Nghi lễ thờ cúng nữ thần ở thành phố nha trang (tt)

27 53 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:29

... cảnh lịch sử, văn hóa thờ nữ thần Nha Trang Chương Tiến trình nghi lễ thờ cúng nữ thần Nha Trang Chương Sự hiệu nghi m trình diễn nghi lễ thờ cúng nữ thần Chương 5.Sự hiệu nghi m nhìn từ chiến lược... vi nghi n cứu 3.1 Đối tượng nghi n cứu: thực hành nghi lễ người Việt (Kinh) thờ cúng nữ thần thành phố Nha Trang 3.2 Giới hạn nghi n cứu Về không gian nghi n cứu: nghi n cứu phường thành phố Nha. .. Trang gắn liền với sở thờ cúng nữ thần quan trọng Đó phường Vĩnh Phước; Vĩnh Trường Vạn Thạnh Đây nơi diễn nghi lễ tưởng niệm nữ thần ba tộc người Việt Chăm; thờ gắn liền với sở thờ cúng nữ thần
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghi lễ thờ cúng nữ thần ở thành phố nha trang (tt) , Nghi lễ thờ cúng nữ thần ở thành phố nha trang (tt) , CHƯƠNG 2. BỐI CẢNH LỊCH SỬ, VĂN HÓA VÀ THỜ NỮ THẦN Ở NHA TRANG, Tiểu kết chương 2., Tiểu kết chương 3., Tiểu kết chương 5, Tiểu kết chương 6.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay