Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố đà nẵng

26 32 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 06:24

... luận thực tiễn chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn thành phố Đà Nẵng - Khái quát lý luận cấu kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế; - Đánh giá thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng thời gian... chương: Chương Cơ sở lý luận chuyển dịch cấu kinh tế Chương Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng Chương Các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng Tổng quan... hướng chuyển dịch cấu kinh tế: Quy luật chung của chuyển dịch cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hố, đại hoá 1.2 CÁC NỘI DUNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1.2.1 Chuyển dịch cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố đà nẵng , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay