Đồ án TN Nghiên cứu ứng dụng mạng riêng ảo VPN trong doanh nghiệp

119 405 1
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 23:19

Đề tài là cái nhìn tổng quan về mạng riêng ảo VPN. Với mô hình kết nối sử dụng máy chủ VPN Server như Windows Server sẽ giúp các doanh nghiệp đặt biệt là người quản trị mạng có thể quản lý, làm việc từ xa, thông qua các kết nối với các giao thức bảo mật như L2TP, PPTP và IPSec. Người dùng có thể có thể truy cập tại nhà hoặc tại các văn phòng chi nhánh của công ty để truy cập kết nối tới công ty làm việc. Với giải pháp nguồn mở và việc sử dụng máy chủ Windows Server làm chủ, sẽ giúp các doanh nghiệp giảm tải gánh nặng về tài chính, sử dụng các trang thiết bị liên quan, đồng thời vẫn tăng cường khả năng bảo mật cho doanh nghiệp. ... ảo VPN phân làm hai loại: • Mạng VPN Remote Access • Mạng VPN Site to Site: bao gồm mạng VPN cục (Intranet VPN) mạng VPN mở rộng (Extranet VPN) 1.4.1 Mạng VPN truy nhập từ xa (Remote Access VPN) ... máy chủ VPN ISA Server sau hoạt động proxy VPN Cả hai VPN Client VPN Server giao tiếp với máy chủ ISA mà không giao tiếp trực tiếp với Điều có nghĩa ISA Server che chắn VPN Server từ VPN Client... Internet 1.4.2.2 Mạng VPN mở rộng (Extranet VPN) Không giống mạng VPN cục mạng VPN truy nhập từ xa, mạng VPN mở rộng không bị cô lập với “thế giới bên ngoài” Thực tế mạng VPN mở rộng cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án TN Nghiên cứu ứng dụng mạng riêng ảo VPN trong doanh nghiệp, Đồ án TN Nghiên cứu ứng dụng mạng riêng ảo VPN trong doanh nghiệp, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG RIÊNG ẢO VPN, CHƯƠNG 2. BẢO MẬT TRONG VPN, CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VPN TRONG DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay