Bộ Đề Học Kỳ 1 Toán 8

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 23:09

... gọn tính giá trị biểu thức: (2x + y)(y – 2x) + 4x2 x = –2 011 y = 10 3x  12 x  12 Bài 2: a) Tìm x, biết: 2x2 – 6x = 0; b) Rút gọn: x  8x �x  x � 2x    (với x �0 x �3) Bài 3: Cho biểu thức:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ Đề Học Kỳ 1 Toán 8, Bộ Đề Học Kỳ 1 Toán 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay