Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server

23 22 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 00:17

Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH Đề tài: LẬP TRÌNH SOCKET ỨNG DỤNG CHIA SẺ FILE DÙNG CƠ CHẾ CLIENT – SERVER Giảng viên hướng dẫn: TS Trần Quang Vinh STT Họ tên MSSV Lớp Mai Văn Dũng 20140795 Điện tử 01 – K59 Trần Văn Hà 20141325 Điện tử 04 – K59 Nguyễn Ngọc Hiếu 20141528 Điện tử 07 – K59 Nghiêm Hoàng Long 20142663 Điện tử 06 – K59 Nguyễn Thị Mát 20142829 Điện tử 05 – K59 Hà Nội, tháng 11/2017 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Tổng quan mạng máy tính 1.2 Tổng quan TCP/IP 1.2.1 Bộ giao thức liên mạng (IP Protocol) 1.2.2 Bộ giao thức TCP CHƯƠNG 2: NỘI DUNG 2.1 Lập trình SOCKET 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Mơ hình TCP Socket 2.1.3 Nguyên tắc 10 2.2 Lập trình C# 12 2.2.1 Giới thiệu C# 12 2.2.2 Một số tính chất ngơn ngữ C# 13 2.2.3 Các dạng chương trình ứng dụng với C# 15 2.3 Đặc tả kĩ thuật 16 2.3.1 Giới thiệu 16 2.3.2 Phân tích chương trình 17 2.3.3 Giao diện chương trình 18 KẾT LUẬN 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Hình 1.1 Mơ hình mạng cục - LAN Hình 1.2 Cấu trúc gói tin IP Hình 1.3 Cấu trúc địa IP Hình 1.4 Phân lớp địa IP Hình 1.5 TCP Header Hình Kết nối TCP Hình 2.2 Yêu cầu kết nối đến máy chủ 11 Hình 2.3 Mơ hình kết nối tổng qt 11 Hình 2.4 Socket program giải phóng port 12 Hình 2.5 Quá trình nhận liệu qua Socket 12 Hình 2.6 Giao diện chương trình phía Server 18 Hình 2.7 Giao diện Server chọn file đợi kết nối 19 Hình 2.8 Server gửi file cho Client 19 Hình 2.9 Giao diện chương trình phía Client 20 Hình 2.10 Client sau kết nối Server nhận file 20 Hình 2.11 Lưu file vào thư mục chọn 20 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH LỜI NĨI ĐẦU Ngày nay, cơng nghệ thơng tin ứng dụng sâu rộng lĩnh vực kinh tế - xã hội - y tế… Đây công cụ thiếu cho việc phát triển thương mại, vận hành hệ thống tổ chức, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu công việc, giải trí cá nhân Trong đó, mạng máy tính internet đóng vai trò quan trọng định tồn tổ chức, doanh nghiệp Máy tính trở thành cơng cụ đắc lực thiếu người Các tổ chức, công ty hay quan cần phải xây dựng hệ thống mạng máy tính cho riêng để trao đổi liệu phận Dữ liệu truyền mạng phải đảm bảo liệu truyền tới đích nhanh chóng đắn Hầu hết liệu truyền qua mạng truyền dạng file Truyền file qua mạng ứng dụng phổ biến mạng LAN Internet như: tải xuống file từ máy chủ file xa, gửi/nhận thư điện tử Truyền file qua mạng dựa Socket TCP phương pháp truyền file có độ tin cậy cao trước truyền cần thiết lập thành công kênh truyền liệu Không phải phương pháp thay hoàn toàn phương pháp truyền file khác mà ta sử dụng Bản chất phương pháp truyền file dựa vào Socket TCP nhằm tăng thêm hiệu xuất làm việc Đó lý chúng em chọn đề tài: “Lập trình SOCKET ứng dụng chia sẻ file sử dụng chế client – server” Chúng em xin cảm ơn thầy TS Trần Quang Vinh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng em để hoàn thành tốt đề tài Chúng em chúc thầy mạnh khỏe, công tác tốt hướng dẫn nhiều hệ sinh viên BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Tổng quan mạng máy tính 1.1.1 Khái niệm Mạng máy tính hay hệ thống mạng (computer network hay network system) kết hợp máy tính lại với thông qua thiết bị nối kết mạng phương tiện truyền thông (giao thức mạng, môi trường truyền dẫn) theo cấu trúc máy tính trao đổi thơng tin qua lại với Hình 1.1 Mơ hình mạng cục - LAN 1.1.2 Lợi ích mạng máy tính Lợi ích mạng máy tính sau:  Mạng tạo khả dùng chung tài nguyên cho người dùng  Mạng cho phép nâng cao độ tin cậy  Mạng giúp cho công việc đạt hiệu suất cao  Tiết kiệm chi phí  Tăng cường tính bảo mật thơng tin  Việc phát triển mạng máy tính tạo nhiều ứng dụng BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH 1.2 Tổng quan TCP/IP 1.2.1  Bộ giao thức liên mạng (IP Protocol) Giới thiệu Các giao thức liên mạng giao thức cho hệ thống mở tiếng giới chúng sử dụng để giao tiếp qua liên mạng thích hợp cho giao tiếp mạng LAN mạng WAN Các giao thức liên mạng bao gồm giao thức truyền thơng, tiếng Giao thức điều khiển truyền tải (TCP - Transmission Control Protocol) Giao thức liên mạng (IP – Internet Protocol) hoạt động tầng tầng mơ hình OSI Ngồi hai giao thức này, giao thức IP đặc tả nhiều giao thức cho tầng ứng dụng, ví dụ giao thức cho dịch vụ thư điện tử, giao thức mô thiết bị đầu cuối giao thức truyền tải tập tin Bộ giao thức liên mạng lần phát triển vào năm thập niên 70 Văn phòng dự án nghiên cứu chuyên sâu quốc phòng Mỹ (DARPA-Defense Advanced Research Projects Agency) quan tâm đến việc xây dựng mạng chuyển mạch gói (packetswitched network) cho phép việc trao đổi thông tin hệ thống máy tính khác viện nghiên cứu trở nên dễ dàng Với ý tưởng nối hệ thống máy tính khơng đồng lại với nhau, DARPA cấp kinh phí nghiên cứu cho đại học Stanford, Bolt, Beranek, and Newman (BBN) vấn đề Kết nổ lực phát triển dự án giao thức Liên mạng hoàn thành vào năm cuối thập niên bảy mươi Sau TCP/IP tích hợp vào hệ điều hành UNIX phiên BSD (Berkeley Software Distribution) trở thành tảng cho mạng Internet dịch vụ WWW (World Wide Web) Giao thức liên mạng, thường gọi giao thức IP (Internet Protocol) giao thức mạng hoạt động tầng mơ hình OSI, qui định cách thức định địa máy tính cách thức truyền tải gói tin qua liên mạng IP đặc tả bảng báo cáo kỹ thuật có tên RFC (Request For Comments) mã số 791 giao thức chủ yếu Bộ giao thức liên mạng Cùng với giao thức TCP, IP trở thành trái tim giao thức Internet IP có hai chức chính: cung cấp dịch vụ truyền tải dạng không nối kết BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH để chuyển tải gói tin qua liên mạng; phân mãnh tập hợp lại gói tin để hỗ trợ cho tầng liên kết liệu với kích thước đơn vị truyền liệu khác  IP header Hình 1.2 Cấu trúc gói tin IP Ý nghĩa trường mô tả sau:  Version: Xác định phiên giao thức sử dụng  IP Header Length: Xác định chiều dài phần tiêu đề gói tin, tính đơn vị từ -32 bits  Total Length: Đặc tả chiều dài, tính type, gói tin IP, bao gồm phần liệu tiêu đề  Indentification: Số nguyên nhận dạng gói tin liệu hành Trường sử dụng để lắp ráp lại phân đoạn gói tin  Flags: Gồm bits, bit có trọng số nhỏ để xác định gói tin có bị phân đoạn hay khơng Bit thứ xác định có phải phân đoạn cuối gói tin hay khơng Bit có trọng số lớn chưa sử dụng  Fragment Offset: Biểu thị vị trí phân đoạn liệu so với vị trí ban đàu gói liệu gốc, cho phép máy nhận xây dựng lại gói tin ban đầu  Time to live: Lưu giữ đếm thời gian, giá trị giảm dần đến có giá trị gói tin bị xóa Điều giúp ngăn ngừa tình trạng gói tin truyền lòng vòng khơng đến đích BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH  Protocol: Biểu giao thức tầng nhận gói tin giao thức IP xử lý  Header Checksum: kiểm tra tính tồn vẹn phần tiêu đề  Source address: Địa máy gửi gói tin  Destination address: Địa máy nhận gói tin  Options: Tùy chọn cho phép để hỗ trợ số vấn đề, chẳng hạn vấn đề bảo mật  Data: Chứa liệu tầng gửi xuống cần truyền  Cấu trúc địa IP Mỗi máy tính mạng TCP/IP phải gán địa luận lý có chiều dài 32 bits, gọi địa IP Hình 1.3 Cấu trúc địa IP 32 bits địa IP chia thành phần: Phần nhận dạng mạng (network id) phần nhận dạng máy tính (Host id) Phần nhận dạng mạng dùng để nhận dạng mạng phải gán Trung tâm thông tin mạng Internet (InterNIC - Internet Network Information Center) muốn nối kết vào mạng Internet Phần nhận dạng máy tính dùng để nhận dạng máy tính mạng BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH Hình 1.4 Phân lớp địa IP 1.2.2 Bộ giao thức TCP  Giới thiệu TCP giao thức vận chuyển tinh vi hơn, dùng để cung cấp dịch vụ vận chuyển tin cậy, hướng nối kết theo kiểu truyền thông tin cách phân luồng bytes TCP giao thức truyền hai hướng đồng thời, nghĩa nối kết hỗ trợ hai luồng bytes chạy theo hai hướng Nó bào gồm chế điều khiển thông lượng cho luồng bytes này, phép bên nhận giới hạn lượng liệu mà bên gởi truyền thời điểm TCP hỗ trợ chế đa hợp, cho phép nhiều tiến trình máy tính đồng thời thực đối thoại với đối tác chúng  TCP header Hình 1.5 TCP Header BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH CHƯƠNG 2: NỘI DUNG 2.1 Lập trình SOCKET 2.1.1 Khái niệm Một Socket điểm cuối giao tiếp chiều hai chương trình chạy mạng Socket gắn với cổng cụ thể để tầng TCP định danh ứng dụng mà liệu gửi tới Địa Socket có dạng: {IP Address; Port Number} Các loại Socket: - Socket hướng kết nối (TCP Socket) - Socket không hướng kết nối (UDP Socket) - Raw Socket 2.1.2 Mơ hình TCP Socket TCP giao thức có liên kết, nghĩa cần phải thiết lập liên kết hai thực thể TCP trước chúng trao đổi liệu với Một tiến trình ứng dụng máy tính truy nhập vào dịch vụ giao thức TCP thông qua cổng port TCP Số hiệu cổng TCP thể bytes Hình Kết nối TCP BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH Một cổng TCP kết hợp với địa IP tạo thành đầu nối TCP/IP (socket) liên kết mạng Dịch vụ TCP cung cấp nhờ kiên kết logic cặp đầu nối TCP/IP Một đầu nối TCP/IP tham gia nhiều liên kết với đầu nối TCP/IP xa khác Trước truyền liệu hai trạm cần thiết lập liên kết TCP chúng khơng nhu cầu truyền liệu liên kết giải phóng 2.1.3 Ngun tắc Mơ hình client-server mơ hình tiếng mạng máy tính, áp dụng rộng rãi mơ hình trang web có Ý tưởng mơ hình máy (đóng vài trò máy khách) gửi u cầu (request) đến máy chủ (đóng vai trò người cung ứng dịch vụ), máy chủ xử lý trả kết cho máy khách Tại phía server: Thơng thường, chương trình server chạy máy tính cụ thể, chương trình có socket (server socket), socket xác định port number cụ thể Các chương trình cụ thể Các chương tình cụ thể phục vụ server chờ đợi, lắng nghe port number để phục phục vụ có client kết nối Tại phía client: Các client biết địa máy tính chương trình server chạy danh sách cổng máy chủ lắng nghe Để thực kết nối, Client cố gắng tạo liên kết với máy chủ cổng mà chương trình máy chủ lắng nghe Client phải tự định danh với server để gắn với cổng địa phương dùng suốt trình kết nối Thơng thường gán hệ điều hành 10 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH Hình 2.2 u cầu kết nối đến máy chủ Hình 2.3 Mơ hình kết nối tổng qt Nếu việc sn sẻ chương trình máy chủ chấp nhận kết nối client Khi chấp nhận, máy chủ có socket bị ràng buộc vào vùng cổng cổng địa phương thông tin đầu cuối (remote endpoint) port number client Nó tạo socket để chăm sóc client vừa chấp nhận kết nối tiếp tục lắng nghe ổ cắm ban đầu (Server Socket) cho yêu cầu khác kết nối 11 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH Hình 2.4 Socket program giải phóng port Về phía Client, kết nối chấp nhận, ổ cắm tạo thành cơng Client sử dụng socket để giao tiếp với chương trình chủ Các Client server giao tiếp cách ghi hay đọc từ ổ cắm chúng Hình 2.5 Quá trình nhận liệu qua Socket Dữ liệu ghi vào luồng đầu Socket Client nhận luồng đầu vào chủ Socket server Và ngược lại liệu ghi vào luồng đầu Socket Server nhận luồng đầu vào Socket Client 2.2 Lập trình C# 2.2.1 Giới thiệu C# C# ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng phát triển Microsoft, phần khởi đầu cho kế hoạch NET họ Microsoft phát triển C# dựa 12 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH trrên C++ Java C# miêu tả ngơn ngữ có cân C++, Visual Basic, Delphi Java C# thiết kế chủ yếu Anders Hejlsberg kiến trúc sư phần mềm tiếng với sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, J++, WFC 2.2.2  Một số tính chất ngơn ngữ C# Hiện đại Điều làm cho ngơn ngữ đại? Những đặc tính xử lý ngoại lệ, thu gom nhớ tự động, kiểu liệu mở rộng, bảo mật mã nguồn đặc tính mong đợi ngôn ngữ đại C# chứa tất đặc tính Nếu người học lập trình cảm thấy đặc tính phức tạp khó hiểu Tuy nhiên, đừng lo lắng tìm hiểu đặc tính qua chương sách Con trỏ tích hợp vào ngôn ngữ C++ Chúng nguyên nhân gây rắc rối ngôn ngữ C# loại bỏ phức tạp rắc rối phát sinh trỏ Trong C#, thu gom nhớ tự động kiểu liệu an tồn tích hợp vào ngôn ngữ, loại bỏ vấn đề rắc rối C++  Hướng đối tượng Những đặc điểm ngôn ngữ hướng đối tượng (Object-oriented language) đóng gói (encapsulation), kế thừa (inheritance), đa hình (polymorphism) C# hỗ trợ tất đặc tính  Mạnh mẽ mềm dẻo Như đề cập trước, với ngôn ngữ C# bị giới hạn thân trí tưởng tượng Ngôn ngữ không đặt ràng buộc lên việc làm C# sử dụng cho nhiều dự án khác tạo ứng dụng xử lý văn bản, ứng dụng đồ họa, tính, hay chí trình biên dịch cho ngơn ngữ khác  Ít từ khóa 13 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH C# ngôn ngữ sử dụng giới hạn từ khóa Phần lớn từ khóa sử dụng để mơ tả thơng tin Chúng ta nghĩ ngơn ngữ có nhiều từ khóa mạnh Điều khơng phải thật, trường hợp ngơn ngữ C#, tìm thấy ngơn ngữ sử dụng để làm nhiệm vụ Bảng sau liệt kê từ khóa ngơn ngữ C# abstract as base bool break byte case catch char checked class const continue decimal default delegate double else enum event explicit extern false finally fixed float for foreach goto if implicit in in (generic modifier) int interface internal is lock long namespace new null object operator out out (generic modifier) override params private protected public readonly ref return sbyte sealed short sizeof stackalloc static string struct switch this throw true try typeof uint ulong unchecked unsafe ushort using virtual void volatile while 14 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH add alias ascending descending dynamic from get global group into join let orderby partial (type) partial (method) remove select set  Hướng module Mã nguồn C# viết phần gọi lớp, lớp chứa phương thức thành viên Những lớp phương thức sử dụng lại ứng dụng hay chương trình khác Bằng cách truyền mẫu thông tin đến lớp hay phương thức tạo mã nguồn dùng lại có hiệu 2.2.3  Các dạng chương trình ứng dụng với C# Ứng dụng Windows với Windows Form Trước tiên, cần phân biệt khác hai kiểu ứng dụng: Windows Web Khi ứng dụng Web tạo ra, người ta phân biệt hai loại ứng dụng sau: ứng dụng Windows chạy Desktop hay mạng cục LAN (Local-Area Network), ứng dụng Web chạy Server xa truy cập trình duyệt Web (web browser) Sự phân biệt khơng rõ ràng ứng dụng Windows có xu hướng dùng dịch vụ Web Ví dụ phần mềm Outlook chuyển nhận thư thơng qua kết nối Web .NET có phân biệt này, điển hình có cơng cụ thích hợp cho loại ứng dụng: Windows hay Web Cả hai loại dựa khuôn mẫu Form sử dụng điều khiển (Control) Buttons, ListBox, Text …  Ứng dụng Web với Web Form 15 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH Cơng nghệ NET dùng để xây dựng ứng dụng Web ASP.NET, cung cấp hai vùng tên mạnh đầy đủ phục vụ cho việc tạo ứng dụng Web System.Web System.Web.UI Web Form công cụ cho phép thực thi ứng dụng mà trang Web tạo động phân phối đến trình duyệt thơng qua mạng Internet Với Web Forms, ta tạo trang HTML với nội dung tĩnh dùng mã C# chạy Server để xử lý liệu tĩnh tạo trang Web động, gửi trang trình duyệt mã HTML chuẩn Web Forms thiết để chạy trình duyệt nào, trang HTML gửi gọt giũa cho thích hợp với phiên trình duyệt Ngồi dùng C#, ta dùng ngôn ngữ VB.NET để tạo ứng dụng Web tương tự Web Forms chia giao diện người dùng thành hai phần: phần thấy trực quan (hay UI) phần trang mã phía sau UI Quan điểm tương tự với Windows Form, với Web Forms, hai phần nằm hai tập tin riêng biệt Phần giao diện UI lưu trữ tập tin có phần mở rộng aspx, mã lưu trữ tập tin có phần mở rộng aspx.cs Với môi trường làm việc cung cấp Visual Studio NET, tạo ứng dụng Web đơn giản mở Form mới, kéo thả viết mả quản lý kiện thích hợp Web Forms tích hợp thêm loạt điều khiển thực thi Server, tự kiểm tra hợp lệ liệu máy khách mà ta viết mã mơ tả 2.3 Đặc tả kĩ thuật 2.3.1 Giới thiệu Trao đổi liệu hai máy tính mạng thực chất trao đổi liệu hai chương trình ứng dụng chạy hai máy tính Một chương trình gán nhãn server chương trình gán nhãn client, phương pháp sử dụng phổ biến 16 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH lập trình ứng dụng mạng dựa chế socket Trong chương trình trình bày ứng dụng lập trình socket TCP xây dựng chương trình chia sẻ file qua mạng C# 2.3.2 Phân tích chương trình Chương trình truyền file sử dụng socket qua mạng LAN chia làm phần: Server Client  Server: Phần mềm Server chạy  IP: Phần mềm lấy địa IP card mạng Server gán vào ô textbox phần địa IP server  Port: Người dùng nhập số hiệu Port vào ô textbox Port Số hiệu Server sử dụng để truyền file  Sau nhập xong địa Port nhấn vào Start để kích hoạt  Chọn file cần truyền cách nhấn vào Browse để chọn file có sẵn máy Tại textbox lưa đường dẫn file chọn  Sau browse đến file cần truyền nhấn Send để gửi file Sau thực xong bước này, server lắng nghe kết nối từ client có client kết nối đến, lúc thực việc truyền file  Trạng thái kết nối truyền file thể phần status  Client: Sau server kích hoạt xong, tiến hành chạy phần mềm Client  IP: Nhập địa IP server vào ô textbox IP Server Địa phải trùng với địa IP phía Server  Port: Nhập số hiệu Port vào ô textbox Port Địa phải trùng vói số hiệu port mà Server dùng để truyền file  Sau khí nhập xong IP số hiệu Port, Server chế độ lắng nghe để sẵn sàng cho việc truyền file, lúc nhấn nút Connect Sau bước này, Client trạng thái kết nối  Sau Client kết nối thành công, File bên phía Server truyền đến, tên file lưu ô textbox FileName Tốc độ truyền file nhanh hay 17 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH chậm phụ thuộc vào kích thước file tốc độ mạng Đồng thời lúc phần mềm phía Server hiển thị tên file truyền ô ListView  Lúc này, Client nhận file cách nhấn nút Save để chọn vị trí lưu file máy Client  Sau lượt gửi file thành công, người dùng muốn gửi file tiếp theo, click vào nút Stop hai phía Server Client để bắt đầu phiên gửi file Các bước gửi file thực lại bước  Tại phần Options chức Help (hướng dẫn sử dụng phần mềm), About (đội ngũ thiết kế, ngày xuất bản), Exit (thoát phần mềm) 2.3.3  Giao diện chương trình Giao diện phía Server Hình 2.6 Giao diện chương trình phía Server 18 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH Hình 2.7 Giao diện Server chọn file đợi kết nối Hình 2.8 Server gửi file cho Client 19 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH  Giao diện phía Client Hình 2.9 Giao diện chương trình phía Client Hình 2.10 Client sau kết nối Server nhận file Hình 2.11 Lưu file vào thư mục chọn 20 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH KẾT LUẬN Trong đề tài này, chúng em tìm hiểu sơ lược ngơn ngữ C#, lập trình Socket TCP nội dung liên quan tới truyền file qua mạng Chia sẻ file qua mạng ứng dụng phổ biến mạng LAN Internet như: tải xuống file từ máy chủ xa, gửi nhận thư điện tử, … Chia sẻ file qua mạng dựa Socket TCP phương pháp có độ tin cậy cao trước truyền cần thiết lập thành công kênh truyền liệu Không phải phương pháp thay hoàn toàn phương pháp chia sẻ file khác Bản chất phương pháp dựa vào Socket TCP nhằm tăng thêm hiệu suất làm việc Do thời gian có hạn, trình độ hiểu biết hạn chế nên việc nghiên cứu, tìm hiểu đề tài chưa thực tốt, sâu vào vấn đề cần giải nên chúng em mong nhận góp ý, giúp đỡ từ thầy Chúng em xin chân thành cảm ơn! 21 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Computer Networks 5th By Andrew S Tanenbaum [2] TCP/IP Sockets in C, Second Edition: Practical Guide for Programmers By Michael J Donahoo [3] http://www.wikipedia.com [4] http://www.tailieu.vn [5] http://www.123doc.org [6] http://www.socketcoder.com [7] http://doc.edu.vn 22 ... chương trình gán nhãn client, phương pháp sử dụng phổ biến 16 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH lập trình ứng dụng mạng dựa chế socket Trong chương trình trình bày ứng dụng lập trình socket TCP... lập trình Socket TCP nội dung liên quan tới truyền file qua mạng Chia sẻ file qua mạng ứng dụng phổ biến mạng LAN Internet như: tải xuống file từ máy chủ xa, gửi nhận thư điện tử, … Chia sẻ file. .. truyền file khác mà ta sử dụng Bản chất phương pháp truyền file dựa vào Socket TCP nhằm tăng thêm hiệu xuất làm việc Đó lý chúng em chọn đề tài: Lập trình SOCKET ứng dụng chia sẻ file sử dụng chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server, Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay