v Đây tài liệu không viết trực tiếp mối quan hệ hợp tác hai nước cho nghiên cứu sinh tảng kiến thức lĩnh vực Israel để có hiểu biết đối tượng nghiên cứu 1.2 Các công trình nghiên cứu hợp tác Việt Nam khu vực Trung Đơng có Israel Tại Việt Nam, có sách cơng trình nghiên cứu Israel Đặc biệt sách nghiên cứu hoạt động song phương Việt Nam Israel từ thiết lập quan hệ ngoại giao Israel tác giả Việt Nam nhắc tới sách nghiên cứu chung nước Trung Đông mà chưa có sách hay cơng trình nghiên cứu đáng kể trực tiếp viết mối quan hệ hai nước Điển hình, tác giả luận án có phân tích tài liệu sách Trung Đơng khả mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam PGS TS Đỗ Đức Định chủ biên, sách Một số vấn đề kinh tế, trị bật Trung Đông xu hướng đến năm 2020 tác giả Bùi Nhật Quang, Cẩm nang Trung Đông tác giả Đỗ Đức Hiệp số tác giả khác Ngoài sách kể trên, có số sách có giá trị liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới đề tài nghiên cứu Trung Đông vấn đề xu hướng kinh tế - trị bối cảnh quốc tế PGS TS Đỗ Đức Định chủ biên, Một số vấn đề kinh tế trị bật Trung Đông giai đoạn 2011-2020 tác động tới Việt Nam tác giả Bùi Nhật Quang số tư liệu khác Luận án tiếp cận tài liệu viết sở mối quan hệ hợp tác Việt Nam khu vực Trung Đông, tác động tới mối quan hệ có đề cập nhiều tới quan hệ Việt Nam – Israel 1.3 Các cơng trình trực tiếp viết mối quan hệ Việt Nam - Israel Các tài liệu người Việt Nam viết mối quan hệ Việt Nam – Israel dừng báo, đề cập tới lĩnh vực hợp tác đơn lẻ mà chưa có cơng trình nghiên cứu dạng tổng hợp, đưa tranh đầy đủ mối quan hệ Việt Nam – Israel Trong sách Địa bàn Israel, tác giả Bùi Xuân Khiển dành riêng phần để đề cập đến tới nội dung Tuy vậy, tài liệu chưa đưa thông tin trước hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, thông tin số lĩnh vực hợp tác thiếu chưa cập nhật Tình hình nghiên cứu nước ngồi 2.1 Các cơng trình nghiên cứu Israel viết Việt Nam quan hệ Israel – Việt Nam Tài liệu Israel viết Việt Nam quan hệ Việt Nam – Israel dừng lại báo báo cáo Tiêu biểu có báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam Bộ Kinh tế Israel, Bộ Ngoại giao Israel, Cơ quan hợp tác quốc tế Mashav Rất nhiều thông tin vấn đề lĩnh vực, ngành kinh tế Việt Nam đưa đầy đủ chi tiết, từ thành tựu tới khó khăn thách thức, xu hướng phát triển, hợp tác kinh tế Việt Nam năm phân tích cặn kẽ báo cáo Hơn nữa, thông tin dự án hợp tác, hoạt động giao lưu, văn ký kết hai quốc gia đưa cập nhật đầy đủ báo đăng tải trang báo Jerusalem Post trang thông tin điện tử Bộ ngoại giao Israel, đại sứ quán Israel Việt Nam Đây nguồn tài liệu quý báu giúp nghiên cứu sinh có thêm kênh thơng tin để đối chiếu với nguồn tư liệu tiếng Việt Việt Nam, nhằm có kết nghiên cứu xác 2.2 Cơng trình học giả quốc tế viết Việt Nam, Israel quan hệ Việt Nam-Israel Có thể tìm thấy nhiều tài liệu học giả quốc tế viết đất nước, người, lịch sử Việt Nam Israel Tuy nhiên, tài liệu nói tới Việt Nam Israel quan hệ hai nước Tiêu biểu, sách Israel's Quest for Recognition and Acceptance in Asia tác giả Jacob Abadi nhà xuất Frank Cass xuất năm 2004 đại diện cho nghiên cứu toàn diện nỗ lực Israel nhằm xây dựng mối quan hệ ngoại giao với nước lục địa Châu Á có phần đề cập trực tiếp tới quan hệ Việt Nam Israel với thông tin, kiện quý báu phân tích sắc bén Dù vậy, liệu hầu hết dừng giai đoạn trước năm 1993 nên thiếu tính cập nhật Về tài liệu dạng báo, tìm thấy số viết học giả quốc tế mối quan hệ Việt Nam – Israel Vietnam: Israel’s closest ASEAN partner tác giả Muhammad Zulflikak Rakhmat phân tích rõ vị trí Việt Nam đồ chiến lược Israel với quốc gia khu vực ASEAN; báo Israel and ASEAN relations: Opportunities and Obstacles tác giả Jonathan Adelman sâu phân tích hội rào cản quan hệ hợp tác Israel với nước ASEAN có Việt Nam hay viết Israel’s surprising new international partners tác giả Jonathan Adelman nghiên cứu mối quan hệ Israel với số quốc gia có Việt Nam khẳng định “Việt Nam có quan điểm tích cực hợp tác với Israel” Đồng thời “Israel đối mặt với mối nguy ngày tăng tồn vong biên giới mình”, vậy, tìm kiếm đối tác khu vực khác chiến lược Israel cần theo đuổi Tuy nhiên, báo đề cập tới khía cạnh nhỏ quan hệ hợp tác Việt Nam Israel, nữa, tác giả nhìn nhận mối quan hệ hai nước thiên nhiều phương diện trị ngoại giao nên bỏ qua lợi ích khác mối quan hệ lợi ích kinh tế Các tài liệu đưa đánh giá quan điểm thiên hướng chủ nghĩa tư Nguồn tài liệu giúp tác giả có nhìn đối chiếu với tài liệu nước tác giả người Việt người Israel, nhằm hướng tới đánh giá, kết luận đề xuất khách quan Đánh giá, nhận xét vấn đề luận án cần tập trung giải 3.1 Đánh giá, nhận xét cơng trình cơng bố liên quan đến đề tài Có thể thấy, nguồn tài liệu phía Israel nghiên cứu đất nước, người sách, thị trường Việt Nam nhiều kỹ Khơng có Phòng hợp tác quốc tế - Bộ ngoại giao Israel mà có Bộ Kinh tế Israel, Đại sứ qn Israel, công ty Israel nghiên cứu Việt Nam Nói tóm lại, Israel hiểu kỹ Việt Nam Trong đó, từ phía Việt Nam, có thơng tin lĩnh vực Israel Dù có sách biên dịch từ nước ngồi, số sách số báo tác giả Việt Nam viết Ngồi có số báo cáo quan liên quan thị trường Israel Đây điểm luận án cần tập trung giải Ngược lại, nguồn tài liệu nghiên cứu mối quan hệ hợp tác Việt Nam với khu vực Trung Đơng có Israel, tài liệu Việt Nam phong phú phía Israel tài liệu liên quan tới vấn đề hợp tác Israel ASEAN hay khu vực Châu Á Mỗi quốc gia có tổ chức riêng chuyên trách vấn đề Từ phía Việt Nam, Viện nghiên cứu Trung Đông Châu Phi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban liên phủ hợp tác kinh tế, khoa học & công nghệ lĩnh vực khác thuộc Vụ hợp tác quốc tế Bộ Khoa học Công nghệ Ban Việt Nam Israel thuộc Phòng thương mại Israel – Châu Á Từ phía Israel có Trung tâm nghiên cứu Israel – Châu Á có trụ sở đặt Tel Aviv- Israel Tuy nhiên quan chưa đưa nhiều nguồn thơng tin hay ấn phẩm thức quan hệ hợp tác hai quốc gia, quốc gia với khu vực Qua cơng trình nghiên cứu học giả hai nước học giả quốc tế, nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ Việt Nam – Israel đề cập, phân tích rõ ràng, cụ thể, lên kết sau: Một là, cơng trình bước đầu số nhân tố tác động tới quan hệ Việt Nam – Israel, nhân tố lịch sử, kinh tế xã hội, nước, tình hình khu vực, quốc tế, … Đây nội dung mà luận án kế thừa phát triển Hai là, công trình bước đầu đề cập đến mối quan hệ song phương Việt Nam – Israel lĩnh vực trị- ngoại giao, kinh tế, an ninh-quốc phòng, giáo dục, khoa học công nghệ, nông nghiệp, …Trong mức độ định, nghiên cứu đưa số liệu thống kê sinh động minh họa cho bước phát triển quan hệ hai nước Đây nội dung mà tác giả luận án tiếp tục khai thác, bổ sung cho luận giải luận án Ba là, cơng trình bước đầu phân tích trình hình thành phát triển quan hệ Việt Nam – Israel, triển vọng mối quan hệ hai nước vấn đề mà hai bên quan tâm Tuy dừng mức độ gợi mở, song ý tưởng quý báu để nghiên cứu sinh tiếp tục phát triển, làm rõ sở lý luận, thực tiễn để kiến giải khoa học triển vọng quan hệ hai nước Tuy nhiên, cơng trình nêu chưa phân tích, luận giải thấu đáo nhân tố tác động đến quan hệ hai nước năm từ 1993 đến 2016; chưa phân tích biến đổi nhân tố đó, đặc biệt chưa đề cập đến nhân tố tác động đến quan hệ hai nước năm sau 2016 Các cơng trình nghiên cứu trước chưa phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ Việt Nam – Israel cách toàn diện Về mối quan hệ hợp tác hai quốc gia lĩnh vực, chủ yếu tài liệu dạng báo tạp chí, đăng website quan phủ,cơ quan ngoại giao hai nước, tồn dạng báo cáo Mỗi viết báo cáo đưa chuyên đề riêng biệt thiếu nguồn tài liệu có tính tổng quan mối quan hệ hai nước lĩnh vực Hơn nữa, cơng trình chưa phân tích rõ vấn đề đặt quan hệ hai nước nay, đặc biệt chưa xây dựng sở thực tiến làm sở cho đề xuất định hướng sách đối ngoại Việt Nam Israel, giải pháp tăng cường quan hệ hợp tác hai nước thời gian tới Đây khoảng trống mà luận án giải 3.2 Những vấn đề luận án tập trung giải - Nghiên cứu cách toàn diện, hệ thống quan hệ Việt Nam – Israel, năm 1993-2016 Trong đó, luận án tập trung phân tích nhân tố tác động tới quan hệ hai nước, đặc điểm quan hệ hai quốc gia; đánh giá thực trạng quan hệ hai nước 20 năm qua, phân tích dự báo nhân tố tác động đến quan hệ hai nước thời gian tới Trên sở đó, đưa khuyến nghị có tính chất tư vấn sách nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hiệu Việt nam Israel - Tìm hiểu đưa thêm thơng tin đất nước Israel, nhằm góp phần nâng cao hiểu biết bạn đọc Việt Nam Israel, cung cấp liệu khoa học cần thiết cho việc hoạch định sách Nhà nước, nghiên cứu giảng dạy học tập trường học, viện nghiên cứu, quan có liên quan Việt Nam muốn tìm hiểu hợp tác song phương với Israel - Tổng hợp đưa tài liệu vừa tổng hợp vừa chi tiết mối quan hệ hợp tác hai quốc gia lĩnh vực: trị-ngoại giao, thương mại đầu tư, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, giáo dục lĩnh vực khác Đây tài liệu tổng hợp xuyên suốt trình giao lưu hai nước suốt 23 năm mà nghiên cứu đề cập tới - Nghiên cứu thông tin quan hệ hợp tác Việt Nam Israel từ năm 1993 đến trước năm 2009 Đây khoảng thời gian chưa có nghiên cứu đáng kể nói tới - Hệ thống hóa tài liệu nghiên cứu kết nghiên cứu mà nghiên cứu sinh thu từ nghiên cứu Hiện nay, nghiên cứu quan hệ Việt Nam – Israel rời rạc ngắt qng Có thể thấy, cơng trình nghiên cứu nước kể phần giúp cho nhà nghiên cứu khái quát, hình dung tình hình quan hệ Việt Nam Israel xuyên suốt 20 năm qua Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu có hệ thống, cách tồn diện quan hệ hai nước, phân tích nhân tố tác động, thực trạng, triển vọng quan hệ hai nước từ thiết lập quan hệ năm 1993 đến 2016 Đông trở thành mối lo ngại an ninh khu vực Điều đòi hỏi Việt Nam ln phải có sách ngoại giao phù hợp để đảm bảo độc lập, chủ quyền dân tộc 2.4 Nhân tố quốc gia - Vị trí địa trị Việt Nam - Vị trí địa trị Israel - Tình hình nội tác động từ sách đối ngoại hai quốc gia - Nhu cầu hợp tác đến từ nước - Quan điểm đối ngoại nước Có thể thấy, quan hệ hợp tác Việt Nam – Israel ngày mở rộng nhiều lĩnh vực tiếp tục chịu chi phối nhiều nhân tố khác nhau, từ nhân tố quốc tế, khu vực đến nhân tố nội quốc gia Các nhân tố có vận động khơng ngừng qua thời gian tác động chúng tới quan hệ hai nước bị thay đổi Trong thời gian tới, dự đốn nhân tố sau tiếp tục ảnh hưởng lớn tới quan hệ hai nước: Một là, xu hướng hợp tác kiềm chế lẫn cường quốc, xung đột sắc tộc, tôn giáo bùng nổ gay gắt, xung đột bạo lực khu vực xảy liên miên khiến nhu cầu tìm kiếm đồng minh đáng tin cậy quốc gia ngày tăng lên Việt Nam Israel khó tránh tác động bối cảnh Hai là, mối quan hệ thân Việt Nam thân Israel với nước khác phần ảnh hưởng tới quan hệ hai quốc gia Trong phải kể tới quan hệ Israel với Mỹ, Israel với giới Hồi giáo, Việt Nam – Nga, Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam với nước Hồi giáo Trung Đông Ba là, hệ tư tưởng Nhà nước đường phát triển quốc gia tác động tới quan hệ hai nước, sách ngoại giao sách kinh tế, an ninh quốc phòng hai quốc gia có điểm khác Điều giải thích hai nước khó tìm tiếng nói chung diễn đàn lớn họp Liên Hợp quốc Bốn là, nhu cầu hợp tác dựa lợi so sánh nước Từ Việt Nam, nhu cầu hợp tác để tiếp nhận chuyển giao khoa học công nghệ, công nghệ nông nghiệp, y tế, cơng nghiệp quốc phòng, từ Israel nhu cầu xuất công nghệ, nhập lao động phổ thông, du lịch, da giày lương thực Để trì thúc đẩy ngày tốt mối quan hệ này, hai quốc gia cần phải có mơ hình hợp tác vào thực chất, đáp ứng nhu cầu nước sách ngoại giao mềm dẻo, khéo léo từ hai phủ 10 Chương 3: THỰC TRẠNG QUAN HỆ VIỆT NAM – ISRAEL TỪ 1993 ĐẾN 2016 3.1 Quan hệ trị - ngoại giao Kể từ hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1993), quan hệ hợp tác Việt Nam Israel có nhiều bước chuyển biến tích cực Việt Nam mở Đại sứ quán Israel vào năm 2009 Phó Thủ tướng Hồng Trung Hải thăm Israel năm 2015 Về phía Bạn, tổng thống Israel Shimon Peres thăm Việt Nam năm 2010 tổng thống Reuven Rivlin vào tháng năm 2017 Từ thiết lập quan hệ ngoại giao tới nay, hai bên tiếp tục trao đổi số Đoàn cấp cao để thúc đẩy quan hệ hai quốc gia Hai bên trí thành lập Ủy ban Liên phủ Việt Nam – Israel tổ chức hai họp thường kỳ với phiên làm việc chủ trì cán cấp cao hai nước Thời gian gần đây, phía Israel tiếp tục mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác hai nước Israel thu hẹp quy mô hoạt động Cơ quan Đại diện nước ngoài, song tiếp tục mở rộng trụ sở Đại sứ quán Israel Việt Nam tăng thêm biên chế Tùy viên quốc phòng (2/2016) Đảng cầm quyền Likud dù có cách thức vận hành khác biệt chưa có quan hệ thức với Đảng ta, lần đầu tiên, đại diện phủ Israel gửi thư chúc mừng trước sau Đại hội Đảng XII Đảng Likud tỏ sẵn sàng cử đoàn sang thăm Việt Nam năm 2017 để góp phần thúc đẩy, làm sâu sắc quan hệ hợp tác hai nước Thủ tướng Netanyahu có thư gửi chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư gửi thư chúc mừng tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Tổng thống Israel gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang Đó tín hiệu thể bước phát triển tốt đẹp quan hệ trị-ngoại giao hai nhà nước Israel thức cơng nhận kinh tế thị trường cho Việt Nam (5/2016) quốc gia Trung Đông tiến hành đàm phán FTA với Việt Nam Cho đến nay, hai nước tiến hành phiên đàm phán, phiên thứ vừa diễn vào đầu năm 2017 Đây hội nhằm góp phần biến lợi quan hệ hai nước thành kết hợp tác cụ thể lĩnh vực thời gian tới Lãnh đạo, quan, chuyên gia hai quốc gia chuyên gia quốc tế đánh giá triển vọng hợp tác hai nước thời gian tới lớn ngày đẩy mạnh Những hoạt động ngoại giao trình tự nhiên, bên gặp gỡ, tìm hiểu lực mối quan tâm nhau, từ dẫn tới kế hoạch triển khai thực tế Những ký kết hợp tác tầm Chính phủ Bộ, ngành quan trọng, giúp mở đường cho bước phát triển hợp tác 3.2 Quan hệ hợp tác lĩnh vực quốc phòng an ninh Trong năm gần đây, Israel có điều chỉnh lớn sách đối ngoại, lợi ích dân tộc, động thái lý giải mối quan hệ "lạnh đi" với đồng minh thân cận Mỹ tệ với Liên minh châu Âu vấn đề Palestine Iran Israel động hoạt động đối ngoại hướng phía đơng Tuy nhiên, phủ Israel giới hạn hoạt động 11 khu vực phía Nam Trung Quốc Bộ Ngoại giao Israel cho biết họ đặc biệt trọng đến năm quốc gia Đông Nam Á: Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Singapore Myanmar Đặc biệt, Israel đẩy mạnh hoạt động thị trường Việt Nam sau năm 2000, mà áp lực Mỹ họ bị buộc phải giảm mức độ hợp tác quân sự-kỹ thuật với Trung Quốc Israel xem Việt Nam thị trường tiềm khu vực diễn căng thẳng với chạy đua vũ trang, Việt Nam có kinh tế phát triển nhanh, thực lực quân Việt Nam nâng lên cách vững chắc, quân số đông, tác chiến mạnh, sức chiến đấu sức mạnh tổng hợp đứng đầu nước Đông Nam Á, đẩy nhanh q trình đại hóa vũ khí, khí tài Tuy nhiên, tác động mối quan hệ nhạy cảm Mỹ Israel, Mỹ Việt Nam dù biết Việt Nam thị trường tiềm năng, Israel lựa chọn thứ vũ khí có mức độ liên quan vừa phải đến công nghệ nguồn Mỹ để chuyển giao Và Việt Nam, cách nhạy bén, thúc đẩy hợp tác, không đầy năm phát triển quan hệ kể từ 2005, đến năm 2009, công nghệ Israel đến Việt Nam, sau chuyến thăm Tổng thống Shimon Peres năm 2011, hợp tác quốc phòng đẩy mạnh Trong thời gian vừa qua, Việt nam sử dụng công nghệ quốc phòng Israel việc đại hóa qn đội, cụ thể đa dạng hóa vũ khí, nâng cấp vũ khí trang bị cũ hợp tác an ninh mạng 3.3 Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12 tháng năm 1993, hai bên trao đổi nhiều đoàn cấp Bộ, ngành sang thăm làm việc lẫn Israel trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam đánh giá cao thị trường Việt Nam Hai nước ký nhiều thỏa thuận hợp tác, có văn kiện hợp tác lĩnh vực kinh tế thương mại nhằm thúc đẩy hợp tác hai bên Nhiều chương trình xúc tiến thương mại hoạt động giao thương, tham dự hội chợ triển lãm chuyên ngành Bộ Công Thương số quan liên quan khác Việt Nam tổ chức Israel năm qua Trong bối cảnh có nhiều khó khăn kinh tế giới Việt Nam, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam Israel phát triển tốt đẹp năm qua Kim ngạch buôn bán hai chiều Việt Nam Israel thường xuyên tăng trưởng khả quan Theo số liệu Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập hai nước tăng từ khoảng 68 triệu USD (2005) lên tới 600 triệu USD (2013), cán mốc tỷ đô la vào năm 2014 đạt 2,3 tỷ đô la vào năm 2015 Trao đổi thương mại hai nước tăng lần giai đoạn năm kể từ năm 2009 Đáng ý là, giai đoạn trước năm 2012, Việt Nam phải nhập siêu trọng cán cân thương mại với Israel Đến năm 2013, Việt Nam xuất siêu sang thị trường với giá trị đạt gần 200 triệu USD Tuy nhiên, năm 2014, Việt Nam nhập siêu trở lại cấu hàng hóa xuất nhập hai bên Trong Việt Nam chủ yếu xuất số mặt hàng nông nghiệp sơ chế có giá trị gia tăng thấp (trừ điện thoại linh kiện) Israel lại có ngành cơng nghiệp chế tạo tập trung vào xuất mặt hàng có cơng nghệ cao, giá trị gia tăng lớn máy tính linh kiện máy tính (bo mạch điện tử, thẻ nhớ…), phân bón, máy móc, thiết bị, thuốc trừ sâu, … Trong tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất Việt Nam sang 12 Israel đạt 297,9 triệu USD, tăng khoảng 7% so với kỳ năm 2015 nhập đạt 393,2 triệu USD, giảm gần 21% so với kỳ 2015 Kim ngạch thương mại hai chiều tháng năm 2016 đạt 691,1 triệu USD, giảm khoảng 12% so với kỳ năm ngoái Các doanh nghiệp Israel chứng minh lực uy tín hiệu thị trường Việt Nam Israel thị trường có nhiều tiềm (đặc biệt vốn công nghệ cao) tình hình trị khu vực Trung Đông chưa thực ổn định Mặc dù vậy, tỷ lệ kim ngạch xuất nhập Việt Nam Israel chiếm tỷ trọng nhỏ so với kim ngạch xuất nhập Việt Nam tới thị trường Trung Đông, chưa tương xứng với tiềm hợp tác hai nước 3.4 Quan hệ hợp tác lĩnh vực công nghệ cao Hợp tác công nghệ cao nông nghiệp Công nghệ nông nghiệp Israel có nhiều mạnh, phù hợp với bối cảnh Việt Nam nên kể từ Việt Nam Israel kí kết Hiệp định hợp tác nơng nghiệp vào năm 1997, Israel hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều dự án nhằm chuyển giao công nghệ chăn nuôi, trồng trọt, tưới tiêu tiên tiến trạm thực nghiệm; dự án phát triển chăn nuôi, nghiên cứu nâng cao sản lượng ăn quả, tiết kiệm nước tưới, canh tác nhà kính… Trong thời gian qua, có nhiều địa phương Việt Nam làm việc trực tiếp với doanh nghiệp Israel Công nghệ tưới nhỏ giọt Israel đươc triển khai Việt Nam, giúp Việt Nam tiết kiệm nhiều nước so với phương pháp tưới rãnh tưới phun truyền thống Ngồi cơng nghệ tiết kiệm nước, Israel hướng tới việc xây dựng mơ hình trang trại ni bò sữa sử dụng cơng nghệ Israel Hà Nội, Hải Phòng thành phố Hồ Chí Minh Đây mơ hình trang trại hện đại, trị giá dự án dự tính triệu USD nhằm tạo sản phẩm có chất lượng cao với chi phí thấp lượng nhân cơng tối thiểu Ngành nơng nghiệp Israel cử chuyên gia tới Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Dương… đào tạo chỗ cho hộ chăn ni bò sữa Đây chương trình góp phần xóa đói giảm nghèo cho nông dân Việt Nam Các chuyên gia Israel giúp người chăn nuôi cán thú ý phương pháp nuôi bò sữa đại, phương pháp chăm sóc bò thời tiết nóng bức, cơng nghệ chế biến thức ăn nhập tinh bò đơng lạnh chất lượng cao từ Israel Hợp tác công nghệ cao lĩnh vực viễn thông Hợp tác công nghệ cao Việt Nam Israel thể bật lĩnh vực viễn thông Các công ty hàng đầu Israel RAD, ECI, Comverse Alvarion có dự án hợp tác hiệu với đối tác Việt Nam hầu hết nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng lớn Việt Nam tập đồn Bưu viễn thơng Việt Nam (VNPT), Cơng ty viễn thơng Qn đội (Viettel), Tập đồn điện lực Việt Nam (EVN), có sử dụng cơng nghệ Israel Hai bên có hoạt động hợp tác mua bán linh kiện, chuyển giao công nghệ tổ chức hội thảo, trao đổi chuyên gia Trọng tâm hợp tác lĩnh vực viễn thông Việt Nam Israel hướng vào nội dung tối ưu hóa chi phí thiết bị chi phí vận hành, quản lí phân phối dịch vụ giá trị gia tăng, phần mềm quản lí tư vấn công nghệ an ninh mạng 13 3.5 Quan hệ hợp tác lĩnh vực giáo dục Hợp tác giáo dục Việt Nam Israel triển khai từ sớm đẩy mạnh hai nước thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993 Thậm chí từ trước năm 1993, hai nước có chuyến trao đổi đoàn chuyên gia, giáo viên Đến nay, hoạt động hợp tác giáo dục Việt Nam Israel thực theo số chương trình: • Học bổng Mashav: Hàng năm, trung tâm hợp tác quốc tế (Mashav) thuộc Bộ Ngoại giao Israel thông qua Đại sứ quán Israel Việt Nam để trao học bổng cho học viên Việt Nam sang theo học khóa học Thạc sĩ, Tiến sĩ Sau Tiến sĩ, khóa đào tạo ngắn hạn hội thảo Israel Từ năm 1993, có tổng số 277 cán Việt Nam tham dự chương trình học bổng Các khóa học có nội dung chủ yếu tập trung vào 05 lĩnh vực như: Nông nghiệp, Giáo dục phát triển cộng đồng, Kinh tế phát triển xã hội, Phát triển nông thôn thành thị, Y tế sức khỏe cộng đồng Đây chương trình hợp tác có ý nghĩa lớn hai phủ nhằm tạo hội cho cán người Việt Nam nâng cao lực chuyên môn thông qua việc tiếp xúc, học hỏi, đào tạo kiến thức kỹ tiên tiến nước bạn Các chương trình đào tạo có tính ứng dụng thực tiễn cao, khoảng thời gian không dài nên thuận lợi triển khai, thu hút quan tâm nhiều cán quan Việt Nam • Chương trình đào tạo thực hành nơng nghiệp Israel Chương trình hợp tác đào tạo thực hành nông nghiệp Israel thiết lập từ năm 2006 Bộ Ngoại giao Bộ Nông nghiệp Israel chủ trì thơng qua quan chủ quản Bộ Giáo dục Đào tạo/Bộ Nông nghiệp Ngun tắc hoạt động chương trình học thơng qua làm việc Chương trình bao gồm nội dung học tập hướng nghiệp dựa kết hợp kỹ kiến thức thơng qua q trình học tập thực hành trang trại nông nghiệp Israel Đây chương trình triển khai hiệu quả, nhanh mạnh Việt Nam Israel Sau thời gian học tập làm việc Israel, sinh viên không trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, làm quen với công nghệ tiên tiến, đại nơng nghiệp, mà trải nghiệm, tham gia thực hành sản xuất nông nghiệp sở, trang trại; có hội rèn luyện tiếng Anh, kỹ sống; hưởng lương hàng tháng; ngồi giao lưu, trao đổi văn hóa, tham quan nhiều danh thắng Israel Tính từ năm 2008 đến cuối năm 2016 vừa qua, chương trình có tham gia 2130 tu nghiệp sinh Việt Nam sang vừa học vừa làm nông trại Israel Rất nhiều người sau hoàn thành khóa học áp dụng kiến thức kỹ từ khóa học cách thành cơng trang trại quê hương Việt Nam 350 Vietnamese students graduate from agricultural programme in Israel retrieved from http://english.vietnamnet.vn on June 15th, 2017 14 • Các khóa đào tạo chỗ chuyên gia người Israel tiến hành Với mục đích chia sẻ kiến thức kinh nghiệm chuyên mơn bí cơng nghệ đại với Việt Nam, khóa đào tạo nhóm gồm hai chuyên gia Israel phối hợp với đối tác nước giảng dạy Nội dung khóa đào tạo thiết kế dựa yêu cầu thực tế Việt Nam nhằm giúp Việt Nam giải vấn đề khó khăn gặp phải Từ năm 1994, có 27 khóa đào tạo tổ chức Việt Nam với tham dự 1201 học viên, diễn giả chuyên gia người Israel Nội dung khóa đào tạo chủ yếu lĩnh vực: nông nghiệp, phát triển cộng đồng, giáo dục Ngồi chương trình nêu trên, Việt Nam Israel có nhiều hoạt động hợp tác khác giáo dục hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác tổ chức quản lý đào tạo, hợp tác giáo dục phổ thông Các hoạt động triển khai có thành tựu đáng kể người tham gia tích cực chào đón, ủng hộ Riêng lĩnh vực hợp tác này, nói Việt Nam phía hưởng lợi nhiều từ chương trình học bổng, khóa đào tạo chỗ chuyến trao đổi giảng viên, chuyên gia 3.6 Hợp tác lĩnh vực khác Hợp tác trao đổi văn hóa hai bên tăng cường biện pháp khuyến khích nghệ sĩ hai nước sang thăm biểu diễn Tuần phim Israel tham gia Israel vào liên hoan phim quốc tế hà nội phần quan trọng chương trình hoạt động hợp tác văn hóa Israel - Việt Nam Các nghệ sĩ Israel sang biểu diễn Việt Nam âm nhạc, nghệ thuật múa Israel khán giả Việt Nam mến mộ Hợp tác trao đổi chuyên môn ngành y – dược Việt Nam Israel chưa mạnh mẽ, nhiên có dấu hiệu khởi sắc lĩnh vực Hợp tác ngành du lịch hai quốc gia đặc biệt trọng mong muốn thúc đẩy năm tới Tiềm phát triển hợp tác du lịch Việt Nam Israel lớn Tiểu kết chương Tóm lại, Israel Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị đa dạng ngày phát triển tốt đẹp gần 25 năm qua Việt Nam Israel trở thành đối tác quan trọng Israel đối tác hàng đầu Việt Nam Trung Đông với kim ngạch thương mại song phương đạt 2,3 tỷ USD vào năm 2015 Hiện hai bên tiếp tục đàm phán hy vọng sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự (FTA) song phương, nhằm tạo tảng vững cho trao đổi kinh tế thương mại hai nước Tuy nhiên, sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Israel Việt Nam, nhiều tiềm mạnh hai nước chưa tận dụng triệt để, đặc biệt lĩnh vực hợp tác kinh tế Vì vậy, hai bên cần tiếp tục phát huy, tận dụng hội tiềm to lớn phía trước, hạn chế rào cản để thúc đẩy hợp tác phát triển năm tới 15 Chương ĐÁNH GIÁ QUAN HỆ VIỆT NAM – ISRAEL VÀ TRIỂN VỌNG 4.1 Những đặc điểm quan hệ Việt Nam – Israel 4.1.1 Israel Việt Nam có vị trí địa trị, kinh tế, chiến lược quan trọng giới 4.2.1 Israel Việt Nam xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đạt nhiều thành tựu chủ yếu tập trung lĩnh vực an ninh quốc phòng, nơng nghiệp, giáo dục, cần tiếp tục phát huy, nâng tầm mở rộng sang lĩnh vực hợp tác khác thiết thực hơn, mang lại hiệu cao có lợi 4.1.3 Israel Việt Nam có nhiều lợi so sánh bổ sung cho 4.1.4 Israel quốc gia quan tâm, ý nhiều nước giới, cường quốc lớn, vừa tạo hội, vừa đặt nhiều thách thức, Việt Nam cần nhận thức rõ điều để phát triển quan hệ hợp tác hai bên, ba bên nhiều bên có lợi 4.1.5 Bên cạnh thuận lợi, quan hệ với Israel khơng tránh khỏi khó khăn, phức tạp, cần có sách, biện pháp thực tế, khơng dựa đặc điểm lợi ích quốc gia, mà cần coi trọng lợi ích quy định chung cộng đồng quốc tế để tránh bất lợi khơng cần thiết 4.1.6 Chính phủ Việt Nam đứng trước vấn đề đặt quan hệ Việt Nam – Israel bao gồm: Cần giảm thiểu rào cản để tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Israel tăng cường quan hệ hợp tác với Israel, đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc phát triển quan hệ quốc tế sâu rộng Việt Nam 4.1.7 Triển vọng phát triển quan hệ Việt Nam – Israel lớn 4.2 Tác động quan hệ Việt Nam - Israel 4.2.1 Tác động Việt Nam Thứ nhất, việc tăng cường quan hệ với Israel tạo môi trường an ninh hợp tác khu vực quốc tế cho Việt Nam Thứ hai, Israel đối tác kinh tế quan trọng Việt Nam Thứ ba, quan hệ Israel với Việt Nam giúp Việt Nam có lợi việc quan hệ với nước lớn, điển hình Mỹ, Trung Quốc Nga 4.2.2 Tác động tới Israel Thứ nhất, quan hệ hai nước tốt đẹp giúp Israel có thêm đối tác Thứ hai, Việt Nam thị trường mới, nhiều tiềm cho nhà đầu tư Israel Thứ ba, quan hệ hợp tác hai nước giúp phát huy mạnh hai quốc gia 4.2.3 Tác động tới khu vực giới Thứ nhất, quan hệ Việt Nam-Israel làm đa dạng hóa tăng cường mối quan hệ quốc tế, đặc biệt khu vực Trung Đông Đông Nam Á 16 Thứ hai, hoạt động hợp tác hai quốc gia giúp gia tăng gia trị thương mại, đầu tư khu vực Trung Đông, Đông Nam Á giới Thứ ba, mối quan hệ giúp tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam Israel giới, nâng cao vị Việt Nam Israel trường quốc tế Tuy nhiên, quan hệ Việt Nam – Israel gây hiểu lầm nhạy cảm số nước giới Đặc biệt, quan hệ hợp tác Việt Nam Israel lĩnh vực quân vốn coi nhạy cảm Việt Nam Israel đàm phán nhập số chủng loại vũ khí đại Israel, chí tiến tới hợp tác sản xuất vũ khí Sau Diễn đàn Cơng nghiệp Quốc phòng Việt Nam - Israel lần thứ Hà Nội vào tháng năm 2017 nhân chuyến thăm thủ tướng Israel Reuven Rivlin, tiềm hợp tác quốc phòng hai nước mở rộng nâng cao Điều khiến quốc gia khu vực Châu Á Thái Bình Dương lo ngại, đặc biệt nước có bất đồng lợi ích chủ quyền trực tiếp với Việt Nam Trong đó, Israel có bất đồng quan điểm trị, lợi ích, chí thù địch với nhiều quốc gia khu vực ảnh hưởng Israel Palestine, Iran, Syria, Li băng,…Vì vậy, việc tăng cường hợp tác với Israel đòi hỏi Việt Nam phải tinh tế, hài hòa giải mối quan hệ với nước khác, nước thù địch, bất đồng gay gắt lợi ích với Israel 4.3 Triển vọng quan hệ Việt Nam – Israel Trước hết, triển vọng dựa sở tiềm phát triển hai nước Mỗi quốc gia có mạnh riêng, có tính chất bổ sung cho Hơn nữa, Việt Nam Israel có lực quốc gia định mà đối tác tìm Thứ hai tính đến nay, hợp tác hai nước dừng lại số lĩnh vực Trong thời gian tới, với loạt hiệp định, thỏa thuận đặc biệt Hiệp định thương mại tự hai bên ký kết mở nhiều hội hợp tác thúc đẩy tiến trình hợp tác hai bên Thứ ba, xu hợp tác quốc tế ngày sâu rộng thúc đẩy quan hệ quốc tế quan hệ Việt Nam – Israel có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển Cuối cùng, hai nhà nước ngày nhận thức đầu đủ việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác hai bên Ngày nhiều chuyến thăm làm việc đoàn cấp cao cán địa phương, chuyên gia hai bên thực hiện, nhiều hiệp định ký kết Đây điều kiện thuận lợi để có hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu Cụ thể ngành: - Về nông nghiệp: Israel tích luỹ nhiều kinh nghiệm cơng nghệ để vượt qua khó khăn tài nguyên thiên nhiên sa mạc hoá, trở thành quốc gia hàng đầu sản xuất nông nghiệp Công nghệ nông nghiệp kinh doanh nông nghiệp trở thành tảng hợp tác song phương Việt Nam Israel Công nghệ cao nơng nghiệp Israel cung cấp cho Việt Nam giải pháp vượt qua thách thức phát triển bền vững, thay đổi chất xuất thông qua cải thiện chất lượng sản lượng 17 - Về khoa học công nghệ: Tại phiên họp lần thứ 2, Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Israel hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ lĩnh vực khác Israel vào đầu năm 2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam Chu Ngọc Anh cho biết: “Quỹ Đổi Khoa học Công nghệ Việt Nam Cục Đổi sáng tạo Israel ký thỏa thuận hợp tác, tiến tới kêu gọi hỗ trợ cho dự án chung đổi công nghệ năm 2018 Với tiềm công nghệ, đặc biệt công nghệ cao Israel lực hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam, chắn hai nước đẩy mạnh hợp tác có hiệu lĩnh vực khoa học công nghệ”.5 Từ kết đạt tiềm hợp tác hai bên, chắn thời gian tới, hợp tác lĩnh vực khoa học công nghệ Việt Nam Israel có nhiều khởi sắc - Về lao động: Hiệp định hợp tác lao động Việt Nam Isarel bàn thảo sớm ký kết, tạo hành lang thuận lợi cho doanh nghiệp cung ứng lao động sang thị trường bảo đảm quyền lợi cho người lao động tham gia chương trình - Về an ninh-quốc phòng: Hợp tác lĩnh vực an ninh-quốc phòng Israel Việt Nam sớm Tuy nhiên, từ sau chuyến thăm thủ tướng Shimon Peres năm 2001, tập đồn cơng nghiệp quốc phòng Israel mạnh dạn khảo sát Việt Nam đàm phán ký kết nhanh Với tiềm nhu cầu hợp tác lớn, hai bên cần hợp tác theo hướng chuyển giao công nghệ cao, hợp tác nghiên cứu phát triển, liên doanh liên kết thành lập nhà máy Việt Nam để phục vụ nhu cầu Việt Nam xuất Phía Israel có trình độ khoa học công nghệ tốt Hiệu hoạt động hợp tác phụ thuộc nhiều vào trình độ khoa học bản, công nghệ điều kiện sở hạ tầng, nói cách khác lực đối ứng Việt Nam - Về du lịch: Du lịch lĩnh vực có dấu hiệu phát triển hứa hẹn nhiều tiềm Tuy Việt Nam chưa có số liệu cụ thể du lịch từ Israel sang Việt Nam riêng phía Israel cho biết: hàng năm có tới 3000 khách du lịch từ Israel sang thăm Việt Nam tương đối đặn khoảng 10 năm Điều chứng tỏ thực có tiềm phát triển quan hệ du lịch hai nước, cần tăng cường mở khâu đột phá lĩnh vực 4.4 Đề xuất giải pháp Giải pháp vĩ mô: Thứ nhất, Nhà nước đóng vai trò định hướng hỗ trợ chế, sách ưu tiên Vai trò thực thơng qua việc xác định tầm nhìn dài hạn, sở xây dựng chương trình hành động ngắn trung hạn, thực biện pháp mở đường ký kết hiệp định, thỏa thuận tạo hành lang pháp lý, xây dựng chế, sách khuyến khích thuế, lãi Kháng Bằng, Hợp tác tồn diện Khoa học Cơng nghệ Việt Nam Israel đăng tải báo Nhân dân điện tử ngày 27 tháng năm 2017 18 suất, chế sử dụng ngoại tệ, cung cấp thơng tin cần thiết thị trường, hàng hóa, công ty, xây dựng sở đào tạo nguồn nhân lực, lập quỹ hợp tác phát triển, hỗ trợ phòng chống rủi ro, hỗ trợ người lao động, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, xây dựng ngân hàng liên doanh với nước sở tại, điều kiện thích hợp tính tới khả thành lập Hội người Việt Nam Israel phần đảm bảo mục đích mưu sinh, làm ăn lâu dài người Việt Nam Israel Nói cách khác, bên cạnh quan hệ hợp tác ngắn hạn, cần có nỗ lực để đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – Israel trở nên bền vững gắn kết lâu dài Thứ hai, doanh nghiệp đóng vai trò xung kích Doanh nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, không đơn doanh nghiệp kinh doanh, mà bao hàm quan, đơn vị nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, quan, tổ chức hoạt động lĩnh vực kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, khoa học, cơng nghệ,…có quan hệ hợp tác với Israel Nói doanh nghiệp đóng vai trò xung kích nói tới việc doanh nghiệp tự chủ động tìm kiếm, khai thác hội mở đường hay đột phá vào thị trường Israel, không ỷ lại vào bao cấp, có hỗ trợ tầm vĩ mơ Nhà nước thơng qua cế, sách, biện pháp kích thích thích thuế, lãi suất,….như nói Thứ ba, lựa chọn dành ưu tiên cao cho việc phát triển lĩnh vực ngành trọng điểm Để tránh dàn trải, thiếu tập trung dẫn đến giá trị hiệu hợp tác thấp, hai phía Việt Nam Israel cần có điều chỉnh, lựa chọn, ưu tiên phát triển lĩnh vực có tính khả thi cao, nhằm đưa quan hệ hợp tác vào chiều sâu, mang lại hiệu giá trị cao Xuất phát từ cách nhìn nhận từ tình hình thực tế Việt Nam cần có phát triển tập trung đột phá ba loại ngành nhóm ngành trọng yếu gồm: (1) Ngoại giao ngành mở đường; (2) Ngoại thương ngành kinh tế mũi nhọn, có hiệu ứng lan tỏa; (3) Nhóm ngành lĩnh vực bước đầu phát huy tác dụng, có nhiều tiềm hợp tác gồm lao động, đầu tư, nông nghiệp, công nghệ du lịch Giải pháp cụ thể: Việt Nam cần thúc đẩy hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực quản lý nghiên cứu; đẩy mạnh quan hệ hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học Israel nhằm thúc đẩy xây dựng dự án hợp tác nghiên cứu chung, mở rộng chương trình đào tạo, hợp tác hỗ trợ kỹ thuật tăng cường lực khoa học công nghệ đổi Tích cực thúc đẩy phía Israel tổ chức chương trình, khóa đào tạo cho cán Việt Nam chuyên ngành như: chế biến nông sản thô bảo quản sau thu hoạch; quản lý khai thác cơng trình thủy lợi, cơng nghệ tưới tiêu đại, áp dụng công nghệ thông tin quản lý vận hành cơng trình thủy lợi; biến đổi khí hậu, q trình sa mạc hóa; đào tạo công nghệ sinh học nông nghiệp; phát triển thủy sản Mở rộng chương trình hợp tác tu nghiệp sinh đào tạo thực hành nông nghiệp với Trung tâm đào tạo quốc tế Israel Cùng với việc tiếp tục thực chương trình, dự án hợp tác trước đây, cần tích cực thúc đẩy mở rộng xây dựng dự án hỗ trợ kỹ thuật đầu tư lĩnh vực công nghệ bảo quản hoa Việt Nam không dùng hóa chất; thu hút đầu tư áp dụng cơng nghệ cao sản xuất muối 19 từ doanh nghiệp, sở nghiên cứu khoa học Israel ; hợp tác FDI chế biến lâm sản; xây dựng chương trình đào tạo liên quan đến chăn ni bò sữa, kỹ thuật tưới tiêu đại, bảo quản sau thu hoạch, giống trồng gia súc Chính phủ cần có chế sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước liên doanh, liên kết đầu tư lĩnh vực nông nghiệp; trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật liên quan đến phát triển nông nghiệp; tìm hiểu cơng nghệ, thiết bị sản xuất, chế biến muối sau muối đại với quy mô sản xuất công nghiệp từ nước biển Tiến tới ký kết văn Chương trình hành động Việt Nam-Israel hợp tác song phương lĩnh vực giáo dục, trao đổi khoa học hàn lâm, trao đổi sinh viên, giảng viên sau Biên ghi nhớ Hợp tác Khoa học công nghệ lĩnh vực khác Bộ Khoa học Công nghệ hai nước ký kết Cần xây dựng số chuyên ngành đào tạo đại học theo mơ hình sandwich Việt Nam Israel (nơng nghiệp, cơng nghệ sinh học) Khuyến khích trao đổi giảng viên, sinh viên khối đại học Tính đến nay, có số 10 trường đại học Việt Nam giao lưu, hợp tác với trường đại học Israel Trong thời gian tới, hợp tác cấp sau phổ thông hai quốc gia cần đẩy mạnh số lượng chất lượng Việt Nam cần xây dựng từ 01 đến 02 trung tâm nghiên cứu xuất sắc nông nghiệp đại học hàng đầu Việt Nam nông nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Cần Thơ, Đại học Nơng lâm Thành phố Hồ Chí Minh, với mục đích nghiên cứu chuyển giao cơng nghệ kỹ thuật nông nghiệp đại với hỗ trợ Đại học hàng đầu Israel lĩnh vực Về hợp tác quản lý nhà nước, chia sẻ thông tin kinh nghiệm, đặc biệt kinh nghiệm mang tính thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển nhanh bền vững lĩnh vực công nghệ thơng tin truyền thơng, phát triển phủ điện tử, nguồn nhân lực công nghệ thông tin, an tồn thơng tin tần số , làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nói chung nước Cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực thông tin truyền thông, tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, khóa đào tạo ngắn dài hạn nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin truyền thông, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao công nghệ doanh nghiệp Israel với đơn vị doanh nghiệp Việt Nam Chính phủ Việt Nam cần khuyến khích tổ chức doanh nghiệp hai nước lĩnh công nghệ thông tin truyền thông xúc tiến hội đầu tư; thúc đẩy việc thiết lập kênh thông tin tổ chức nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp hai bên nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước, người, đưa thơng tin tích cực Việt Nam tới người dân Israel ngược lại… Riêng hợp tác lĩnh vực quốc phòng an ninh, trước tiên, Việt Nam cần tiếp tục xem xét loại vũ khí trang bị cần, xem xét nguồn cung hàng hóa tốt hơn.Ví mua vũ khí từ bạn hàng truyền thống thuận lợi hơn, quân đội Việt Nam nhanh cập nhật sử dụng tốt vũ khí trang bị từ Israel tốt mà họ có khả bán Việt Nam cần xem xét 20 Hơn nữa, để mặt hỗ trợ cho mặt kia, Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Israel, cử nhiều đoàn cán qua học hỏi công nghệ nông nghiệp, quản lý từ Israel, thúc đẩy chuyển giao cơng nghệ Cần hợp tác tồn diện với Israel từ kinh tế-thương mại, thông qua đường để đặt tảng mở rộng hợp tác doanh nghiệp hai nước Khi hợp tác có tiến định hợp tác quốc phòng nhanh vào hiệu Về trị: Việt Nam cần có hành động định nhằm giải tỏa nghi ngại Israel cởi mở, tin cậy, thực hóa hợp tác tồn diện, đồng thời có họp tham vấn trị để xây dựng lòng tin, tạo thêm nhiều cầu nối để có thêm quan hệ thân cận tin tưởng, thúc đẩy mua bán vũ khí chuyển giao cơng nghệ bí mật Cuối cùng, quan hệ Việt Nam - Israel ln có bên thứ ba can thiệp, Mỹ, chủ trương Việt Nam cần lợi dụng "xu khu vực", cộng với nỗ lực việc liên tục truyên truyền lợi ích biển Đơng, đồng thời, tạo lòng tin để Mỹ tin tưởng Việt Nam giúp thương vụ mua bán Việt Nam Israel diễn êm thấm Hơn nữa, hợp tác Israel lại tạo tác động ngược lại lên Mỹ, Israel đồng minh, "quyền lực" Mỹ (cả tôn giáo, địa vị vận động hành lang) Cùng với hoạt động tạo lòng tin mà phát triển quan hệ với Mỹ, "phép cộng" làm giảm bớt yêu sách Mỹ, ví dụ đồn trú quân hay thuê cảng 21 KẾT LUẬN Quan hệ Việt Nam Israel mối quan hệ có lịch sử thực tế khơng lâu có manh nha từ lịch sử nửa kỷ với dấu ấn từ gặp gỡ chủ tịch Hồ Chí Minh thủ tướng Ben Gurion Trước thức thiết lập quan hệ ngoại giao, hai dân tộc có nhiều hoạt động giao lưu việc phủ Israel giúp đỡ cứu trợ nhóm thuyền viên Việt Nam bị nạn biển năm 1976 hay việc Israel cử chuyên gia sang để tư vấn cho người Việt Nam việc sử dụng hợp lý nguồn nước cho dự án nông nghiệp năm đầu thập niên 60 Những tình cảm ban đầu gây thiện cảm, sẻ chia, tạo dựng niềm tin, góp phần tăng cường hiểu biết hai bên, mở đường cho quan hệ thức tốt đẹp sau Quan hệ Việt Nam – Israel hình thành phát triển điều kiện lịch sử đặc biệt hai nước Những điều kiện lịch sử phải kể tới chia cắt đất nước Việt Nam thời kỳ chiến tranh tác động từ mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, Hoa Kỳ - Israel, mối quan hệ Việt Nam với nước Arab, quan hệ Israel với nước Arab, mâu thuẫn chằng chéo khu vựcTrung Đơng,… Chính vậy, q trình hình thành phát triển mối quan hệ hai nước, nhân tố bên bên tác động sâu sắc Các nhân tố bên tác động thể rõ sách đối ngoại Việt Nam, Israel nhu cầu hợp tác nước tiến trình phát triển quốc gia Đây tác nhân chính, ảnh hưởng định q trình hình thành phát triển quan hệ Việt Nam – Israel Trong đó, nhân tố khu vực quốc tế đa dạng, tác động trực tiếp, gián tiếp đến quan hệ hai nước Đó xu hướng hợp tác quốc tế thời đại mới, tiến trình hòa bình Trung Đơng, diễn biến xung đột Israel – Palestine, tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ,… có tác động định tới mối quan hệ hai nước Quan hệ hai nước đạt thành tựu quan trọng nhiều lĩnh vực Các hoạt động ngoại giao hai nước có bước tiến quan trọng, nhiều chuyến thăm lãnh đạo cấp hai nước diễn ra, nhiều hiệp định hợp tác ký kết hai nước Trong năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Israel ngày tăng, tính đến năm 2015 đạt tỷ đô la; giao lưu kinh tế mở rộng, nhiều dự án hợp tác đầu tư triển khai, sản phẩm công nghiệp tiên tiến Israel ngày xuất nhiều thị trường Việt Nam; mơ hình sản xuất nơng nghiệp đại, chất lượng cao Israel du nhập vào Việt Nam; xuất sản phẩm mạnh Việt Nam vào thị trường Israel có xu hương gia tăng đáng kể Bên cạnh hoạt động trao đổi văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học cơng nghệ phát triển mạnh Văn hóa Việt Nam Israel quảng bá rộng rãi; năm, hai nước thường xun tổ chức kiện tuần lễ văn hóa Cơng nghệ giáo dục tiên tiến có nhiều ưu trội Israel chuyển giao vào Việt Nam góp phần vào việc đổi tư dạy học, phương pháp dạy học ứng dụng công nghệ đại Nhiều ý tưởng sáng tạo người Israel người Việt Nam tiếp nhận hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần quốc gia khởi nghiệp, Tuy nhiên, hai quốc gia chưa khai tác hết tiềm hợp tác, hạn chế cần phải tiếp tục tháo gỡ để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao hơn, hợp tác toàn diện 22 Hiện nay, Việt Nam Israel có hoạt động hợp tác mạnh mẽ Những kết hợp tác thời gian qua tiền đề cho phát triển quan hệ mạnh mẽ hai nước thời gian tới Triển vọng quan hệ hợp tác hai nước lớn nhằm khai thác phát huy lợi tiềm nước Cả Việt Nam Israel có mạnh riêng Việt Nam có tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, lao động giá rẻ, thị trường gần 100 triệu dân, thành viên ASEAN, cộng đồng kinh tế ASEAN rộng lớn, làm cầu nối đưa sản phẩm Israel tham gia sâu rộng vào thị trường động này; quảng bá văn hóa Israel khu vực Đơng Nam Á Trong đó, Israel có nhiều mạnh lực công nghệ cao, nguồn vốn đầu tư lớn, Dự báo thời gian tới, sau FTA hai nước ký kết, quan hệ Việt Nam – Israel bước sang trang mới, nâng lên tầm cao Trên sở nghiên cứu thực tiễn quan hệ Việt Nam – Israel thời gian qua, luận án đưa kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường quan hệ hai quốc gia Những giải pháp nhằm khai thác phát huy tiềm mạnh nước, phù hợp với lợi ích hai dân tộc nhân dân hai nước, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển bền vững giới, thuận chiều phát triển xu hướng hợp tác giới 23 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Trần Thị Thu Hương (2013) (viết chung), Vai trò Việt Nam ASEAN, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Tầm quan trọng việc nghiên cứu Việt Nam học, Đại học Quốc lập Cao Hùng, Đài Loan, tr.50-77 Trần Thị Thu Hương (2014), Kibbutz – mơ hình làng cộng đồng nghiệp kiến quốc Israel, Tạp chí nghiên cứu Châu Phi Trung Đông (107), tr.12-19 Trần Thị Thu Hương (2017), Những nhân tố chủ yếu tác động tới quan hệ Việt Nam – Israel, Tạp chí nghiên cứu Châu Phi Trung Đông (142), tr.20-29 24 ... nước từ thiết lập quan hệ năm 1993 đến 2016 Chương NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ VIỆT NAM – ISRAEL TỪ 1993 ĐẾN 2016 2.1 Lịch sử quan hệ Việt Nam – Israel trước năm 1993 Mối quan hệ Việt. .. cứu Israel viết Việt Nam quan hệ Israel – Việt Nam Tài liệu Israel viết Việt Nam quan hệ Việt Nam – Israel dừng lại báo báo cáo Tiêu biểu có báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam Bộ Kinh tế Israel, ... Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Những nhân tố chủ yếu tác động tới quan hệ Việt Nam – Israel từ 1993 đến 2016 Chương 3: Thực trạng quan hệ Việt Nam – Israel từ 1993 đến 2016 Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ việt nam – israel từ 1993 đến 2016 (tt) , Quan hệ việt nam – israel từ 1993 đến 2016 (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay