Các sai lầm mắc phải khi lắp đặt thi công hệ thống thoát nước

2 38 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 00:05

. Độ dốc của đường ống không đúng. Trong một vài trường hợp độ dốc của ống ngang có thể nhỏ hơn (1,5mm) nhưng độ dốc lýtưởng là 6,5mm cho 300mm chiều dài ống (2%). Với độ dốc này, cho phép nước thải chảychậm đủ để mang theo chất rắn và cũng đủ nhanh để vét sạch thành của ống. Ống dốc quá(>4%) cũng dễ bị tắc như ống có độ dốc không đủ, bởi vì chất lỏng di chuyển quá nhanh và đểlại chất rắn ở phía sau . 2. Bẫy nước không được thông khí. Bẫy nước và thông khí là những khái niệm dễ bị hiểu sai nhất của hệ thống nước. Chức năng chính của chúng là duy trì ngăn cách vệ sinh giữa không gian sinh hoạt và hệ thốngnước thải. Nếu không có bẫy nước ngăn cách thiết bị, các khí độc, hôi thối sẽ lọt vào trong nhà. Nếu thông khí không đúng cách, nước trong các bẫy sẽ bị hút hết, để lại bẫy nước bị khô và vô dụng. 3. Thông khí phẳng (nằm ngang). Tất cả các cách thông khí cho bẫy được chia làm 2 loại: ướt và khô. Thông khí ướt là sử dụngống thoát quá khổ mà cũng làm ống thông khí. Thông khí khô là dùng các ống riêng chỉ có 1chức năng là cung cấp khí cho hệ thống . Cả 2 loại đều bị mất tác dụng khi bị lấp kín, nhưngthông khí ướt được giữ thông thoáng bằng sự rửa trôi của dòng nước thải chảy xuống. Tuy nhiên, nước mà dùng để rửa trôi trong hệ thống thông khí khô lắp đặt không đúng cách, có thể bị tắc cùng với các chất thải mà nó mang theo cùng. ...28/2/2018 Các sai lầm mắc phải lắp đặt thi cơng hệ thống nước ~ Cộng đồng Kỹ thuật điện Việt Nam - Vietnam M&E Technology Community nhà Nếu thơng khí khơng cách, nước bẫy bị hút hết, để lại bẫy nước. .. thăm ONLINE Cho dù hệ thống thoát nước thi t kế tốt làm cẩn thận bị tắc nghẽn Cửa thăm để thông tắc làm ống phải bố trí nhũng nơi có nhiều nguy phải thuận tiện cho thao tác Các vị trí nên bố trí... thăm lắp đặt cách phải cho phép người thợ tiếp cận phải có đủ khơng gian để làm việc Khoảng trống từ 30 đến 45 cm Ngoại tuyến http://www.ebookbkmt.com/2017/11/cac -sai- lam-mac-phai -khi- lap-at -thi. html
- Xem thêm -

Xem thêm: Các sai lầm mắc phải khi lắp đặt thi công hệ thống thoát nước, Các sai lầm mắc phải khi lắp đặt thi công hệ thống thoát nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay