TRÁCH NHIỆM xã hội và HIỆU QUẢ tài CHÍNH BẰNG CHỨNG từ các CÔNG TY NIÊM yết VIỆT NAM TT

33 49 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:57

... hệ trách nhiệm xã hội phương diện (khía cạnh) trách nhiệm xã hội với hiệu tài cơng ty cơng ty niêm yết Việt Nam hay khơng? (2) Có mối quan hệ trách nhiệm xã hội rủi ro công ty công ty công ty niêm. .. nhiệm xã hội hiệu tài cơng ty niêm yết Việt Nam H2: Có mối quan hệ ngược chiều trách nhiệm xã hội với rủi ro cơng ty H3: Có khác biệt hiệu tài cơng ty niêm yết có cơng bố trách nhiệm xã hội công ty. .. yết không công bố trách nhiệm xã hội Tuy nhiên, xem xét biến cụ thể thấy hiệu tài công ty niêm yết thực công bố trách nhiệm xã hội lớn công ty niêm yết không thực công bố trách nhiệm xã hội thể
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÁCH NHIỆM xã hội và HIỆU QUẢ tài CHÍNH BẰNG CHỨNG từ các CÔNG TY NIÊM yết VIỆT NAM TT , TRÁCH NHIỆM xã hội và HIỆU QUẢ tài CHÍNH BẰNG CHỨNG từ các CÔNG TY NIÊM yết VIỆT NAM TT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay