Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết haruki murakami (tt)

27 25 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:29

... đề nghệ thuật tự tiểu thuyết Murakami Haruki tiếp cận theo hai xu hướng: (1) Hướng nghiên cứu có tính chất khái qt, tổng hợp nghệ thuật tự Murakami Haruki (2) Hướng nghiên cứu nghệ thuật tự tác... bước đầu sáng tạo đổi nghệ thuật tự sáng tác Murakami Tiểu kết Qua cơng trình nghiên cứu trên, nhận thấy nghệ thuật tự tiểu thuyết Murakami mang dấu ấn đặc trưng nghệ thuật tự hậu đại Các cơng... thức tự đa chủ thể tạo nên phong cách nghệ thuật độc đáo Murakami 14 Chương THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA MURAKAMI Trong tiểu thuyết Murakami, nhân vật khơng phương thức mà chủ thể nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết haruki murakami (tt) , Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết haruki murakami (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay