HỒ SƠ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

7 15 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 07:43

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quảng Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2017 Céng hoµ x· héi chđ nghÜa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc đơn xin đề nghị nâng bậc lơng TrƯớc thời hạn Kính gửi : - Hội đồng xét nâng bậc lơng UBND th xó Ba n - Hội đồng xét nâng bậc lơng phòng GD- ĐT th xó Ba n - Hội đồng xét nâng bậc lơng trờng THCS Quảng Thun Tôi tên là: Sinh ngày: Quê quán: Đơn vị công tác nay: Hệ đào tạo chuyên ngnh: ĐH Ng Xếp vào mã ngạch: V.07.04.11 Hệ số lơng hởng: 3.33 Tôi đợc nâng lơng từ 01 tháng 06 năm 2015 Theo định số (có định kèm theo): 35/ QĐ-HT Hệ số nâng lơng gần nhất: 3.33 Bậc: Nay đề nghị nâng lên bậc lơng: Bậc: hệ số : 3.66 Chênh lệch hệ số lơng nâng bậc là: 0.33 Lý đề nghị nâng bậc lơng trớc thời hạn : Căn vào chế độ sách nhà nước việc nâng lương trước thời hạn cán bộ, công chức; Căn định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 Chính phủ chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang Căn thông tư số 03/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức Căn định số 20/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình ngày 04 tháng năm 2015 việc ban hành quy định nâng bậc lơng trớc thời hạn cán bộ, công chức, viên chức ngời lao động địa bàn tỉnh Quảng Bình Năm 2015 v 2016 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sở Vậy làm đơn kính mong hội đồng xét nâng lơng cấp xét duyệt cho đợc nâng bậc lơng trớc thời hạn đợt theo tiêu chuẩn nâng bậc lơng trớc thời hạn Ba n, ngày 20 tháng 05 năm 2017 Ngời làm đơn BO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN I LƯỢC LÝ LỊCH: - Họ tên: …………………………… - Ngày, tháng, năm sinh: …………………… Giới tính: Nữ - Quê quán: ……………………………………………………………………… - Trú quán: ……………………………………………………………………… - Đơn vị cơng tác: ……………………………………………………………… - Chức vụ (Đảng, quyền, đồn thể):……………………………………… - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ: ĐH Ngữ văn - Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Cử nhân Văn học Chiến sĩ thi đua cấp sở năm 2015 Chiến sĩ thi đua cấp sở năm 2016 - Ngày vào Đảng: 10/12/2007 Chính thức ngày: 10/12/2008 II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: Quyền hạn, nhiệm vụ giao đảm nhận: - Giáo viên giảng dạy Ngữ văn lớp 9A - Giảng dạy theo chương trình Ngữ văn lớp 6A - Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn - Hướng học sinh làm dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn; - Bồi dưỡng học sinh giỏi cho đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh thị xã Ba Đồn Thành tích đạt cá nhân: Trong năm 2015 thân đạt chiến sĩ thi đua cấp sở Trong năm 2016 thân đạt chiến sĩ thi đua cấp sở - Trong năm học 2016- 2017, thân ln có nhiều cố gắng hồn thành tốt nhiệm vụ giao, cụ thể: + Về phẩm chất trị, đạo đức, lối sống vai trò cá nhân cơng tác xây dựng Đảng, đồn thể; công tác tham gia hoạt động xã hội, từ thiện: - Tơi ln có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, luôn an tâm công tác Thường xuyên tu dưỡng trau dồi đạo đức tác phong, thực gương sáng cho học sinh noi theo Có tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp, có ý thức xây dựng tập thể đồn kết, động phong trào nhà trường, Công đồn, Hội tổ chức đồn thể khác Có lối sống lành mạnh, thật thà, trung thực, thẳng thắn, vui vẻ với người, đồng nghiệp tin yêu, q mến - Với bạn bè đồng nghiệp, ln hồ đồng người, tỏ rõ kiến trước việc làm tốt chưa tốt đồng nghiệp, coi bạn bè đối tác tin cậy sống công việc Thương yêu đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp trước hồn cảnh khó khăn, hoạn nạn Biết hy sinh quyền lợi “mình người”, thẳng thắn phê bình tự phê bình Với phụ huynh học sinh, mẫu mực “tấm gương sáng cho học sinh noi theo”, phụ huynh quý mến tin cậy, học sinh yêu quý kính trọng Biết kính trên, nhường quan hệ xã hội Tham gia tốt công tác điều tra phổ cập giáo dục trung học địa phương, ln trăn trở tìm biện pháp vận động học sinh bỏ học trở lại trường, lớp Tham gia đầy đủ hoạt động xã hội làm công tác từ thiện nơi nơi làm việc + Về việc thực chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước: - Tích cực nghiên cứu tìm hiểu chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước giáo dục - đào tạo Nhất chủ trương, quan điểm Đảng ta đổi phương pháp, Chương trình Sách giáo khoa bậc trung học sở trước nay, tìm hiểu Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật có liên quan đến giáo dục - đào tạo, chăm sóc giáo dục trẻ em - Bản thân chấp hành tốt nội quy, quy chế phòng giáo dục – đào tạo, trường địa phương Tham gia tích cực có hiệu phong trào thi đua phòng giáo dục – đào tạo nhà trường đề - Xây dựng cơng tác xã hội hóa giáo dục + Về công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chun mơn: - Bản thân tơi ln ý thức vai trò trách nhiệm trình bồi dưỡng tự bồi dưỡng thân trị, đạo đức, kiến thức, tác phong để nâng cao tay nghề, đạo đức nghề nghiệp chuyên môn nghiệp vụ Thực tốt chương trình bồi dưỡng bắt buộc như: chương trình BDTX mơn Ngữ văn, chương trình tập huấn đổi phương pháp dạy học, phương pháp đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Thường xuyên tích luỹ kiến thức qua phương tiện thông tin đại chúng xây dựng số sổ tích luỹ kiến thức có giá trị nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy nâng cao hiểu biết - Tham gia đầy đủ buổi học Nghị quyết, thường xuyên học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói đôi với làm + Kết đạt suất, chất lượng, hiệu thực nhiệm vụ: - Qua nhiều năm công tác, quan tâm giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Ba Đồn tập thể bạn bè đồng nghiệp hội đồng sư phạm; với phấn đấu, khiêm tốn học hỏi không ngừng, thân nhận thấy đạt số thành tích sau: - Năm học 2014 -2015 + Tham gia thi GVG đạt giáo viên giỏi cấp Thị xã + Chiến sĩ thi đua cấp sở năm 2015 + Bồi dưỡng HSG mơn Ngữ văn có: giải KK cấp Thị, giải cấp Tỉnh + Có giải KK cấp Tỉnh hướng dẫn học sinh dự thi Vận dụng kiến thức liên mơn để giải tình thực tiễn - Năm học 2015 – 2016: + Tham gia thi GVG đạt giáo viên giỏi cấp Thị xã + Chiến sĩ thi đua cấp sở năm 2016 + Có giải Ba hội thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp Thị, Tham gia gởi thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp Tỉnh + Có giải Nhất Hướng dẫn học sinh Vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn cấp Thị, Tham gia gởi thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn cấp Tỉnh + Tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Thị xã môn Ngữ văn đạt: 13 giải tỉnh Sở dĩ thân tơi đạt số thành tích do: - Sự quan tâm giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp, đặc biệt BGH nhà trường năm qua - Bản thân tham gia họp tổ chun mơn thường xun tích cực thảo luận phương pháp dạy học với tổ để đưa phương pháp ứng dụng vào dạy lớp - Tham gia hội thảo, hội thi thường xuyên thi “Giáo án tốt - học hay” Thực tuyên truyền đến phụ huynh học sinh tốt vận động “Hai không” - Làm, sáng tạo sử dụng thường xuyên đồ dùng dạy học tiết học - Kiến tập thực tập thường xuyên để đúc rút, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp - Bản thân luôn có ý thức tự rèn luyện, tích lũy tri thức kinh nghiệm, trau dồi chun mơn, thường xun tìm tòi tư liệu, có kiến thức nâng cao phương tiện, đặc biệt mạng internet Luôn ý thức việc tìm tòi kiến thức hay, phương pháp tốt để truyền đạt giáo dục học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn môn Ngữ văn - Bản thân ln trăn trở tìm tòi, hướng dẫn học sinh ứng dụng kiến thức học để vận dụng vào thực tiễn đời sống thiết thực, gắn liền lý thuyết với thực hành thực tiễn lao động sản xuất Hoạt động giúp phát huy, khích lệ, định hướng, tiếp lửa, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo em học sinh Đặc biệt, qua hoạt động gắn học tập vào thực tiễn sống rèn luyện cho em kĩ quan sát xử lý tình thực tế, tự học, tự nghiên cứu, tự kiểm chứng kết thực nghiệm III CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG: Danh hiệu thi đua: Năm Danh hiệu thi đua 2015 Chiến sĩ thi đua cấp Số, ngày, tháng, năm định công nhận danh hiệu thi đua; quan ban hành định Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 5/8/2015 Uỷ ban nhân dân Thị xã Ba Đồn sở 2016 Chiến sĩ thi đua cấp QĐ số 2471 /QĐ-UBND ngày 26/7/2016 Chủ tịch UBND Thi xã Ba Đồn sở Hình thức khen thưởng: Năm Hình thức khen Số, ngày, tháng, năm định khen thưởng; thưởng quan ban hành định Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 5/8/2015 Uỷ 2015 Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cấp ban nhân dân Thị xã Ba Đồn sở 2016 Giấy chứng nhận QĐ số 2471 /QĐ-UBND ngày 26/7/2016 Chủ Chiến sĩ thi đua cấp tịch UBND Thi xã Ba Đồn sở THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) ... 2004 Chính phủ chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang Căn thông tư số 03/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn cán... duyệt cho đợc nâng bậc lơng trớc thời hạn đợt theo tiêu chuẩn nâng bậc lơng trớc thời hạn Ba n, ngày 20 tháng 05 năm 2017 Ngời làm đơn BO CO THNH TCH NGH TĂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN I SƠ LƯỢC LÝ... định nâng bậc lơng trớc thời hạn cán bộ, công chức, viên chức ngời lao động địa bàn tỉnh Quảng Bình Năm 2015 v 2016 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sở Vậy làm đơn kính mong hội đồng xét nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: HỒ SƠ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN, HỒ SƠ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay