Chính sách đối ngoại của ấn độ đối với đông nam á giai đoạn 1947 đến 1964 (tt)

29 30 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:19

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Phùng Thị Thảo CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ẤN ĐỘ ĐỐI VỚI ĐÔNG NAM Á GIAI ĐOẠN 1947 ĐẾN 1964 Chuyên ngành: Đông Nam Á học Mã số: 62 31 06 10 DỰ THẢO TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐƠNG NAM Á HỌC Hà Nợi - 2017 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thu Hà Giới thiệu 1: Giới thiệu 2: Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp sở chấm luận án tiến sĩ họp tại: Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐHQGHN Vào hồi: .giờ .phút, ngày .tháng .năm 201 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Cơ sở khoa học thực tiễn đề tài Sau Đại chiến giới lần 2, Đông Nam Á trở thành khu vực địa trị quân quan trọng nhiều cường quốc điển hình phải kể đến Mỹ, Liên bang Xô Viết Không quan trọng với siêu cường kể trên, Đơng Nam Á nằm tính tốn nước lớn châu Á, có phải kể đến Ấn Độ Vào thời điểm giành độc lập (15/8/1947), Ấn Độ gặp mn vàn khó khăn lãnh đạo Thủ tướng Jawaharlal Nehru, Ấn Độ chủ động tiến hành nhiều sách liên quan đến quốc gia Đông Nam Á: Thứ nhất, Ấn Độ ủng hộ to lớn góp phần khơng nhỏ vào thắng lợi cuối nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Indonesia khỏi thực dân Hà Lan (1945-1950) Thứ hai, sau giành độc lập từ thực dân Anh, Chính phủ Mynamar ban hành nhiều đạo luật chống Ấn kiều sinh sống làm việc Myanmar phủ Ấn Độ kiềm chế trước động thái Myanmar, mong muốn giải bất đồng đường thương lượng, ngoại giao, hỗ trợ giúp đỡ nghiệp xây dựng đất nước Myanmar Thứ ba, sau Hiệp định Geneva ký kết (7/1954), Ấn Độ bầu làm Chủ tịch Ủy ban Đình chiến Quốc tế (còn gọi Ủy ban Quốc tế) Việt Nam để giám sát việc thực thi Hiệp định Geneva Bắc Nam Việt Nam Thứ tư, vào ngày 18-24/4/1955, Ấn Độ quốc gia khác châu Á, bao gồm Mynamar, Indonesia, Srilanka Pakistan triệu tập Hội nghị Á - Phi (Hội nghị Bandung) Bandung (Indonesia), với tham gia tổng cộng 29 nước đến từ châu Á châu Phi Trong số 29 nước, thành viên đến từ Đông Nam Á, bao gồm Myanmar, Indonesia, Phillipines, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa) Thứ năm, gieo mầm từ Hội nghị Á Phi với 10 nguyên tắc Bandung, Phong trào Không liên kết thức đời từ Hội nghị cấp cao Belgrade vào tháng 9/1961 Số lượng thành viên Phong trào tăng lên nhanh chóng từ 25 thành viên (1961) đến số 47 thành viên (1964) Ở thời điểm thành lập Phong trào, có số 25 nước thành viên thức đến từ Đơng Nam Á, bao gồm Myanmar, Indonesia Campuchia Tuy nhiên, Đông Nam Á thiếu vắng Phong trào Không liên kết Chiến tranh Lạnh lan rộng khu vực Từ động thái kể Ấn Độ nước Đông Nam, câu hỏi mặt học thuật đặt ra: Đông Nam Á nắm giữ vai trò quan trọng Ấn Độ; tầm quan trọng khu vực này, sách đối ngoại Ấn Độ chịu chi phối nhân tố khác; mục tiêu Ấn Độ Đơng Nam Á gì; sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á bao gồm nội dung cụ thể nào; nước Đơng Nam Á phản ứng trước sách đối ngoại Ấn Độ; kết quả, nhân tố chi phối đến kết quả, đặc trưng, phương tiện sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 gì…Tất câu hỏi cần xem xét trả lời cách thỏa đáng để tìm hiểu, lý giải biến động mặt trị nước Đơng Nam giai đoạn lịch sử định đồng thời nắm bắt giải thích chất động thái sách Ấn Độ - quốc gia nằm môi trường kề cận với Đơng Nam Á Tròn 70 năm trơi qua kể từ Ấn Độ giành độc lập (1947-2017), Đông Nam Á nói chung, ASEAN nói riêng tâm điểm Chính sách hướng Đơng Hành động hướng Đông Năm 2017 mốc thời gian đặc biệt quan trọng quan hệ Ấn Độ - ASEAN: kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Đối tác đối thoại với Hiệp hội (1992-2017); 15 năm đối thoại Ấn Độ - ASEAN cấp Hội nghị Cấp cao kể từ Hội nghị Cấp cao vào năm 2002 Phnom Penh, Campuchia; năm quan hệ Đối tác chiến lược kinh tế lớn thứ ba châu Á với nhóm kinh tế thành công giới Bên cạnh ý nghĩa thực tiễn kể tên, bối cảnh, Đông Nam Á trở nên quan trọng sách đối ngoại Ấn Độ Châu Á - Thái Bình Dương vậy, việc tìm hiểu sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 lại có ý nghĩa thực tiễn Bởi giai đoạn 1947 đến 1964 giai đoạn tảng sách đối ngoại Ấn Độ sau ngày giành độc lập Do vậy, việc nắm bắt mục tiêu, phương tiện, đặc trưng hướng tiếp cận sách đối ngoại với Đơng Nam Á giai đoạn giúp ích nhiều việc giải thích, so sánh liên hệ sách đối ngoại Ấn Độ hai giai đoạn: giai đoạn sau ngày giành độc lập giai đoạn Từ giúp ích nhiều cho học giả, nhà hoạch định sách Việt Nam hay quốc gia Đông Nam Á khác Hiện vừa nghiên cứu sinh Bộ môn Đông Nam Á vừa giảng viên giao nhiệm vụ giảng dạy Chuyên đề Quan hệ đối ngoại Ấn Độ Quan hệ Ấn Độ - Việt Nam Khoa Đông phương học Do vậy, việc sâu tìm hiểu Chính sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á (1947-1964) giúp ích nhiều cho việc nâng cao kiến thức chuyên môn thân Với ý nghĩa mặt khoa học thực tiễn đề tài trình bày lợi ích thiết thực đề tài công tác chuyên môn thân, tơi lựa chọn “Chính sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964” làm đề tài nghiên cứu Luận án Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Luận án thực để tìm giải thích mục tiêu, phương tiện, đặc trưng, kết hướng tiếp cận sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 Từ đó, so sánh liên hệ hướng tiếp cận sách đối ngoại Ấn Độ giai đoạn 1947 đến 1964 hướng tiếp cận sách đối ngoại Ấn Độ giai đoạn Để đạt mục tiêu nêu trên, luận án thực nhiệm vụ nghiên cứu có nội dung tập trung trả lời câu hỏi cụ thể sau:  Hướng tiếp cận sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 gì?  Chính sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 hình thành dựa nhân tố nào?  Chính sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 bao gồm nội dung nào?  Các nước Đơng Nam Á có phản ứng trước sách đối ngoại Ấn Độ với khu vực giai đoạn 1947 đến 1964?  Trong giai đoạn nay, hướng tiếp cận sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 có tiếp tục trì hay không? Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Các chủ trương, đường lối Chính phủ Ấn Độ thời Thủ tướng Nehru số nước Đông Nam Á Việt Nam, Indonesia Myanmar Chính sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 nói chung, chủ trương ủng hộ thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc khu vực nói riêng tập trung nhiều vào Myanmar, Indonesia Việt Nam lý sau Thứ nhất, sau ngày giành độc lập, Ấn Độ chủ động gia nhập Khối thịnh vượng thuộc Anh Do vậy, quốc gia thuộc địa thực dân Anh Liên hiệp Malay Brunei không trở thành mối quan tâm hàng đầu sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á Bởi động thái sơ xuất Ấn Độ Liên hiệp Malay Brunei làm tổn hại vai trò thành viên lợi ích Ấn Độ Khối thịnh vượng thuộc Anh Thứ hai, quốc gia thân với Mỹ đồng minh Mỹ Phillipines Thái Lan ưu tiên sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á Bởi Mỹ, Liên bang Xô Viết với nước đồng minh hai cường quốc liên quan trực tiếp đến Chiến tranh Lạnh Thứ ba, so với Lào Campuchia, Việt Nam quốc gia nắm giữ tầm quan trọng đồng thời chi phối cục diện trị Đơng Dương Do vậy, Đông Dương, Ấn Độ quan tâm đến chuyển biến Việt Nam so với vấn đề liên quan đến Lào Campuchia Do vậy, Việt Nam, Indonesia Myanmar trở thành nước Đông Nam Á tiêu biểu cho thấy sách Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn này: Việt Nam Dân chủ nước điển hình cho thấy vai trò Chủ tịch Ủy ban Quốc tế sau Hiệp định Geneva; Indonesia quốc gia đơng dân có diện tích lớn Đơng Nam Á, quốc gia Hồi giáo lớn giới - đồng thời ví dụ điển hình cho thấy chủ trương ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ; Myanmar nước Đơng Nam Á có chung đường biên giới đất liền với Ấn Độ - ví dụ cho thấy chủ trương giải xung đột đường hòa bình Từ tất lý kể trên, luận án tập trung phân tích lý giải chủ trương đối ngoại Ấn Độ với Việt Nam, Indonesia Việt Nam * Thời gian nghiên cứu: Luận án lấy phạm vi thời gian nghiên cứu giai đoạn 1947 đến 1964 Năm 1947 mốc thời gian đánh dấu Ấn Độ giành độc lập từ thực dân Anh thời điểm Nehru thức trở thành Thủ tướng - kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Ơng người chi phối định tồn cục trị Ấn Độ lĩnh vực đối ngoại Ấn Độ từ độc lập ông qua đời vào năm 1964 Do vậy, lấy mốc thời gian 1947-1964, tác giả muốn đánh giá toàn cục chủ trương, đường lối Chính phủ Ấn Độ khu vực Đông Nam Á thời Nehru (điều chứng minh Chương 2, mục 2.2.2) Cơ sở tư liệu phương pháp nghiên cứu *Cơ sở tư liệu: + Nguồn tài liệu gốc: Các phát biểu, báo cáo Thủ tướng Nehru liên quan đến sách đối ngoại Ấn Độ trước Thượng Hạ viện Ấn Độ; Các ghi chép đối ngoại Bộ Ngoại giao Ấn Độ từ năm 1955- 1960, báo cáo thường niên Bộ Ngoại giao Ấn Độ từ năm 1948-1965 Chính phủ Ấn Độ ấn hành; Các tác phẩm Nehru làm tác giả + Nguồn tài liệu tham khảo: Một số công trình liên quan đến quan hệ đối ngoại Ấn Độ với quốc gia Đông Nam Á sách, báo tạp chí chuyên ngành, Luận án Tiến sĩ học giả, nhà nghiên cứu Việt Nam nước * Phương pháp nghiên cứu Luận án nghiên cứu thuộc chuyên ngành Đông Nam Á học nên phương pháp nghiên cứu áp dụng Luận án phương pháp nghiên cứu khu vực học Để triển khai đề tài mang tính khu vực học, Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu nhiều ngành khoa học nghiên cứu khác hay gọi phương pháp nghiên cứu liên ngành: Thứ nhóm phương pháp nghiên cứu ngành lịch sử Các phương pháp bao gồm phương pháp phân tích so sánh, phương pháp lịch đại, phương pháp đồng đại phương pháp phân kỳ Thông qua phương pháp này, sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 phân kỳ, phân tích, giải thích nhiều nội dung khác để tìm dấu ấn sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn kể giai đoạn Thứ hai nhóm phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế Các phương pháp sử dụng Luận án bao gồm phương pháp phân tích địa trị lý thuyết quan hệ quốc tế, quan điểm lợi ích quan hệ quốc tế… Việc vận dụng phương pháp, lý thuyết quan điểm giúp giải thích sở mặt lý luận thực tiễn chi phối chủ trương, đường lối phủ Ấn Độ Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 Đóng góp Luận án Về mặt khoa học, luận án góp phần bổ sung cho hệ thống tài liệu nghiên cứu, giảng dạy quan hệ quốc tế Đơng Nam Á nói chung, quan hệ Đơng Nam Á - Ấn Độ nói riêng Về mặt phương pháp luận, luận án nỗ lực vận dụng hướng tiếp cận chủ nghĩa lý tưởng chủ nghĩa thực quan hệ quốc tế để giải thích sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á (1947-1964) Với hướng tiếp cận này, luận án góp phần làm phong phú thêm phương pháp luận nghiên cứu sách đối ngoại Ấn Độ nói chung, sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á nói riêng Về mặt thực tiễn, bối cảnh nay, Đơng Nam Á nói chung, ASEAN nói riêng nắm giữ vai trò tâm điểm Chính sách hướng Đơng Hành động hướng Đơng Ấn Độ, việc tìm hiểu giải thích sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á (1947-1964) với tư cách giai đoạn tảng cho mối quan hệ Ấn Độ với khu vực thời kỳ đại góp phần tăng cường thúc đẩy hiểu biết lẫn Đông Nam Á Ấn Độ Việt Nam Ấn Độ Kết cấu Luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án gồm chương chính: Chương Tổng quan nghiên cứu đề tài hướng tiếp cận đề tài: Điểm lại công trình nghiên cứu cơng bố từ xác định rõ nội dung cụ thể Luận án; đề xuất hướng tiếp cận nội dung Luận án Chương Những nhân tố hình thành Chính sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 giải thích sở thực tiễn chi phối hình thành nội dung sách Ấn Độ với Đông Nam Á Chương Nội dung sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 phân tích nội dung minh chứng cho mục tiêu chi phối chủ trương, đường lối sách Chính phủ Ấn Độ nước Đông Nam Á Chương Phản ứng nước Đơng Nam Á trước sách đối ngoại Ấn Độ phân tích phản ứng Indonesia, Việt Nam Myanmar trước chủ trương Ấn Độ đồng thời lý giải nguyên nhân chi phối phản ứng quốc gia Chương Nhận xét Chính sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á (1947-1964) liên hệ với sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn sau đưa nhận xét từ dấu ấn sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn kể sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á (1991-2017) CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG TIẾP CẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan nghiên cứu đề tài 1.1.1 Các công trình nghiên cứu cơng bố Ở phần này, tác giả phân chia cơng trình nghiên cứu theo tiêu chí: thứ nhất, cơng trình khảo sát theo trật tự thời gian; thứ hai, công trình chia thành nhóm vấn đề liên quan đến đề tài nhóm lại phân cấp thành cấp độ Việt Nam nước ngồi 1.1.1.1 Hướng tiếp cận sách đối ngoại Ấn Độ nói chung, với sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á nói riêng Ở Việt Nam, học giả bước đầu lý giải khía cạnh chủ nghĩa lý tưởng thực tư tưởng đối ngoại Ấn Độ Nguyễn Cảnh Huệ với Tìm hiểu tư tưởng hòa bình Chính sách đối ngoại nước Cộng hòa Ấn Độ (1998) Tơn Sinh Thành với Vài suy nghĩ tư đối ngoại Ấn Độ (2001) Ở nước ngồi, nhiều cơng trình nghiên cứu đề cập đến hướng tiếp cận sách đối ngoại Ấn Độ nói chung, với sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á nói riêng Luận án Tiến sĩ ngành Chính trị quốc tế “India and South East Asia: A Study of India's Foreign Policy towards the South East Asian Countries in the Period 1947-1960” (Ấn Độ Đông Nam Á: Nghiên cứu Chính sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á giai đoạn 1947-1960) Switzerland (Thụy Sĩ), 1963 Ton That Thien; Bài viết “India and Community Building in Asia: From Idealism to Realism” (Ấn Độ xây dựng cộng đồng châu Á: Từ chủ nghĩa lý tưởng đến chủ nghĩa thực) K.V Kesavan; “India’s new foreign policy: The journey from moral non-alignment to the nuclear deal”(Chính sách đối ngoại Ấn Độ: Hành trình từ sách khơng liên kết dựa ngun tắc đạo đức đến hiệp định hạt nhân) - sách “The politics of energy in South Asia”(Chính trị lượng Nam Á) (2008) Marie Lall Trong phần đơng học giả cho sách khơng liên kết thời Nehru thể hướng tiếp cận chủ nghĩa lý tưởng, tác giả Tôn Thất Thiện chứng minh sách đối ngoại Nehru thân chủ nghĩa thực 1.1.1.2 Các nhân tố hình thành sách đối ngoại Ấn Độ nói chung, sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á nói riêng Ở Việt Nam¸ tác giả Nguyễn Cảnh Huệ lý giải sở hình thành tư tưởng hòa bình Ấn Độ bao gồm truyền thống tư tưởng nhân đạo, bác ái, ghét bạo lực, yêu hòa bình nhân dân Ấn Độ; hồn cảnh giới lúc bấy; nguyện vọng tha thiết hòa bình nhân dân nước đồng nghĩa với việc khống chế khu vực Ấn Độ Dương từ giám sát Trung Đơng 2.1.3 Lợi ích Đơng Nam Á Ấn Độ Là khu vực châu Á, Đông Nam Á gắn liền với lợi ích Ấn Độ nhiều phương diện an ninh-chính trị, kinh tế quan hệ văn hóa Chính lợi ích Đơng Nam Á đóng vai trò khơng nhỏ q trình hình thành sách đối ngoại Ấn Độ khu vực giai đoạn 1947 đến 1964 2.2 Các nhân tố chủ quan 2.2.1 Bối cảnh Ấn Độ Chia cắt tiểu lục địa Nam Á thành Ấn Độ Pakistan diễn đồng thời với kiện Ấn Độ giành độc lập Chia cắt tiểu lục địa Nam Á để lại hậu nặng nề cục diện trị, xã hội Ấn Độ lúc giờ, mối quan hệ ngoại giao Ấn Độ - Pakistan sau năm 1947 Đều nhiều ảnh hưởng tới thái độ Ấn Độ SEATO (Pakistan nắm quyền thành viên) quan hệ Ấn Độ với Indonesia Bên cạnh bối cảnh trị lúc Ấn Độ, giá trị tư tưởng, văn hóa truyền thống Ấn Độ tinh thần khoan dung tinh thần bất tổn sinh góp phần chi phối khơng nhỏ đến sách đối ngoại Ấn Độ Đơng Nam Á (1947-1964) 2.2.2 Vai trò Nehru Nehru đóng vai trò chi phối trị Ấn Độ nói chung, với lĩnh vực đối ngoại nói riêng giai đoạn nắm quyền thủ tướng Quan điểm cá nhân ông ảnh hưởng sâu sắc đến lĩnh vực đối ngoại Trước Ấn Độ giành độc lập, Nehru phác họa định hướng sách đối ngoại Ấn Độ tương lai, có đường lối trung lập Với Nehru, Ấn Độ nước lớn, có lịch sử lâu dài với văn hóa - văn minh rực rỡ, cổ xưa Hơn nữa, tâm tưởng Nehru, văn hóa - văn minh đáng tự hào nhiều ảnh hưởng đến quốc gia giới, có Đơng Nam Á Điều có nghĩa lịch sử, Ấn Độ xác lập ảnh hưởng, vị thế giới thơng qua ảnh hưởng văn hóa tới nước khác Do vậy, theo ông Ấn Độ sau ngày độc lập cần theo đuổi sách đối ngoại độc lập - không lệ thuộc vào suy nghĩ, định hành động nước lớn - để định vị tìm kiếm cho Ấn Độ vị trí định trường quốc tế Đông Nam Á Tiểu kết: Những nhân tố chi phối sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 bao gồm Chiến tranh Lạnh; phong trào giải phóng dân tộc nước Đơng Nam Á; vị trí địa lý chiến lược Nam Á tính toán cường quốc Chiến tranh Lạnh; tầm quan trọng mặt an ninh - chiến lược, kinh tế, văn hóa Đơng Nam Á Ấn Độ; tình hình trị Ấn Độ sau ngày độc lập; ảnh hưởng giá trị văn hóa, tư tưởng sách đối ngoại Ấn Độ Nhưng Nehru nhân tố đóng vai trò then chốt Chính sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn nhiệm (1947 - 1964) Bởi ông kết nối tất nhân tố kể trên: nhận thức rõ bối cảnh quốc tế giai đoạn nói chung đặc điểm, tình hình trị nước Đơng Nam Á, Nam Á Ấn Độ; ý thức rõ tầm quan trọng Đông Nam Á Ấn Độ; lĩnh hội lựa chọn giá trị văn hóa, tư tưởng Ấn Độ từ thời cổ đại… CHƯƠNG MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ẤN ĐỢ ĐỐI VỚI ĐƠNG NAM Á GIAI ĐOẠN 1947 ĐẾN 1964 3.1 Mục tiêu sách đối ngoại Ấn Đợ Đơng Nam Á (1947 - 1964) 3.1.1 Những mục tiêu sách đối ngoại Ấn Độ (1947 - 1964) Sau ngày độc lập, mục tiêu sách đối ngoại Ấn Độ bao gồm: thực sách đối ngoại độc lập nhằm thúc đẩy hòa bình thịnh vượng giới; ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc nước thuộc địa Tuy nhiên, trước biến động bối cảnh nước thay đổi môi trường khu vực giới, tồn hòa bình quốc gia có khác biệt hệ thống kinh tế, trị xã hội giải xung đột quốc tế biện pháp hòa bình mục tiêu sách đối ngoại Ấn Độ 3.1.2 Đông Nam Á mục tiêu sách đối ngoại Ấn Độ (1947 - 1964) Chính sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á (1947 - 1964) phận cấu thành tồn cảnh sách đối ngoại Ấn Độ Do vậy, sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964, bản, thực để đạt mục tiêu chung sách đối ngoại Ấn Độ Mục tiêu sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á chứng minh mối quan hệ Ấn Độ với Indonesia, Việt Nam Myanmar 3.2 Nợi dung sách đối ngoại Ấn Đợ Đông Nam Á (1947 - 1964) 3.2.1 Hỗ trợ phong trào giải phóng dân tộc nước thuộc địa biện pháp hòa bình: Nghiên cứu trường hợp mối quan hệ Ấn Độ với Indonesia Ấn Độ giúp đỡ ủng hộ to lớn phong trào giải phóng dân tộc Indonesia biện pháp hòa bình phản đối quyền Anh gửi lính Ấn Độ tới Indonesia; huy động ủng hộ cộng đồng quốc tế dành cho Indonesia; mở kênh phát riêng cho vấn đề độc lập Indonesia; hỗ trợ y tế cho Indonesia; gây sức ép với Liên hợp quốc để quan nhanh chóng ban hành lệnh ngừng bắn Indonesia; tổ chức Hội nghị Liên Á bàn độc lập cho Indonesia… 3.2.2 Khuyếch trương ngun tắc tồn hòa bình quan hệ với Đông Dương:Nghiên cứu trường hợp mối quan hệ Ấn Độ với Việt Nam Sau ngày Ấn Độ giành độc lập, Nehru mong muốn khẳng định vị tầm ảnh hưởng Đông Nam Á nói chung, với Đơng Dương nói riêng thơng qua giá trị văn hóa, tư tưởng truyền thống Ấn Độ Tư tưởng chung sống hòa bình giá trị cốt lõi kết tinh Hiệp định Panchsheel có dấu ấn Hiệp định Geneva Do vậy, Ấn Độ cương với mục tiêu thực thi Hiệp định Geneva Việt Nam 3.2.3 Nỗ lực giải xung đột với nước biện pháp hòa bình: Nghiên cứu trường hợp mối quan hệ Ấn Độ với Mynamar Sau giành độc lập từ thực dân Anh, Chính phủ Mynamar ban hành nhiều đạo luật chống lại Ấn kiều sinh sống làm việc Myanmar Đạo luật quyền công dân Liên bang (1948), Đạo luật Quốc hữu hóa ruộng đất (1948), Đạo luật chuyển nhượng ruộng đất (1948)… Trước bối cảnh đó, Chính phủ Ấn Độ kiềm chế trước biện pháp Myanmar Ấn kiều đồng thời thể mong muốn giải bất đồng đường thương lượng, ngoại giao Đặc biệt, Ấn Độ giúp đỡ Myanmar quốc gia Đông Nam Á phải đối mặt trước khó khăn sau ngày thực dân Anh trao trả độc lập 3.2.4 Nỗ lực xây dựng tăng cường khối cộng đồng châu Á, hướng tới phong trào khơng liên kết Nehru ý thức rõ vai trò vị châu Á trường quốc tế Trong bối cảnh lưỡng cực Chiến tranh Lạnh, Nehru khuyến nghị nước châu Á cần xây dựng khối đại đoàn kết chung, để tự giải vấn đề chung châu Á mà không cần nước lớn hỗ trợ Đó lý do, Chính phủ lâm thời Ấn Độ Nehru lãnh đạo đứng tổ chức Hội nghị Liên Á để nước châu Á khác xây dựng khối đại đoàn kết châu Á nhằm giải vấn đề chung Khơng dừng lại đó, Ấn Độ đứng tổ chức Hội nghị Bandung nhằm mở rộng khối đại đoàn kết Á Phi Và cuối cùng, Ấn Độ số nước chủ trương sáng lập phong trào không liên kết - cách đáp trả cộng đồng nước châu Á châu Phi trước bối cảnh Chiến tranh Lạnh Tiểu kết: Mỗi mục tiêu sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 minh chứng thông qua nội dung cụ thể - mối quan hệ đối ngoại Ấn Độ với nước Đông Nam Á điển hình Trong mối quan hệ với Indonesia, Ấn Độ chủ trương ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc quốc gia Đông Nam Á biện pháp hòa bình Trong quan hệ với Việt Nam, Ấn Độ tìm cách khuyếch trương nguyên tắc tồn hòa bình vốn ghi nhận Hiệp định Panchsheel Ấn Độ với Trung Quốc Trong quan hệ với Myanmar vốn có bất đồng liên quan đến cộng đồng Ấn kiều, Ấn Độ chủ trương kiềm chế giải bất đồng biện pháp thảo luận, ngoại giao Cuối cùng, Ấn Độ nỗ lực xây dựng thúc đẩy khối đại đoàn kết châu Á lộ trình tiến tới Phong trào Khơng liên kết CHƯƠNG PHẢN ỨNG CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ẤN ĐỢ GIAI ĐOẠN 1947 ĐẾN 1964 4.1 Phản ứng Indonesia 4.1.1 Giai đoạn 1947 - 1950 Trong bối cảnh thực dân Hà Lan không công nhận độc lập Indonesia đồng thời tìm cách tái xâm lược Indonesia, hết nhà lãnh đạo Indonesia muốn cộng đồng quốc tế công nhận, muốn nhận giúp đỡ cộng đồng quốc tế Do vậy, giúp đỡ ủng hộ to lớn Ấn Độ dành cho phong trào giải phóng dân tộc Indonesia Indonesia chào đón đánh giá cao 4.1.2 Giai đoạn 1951 - 1964 Bước sang giai đoạn sau năm 1950, thái độ quan điểm kể Indonesia với Ấn Độ dần biến Mối quan hệ Ấn Độ - Indonesia giai đoạn 1951-1961 chứa đựng nhiều bất đồng tiềm ẩn thực bùng phát thành căng thẳng, xung đột giai đoạn sau (1962-1964) Sự căng thẳng leo thang quan hệ Ấn Độ với Indonesia giai đoạn sau 1950 bộc lộ rõ nét chiến tranh biên giới Ấn Độ quốc gia láng giềng Trung Quốc Khi Trung Quốc công vào lãnh thổ Ấn Độ (20/10/1962), Indonesia từ chối giúp đỡ Ấn Độ sau ủng hộ quan điểm Trung Quốc 4.2 Phản ứng Việt Nam 4.2.1 Giai đoạn 1947 - 1958 Trước Hiệp định Geneva ký kết, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho Ấn Độ chưa thực trợ giúp cho phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam Việt Nam Dân chủ Cộng hòa yêu cầu Ấn Độ giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc Đơng Dương nói chung, Việt Nam nói riêng Sau Hiệp định Geneva ký kết, Bắc Việt Nam đánh giá cao, ủng hộ vai trò Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Ấn Độ 4.2.2 Giai đoạn 1959 - 1964 Đây coi thời kỳ chứng kiến nhiều khó khăn quan hệ Ấn Độ- Bắc Việt Nam Với vai trò Chủ tịch Ủy ban Quốc tế, Ấn Độ phản đối Bắc Việt Nam nhiều vấn đề quan trọng Khi vấn đề biên giới Ấn - Trung bắt đầu căng thẳng, Bắc Việt Nam tỏ thái độ trung lập đồng thời kêu gọi nước sử dụng biện pháp ngoại giao để giải mâu thuẫn Tuy nhiên, chiến tranh bùng nổ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đồng tình với quan điểm giải tranh chấp biên giới phía Trung Quốc Quan điểm ủng hộ Bắc Việt Nam với Trung Quốc ngun nhân dẫn tới thái độ khơng ủng hộ Bắc Việt Nam đại biểu Ấn Độ Ủy ban Quốc tế 4.3 Phản ứng Myanmar Mặc dù vấn đề Ấn kiều Myanmar chưa phủ nước giải ổn thỏa, Ấn Độ giúp đỡ khơng mong muốn xây dựng quan hệ hữu nghị với Myanmar Trước hành xử Ấn Độ, Chính phủ Thủ tướng U Nu đánh giá cao giúp đỡ phía Ấn Độ nói chung, Thủ tướng Nehru nói riêng dành cho Myanmar giai đoạn khó khăn sau ngày quốc gia Đông Nam Á giành độc lập Trong suốt lộ trình leo thang chiến tranh biên giới Ấn Độ - Trung Quốc, với tư cách quốc gia láng giềng Trung Quốc Ấn Độ, Myanmar cẩn trọng phát ngôn đặc biệt không đưa tuyên bố khẳng định tính sai hai bên liên quan Đối với chiến tranh biên giới Ấn - Trung, Myanmar trì thực thi quan điểm trung lập - vốn nguyên tắc tảng sách đối ngoại nước Tiểu kết: Trước sách đối ngoại cụ thể Ấn Độ, nước Đông Nam Á có phản ứng khác sách đối ngoại Ấn Độ tùy thuộc vào giai đoạn Ở giai đoạn đầu, nước Đông Nam Á đánh giá cao ủng hộ sách đối ngoại Ấn Độ: Indonesia đánh giá cao giúp đỡ Ấn Độ dành cho phong trào giải phóng dân tộc Indonesia (19451950); tương tự, trước ủng hộ giúp đỡ Ấn Độ công xây dựng đất nước sau ngày giành độc lập, Myanmar đánh giá cao giúp đỡ Ấn Độ; đó, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đồng tình đánh giá cao chủ trương chung sống hòa bình Ấn Độ (1959-1964) Tuy nhiên, giai đoạn sau, nước Đông Nam Á không trì quan điểm Ấn Độ Xung đột biên giới Ấn - Trung trở thành chất thử cho thấy phản ứng nước Đông Nam Á Ấn Độ: Indonesia Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đồng loạt lên tiếng ủng hộ quan điểm hướng giải xung đột Trung Quốc, Myanmar kiên trì đường lối trung lập việc thể quan điểm trước Chiến tranh biên giới Trung - Ấn CHƯƠNG NHẬN XÉT VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ẤN ĐỘ ĐỐI VỚI ĐÔNG NAM Á GIAI ĐOẠN 1947 ĐẾN 1964 VÀ LIÊN HỆ VỚI CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ẤN ĐỘ VỚI ĐÔNG NAM Á Ở GIAI ĐOẠN SAU 5.1 Nhận xét sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á (1947 - 1964) 5.1.1 Mục tiêu bao trùm sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á Tìm kiếm tiếng nói, vai trò, vị Đơng Nam Á mục tiêu bao trùm chi phối toàn cục mục tiêu kể Khi Ấn Độ giành độc lập, Liên bang Xô Viết Mỹ giành giật, bảo vệ phạm vi ảnh hưởng thơng qua Chiến tranh Lạnh Cũng bối cảnh ấy, châu Á, châu Phi nói chung, nước Đơng Nam Á nói riêng vật lộn với phong trào giải phóng dân tộc, sau dần giành độc lập từ thực dân phương Tây Ấn Độ lựa chọn đường trung lập, giải xung đột quốc tế biện pháp hòa bình điều minh chứng rõ quan hệ với Indonesia, Việt Nam Myanmar Hơn nữa, Ấn Độ tìm cách tập hợp nước giành độc lập không Đông Nam Á, mà rộng châu Á châu Phi thành diễn đàn khu vực quốc tế Hội nghị Liên Á (1947), Hội nghị Á Phi (1955) Phong trào Không liên kết (1961) để tranh thủ ủng hộ nước nhỏ, nước giành độc lập nhằm tìm kiếm tiếng nói, vị cho Ấn Độ 5.1.2 Phương tiện thực mục tiêu sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á (1947-1964) Khác với cường quốc lúc chứng minh vị quốc gia sức mạnh kinh tế, quân Mỹ Liên bang Xô Viết, Ấn Độ tìm kiếm tiếng nói, vị đường hòa bình, bao gồm phương pháp hòa giải (ngoại giao), nguyên tắc tồn hòa bình (panchsheel) ngun tắc khơng liên kết 5.1.3 Đặc trưng sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á (1947-1964) Phương thức thực mục tiêu sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á giai đoạn từ 1947-1964 phương pháp ngoại giao, ngun tắc tồn hòa bình nguyên tắc không liên kết Cả ba phương thức xây dựng tảng giá trị văn hóa tư tưởng truyền thống Ấn Độ, điển hình phải kể đến tinh thần khoan dung tinh thần bất bạo động (bất tổn sinh) 5.1.4 Kết sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á (1947- 1964) 1947-1961 giai đoạn sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á thành cơng việc xây dựng hình ảnh quốc gia u chuộng hòa bình, mong muốn chung sống hòa bình với tất quốc gia chủ trương giải bất đồng đường ngoại giao Từ 1947-1961, Ấn Độ thiếu vắng sách với Đông Nam Á năm cuối (1962-1964) Đặc biệt, bùng phát chiến tranh biên giới Trung - Ấn thất bại Ấn Độ chiến tranh đồng nghĩa với thất bại Ấn Độ Chính sách đối ngoại với Đơng Nam Á 5.1.5 Nguyên nhân thành công thất bại Chính sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á (1947 - 1964) Thành công sách đối ngoại Ấn Độ (1947-1961) chịu chi phối chủ yếu từ nhân tố Nehru Không định hướng mục tiêu cho sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á, Nehru người chi phối tồn cục trị Ấn Độ giai đoạn cầm quyền, đồng thời nắm giữ vai trò định việc hoạch định, thực triển khai nội dung sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á Trong đó, thất bại sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á năm cuối (1962-1964) chịu chi phối nhân tố Trung Quốc 5.1.6 Hướng tiếp cận Chính sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á (1947-1964) Chính sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á (1947-1964) phản ánh yếu tố lợi ích quốc gia Tuy nhiên, phương thức thực sách đối ngoại để đạt lợi ích quốc gia Ấn Độ có khác biệt so với phương thức thực thi cường quốc lúc Mỹ Liên bang Xô Viết hay nước lớn Trung Quốc Các cường quốc nước lớn dùng sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế để mưu cầu lợi ích quốc gia Ấn Độ dùng phương thức ngoại giao giống Ấn Độ thực sách đối ngoại với Đông Nam Á (1947-1964) Do vậy, sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á (1947 - 1964) vừa phản ánh hướng tiếp cận chủ nghĩa thực vừa phản ánh hướng tiếp cận chủ nghĩa lý tưởng 5.2 Liên hệ sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn sau 5.2.1 Giai đoạn 1965 - 1990 Mối quan hệ Ấn Độ - Đông Nam Á tình trạng sóng gió, nghi kỵ căng thẳng Điều bắt nguồn từ khó khăn nước Ấn Độ; quan điểm Ấn Độ trước đời ASEAN; giúp đỡ Ấn Độ dành cho Việt Nam vấn đề Campuchia; mối quan hệ Ấn Độ với Xô Viết; hoạt động tăng cường quân Ấn Độ cuối thập niên 80 5.2.2 Giai đoạn 1991 - 2017 Vào đầu năm 90 kỷ XX, Chính phủ Ấn Độ thời Thủ tướng P.V.Narasimha Rao phát động Chính sách “Hướng Đơng” cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương với tâm điểm khu vực Đông Nam Á Sau tuyên thệ nhậm chức (5/2014), Thủ tướng Narendra Modi đổi tên sách “Hướng Đơng” thành Chính sách “Hành động hướng Đông” Dù giai đoạn Chính sách “Hướng Đơng” hay “Hành động hướng Đông”, Ấn Độ quan tâm đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ Biển Đông số nước Đông Nam Á Trung Quốc Dù không nắm giữ phần lãnh hải thuộc Biển Đơng, lợi ích Ấn Độ gắn liền với khu vực Điều thể thái độ sách Ấn Độ nước Đông Nam Á thuộc duyên hải Biển Đơng Các sách, quan điểm lợi ích nước đây, cho thấy mối liên hệ hướng tiếp cận sách đối ngọai Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 sách đối ngoại Ấn Độ với khu vực giai đoạn 1991-2017 Tiểu kết: Để tìm kiếm tiếng nói, ảnh hưởng Đơng Nam Á, Ấn Độ sử dụng đề cao phương thức giải xung đột biện pháp ngoại giao, không sử dụng đến vũ lực - vốn bắt nguồn giá trị văn hóa, tư tưởng đạo đức truyền thống Ấn Độ tinh thần khoan dung tôn giáo tư tưởng bất tổn sinh Với phương thức đặc trưng trên, sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á xây dựng thành cơng hình ảnh quốc gia u chuộng hòa bình, nỗ lực làm cầu nối hòa giải tăng cường hiểu biết quốc gia (1947-1961) Trong năm cuối (1962-1964), chi phối chủ yếu nhân tố Trung Quốc, sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á thất bại quốc gia Đông Nam Á đồng loạt tỏ thái độ trung lập trước chiến tranh biên giới Ấn - Trung ủng hộ Trung Quốc (ngoại trừ Malaysia ủng hộ Ấn Độ) Một mặt sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á (19471964) phản ánh hướng tiếp cận chủ nghĩa lý tưởng sử dụng phương thức ngoại giao để đạt mục tiêu phương thức xây dây dựng tảng giá trị văn hóa, tư tưởng đạo đức Mặt khác, sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á (1947-1964) phản ánh hướng tiếp cận chủ nghĩa thực bị chi phối yếu tố lợi ích quốc gia trình hoạch định sách nói chung, thực thi sách với quốc gia cụ thể Đơng Nam Á nói riêng Sự kết hợp hướng tiếp cận chủ nghĩa lý tưởng chủ nghĩa thực sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á (1947-1964) trì chủ trương, đường lối đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn sau 1991, cụ thể thông qua quan điểm Ấn Độ tranh chấp lãnh thổ Biển Đông KẾT LUẬN Nghiên cứu Chính sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á từ 1947 đến 1964 - giai đoạn nắm quyền Thủ tướng Jawaharlal Nehru - cho thấy Đơng Nam Á đóng vai trò quan trọng lợi ích an ninh - chiến lược, kinh tế Ấn Độ Do vậy, từ giành độc lập - thời điểm phải đối mặt trước hệ lụy nảy sinh từ kiện chia tách tiểu luc địa Nam Á phải dồn tâm lực, trí lực cho cơng xây dựng đất nước - Chính phủ Ấn Độ theo đuổi nhiều sách quan trọng Đơng Nam Á Luận án Chính sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 tổng kết thành điểm sau: Thứ nhất, Chính sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 lý giải thơng qua hai nhóm nhân tố: nhóm nhân tố chủ quan nhóm nhân tố khách quan Các nhân tố khách quan bao gồm kiện, biến cố diễn bên đường biên giới Ấn Độ Tuy nhiên, kiện lại có sức tác động to lớn, khơng muốn nói góp phần định sách đối ngoại Ấn Độ giai đoạn nào, sách đối ngoại Ấn Độ thời lãnh đạo Thủ tướng Nehru ngoại lệ Nhóm nhân tố khách quan sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 bao gồm Chiến tranh Lạnh, phong trào giải phóng dân tộc Đơng Nam Á tầm quan trọng vị trí địa lý chiến lược Nam Á tính tốn cường quốc Chiến tranh Lạnh, lợi ích khu vực phương diện an ninh - chiến lược, kinh tế văn hóa Ấn Độ Bên cạnh nhân tố khách quan kể trên, nhân tố chủ quan nảy sinh bên Ấn Độ góp phần đóng vai trò then chốt việc định hình chi phối sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á (1947-1964) Những nhân tố chủ quan bao gồm bối cảnh Ấn Độ thời điểm nước thực thi sách Đơng Nam Á (tình hình trị Ấn Độ với truyền thống văn hóa, tư tưởng Ấn Độ) vai trò Thủ tướng Nehru (tầm quan trọng Nehru trị Ấn Độ nói chung, với lĩnh vực đối ngoại nói riêng quan điểm, giới quan ông lĩnh vực đối ngoại Đông Nam Á) Thứ hai, phận cấu thành sách đối ngoại Ấn Độ, sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 triển khai nhằm đạt mục tiêu chung sách đối ngoại Ấn Độ Mỗi mục tiêu sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 minh chứng thông qua nội dung cụ thể - mối quan hệ đối ngoại Ấn Độ với nước Đông Nam Á tiêu biểu Trong mối quan hệ với Indonesia, Ấn Độ chủ trương ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc quốc gia Đơng Nam Á biện pháp hòa bình phản đối quyền Anh gửi lính Ấn Độ tới Indonesia; huy động ủng hộ cộng đồng quốc tế dành cho Indonesia; mở kênh phát riêng cho vấn đề độc lập Indonesia; hỗ trợ y tế cho Indonesia; gây sức ép với Liên hợp quốc để quan nhanh chóng ban hành lệnh ngừng bắn Indonesia; tổ chức Hội nghị Liên Á bàn độc lập cho Indonesia…Trong quan hệ với Việt Nam, Ấn Độ tìm cách khuyếch trương nguyên tắc tồn hòa bình vốn ghi nhận Hiệp định Panchsheel Ấn Độ với Trung Quốc Trong quan hệ với Myanmar vốn có bất đồng liên quan đến cộng đồng Ấn kiều, Ấn Độ chủ trương kiềm chế giải bất đồng biện pháp thảo luận, ngoại giao Cuối cùng, Ấn Độ nỗ lực xây dựng thúc đẩy khối đại đoàn kết châu Á lộ trình tiến tới Phong trào Khơng liên kết Thứ ba, trước nội dung sách kể Ấn Độ, nước Đơng Nam Á có phản ứng khác sách đối ngoại Ấn Độ tùy thuộc vào giai đoạn cụ thể Với Indonesia, phản ứng nước sách đối ngoại Ấn Độ chia làm giai đoạn Ở giai đoạn trước năm 1950, Indonesia chào đón đánh giá cao giúp đỡ Ấn Độ Trong giai đoạn sau năm 1950, quan hệ Ấn Độ - Indonesia nảy sinh nhiều căng thẳng, bất đồng Ban đầu, Indonesia có xu hướng trung lập trước chiến tranh biên giới Ấn - Trung sau chuyển sang thái độ ủng hộ phía Trung Quốc Với Việt Nam, phản ứng nước sách Ấn Độ chia làm giai đoạn Ở giai đoạn trước năm 1954, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhiều lần lên tiếng yêu cầu Ấn Độ công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phủ hợp pháp tồn lãnh thổ Việt Nam Ở giai đoạn từ năm 1954-1958, Bắc Việt Nam ủng hộ ngun tắc chung sống hòa bình Ấn Độ vốn có nhiều điểm tương đồng Hiệp định hòa bình Geneva Ở giai đoạn 1959-1964, Bắc Việt Nam ban đầu thể quan điểm trung lập căng thẳng leo thang quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc, cuối chuyển hướng ủng hộ cho tuyên bố hướng giải Trung Quốc vấn đề biên giới Ấn Trung Với Myanmar - quốc gia Đơng Nam Á có chung biên giới đất liền với Ấn Độ, phản ứng Myanmar có phần khác biệt so với phản ứng Indonesia Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Trước ủng hộ giúp đỡ Ấn Độ công xây dựng đất nước sau ngày giành độc lập, Myanmar đánh giá chào đón giúp đỡ Ấn Độ Và trước xung đột biên giới Ấn - Trung, Myanmar trước sau trì thái độ trung lập - không ủng hộ Trung Quốc không bênh vực Ấn Độ Thứ tư, luận án phân tích chứng minh mục tiêu chung, phương tiện, đặc trưng, kết nhân tố chi phối đến kết sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á (1947-1964) Mục tiêu chung chi phối tồn cục sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á (1947-1964) tìm kiếm tiếng nói vị nước lớn khu vực Khác với cường quốc lúc như Mỹ Liên bang Xô Viết chứng minh vị quốc tế sức mạnh kinh tế, quân sự, Ấn Độ tìm kiếm tiếng nói, vị đường hòa bình, bao gồm phương pháp hòa giải (ngoại giao), ngun tắc tồn hòa bình (panchsheel) nguyên tắc không liên kết Cách thức hay phương tiện Ấn Độ để đạt mục tiêu cốt lõi sách đối ngoại nước với Đông Nam Á (19471964) xây dựng tảng giá trị văn hóa tư tưởng truyền thống Ấn Độ, điển hình phải kể đến tinh thần khoan dung tinh thần bất bạo động (bất tổn sinh) Thêm vào đó, vào mục tiêu kể trên, Chính sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 vừa có thành cơng định vừa có thất bại định Trong năm từ 1947-1961, sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á thành cơng việc xây dựng hình ảnh, uy tín quốc gia u chuộng hòa bình, mong muốn chung sống hòa bình với tất quốc gia chủ trương giải bất đồng đường ngoại giao Tuy nhiên, năm cuối (1961-1964) bùng phát chiến tranh biên giới Trung - Ấn thất bại Ấn Độ chiến tranh đồng nghĩa với thất bại Ấn Độ Chính sách đối ngoại với Đơng Nam Á Nếu ảnh hưởng sức mạnh Trung Quốc Đông Nam Á nguyên nhân định thất bại sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á giai đoạn từ 1961-1964 Nehru nhân tố chi phối tồn cục sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947-1961 Không định hướng mục tiêu cho sách đối ngoại Ấn Độ Đơng Nam Á, Nehru người chi phối tồn cục trị Ấn Độ giai đoạn cầm quyền, đồng thời nắm giữ vai trò định việc hoạch định, thực triển khai nội dung sách đối ngoại Ấn Độ Đơng Nam Á Thứ năm, sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 kết hợp hướng tiếp cận chủ nghĩa thực hướng tiếp cận chủ nghĩa lý tưởng quan hệ quốc tế Đặc điểm chủ nghĩa lý tưởng sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 thể thông qua phương thức thực sách biện pháp ngoại giao hòa bình tảng sách giá trị văn hóa, tư tưởng truyền thống Trong đó, sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn chịu chi phối yếu tố lợi ích, mưu cầu lợi ích cân quyền lực phản ánh hướng tiếp cận chủ nghĩa thực quan hệ quốc tế Yếu tố lợi ích sách đối ngoại Ấn Độ thể hai cấp độ cụ thể: lợi ích sở thực tiễn hình thành sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 lợi ích sở giải thích khác biệt đối sách Ấn Độ với quốc gia Đông Nam Á Thứ sáu, kết hợp hướng tiếp cận chủ nghĩa lý tưởng chủ nghĩa thực sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á (1947-1964) trì đường lối đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn sau 1991, cụ thể thông qua quan điểm Ấn Độ tranh chấp lãnh thổ Biển Đông hành động quốc gia Nam Á khu vực Một mặt, Ấn Độ kiên trì quan điểm giải bất đồng thông qua việc tuân thủ luật pháp quốc tế biện pháp ngoại giao (hướng tiếp cận chủ nghĩa lý tưởng) Mặt khác, sách Ấn Độ Biển Đông gắn liền với lợi ích quốc gia phương diện kinh tế, an ninh - chiến lược, an ninh lượng cân quyền lực với Trung Quốc chiến lược chuỗi ngọc trai nước (hướng tiếp cận chủ nghĩa thực) Cuối cùng, với nội dung triển khai trên, luận án Chính sách đối ngoại Ấn Độ Đơng Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 có số đóng góp Trên phương diện học thuật, luận án cơng trình khoa học Việt Nam nghiên cứu sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á (1947-1964) theo vấn đề trọng tâm nhân tố hình thành sách, mục tiêu nội dung minh chứng cho mục tiêu, phản ứng nước Đông Nam Á trước nội dung sách cụ thể Ấn Độ, phương tiện, đặc trưng, kết nhân tố chi phối tới kết sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á (1947-1964) Do vậy, luận án góp phần bổ sung cho hệ thống tài liệu nghiên cứu học thuật, giảng dạy Đông Nam Á nói chung, quan hệ đối ngoại Đơng Nam Á Ấn Độ nói riêng Về mặt phương pháp luận, lần (ở Việt Nam nước ngoài) hai hướng tiếp cận chủ nghĩa lý tưởng chủ nghĩa thực vận dụng để lý giải trường hợp sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn định Do vậy, luận án góp phần làm phong phú thêm phương pháp luận nghiên cứu sách đối ngoại Ấn Độ nói chung, sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á nói riêng Về mặt thực tiễn, bối cảnh nay, Đông Nam Á nói chung, ASEAN nói riêng nắm giữ vai trò tâm điểm Chính sách hướng Đơng Hành động hướng Đơng Ấn Độ, việc tìm hiểu giải thích sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á (19471964) với tư cách giai đoạn tảng cho mối quan hệ Ấn Độ với khu vực thời kỳ đại góp phần tăng cường thúc đẩy hiểu biết lẫn Đông Nam Á Ấn Độ Việt Nam Ấn Độ DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN [1] Phùng Thị Thảo (2015), “Các nguyên tắc Panchsheel dấu ấn Hiệp định Geneva Tuyên bố cuối hội nghị Bandung”, Nghiên cứu Ấn Độ châu Á (2), tr.25-42 [2] Phùng Thị Thảo (2015), “Quan điểm Ấn Độ với Bắc Việt Nam Ủy ban đình chiến quốc tế (1954-1964): Nhìn từ góc độ Lịch sử, Tư tưởng Quan hệ quốc tế”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Cán trẻ Nghiên cứu liên nghành khoa học xã hội nhân văn: Tiếp cận từ góc độ lý thuyết thực tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.193-209 [3] Phùng Thị Thảo (2015), “Vai trò Ấn Độ phong trào giải phóng dân tộc Indonesia”, Nghiên cứu Ấn Độ châu Á (6), tr.13-26 [4] Phùng Thị Thảo (2015), “Chính phủ Myanmar với sách ngược đãi người Ấn Độ thập niên 40 kỷ XX: nhìn từ góc độ kinh tế”, Phương Đơng: Truyền thống đại, Nhà xuất Thế giới, tr.43-55 [5] Phùng Thị Thảo (2016), “Từ sách khơng liên kết Ấn Độ đến phong trào không liên kết giai đoạn 1947-1964: Giá trị Ấn Độ tiếp cận từ góc độ quan hệ quốc tế”, Giá trị Ấn Độ châu Á, Nhà xuất Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tr.175-192 [6] Phùng Thị Thảo (2017), “Chính sách đối ngoại Ấn Độ với việc thực thi Hiệp định Geneva Việt Nam (1954-1958) với tranh chấp Biển Đông Việt Nam Trung Quốc: Nhìn từ góc độ Chủ nghĩa lý tưởng”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm Quan hệ ngoại giao 10 năm Đối tác chiến lược, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (CIS) - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tr.446-458 [7] Phùng Thị Thảo (2017), “Quan điểm nước Đông Nam Á Chính sách đối ngoại Ấn Độ giai đoạn 1947-1950: Nghiên cứu trường hợp Indonesia Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, Nghiên cứu Ấn Độ châu Á (8), tr.25-33 [8] Phùng Thị Thảo (2017), Quan điểm Đơng Nam Á sách đối ngoại Ấn Độ, giai đoạn 1947-1950: Nghiên cứu trường hợp Indonesia Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đề tài khoa học cấp sở, Mã số CS.2016.15, nghiệm thu 29/9/2017, 72 trang ... sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á (1947- 1964) liên hệ với sách đối ngoại Ấn Độ với Đơng Nam Á giai đoạn sau đưa nhận xét từ dấu ấn sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn kể sách đối ngoại. .. Đơng Nam Á mục tiêu sách đối ngoại Ấn Độ (1947 - 1964) Chính sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á (1947 - 1964) phận cấu thành tồn cảnh sách đối ngoại Ấn Độ Do vậy, sách đối ngoại Ấn Độ Đông Nam Á giai. .. cận sách đối ngoại Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964 Từ đó, so sánh liên hệ hướng tiếp cận sách đối ngoại Ấn Độ giai đoạn 1947 đến 1964 hướng tiếp cận sách đối ngoại Ấn Độ giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách đối ngoại của ấn độ đối với đông nam á giai đoạn 1947 đến 1964 (tt) , Chính sách đối ngoại của ấn độ đối với đông nam á giai đoạn 1947 đến 1964 (tt)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay