Nguyên lý hoạt động của board mạch máy điều hòa

6 223 8
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 00:54

Khi vừa cấp nguồn cho board mạch, mạch auto reset sẽ hoạt động thực hiện thao tác tự độngreset để xóa bộ đếm chương trình (program counter = PC) về 0 để chỉ đến ô nhớ số 0. Tại đâychứa dòng lệnh đầu tiên của hệ điều khiển máy, vi điều khiển sẽ thực hiện từng câu lệnh từtrên xuống dưới cho đến khi gặp lệnh END thì dừng lại, lúc này hệ điều khiển đã được khởitạo xong và đi vào trạng thái sẵn sàng và chờ lệnh của người sử dụng thông qua các phím bấmtrên máy hay remote. Quá trình auto reset diễn ra rất ngắn, chỉ trong tíc tắc sau khi cấp nguồn đã thực hiện xong thaotác reset và trao lại quyền điều khiển hệ thống cho tín hiệu xung đồng hồ (Clock Pulse = CP). Có 02 dạng tín hiệu reset: Reset bằng mức thấp: Khi thực hiện thao tác reset, chân reset của ICĐK bị kéo xuống mứcthấp, sau khi reset chân này phải được trả về mức cao để thôi không thực hiện thao tác resetnữa và trao quyền điều khiển cho xung đồng hồ. Nếu vì một lí do nào đó mà chân reset củaICĐK bị kèm mãi ở mức thấp, tức là vẫn giữ mãi ở chế độ reset thì board mạch sẽ không khởiđộng được. Reset bằng mức cao: Khi thực hiện thao tác reset, chân reset của ICĐK bị đưa lên mức cao,sau khi reset xong chân này phải được trả về mức thấp để thôi không thực hiện thao tác resetnữa và trao quyền điều khiển cho xung đồng hồ. Nếu vì một lí do nào đó mà chân reset củaICĐK bị kèm mãi ở mức cao, tức là vẫn giữ mãi ở chế độ reset thì board mạch sẽ không khởiđộng được. ...1/3/2018 Nguyên lý hoạt động board mạch máy điều hòa ~ Cộng đồng Kỹ thuật điện Việt Nam - Vietnam M&E Technology Community Phao áp suất máy giặt (cảm biến mức nước) - Cấu tạo, nguyên lý cách kiểm... khối mạch xử lý tín hiệu remote giải mã số phím bấm biết yêu cầu người sử dụng ICĐK lệnh cho cấu chấp hành có liên quan thực thi yêu cầu Nguyên lý hoạt động board mạch máy điều hòa Hình 13 Khối mạch. .. 1/3/2018 Nguyên lý hoạt động board mạch máy điều hòa ~ Cộng đồng Kỹ thuật điện Việt Nam - Vietnam M&E Technology Community Nếu tín hiệu xung đồng hồ hệ thống vi điều khiển bị tê liệt hồn tồn khơng hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý hoạt động của board mạch máy điều hòa, Nguyên lý hoạt động của board mạch máy điều hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay