Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

69 29 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:54

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêm ... D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - THI T K H TH NG X LÝ N C TH I TRONG TRANG TR I CH N NUÔI L N CƠNG SU T 200M3/ NGÀY M KHĨA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU T MÔI TR... Phong Mã SV: 1312301010 L p: MT1701 Ngành: K thu tài Thi t k h th ng x lý n công su t 200m3/ ngày ng c th i trang tr i ch n nuôi l n m CÁN B NG D ng d n th nh t: H TÀI T T NGHI P ng Chinh H i H... Khi công nghi ng v i s t th i t ho t ng xung quanh b ô nhi m tr m t sóng m i ph i dân i trang tr phía g n trang tr i Theo báo cáo t ng k t c a Vi h t h c th i ch y t mùi hôi th i n ng n ng a trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp), Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay