CHẤT LƯỢNG mối QUAN hệ TRONG KINH DOANH TRƯỜNG hợp các DOANH NGHIỆP LOGISTICS ở VIỆT NAM TT

26 12 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH VÂN CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ TRONG KINH DOANH: TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 62.34.05.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 Cơng trình hoàn thành trường Đại học Kinh tế TP.HCM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồ Thanh Phong PGS.TS Bùi Thị Thanh Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp Vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện trường Đại học Kinh tế TP.HCM CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh lý chọn vấn đề nghiên cứu Xét bối cảnh lý thuyết chất lượng mối quan hệ kinh doanh khái niệm đề cập nhiều cơng trình nghiên cứu Luận án tiến hành khảo lược nghiên cứu liên quan, cho thấy: Những nghiên cứu mơ hình chất lượng mối quan hệ kinh tế chuyển đổi Việt Nam (Hoàng Lệ Chi, 2013) Athanasopoulou (2009, trang 605) đề nghị “để khái niệm chất lượng mối quan hệ mang tính tổng quan hơn, cần nghiên cứu ngành nghề khác văn hóa khác nhau” Các nghiên cứu môi trường Việt Nam dù không nhiều chất lượng mối quan hệ quan tâm nghiên cứu từ sớm Tuy nhiên nghiên cứu tập trung số lĩnh vực định, ngành logistics chưa đề cập đến Trong bối cảnh kinh tế chuyển đổi Việt Nam ngành logistics khám phá điểm nghiên cứu chất lượng mối quan hệ Nghiên cứu chất lượng mối quan hệ lĩnh vực logistics, chuỗi cung ứng cho thấy nhiều nghiên cứu liên quan, trình bày nhân tố tác động đến chất lượng mối quan hệ bên mua bên bán dịch vụ logistics, chuỗi cung ứng Tuy nhiên, với bối cảnh quốc gia khác nhau, tồn đặc thù riêng kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, nên khám phá nhân tố tác động đến chất lượng mối quan hệ Xét bối cảnh thực tiễn, Việt Nam, theo Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ Việt Nam đến năm 2020, ngành dịch vụ logistics nhấn mạnh yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển sản xuất hệ thống phân phối ngành dịch vụ khác lưu thông hàng hóa nước xuất nhập Như vậy, thị trường dịch vụ logistics Việt Nam hứa hẹn nhiều tiềm phát triển có đặc thù riêng Lý thuyết khoảng trống lý thuyết chất lượng mối quan hệ Barringer Harrison (2000) cho doanh nghiệp có hàng loạt lý khác để dẫn đến mối quan hệ doanh nghiệp ví dụ tối thiểu hóa chi phí, chia sẻ rủi ro, bổ sung nguồn lực cho doanh nghiệp, nhiều lý lúc Do đó, xem xét lý thuyết để dẫn đến chất lượng mối quan hệ phiến diện, mà cần thiết kết hợp lý thuyết để xem xét mối quan hệ kinh doanh nhiều quan điểm, cách để phát triển thử nghiệm lý thuyết Bolumode cộng (2007) đứng nhiều góc độ lý thuyết khoa học xã hội nhằm xác định khung phân tích cho lĩnh vực th ngồi logistics, theo đó, nghiên cứu nhấn mạnh xem xét lý dẫn đến mối quan hệ doanh nghiệp với doanh nghiệp logistics cần xem xét ba lý thuyết tảng lý thuyết phụ thuộc nguồn lực (resource dependence theory - RDT) lý thuyết mạng (network theory - NT) Nghiên cứu Bolumode cung cấp khung lý thuyết hồn chỉnh thực tế hơn, từ Bolumode đề nghị nghiên cứu sau dựa vào khn khổ lý thuyết để xây dựng mơ hình phân tích liệu nghiên cứu cụ thể Do đó, luận án kế thừa gợi ý Bolumode để làm tảng nghiên cứu Kế thừa từ kết luận nghiên cứu trên, tác giả nhận thấy khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu dựa vào khuôn khổ lý thuyết đề nghị Bolumode cộng (2007), luận án vận dụng ba lý thuyết TCE, RDT NT để xác định nhân tố tác động đến chất lượng mối quan hệ, kiểm định cho trường hợp doanh nghiệp sử dụng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, đặc biệt xem xét khía cạnh văn hóa, mơi trường kinh doanh đặc trưng riêng có ngành logistics quốc gia chuyển đổi Việt Nam Từ đó, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Chất lượng mối quan hệ kinh doanh: Trường hợp doanh nghiệp logistics Việt Nam” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Từ vấn đề nghiên cứu giới thiệu trên, với việc nghiên cứu lý thuyết từ xác định mục tiêu tổng quát chất lượng mối quan hệ kinh doanh Cụ thể nghiên cứu thực để đạt hai mục tiêu sau đây: (1) Xác định nhân tố tác động đến chất lượng mối quan hệ doanh nghiệp sử dụng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics; (2) Kiểm định tác động chất lượng mối quan hệ đến kết kinh doanh doanh nghiệp sử dụng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics Từ kết nghiên cứu đó, số hàm ý kiến nghị đề xuất nhằm giúp doanh nghiệp ngành logistics hình thành phát triển chất lượng mối quan hệ, hàm ý sách với Nhà nước vai trò “đòn bẩy” hỗ trợ cho ngành logistics 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Từ mục tiêu trên, tác giả tập trung vào khái niệm chất lượng mối quan hệ doanh nghiệp sử dụng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, kết kinh doanh dựa lý thuyết chi phí giao dịch, lý thuyết phụ thuộc nguồn lực lý thuyết mạng Các lập luận luận án xem xét hai góc độ: người sử dụng dịch vụ người cung cấp dịch vụ logistics Tuy nhiên, giới hạn thời gian kinh phí nên tác giả chọn đối tượng tham gia khảo sát doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời sử dụng câu hỏi để đo cảm nhận doanh nghiệp logistics đối tác họ nội dung, từ đạt thơng tin giả định từ hai phía đối tượng: doanh nghiệp sử dụng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nguồn số liệu: Số liệu số liệu sơ cấp, thu thập phương pháp vấn sâu khảo sát qua bảng số liệu Quy trình nghiên cứu phương pháp phân tích số liệu: Nghiên cứu vận dụng kết hợp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng 1.5 Đóng góp nghiên cứu Ý nghĩa mặt lý thuyết Chất lượng mối quan hệ chủ đề nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu, song đa phần nghiên cứu tập trung nước phát triển, phương Tây, thế, việc tiếp tục nghiên cứu chất lượng mối quan hệ để bổ sung cho quốc gia có hoàn cảnh đặc thù điều cần thiết Kết nghiên cứu góp phần bổ sung cho lý thuyết chất lượng mối quan hệ điểm sau: Thứ nhất, góp phần hồn thiện khung lý thuyết chất lượng mối quan hệ doanh nghiệp lĩnh vực logistics, đặc biệt bối cảnh văn hóa, mơi trường kinh doanh nước trình chuyển đổi phát triển Thứ hai, sử dụng lý thuyết chi phí giao dịch (TCE), lý thuyết phụ thuộc nguồn lực (RDT) lý thuyết mạng (NT) để hình thành nhân tố tác động đến chất lượng mối quan hệ ngữ cảnh nghiên cứu ngành logistics Thứ ba, nghiên cứu điều chỉnh thang đo cho thành phần mơ hình lý thuyết kiểm định mơ hình đo lường dựa liệu thị trường Việt Nam Từ đó, góp phần bổ sung hoàn thiện thang đo cho khái niệm nghiên cứu lĩnh vực logistics Ý nghĩa mặt thực tiễn Giúp nhà hoạch định sách nhà quảndoanh nghiệp logistics có nhìn xác tồn diện nhân tố tác động đến chất lượng mối quan hệ lĩnh vực logistics, sở đưa giải pháp phù hợp nhằm xây dựng gia tăng chất lượng mối quan hệ cho doanh nghiệp lĩnh vực logistics nói riêng lĩnh vực dịch vụ nói chung Ngồi ra, kết nghiên cứu tài liệu tham khảo cho nghiên cứu khác chất lượng mối quan hệ kinh doanh CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Giới thiệu hoạt động thuê Logistics (Logistics outsourcing) 2.1.1 Định nghĩa Logistics Dựa nhiều định nghĩa logistics, luận án xem xét logistics trình thực tất hoạt động từ nguồn nguyên liệu điểm đến điểm cuối - thành phẩm đến tay người tiêu dùng, cho tối ưu hiệu 2.1.2 Định nghĩa hoạt động thuê Logistics Dựa nhiều định nghĩa hoạt động thuê logistics, luận án xem xét hoạt động th ngồi logistics doanh nghiệp khơng tự thực hoạt động logistics mà chuyển cho đối tác bên thực Doanh nghiệp logistics coi nhà hỗ trợ trung gian nhà cung cấp người mua chuỗi cung ứng, đơn vị độc lập, có tiềm lực khả để thực phần tất hoạt động logistics cho doanh nghiệp khác 2.1.3 Đặc trưng ngành logistics hình thành đặc thù mối quan hệ doanh nghiệp sử dụng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics Thứ nhất, lực doanh nghiệp logistics yếu tố then chốt cho doanh nghiệp sản xuất giảm chi phí khâu ngồi sản xuất tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm Vì vậy, mối quan hệ doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp logistics khơng dừng mối quan hệ bình thường đối tượng cung cấp dịch vụ đối tượng sử dụng dịch vụ, mà mối quan hệ cộng sinh để gia tăng lợi nhuận Thứ hai, điểm khác biệt với dịch vụ thông thường bên đòi hỏi phải có tin tưởng cao ngành khác Thứ ba, dòng chảy thơng tin điểm tạo nên khác biệt dịch vụ logistics so với dịch vụ thông thường 2.2 Chất lượng mối quan hệ (Relationship Quality) 2.2.1 Khái niệm chất lượng mối quan hệ Dựa nhiều định nghĩa logistics, luận án xem xét chất lượng mối quan hệ kinh doanh nói chung hoạt động logistics nói riêng khái niệm hàm ý mức độ gần gũi tham gia hoạt động dịch vụ này, đôi bên cam kết tạo cho lòng tin, hài lòng để hướng đến mối quan hệ lâu bền Chất lượng mối quan hệ xem xét, đánh giá cảm nhận hai bên đối tác 2.2.2 Đo lường chất lượng mối quan hệ Hai cơng trình nghiên cứu Vieira cộng (2008) Athanasopoulou (2009) tổng hợp đầy đủ nghiên cứu từ 1987 2007, rút kết luận yếu tố đo lường chất lượng mối quan hệ sử dụng nhiều lòng tin, hài lòng, cam kết Ngoài ra, luận án vấn ý kiến chuyên gia ngành logistics Việt Nam kết đồng ý rằng, với đặc điểm dịch vụ logistics Việt Nam chất lượng mối quan hệ cần thiết xem xét ba khía cạnh Do đó, luận án sử dụng ba thành tố để diễn đạt cho chất lượng mối quan hệ lòng tin, hài lòng, cam kết Kế thừa từ nghiên cứu trước, tác giả sử dụng khái niệm luận án: Lòng tin (Trust) tin tưởng, mong chờ đối tác hành động cách tốt cho Sự hài lòng (Satisfaction) cảm nhận người mua dịch vụ đáp ứng đầy đủ yêu cầu cảm nhận người bán dịch vụ gặp khách hàng chia sẻ lợi ích chung với Sự cam kết (Commitment) sẵn sàng để phát huy nỗ lực làm gia tăng mối quan hệ đưa mối quan hệ đến lâu dài 2.3 Lý thuyết liên quan đến mối quan hệ doanh nghiệp lĩnh vực logistics Bolumode cộng (2007) đề nghị xem xét lý dẫn đến mối quan hệ doanh nghiệp với doanh nghiệp logistics cần xem xét ba lý thuyết tảng lý thuyết phụ thuộc nguồn lực (resource dependence theory - RDT) lý thuyết mạng (network theory - NT) Tuy vậy, Bolumode dừng việc gợi ý khung lý thuyết đề nghị nghiên cứu sau dựa vào khn khổ để xây dựng mơ hình phân tích liệu nghiên cứu cụ thể Do vậy, nghiên cứu tiến hành kết hợp ba lý thuyết TCE, RDT NT để có lý giải tốt mối quan hệ doanh nghiệp sử dụng cung cấp dịch vụ logistics 2.3.1 Lý thuyết chi phí giao dịch (Transaction cost economics theory- TCE) Nội dung lý thuyết chi phí giao dịch (TCE) Nếu chi phí giao dịch lớn chi phí quản lý nội doanh nghiệp có xu hướng tự thực ngược lại chi phí giao dịch nhỏ thúc đẩy hoạt động thuê ngồi (Williamson, 1985) Do đó, chi phí giao dịch (động kinh tế) động để doanh nghiệp hình thành mối quan hệ lĩnh vực logistics (Ivanaj Franzil, 2006) Các thuộc tính chi phí giao dịch (TCE) Williamson (1979) xem xét giao dịch ba đặc tính mức độ thường xuyên giao dịch; không chắn (sự không chắn môi trường không chắn hành vi); mức độ đặc thù tài sản, đồng thời phân tích đặc tính hai giả định hành vi người khả hạn chế hành vi chủ nghĩa hội 2.3.2 Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực (Resource dependence theory - RDT) RDT cho rằng, doanh nghiệp thiếu nguồn lực quan trọng buộc phải phụ thuộc vào đối tác cung cấp nguồn lực, vậy, họ ln phải hành động để quản lý phụ thuộc Tuy nhiên, doanh nghiệp quản lý phụ thuộc họ tình không chắn môi trường trở nên khơng chắn phụ thuộc tăng Do đó, doanh nghiệp tìm cách tạo mối quan hệ thân thiết để cải thiện tình trạng trao đổi thông tin, cam kết chặt chẽ hơn, ổn định trao đổi (Fink cộng sự, 2006) 2.3.3 Lý thuyết mạng (Network theory - NT) Giả thuyết hình thành mạng lưới phụ thuộc doanh nghiệp vào nguồn lực bên (Johanson Mattsson, 1987) Cũng lý thuyết phụ thuộc nguồn lực phân tích, doanh nghiệp đơi bị chi phối nguồn lực doanh nghiệp khác, ví dụ cung ứng yếu tố đầu vào đảm bảo cho phân phối đầu sản phẩm Để đạt nguồn lực đó, doanh nghiệp buộc phải hợp tác với kết hệ thống mạng lưới hình thành Vì vậy, thiết lập, phát triển trì mối quan hệ gần gũi đối tác mạng lưới có ý nghĩa quan trọng 2.4 Các khái niệm nghiên cứu hình thành giả thuyết 2.4.1 Vận dụng lý thuyết chi phí giao dịch (TCE) hoạt động thuê logistics 2.4.1.1 Các khái niệm nghiên cứu (1) Sự đặc thù tài sản (asset specificity) tài sản đầu tư lâu bền - đầu tư để bảo đảm hỗ trợ cho giao dịch đặc biệt, đặc thù tài sản bao gồm đặc thù tài sản cố định, đặc thù tài sản công nghệ đặc thù tài sản người (Williamson, 1981) Trong ngữ cảnh logistics, Ivanaj Franzil (2006) cho mức độ đặc thù tài sản nhân tố quan trọng nhà cung cấp dịch vụ logistics ngày bị đòi hỏi phải phát triển tài sản mang tính đặc thù xe nâng, xe làm lạnh, hệ thống đường, hệ thống kho bãi thông minh Các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics yêu cầu phải chia sẻ tài chính, thơng tin với bên doanh nghiệp logistics (2) Hành vi chủ nghĩa hội hiểu lời hứa hành vi để lừa đảo định hướng đối tác nhằm trục lợi cho doanh nghiệp 10 sản cao hành vi chủ nghĩa hội nhiều (doanh nghiệp hướng đến lợi ích cá nhân) Căn nghiên cứu Anderson Coughlan (1987), Anderson Weitz (1992), Ganesan (1994), Joshi Stump (1999), Knemeyer Murphy (2004), Knemeyer Murphy (2005), Grafamy (2012) luận án đề xuất giả thuyết H2: Nếu đặc thù tài sản cao chất lượng mối quan hệ tốt Căn nghiên cứu Dwyer cộng (1987), Dorsch cộng (1998), Knemeyer Murphy (2004), Knemeyer Murphy (2005), Wang Yang (2013), Hoàng Lệ Chi (2013) luận án đề xuất giả thuyết H3: Nếu hành vi chủ nghĩa hội (doanh nghiệp hướng đến lợi ích chung) chất lượng mối quan hệ tốt Căn nghiên cứu Ryu Moon (2009), Ndubisi (2003), Ganesan (1994); Heide John (1990), Lui Ngo (2012) từ đặc điểm riêng văn hóa định hướng dài hạn Việt Nam luận án đề xuất giả thuyết H4: Nếu văn hóa định hướng dài hạn cao chất lượng mối quan hệ tốt Căn nghiên cứu Wang Fang (2012), Nagarajan cộng (2013), Agboli Ukaegbu (2006) từ đặc điểm riêng mơi trường pháp lý hành Việt Nam, luận án đề xuất giả thuyết H5: Nếu mơi trường pháp lý hành chắn chất lượng mối quan hệ tốt 2.4.2 Vận dụng lý thuyết phụ thuộc nguồn lực (RDT) hoạt động th ngồi logistics hình thành giả thuyết nghiên cứu Tầm quan trọng đối tác doanh nghiệp nắm giữ nguồn lực quan trọng giúp đối tác gia tăng giá trị Chu Wang (2012) Căn nghiên cứu Heide John (1990); Cai Yang (2008) Chu Wang (2012) luận án đề xuất giả thuyết H6: Nếu tầm quan trọng đối tác cao chất lượng mối quan hệ tốt 11 2.4.3 Vận dụng lý thuyết mạng (NT) hoạt động thuê logistics hình thành giả thuyết nghiên cứu Hiểu biết đối tác thông tin tổ chức, cấu trúc đối tác, thông tin không thơng tin đối tác mà thơng tin để dự đốn hoạt động tương lai (Walter cộng sự, 2006) Căn nghiên cứu Mitrega (2012) luận án đề xuất giả thuyết H7: Nếu hiểu biết đối tác nhiều chất lượng mối quan hệ tốt 2.4.4 Mối quan hệ chất lượng mối quan hệ kết kinh doanh Kết kinh doanh cho biết tổ chức đạt mục tiêu thị trường mục tiêu tài tốt (Li cộng sự, 2006) Căn nghiên cứu Panayides So (2005), Lai cộng (2013), Hsu cộng (2008), Chu Wang (2012), Trang T.M Nguyen cộng (2014) luận án đề xuất giả thuyết H8: Nếu chất lượng mối quan hệ tốt kết kinh doanh doanh nghiệp cao Từ giả thuyết đề xuất, biểu diễn mơ hình nghiên cứu sau: Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu lý thuyết CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 3.1 Quy trình nghiên cứu BƯỚC - Sự hình thành bảng câu hỏi Từ việc nghiên cứu tổng quan lý thuyết, nghiên cứu thực để đề xuất biến cho mơ hình, đồng thời dựa thang đo từ 12 nghiên cứu trước phác thảo bảng câu hỏi sơ Tiếp theo, luận án vấn chuyên gia quản lý cấp trung trở lên (trưởng phòng kinh doanh/logistics, phó giám đốc, giám đốc) doanh nghiệp logistics Thơng qua ý kiến đóng góp thiết thực hiệu chỉnh thang đo phù hợp cho biến nghiên cứu BƯỚC - Nghiên cứu thức Sau có bảng câu hỏi thức, bước chia thành hai phần thực song song: Phần 1: Nghiên cứu định lượng với bốn nội dung (a) Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha; (b) Đánh giá giá trị thang đo phương pháp phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis EFA); (c) Phương pháp phân tích nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis - CFA); (d) Phương pháp mơ hình hóa cấu trúc tuyến tính (SEM) Cỡ mẫu 301 đáp viên, liệu xử lý phần mềm AMOS Phần 2: Nghiên cứu định tính cách thức vấn quản lý cấp trung trở lên (trưởng phòng kinh doanh/logistics, phó giám đốc, giám đốc) doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics – với cỡ mẫu 20 Dữ liệu mã hóa xử lý phần mềm NVIVO 3.2 Sự hình thành thang đo khái niệm mơ hình nghiên cứu Luận án học hỏi từ nghiên cứu Wilson Nelson (2000), Trang T.M Nguyen (2002) để sử dụng thêm câu hỏi đo lường ý kiến phía đối tác thơng qua cảm nhận đối tượng khảo sát Mục đích sử dụng dạng câu hỏi đạt cặp thông tin giả định từ hai khía cạnh, tức thu nhận quan điểm doanh nghiệp logistics nhận thức họ quan điểm doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics vấn đề 3.2.1 Thang đo nhân tố tác động đến chất lượng mối quan hệ: gồm thang đo cho nhân tố “Sự đặc thù tài sản” (AS) gồm biến quan sát; thang đo cho nhân tố “Hành vi chủ nghĩa hội” (OB) gồm biến quan sát; thang đo cho nhân tố “Văn hóa định hướng dài hạn” (LOC) gồm biến quan sát; thang đo 13 cho nhân tố “Mơi trường pháp lý hành chính” (RAE) gồm biến quan sát; thang đo cho nhân tố “Tầm quan trọng đối tác” (PI) gồm biến quan sát; thang đo cho nhân tố “Hiểu biết đối tác” (NPK) gồm biến quan sát 3.2.2 Thang đo chất lượng mối quan hệ (RQ): gồm thang đo cho nhân tố “Lòng tin” (TR) gồm biến quan sát; thang đo cho nhân tố “Sự hài lòng” (SA) gồm biến quan sát; thang đo cho nhân tố “Sự cam kết” (CO) gồm biến quan sát 3.2.3 Thang đo kết chất lượng mối quan hệ - “Kết kinh doanh” (PER): gồm biến quan sát CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Kết nghiên cứu định lượng 4.1.1 Thiết kế nghiên cứu Mẫu nghiên cứu: 301 quản lý từ cấp trung trở lên doanh nghiệp logistics địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ 20/10/2015 đến 28/12/2015 4.1.2 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo – Hệ số Cronbach’s Alpha: Sau loại biến có mức tương quan biến tổng < 0,3 (AS7, PI4, NPK5, NPK3, NPK4, SA1), kết cho thấy biến lại tin cậy với Cronbach’s alpha lớn 0,6 Hệ số tương quan biến tổng tất biến đạt yêu cầu (≥ 0,3) 4.1.3 Kết đánh giá giá trị thang đo (kết EFA thành phần) Kết phân tích nhân tố cho nhân tố đặc thù tài sản Kết phân tích EFA lần có số KMO đạt 0,840 > 0,5 giá trị kiểm định mức ý nghĩa Sig đạt 0%; Tổng phương sai có khả giải thích mơ hình đạt 55,992%; số Eigen-value đạt 1; hệ số tải nhân tố nhân tố hình thành 0,5; khác biệt hệ số tải nhân tố đạt tối thiểu 0,3, từ kết luận hình thành nhân tố có ý nghĩa đặc thù tài sản gồm biến quan sát Kết phân tích nhân tố cho nhóm nhân tố hành vi chủ nghĩa 14 hội, văn hóa định hướng dài hạn, tầm quan trọng đối tác, hiểu biết đối tác Kết phân tích EFA lần có số KMO đạt 0,825 > 0,5 giá trị kiểm định mức ý nghĩa Sig đạt 0%; Tổng phương sai có khả giải thích mơ hình đạt 58,674%; số Eigen-value đạt 1; hệ số tải nhân tố nhân tố hình thành 0,5; khác biệt hệ số tải nhân tố đạt tối thiểu 0,3, thỏa mãn điều kiện để biến quan sát tồn mơ hình tập trung giải thích cho nhân tố Từ đó, kết luận, hình thành nhân tố có ý nghĩa hành vi chủ nghĩa hội; văn hóa định hướng dài hạn; mơi trường pháp lý hành chính; tầm quan trọng đối tác; hiểu biết đối tác Kết phân tích nhân tố cho nhóm thành tố chất lượng mối quan hệ gồm lòng tin, hài lòng, cam kết Kết phân tích EFA lần có số KMO đạt 0,794 > 0,5 giá trị kiểm định mức ý nghĩa Sig đạt 0%; Tổng phương sai có khả giải thích mơ hình đạt 60,796%; số Eigen-value đạt 1; hệ số tải nhân tố nhân tố hình thành 0,5; khác biệt hệ số tải nhân tố đạt tối thiểu 0,3, thỏa mãn điều kiện để biến quan sát tồn mơ hình tập trung giải thích cho nhân tố Từ đó, kết luận, hình thành nhân tố có ý nghĩa để đo lường cho chất lượng mối quan hệ lòng tin; hài lòng; cam kết Kết phân tích nhân tố nhân tố kết kinh doanh Kết phân tích EFA lần có số KMO đạt 0,843 > 0,5 giá trị kiểm định mức ý nghĩa Sig đạt 0%; Tổng phương sai có khả giải thích mơ hình đạt 55,760%; số Eigen-value đạt 1; hệ số tải nhân tố nhân tố hình thành 0,5; khác biệt hệ số tải nhân tố đạt tối thiểu 0,3 Từ đó, kết luận, hình thành nhân tố Kết kinh doanh với biến quan sát 15 4.1.4 Kết phân tích nhân tố khẳng định – CFA (mơ hình tới hạn) Kết CFA hình 4.1 với GFI = 0,862; TLI = 0,911 CFI = 0,921 Như vậy, số cho thấy, liệu khảo sát phù hợp với liệu thị trường trường hợp nghiên cứu Đồng thời, số Chi-square hiệu chỉnh (Chi-square/df) đạt 1,694; kết hợp với RMSEA = 0,048 cho thấy, liệu phù hợp cho trường hợp nghiên cứu Hình 4.1: Kết CFA thang đo mơ hình tới hạn (đã chuẩn hóa) Nguồn: theo tính tốn tác giả Các trọng số CFA tất biến quan sát lớn 0,5 cho thấy thang đo đạt giá trị hội tụ Đồng thời, kết kiểm định hệ số tương quan khái niệm (các nhân tố) bảng 4.1 cho thấy, tất hệ số tương quan khái niệm (các nhân tố) nhỏ có ý nghĩa thống kê Vì vậy, khái niệm đạt giá trị phân biệt 16 Bảng 4.1: Kết kiểm định giá trị phân biệt thang đo mơ hình tới hạn Tương quan R Se('r) CR AS  OB -0,279 0,0555 AS  RQ -0,130 OB  RQ P-value Kết luận 5,0239 0,0000 Phân biệt 0,0573 2,2671 0,0241 Phân biệt -0,113 0,0575 1,9665 0,0502 Phân biệt RQ  LOC 0,307 0,0550 5,5779 0,0000 Phân biệt RAE  RQ 0,189 0,0568 3,3281 0,0010 Phân biệt PI  RQ 0,308 0,0550 5,5980 0,0000 Phân biệt NPK  RQ 0,152 0,0572 2,6592 0,0083 Phân biệt RQ  PER 0,141 0,0573 2,4627 0,0144 Phân biệt Nguồn: theo tính tốn tác giả Kiểm định độ tin cậy tổng hợp phương sai trích khái niệm (từng nhân tố) thể kết bảng 4.2 Kết cho thấy, hệ số tin cậy tổng hợp >50% (tối thiểu đạt 72,28%), phương sai trích >50% (tối thiểu đạt 50,02%) Do vậy, khẳng định thang đo mơ hình tới hạn đạt u cầu Bảng 4.2: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo mơ hình tới hạn N Hệ số tin cậy tổng hợp (c) Phương sai trích (vc) (AVE) RQ 301 70,51% 50,02% PI 301 86,55% 56,30% TR 301 79,85% 56,96% SA 301 85,83% 75,42% CO 301 83,37% 55,67% OB 301 78,62% 55,28% RAE 301 79,00% 55,79% NPK 301 72,28% 56,74% LOC 301 81,40% 59,46% AS 301 86,35% 56,08% PER 301 86,20% 55,72% Nguồn: theo tính tốn tác giả 17 4.1.5 Kết phân tích mơ hình hóa cấu trúc tuyến tính (SEM) kiểm định giả thuyết nghiên cứu Kết ước lượng cho thấy mô hình lý thuyết phù hợp với liệu thị trường thể qua số: Chi-square với bậc tự 923,697; Chisquare/df= 1,720; P=0,000; GFI = 0,861; TLI = 0,907, CFI = 0,916 RMSEA đạt 0,049 Chi-square/df= 1,720; P= 0,000; GFI= 0,861; TLI= 0,907; CFI= 0,916; RMSEA= 0,049 Hình 4.2: Kết phân tích SEM (đã chuẩn hóa) Nguồn: theo tính tốn tác giả Qua bảng 4.3, giả thuyết H7 khơng có ý nghĩa thống kê (p- value > 10%) Các giả thuyết lại chấp nhận Đồng thời, tác động nhân tố đặc thù tài sản đến hành vi chủ nghĩa hội tác động ngược chiều, ngược lại với giả thuyết đặt chương 18 Bảng 4.3: Kết kiểm định mối tương quan khái niệm (chưa chuẩn hóa) Ước Lượng Sai số C.R Giá trị P Giả thuyết OB  AS -0,374 0,095 -3,945 *** H1 RQ  AS 0,189 0,097 1,952 0,051 H2 RQ  OB 0,092 0,055 1,676 0,094 H3 RQ  LOC 0,263 0,091 2,898 0,004 H4 RQ  RAE 0,229 0,074 3,117 0,002 H5 RQ  0,149 0,067 2,233 0,026 H6 RQ  NPK -0,004 0,08 -0,056 0,956 H7 PER  0,134 0,073 1,842 0,065 H8 PI RQ Nguồn: theo tính tốn tác giả Theo bảng 4.4 cho hệ số hồi quy chuẩn hóa, giả thuyết tác động môi trường pháp lý hành đến chất lượng mối quan hệ (H5) mạnh nhất, sau mức độ tác động giảm dần văn hóa định hướng dài hạn đến chất lượng mối quan hệ (H4); đặc thù tài sản đến hành vi chủ nghĩa hội (H1); đặc thù tài sản đến chất lượng mối quan hệ (H2); tầm quan trọng đối tác đến chất lượng mối quan hệ (H6); chất lượng mối quan hệ đến kết kinh doanh (H8); hành vi chủ nghĩa hội đến chất lượng mối quan hệ (H3) Bảng 4.4: Kết kiểm định mối tương quan khái niệm (đã chuẩn hóa) Ước lượng Giả thuyết Độ mạnh tác động OB  AS -0,282 H1 RQ  AS 0,200 H2 RQ  OB 0,128 H3 RQ  LOC 0,305 H4 19 Ước lượng Giả thuyết Độ mạnh tác động RQ  RAE 0,320 H5 RQ  PI 0,195 H6 PER  RQ 0,137 H8 Nguồn: theo tính tốn tác giả 4.2 Kết nghiên cứu định tính thức Phần thể ý kiến chuyên gia giả thuyết nghiên cứu, điều quan trọng chuyên gia nêu rõ đặc thù ngành logistics, từ lý giải rõ kết phần nghiên cứu định lượng Thông qua liệu định tính thu thập từ 20 chuyên gia lĩnh vực logistics Việt Nam tóm tắt sau: (1) Trong bối cảnh kinh doanh logistics nay, doanh nghiệp có nhận thức tầm quan trọng cần thiết phải có chất lượng mối quan hệ với đối tác Đó sở để doanh nghiệp hoạt động lâu dài bền vững (2) Các nhân tố đặc thù tài sản, hành vi chủ nghĩa hội, văn hóa định hướng dài hạn, môi trường pháp lý hành chính, tầm quan trọng đối tác, hiểu biết đối tác nhận đồng ý có nhân tố ý nghĩa cần xem xét nghiên cứu chất lượng mối quan hệ Tuy vậy, nghiên cứu nhận thấy nhân tố hiểu biết đối tác doanh nghiệp Việt Nam nhận thức đơn giản (3) Các doanh nghiệp nhận thấy có chất lượng mối quan hệ làm tăng lợi nhuận, tăng thị phần doanh nghiệp 4.3 Bàn luận giả thuyết nghiên cứu dựa kết định tính định lượng, xét đặc thù trường hợp nghiên cứu H1: Nếu đặc thù tài sản cao hành vi chủ nghĩa hội nhiều (doanh nghiệp hướng đến lợi ích cá nhân) Kết SEM cho thấy giả thuyết có ý nghĩa, song tác động bối cảnh Việt Nam giả thuyết cho kết ngược chiều với kỳ 20 vọng, có nghĩa đặc thù tài sản cao hành vi chủ nghĩa hội (doanh nghiệp hướng đến lợi ích chung) Điều ngược lại với kết nghiên cứu (Anderson, 1988, Rindfleisch Heide, 1997) Để lý giải điều này, nhà quảndoanh nghiệp logistics vấn nghiên cứu định tính cho rằng, bối cảnh cạnh tranh ngành logistics Việt Nam nay, doanh nghiệp hai phía chủ động đầu tư thay đổi quy trình, cách thức thực hiện, tập huấn nhân viên, ưu đãi cơng nợ, cước phí… cho đối tác, làm đối tác hài lòng q trình giao dịch Vì vậy, doanh nghiệp logistics doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics cảm nhận thiện chí đối tác mối quan hệ lâu dài, nên khả hành động chủ nghĩa hội giảm Từ thực tế này, nghiên cứu ủng hộ cho giả thuyết H1: Nếu đặc thù tài sản cao hành vi chủ nghĩa hội (doanh nghiệp hướng đến lợi ích chung) Các giả thuyết có ý nghĩa thống kê phù hợp kỳ vọng chương gồm: H2: Nếu đặc thù tài sản cao chất lượng mối quan hệ tốt H3: Nếu hành vi chủ nghĩa hội (doanh nghiệp hướng đến lợi ích chung) chất lượng mối quan hệ tốt H4: Nếu văn hóa định hướng dài hạn cao chất lượng mối quan hệ tốt H5: Nếu mơi trường hành pháp lý chắn chất lượng mối quan hệ tốt H6: Nếu tầm quan trọng đối tác cao chất lượng mối quan hệ tốt H8: Nếu chất lượng mối quan hệ tốt kết kinh doanh doanh nghiệp cao Khi xem xét doanh nghiệp hoạt động mạng lưới đánh giá hiểu biết đối tác tác động đến chất lượng mối quan hệ, nghiên cứu đưa giả thuyết: 21 H7: Nếu hiểu biết đối tác nhiều chất lượng mối quan hệ tốt Kết SEM thể giá trị khơng có ý nghĩa thống kê nên giả thuyết chưa chấp nhận Ngược lại, kết nghiên cứu định tính lại ủng hộ cho giả thuyết Các chuyên gia cho hiểu biết ngữ cảnh nghiên cứu Việt Nam hiểu biết thông tin dịch vụ tiến hành, hiểu biết nhân có quyền định hợp đồng giao dịch đó, hiểu biết hoạt động giới hạn cho phép Như vậy, dựa vào định nghĩa hiểu biết mạng lưới đối tác Walter cộng (2006) - thơng tin tổ chức, cấu trúc đối tác, thông tin không thông tin đối tác mà thơng tin để dự đốn hoạt động tương lai – quan điểm hiểu biết đối tác doanh nghiệp Việt Nam đơn giản nên chưa đánh giá rõ ràng tác động nhân tố hiểu biết đối tác đến chất lượng mối quan hệ Vì vậy, nghiên cứu chấp nhận kết nghiên cứu định lượng bác bỏ giả thuyết H7, song gợi ý cho nghiên cứu CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Ý nghĩa đóng góp đề tài 5.1.1 Đóng góp lý thuyết Thứ nhất, lý thuyết chất lượng mối quan hệ lý thuyết nhiều đối tượng quan tâm nghiên cứu, đặc biệt lĩnh vực B2B thời gian vừa qua Nghiên cứu thực bối cảnh chất lượng mối quan hệ doanh nghiệp logistics doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics nước phát triển, giai đoạn kinh tế chuyển đổi (Việt Nam) góp phần bổ sung cho lý thuyết chất lượng mối quan hệ Thứ hai, lý thuyết sử dụng nghiên cứu lý thuyết chi phí giao dịch, lý thuyết phụ thuộc nguồn lực lý thuyết mạng, từ hình thành nhân tố tác động đến chất lượng mối quan hệ 22 Thứ ba, với liệu thị trường phát triển, chuyển đổi, nghiên cứu phát nhân tố đặc thù tài sản cao khả hành vi chủ nghĩa hội Ngồi ra, luận án tìm thấy số tương đồng với nghiên cứu trước (1) Chất lượng mối quan hệ khái niệm đo nhiều phương diện nghiên cứu trước đề cập (trình bày mục 2.2.2.) ngữ cảnh nghiên cứu nhận đồng thuận liệu thị trường chất lượng mối quan hệ phù hợp xem xét ba phương diện: lòng tin, hài lòng, cam kết (2) Trong giả thuyết đặt nghiên cứu cho thấy nhân tố văn hóa định hướng dài hạn nhân tố môi trường pháp hành có tác động mạnh đến chất lượng mối quan hệ Khám phá cần thiết Athanasopoulou (2009, trang 605) đề nghị “để khái niệm chất lượng mối quan hệ mang tính tổng quan hơn, cần nghiên cứu ngành nghề khác văn hóa khác nhau” 5.1.2 Đóng góp phương pháp luận Thứ nhất, thang đo nghiên cứu kế thừa từ nghiên cứu có liên quan, nhiên, với đặc thù ngữ cảnh nghiên cứu thang đo hiệu chỉnh kiểm định nhằm đảm bảo giá trị thang đo Từ đó, thang đo sử dụng rộng rãi lĩnh vực logistics Ngồi ra, nhà nghiên cứu khác sử dụng, điều chỉnh, bổ sung nghiên cứu lĩnh vực dịch vụ khác Thứ hai, nghiên cứu, sử dụng câu hỏi cho đối tượng khảo sát thơng thường luận án sử dụng câu hỏi để đo lường ý kiến phía đối tác thơng qua cảm nhận đối tượng khảo sát Mục đích sử dụng dạng câu hỏi đạt cặp thông tin giả định từ hai khía cạnh, tức thu nhận quan điểm doanh nghiệp logistics nhận thức họ quan điểm doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics vấn đề Các thang đo kiểm định có ý nghĩa có giá trị trở công cụ đo lường cho nghiên cứu khác sau 23 Thứ ba, nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn hợp – kết hợp nghiên cứu định lượng nghiên cứu định tính Những số từ nghiên cứu định lượng cung cấp kết rõ ràng song lại khó lý giải lý kết Với liệu định tính luận thuyết phục cho kết nghiên cứu Như vậy, phương pháp nghiên cứu áp dụng lần chứng minh phương pháp nghiên cứu hữu ích ý nghĩa 5.2 Ý nghĩa hàm ý kiến nghị với nhà quản trị Thứ nhất, doanh nghiệp cần thiết xây dựng trì chất lượng mối quan hệ, giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững Thứ hai, doanh nghiệp cần giảm bớt hành vi chủ nghĩa hội, hài hòa lợi ích hai bên Điều quan trọng cần có chia sẻ rủi ro phát sinh, hài hòa lợi ích để đạt hiệu kinh doanh bền vững 5.2.1 Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics Thay đổi văn hóa kinh doanh Chú trọng đến giải pháp dịch vụ cung cấp dịch vụ thông thường Tăng cường đầu tư cho đặc thù tài sản, nâng cao tầm quan trọng trước đối tác 5.2.2 Đối với doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics Thay đổi quan điểm doanh nghiệp logistics Đừng quan tâm đến tiết kiệm chi phí mà nên quan tâm đến hiệu chi phí Hợp tác với doanh nghiệp logistics để đầu tư đặc thù tài sản 5.2.3 Ý nghĩa hàm ý kiến nghị với sách Nhà nước Tự thân doanh nghiệp điều chỉnh mơi trường pháp lý hành buộc doanh nghiệp phải đẩy mạnh chất lượng mối quan hệ với đối tác để giảm bớt không chắn Tuy nhiên, dài hạn, môi trường pháp lý hành ngành logistics cần hoàn thiện, để tương lai doanh nghiệp liên kết với khơng phải để tự bảo vệ trước môi trường kinh doanh không chắn mà để giúp doanh nghiệp tăng thêm sức mạnh, đạt hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp cho xã 24 hội Như vậy, để giải vấn đề này, đòi hỏi thân doanh nghiệp Nhà nước phải điều chỉnh Về phía doanh nghiệp, cần nâng cao nhận thức cấp quản lý, trình độ nhân viên để tuân thủ thực quy trình thủ tục pháp lý, hành Về phía Nhà nước cần:  Xây dựng khung pháp lý mở chọn lọc cho hoạt động logistics  Cải cách minh bạch thủ tục  Ổn định sách thay đổi sách cần có lộ trình cụ thể  Nhà nước cần đẩy mạnh kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông, lập trung tâm logistics vùng kinh tế trọng điểm để tập trung hàng xuất phân phối hàng nhập Với vai trò điều tiết mình, Nhà nước cần ban hành sách thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp logistics liên kết lại với để trở thành doanh nghiệp có đủ quy mơ, đủ điều kiện cạnh tranh khu vực giới; cần hỗ trợ vĩ mô để doanh nghiệp chuỗi cung ứng kết nối thuận lợi phát huy hiệu 5.3 Giới hạn hướng nghiên cứu Q trình nghiên cứu cho thấy nhiều hạn chế gợi ý cho nghiên cứu thời gian tới, cụ thể:  Hướng nghiên cứu dựa lý thuyết khác để xác định đầy đủ nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ  Tiếp tục kiểm định ngành kinh doanh khác Việt Nam để để khẳng định kết nghiên cứu mang tính phổ quát, hồn thiện hố mơ hình đo lường chất lượng mối quan hệ kinh tế chuyển đổi  Có thể tiếp tục nghiên cứu với đối tượng khảo sát vùng miền Việt Nam  Có thể tiếp tục nghiên cứu làm rõ tác động yếu tố nhà nước chất lượng mối quan hệ ... tăng mối quan hệ đưa mối quan hệ đến lâu dài 2.3 Lý thuyết liên quan đến mối quan hệ doanh nghiệp lĩnh vực logistics Bolumode cộng (2007) đề nghị xem xét lý dẫn đến mối quan hệ doanh nghiệp với doanh. .. H7: Nếu hiểu biết đối tác nhiều chất lượng mối quan hệ tốt 2.4.4 Mối quan hệ chất lượng mối quan hệ kết kinh doanh Kết kinh doanh cho biết tổ chức đạt mục tiêu thị trường mục tiêu tài tốt (Li cộng... trưng riêng có ngành logistics quốc gia chuyển đổi Việt Nam Từ đó, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài Chất lượng mối quan hệ kinh doanh: Trường hợp doanh nghiệp logistics Việt Nam 3 1.2 Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẤT LƯỢNG mối QUAN hệ TRONG KINH DOANH TRƯỜNG hợp các DOANH NGHIỆP LOGISTICS ở VIỆT NAM TT , CHẤT LƯỢNG mối QUAN hệ TRONG KINH DOANH TRƯỜNG hợp các DOANH NGHIỆP LOGISTICS ở VIỆT NAM TT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay