Kế hoạch giảng dạy môn Vật lí THCS (HKI)

13 12 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:48

Trường THCS Mỹ Đức Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý học kỳ I KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ I NĂM HỌC : 2017 – 2018 I/ Tình hình học sinh học tập mơn: Thuận lợi: - Được đạo sâu sát Phòng GD – ĐT - Có quan tâm BGH, đoàn thể nhà trường quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học em - Phụ huynh học sinh có quan tâm chưa đáp ứng yêu cầu - Nhìn chung em ngoan ngỗn lễ phép với thầy giáo, chấp hành quy định trường, lớp, đoàn kết với bạn bè, có ý thức học tập - Về phòng học, bảng, bàn ghế đầy đủ tốt - Về sách giáo khoa, đồ dùng học tập nhìn chung tương đối đầy đủ Khó khăn: - Lực học học sinh không đồng đều, tỉ lệ học sinh giỏi tỉ lệ học sinh yếu lớn Nhiều học sinh bị hỏng kiến thức như: chưa thực thành thạo phép toán đơn giản, ghi chép yếu, viết chữ sai tả nhiều…, số gia đình chưa quan tâm đến việc học tập em… Vì ảnh hưởng lớn đến tiếp thu kiến thức kết học tập học sinh - Một số học sinh chưa ý thức việc học, lười học, lười làm bài, mê chơi, tận dụng thời gian để học tập - Trường nằm xã biên giới xã nghèo, đa số học sinh em đồng bào dân tộc Khmer nên tầm hiểu biết em nhiều mặt hạn chế, nhiều khó khăn việc dạy học - Một phận phụ huynh học sinh chưa quan tâm mức đến việc học tập - u cầu mơn đòi hỏi học sinh phải nằm vững nội dung kiến thức, kiến thức cũ mắc xích kiến thức Phân loại theo kết kiểm tra môn đầu năm: \Điểm Giỏi Khá Trung bình ( Yếu ( – 10 ) ( 6,5 – 7,9 ) – 6,4 ) ( 3,5 – 4,9 ) Lớp SL % SL % SL % SL % 12 25,53% SL % 10,64% 22 10,64% 6,38% 6,67% 12 26,67% 13 28,88% 17 37,78% 0% GV: Khổng Thị Kim Hiếu 46,81% Kém ( < 3,5 ) Trang Trường THCS Mỹ Đức Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý học kỳ I 13 15,11% 23 26,74% 40 46,51% 10 11,64% 0% 20 25,32% 22 27,85% 28 35,44% 11,39% 0% II/ Hướng phấn đấu cuối học kỳ 1: Điểm Lớp Giỏi ( – 10 ) Khá ( 6,5 - 7,9 ) Trung bình ( - 6,4 ) Yếu ( 3,5 - 4,9 ) Kém ( < 3,5 ) SL % SL % SL % SL % SL % 14,89% 22 46,81% 15 31,91% 6,38% 0% 11,11% 15 33,33% 18 40% 15,56% 0% 15 17,44% 25 29,07% 40 46,51% 6,98% 0% 20 25,32% 25 31,65% 30 37,97 5,06% 0% III/ Biện pháp cần thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học : Thực kế hoạch giảng dạy : 1.1 Thực theo phân phối chương trình: Thực chương trình từ tuần đến tuần 19 với 10 tiết/ tuần = 190 tiết - Lớp 6: 19 tuần x tiết/ tuần = 19 tiết (18 tuần dạy theo PPCT) - Lớp 7: 19 tuần x tiết/ tuần = 19 tiết (18 tuần dạy theo PPCT) - Lớp 8: 19 tuần x tiết/ tuần = 19 tiết (18 tuần dạy theo PPCT) - Lớp 9: 19 tuần x tiết/ tuần = 38 tiết (18 tuần dạy theo PPCT) 1.2 Những kiến thức trọng tâm cần đạt toàn chương trình HKI: A- VẬT Chương I Cơ học Biết đo chiều dài (l) số tình thường gặp - Biết đo thể tích (V) theo phương pháp bình tràn Nhận dạng tác dụng lực (F) đẩy kéo vật - Mô tả kết tác dụng lực làm vật biến dạng làm biến đổi chuyển động vật - Chỉ hai lực cân chúng tác dụng vào vật đứng yên Nhận biết biểu lực đàn hồi lực vật bị biến dạng đàn hồi tác dụng lên vật gây biến dạng - So sánh lực mạnh, lực yếu dựa vào tác dụng lực làm biến dạng nhiều hay GV: Khổng Thị Kim Hiếu Trang Trường THCS Mỹ Đức Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý học kỳ I - Biết sử dụng lực kế để đo lực số trường hợp thông thường biết đơn vị lực Niu-tơn (N) Phân biệt khối lượng (m) trọng lượng (P) - Khối lượng lượng vật chất chứa vật, trọng lực lực hút Trái Đất tác dụng lên vật Trọng lượng độ lớn trọng lực - Khối lượng đo cân, đơn vị kg, trọng lượng đo lực kế, đơn vị N - Trong điều kiện thông thường, khối lượng vật khơng thay đổi, trọng lượng thay đổi chút út tùy theo vị trí vật Trái Đất - Ở Trái Đất, vật có khối lượng kg có trọng lượng tính tròn 10N - Biết đo khối lượng vật cân đòn - Biết cách xác định khối lượng riêng (D) vật, đơn vị kg/m3 trọng lượng riêng (d) vật, đơn vị N/m3 B- VẬT Chương I Quang học Nêu số thí dụ nguồn sáng - Phát biểu định luật truyên thẳng ánh sáng - Nhận biết loại chùm sáng: hội tụ, phân kì, song song - Vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng để giải thích số tượng đơn giản (ngắm đường thẳng, tạo thành bóng tối, bóng nửa tối, nhật thực, nguyệt thực,…) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng - Nêu đặc điểm ảnh tạo gương phẳng - Vận dụng định luật phản xạ ánh sáng để giải thích số tượng quang học đơn giản liên quan đến phản xạ ánh sáng vẽ ảnh tạo gương phẳng Biết sơ đặc điểm ảnh ảo tạo gương cầu lồi gương cầu lõm - Nêu số thí dụ việc sử dụng gương cầu lồi gương cầu lõm đời sống hàng ngày Chương II Âm học Biết nguồn âm vật dao động Nêu số thí dụ nguồn âm Biết hai đặc điểm âm độ cao (liên quan đến độ hay trầm âm) độ to (độ mạnh, yếu âm) Biết âm truyền mơi trưởng rắn, lỏng, khí; chân khơng khơng truyền âm - Nêu số thí dụ chứng tỏ âm truyền chất lỏng, chất rắn, chất khí Biết âm gặp vật chắn bị phản xạ trở lại Biết có tiếng vang - Nêu số ứng dụng âm phản xạ GV: Khổng Thị Kim Hiếu Trang Trường THCS Mỹ Đức Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý học kỳ I Biết số biện pháp thông dụng để chống ô nhiễm tiếng ồn - Kể tên số vật liệu cách âm thường dùng C- VẬT Chương I Cơ học Mơ tả chuyển động học tính tương đối chuyển động - Nêu ví dụ chuyển động thẳng, chuyển động cong Biết vận tốc đại lượng biểu diễn nhanh, chậm chuyển động - Biết cách tính vận tốc chuyển động vận tốc trung bình chuyển động khơng Nêu ví dụ thực tế tác dụng lực làm biến đổi vận tốc Biết cách biểu diễn lực vecto Mô tả xuất lực ma sát Nêu số cách làm tăng giảm ma sát đời sống kĩ thuật Mô tả cân lực Nhận biết tác dụng lực cân lên vật chuyển động Nhận biết tượng quán tính giải thích số tượng đời sống kĩ thuật khái niệm quán tính Biết áp suất mối quan hệ áp suất, lực tác dụng diện tích tác dụng - Giải thích số tượng tăng, giảm áp suất đời sống hàng ngày Mơ tả thí nghiệm (TN) chứng tỏ tồn áp suất chất lỏng áp suất khí - Tính áp suất chất lỏng theo độ sâu trọng lượng riêng chất lỏng - Giải thích ngun tắc bình thơng Nhận biết lực đẩy Ác-si-mét biết cách tính độ lớn lực theo trọng lượng riêng chất lỏng thể tích phần ngập chất lỏng - Giải thích nổi, điều kiện Phân biệt khái niệm công học khái niệm công dùng đời sống Tính cơng theo lực qng đường dịch chuyển - Nhận biết bảo tồn cơng loại máy đơn giản, từ suy định luật công áp dụng cho máy đơn giản 10 Biết ý nghĩa công suất - Biết sử dụng cơng thức tính cơng suất để tính cơng suất, cơng thời gian 11 Nêu ví dụ chứng tỏ vật chuyển động có động năng, vật cao năng, vật đàn hồi (lò xo, dây chun,…) bị dãn hay nén - Mơ tả chuyển hóa động năng, bảo toàn D- VẬT Chương I Điện học GV: Khổng Thị Kim Hiếu Trang Trường THCS Mỹ Đức Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý học kỳ I Phát biểu định luật Ôm - Xác định điện trở đoạn mạch vôn kế ampe kế - Nghiên cứu mối quan hệ điện trở tương đương đoạn mạch nối tiếp song song - Vận dụng định luật Ôm để giải toán đơn giản Nêu điện trở dây dẫn có giá trị hồn tồn xác định - Nhận biết đơn vị điện trở Nêu đặc điểm cường độ dòng điện, hiệu điện điện trở tương đương đoạn mạch nối tiếp đoạn mạch song song Nêu mối quan hệ điện trở dây dẫn với chiều dài, tiết diện vật liệu làm dây dẫn - Vận dụng công thức R = ρ l để giải tốn giải thích tượng đơn S giản có liên quan Nêu biến trở dấu hiệu nhận biết biến trở kĩ thuật - Giải thích nguyên tắc hoạt động biến trở chạy Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện mạch Nêu ý nghĩa trị số vôn oat ghi thiết bị tiêu thụ điện Viết cơng thức tính cơng suất điện điện tiêu thụ đoạn mạch vận dụng để giải toán - Xác định công suất điện đoạn mạch vôn kế ampe kế Nêu số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện có lượng Chỉ chuyển hóa dạng lượng có đèn điện, bếp điện, bàn là, nam châm điện, động điện hoạt động 10 Xây dựng hệ thức Q = I Rt định luật Jun – Len-xơ phát biểu định luật - Vận dụng định luật Jun – Len-xơ để giải thích tượng đơn giản có liên quan - Giải thích tác hại tượng đoản mạch tác dụng cầu chì để đảm bảo an tồn điện - Giải thích thực biện pháp thơng thường để sử dụng an tồn điện sử dụng tiết kiệm điện Chương II Điện từ học Mơ tả từ tính nam châm vĩnh cửu - Xác định từ cực kim nam châm - Xác định tên từ cực nam châm vĩnh cửu sở biết từ cực nam châm khác GV: Khổng Thị Kim Hiếu Trang Trường THCS Mỹ Đức Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý học kỳ I Nêu tương tác từ cực hai nam châm Mô tả cấu tạo la bàn - Giải thích hoạt động la bàn biết sử dụng la bàn để tìm hướng địa Mơ tả thí nghiệm Ơ-xtet phát từ tính dòng điện Mơ tả cấu tạo nam châm điện nêu vai trò lõi sắt làm tăng tác dụng từ nam châm điện Nêu số ứng dụng nam châm điện tác dụng nam châm điện hoạt động ứng dụng Phát biểu quy tắc bàn tay trái chiều lực điện từ Mô tả cấu tạo nguyên tắc hoạt động động điện Mơ tả thí nghiệm nêu ví dụ tượng cảm ứng điện từ - Giải tập định tính nguyên nhân gây dòng điện cảm ứng 10 Nêu dòng điện cảm ứng xuất số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn kín biến thiên 11 Mô tả cấu tạo máy phát điện xoay chiều có khung dây quay có nam châm quay - Giải thích nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều có khung dây quay có nam châm quay 12 Nêu máy phát điện biến đổi trực tiếp thành điện 13 Nêu dấu hiệu phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện chiều 14 Nhận biết kí hiệu ghi ampe kế vôn kế xoay chiều Nêu ý nghĩa số dụng cụ hoạt động 15 Nêu cơng suất hao phí điện dây tải tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện đặt vào hai đầu đường dây - Giải thích có hao phí điện dây tải điện 16 Mô tả cấu tạo máy biến - Nêu hiệu điện hai đầu cuộn dây máy biến tỉ lệ thuận với số vòng dây cuộn - Mô tả ứng dụng quan trọng máy biến Dự thăm lớp: 2.1 Trao đổi chuyên môn tổ: - Thực đủ số tiết dự đảm bảo thực chất - Đề xuất trao đổi thảo luận số khó: 2.2 Những kiến thức cần bổ sung, phụ đạo cho học sinh: GV: Khổng Thị Kim Hiếu Trang Trường THCS Mỹ Đức Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý học kỳ I - Cách đổi đơn vị - Cách phân tích đề tốn - Các khái niệm, định nghĩa - Các công thức cần áp dụng để giải tập 2.3 Kiểm tra đánh giá qui chế: - Thực việc kiểm tra, đánh giá, cho điểm theo qui chế Dự kiến thời gian thực hiện: - Thực từ ngày 14/08/2017 đến 29/12/2017 Điều kiện sở vật chất, trang thiết bị dạy học - Thực theo kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học - Các thiết bị dạy học cần dùng trình dạy học như: bảng phụ, thước thẳng, Báo cáo ngoại khóa - Thường xuyên báo cáo tháng kết giảng dạy, việc thực soạn giảng giáo án theo PPCT, hồ sơ sổ sách, số tiết dự giờ,… BGH nhà trường IV Những việc đề xuất với Hiệu trưởng Về tài liệu, sách giáo khoa: - Nhà trường tạo điều kiện cung cấp tài liệu SGK, ĐDDH cho toàn thể giáo viên học sinh - Nhà trường cần phải cung cấp đầy đủ tài liệu SGK cho GV HS việc giáo dục học tập Về sở vật chất - Cần cung cấp thiết bị đồ dùng dạy học đầy đủ cho tất môn học Về tài GV: Khổng Thị Kim Hiếu Trang Trường THCS Mỹ Đức Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý học kỳ I V Thực lịch giảng dạy theo PPCT Tuần 1: Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 18/08/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học Tuần 2: Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 25/08/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học Tuần 3: Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 8/9/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học Tuần 4: Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học GV: Khổng Thị Kim Hiếu Trang Trường THCS Mỹ Đức Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý học kỳ I Duyệt Ban giám hiệu Duyệt Tổ tự nhiên Tuần 5: Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học Tuần 6: Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học Tuần 7: Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học Tuần 8: Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng GV: Khổng Thị Kim Hiếu Trang Trường THCS Mỹ Đức Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý học kỳ I - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học Duyệt Ban giám hiệu Duyệt Tổ tự nhiên Tuần 9: Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học 10 Tuần 10: Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học 11 Tuần 11: Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS GV: Khổng Thị Kim Hiếu Trang 10 Trường THCS Mỹ Đức Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý học kỳ I - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học 12 Tuần 12: Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học Duyệt Ban giám hiệu Duyệt Tổ tự nhiên 13 Tuần 13: Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học 14 Tuần 14: Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy GV: Khổng Thị Kim Hiếu Trang 11 Trường THCS Mỹ Đức Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý học kỳ I - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học 15 Tuần 15: Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học 16 Tuần 16: Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học Duyệt Ban giám hiệu Duyệt Tổ tự nhiên 17 Tuần 17: Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học GV: Khổng Thị Kim Hiếu Trang 12 Trường THCS Mỹ Đức Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý học kỳ I 18 Tuần 18: Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học 19 Tuần 19: Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017 - Lớp – tên – tiết PPCT thực theo lịch báo giảng - Chuẩn bị tiết dạy: thực theo kế hoạch mượn đồ dùng dạy học - Giáo dục đạo đức HS - Theo dõi sỉ số HS lớp dạy - Kiểm tra việc vệ sinh lớp học Duyệt Ban giám hiệu Ký duyệt BGH Duyệt Tổ tự nhiên Mỹ Đức, ngày 08 tháng 09 năm 2017 Người lập kế hoạch Khổng Thị Kim Hiếu GV: Khổng Thị Kim Hiếu Trang 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch giảng dạy môn Vật lí THCS (HKI), Kế hoạch giảng dạy môn Vật lí THCS (HKI)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay