Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính - bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt Nam

231 17 0
  • Loading ...
1/231 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 23:09

1.1. Giới thiệu Trong nhận thức của phần lớn các nhà đầu tư thì hiệu quả công ty thường gắn liền với giá cổ phiếu. Mục đích chính của quản trị là để tối đa hóa sự giàu có của công ty (Sujoko, 2007), hiệu quả/giá trị công ty được phản ánh vào giá cổ phiếu đó là ổn định hay tăng trưởng. Nếu giá cổ phiếu cao sẽ làm cho hiệu quả công ty cao và tác động đến lòng tin của thị trường đối với hiệu quả công ty ở hiện tại, cũng như triển vọng đối với công ty trong tương lai, rất quan trọng trong các giao dịch đầu tư. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả công ty cao thì các nhà quản lý có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Một là, tác động vào các chỉ số tài chính của công ty để cải thiện lợi nhuận, vì lợi nhuận tăng có thể dẫn đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tăng. Hai là, các nhà quản lý công bố rộng rãi về việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội (Corporate social responsibility – CSR) để nâng cao hình ảnh và làm tăng doanh số bán hàng của công ty. Ba là, các nhà quản lý thực hiện tốt quản trị công ty, vì quá trình quản trị công ty tốt hơn có thể làm tăng hiệu quả công ty. Bốn là, các công ty lớn có xu hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vững chắc hơn nên nó được dự kiến là sẽ làm gia tăng hiệu quả công ty. Cho nên, những công ty có báo cáo các thông tin về trách nhiệm xã hội tốt, quản trị công ty tốt, và quy mô lớn được kỳ vọng sẽ có những ảnh hưởng tốt đối vối việc cải thiện hiệu quả công ty. Như vậy, có nhiều khía cạnh khác nhau để đạt được hiệu quả công ty cao và trách nhiệm xã hội là một trong những khía cạnh được các nhà quản lý sử dụng để làm tăng hiệu quả công ty. Nhưng trách nhiệm xã hội (CSR) là gì? Trách nhiệm xã hội có tác động như thế nào lên hiệu quả công ty (hiệu quả tài chính)? Đó là hướng nghiên cứu chính của nghiên cứu này. Thuật ngữ “Trách nhiệm xã hội” đã xuất hiện trong lý thuyết Quản trị và Kế toán trong khoảng 45 năm (Wood, 2010). Trong những năm gần đây không chỉ các tổ chức kinh tế mà cả xã hội ngày càng gia tăng mối quan tâm của họ đối với trách nhiệm xã hội (Adams và Frost 2006; Gulyas 2009; Young và Thyil 2009). Theo truyền thống, các công ty phải tập trung các chiến lược của họ cho hoạt động kinh doanh và lợi nhuận (ví dụ như sự khác biệt, sự đa dạng, tập trung và toàn cầu hóa v.v…). Tuy nhiên, gần đây nhu cầu mở rộng các hoạt động của tổ chức vào các hoạt động xã hội đã trở nên cấp thiết và đóng vai trò quan trọng trong tư duy chiến lược CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu Trong nhận thức phần lớn nhà đầu hiệu công ty thường gắn liền với giá cổ phiếu Mục đích quản trị để tối đa hóa giàu có cơng ty (Sujoko, 2007), hiệu quả/giá trị công ty phản ánh vào giá cổ phiếu ổn định hay tăng trưởng Nếu giá cổ phiếu cao làm cho hiệu công ty cao tác động đến lòng tin thị trường hiệu công ty tại, triển vọng công ty tương lai, quan trọng giao dịch đầu Tuy nhiên, để đạt hiệu cơng ty cao nhà quản lý thực theo nhiều cách khác Một là, tác động vào số tài cơng ty để cải thiện lợi nhuận, lợi nhuận tăng dẫn đến giá cổ phiếu thị trường chứng khoán tăng Hai là, nhà quản lý công bố rộng rãi việc thực tốt trách nhiệm hội (Corporate social responsibility – CSR) để nâng cao hình ảnh làm tăng doanh số bán hàng công ty Ba là, nhà quản lý thực tốt quản trị cơng ty, q trình quản trị cơng ty tốt làm tăng hiệu công ty Bốn là, công ty lớn có xu hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vững nên dự kiến làm gia tăng hiệu công ty Cho nên, cơng ty có báo cáo thơng tin trách nhiệm hội tốt, quản trị công ty tốt, quy mơ lớn kỳ vọng có ảnh hưởng tốt đối vối việc cải thiện hiệu cơng ty Như vậy, có nhiều khía cạnh khác để đạt hiệu công ty cao trách nhiệm hội khía cạnh nhà quản lý sử dụng để làm tăng hiệu công ty Nhưng trách nhiệm hội (CSR) gì? Trách nhiệm hội có tác động lên hiệu cơng ty (hiệu tài chính)? Đó hướng nghiên cứu nghiên cứu Thuật ngữ “Trách nhiệm hội” xuất lý thuyết Quản trị Kế toán khoảng 45 năm (Wood, 2010) Trong năm gần không tổ chức kinh tế mà hội ngày gia tăng mối quan tâm họ trách nhiệm hội (Adams Frost 2006; Gulyas 2009; Young Thyil 2009) Theo truyền thống, công ty phải tập trung chiến lược họ cho hoạt động kinh doanh lợi nhuận (ví dụ khác biệt, đa dạng, tập trung toàn cầu hóa v.v…) Tuy nhiên, gần nhu cầu mở rộng hoạt động tổ chức vào hoạt động hội trở nên cấp thiết đóng vai trò quan trọng chiến lược tổ chức Các học giả cho hoạt động hoạt động trách nhiệm hội (Carroll 1979; Margolis Walsh 2001) Cụ thể hơn, trách nhiệm hội việc công ty/doanh nghiệp tự nguyện tích hợp vấn đề hội môi trường vào hoạt động kinh doanh họ tương tác với bên liên quan (Djalil, 2003) Hay hiểu rộng hơn, khái niệm hàm ý trách nhiệm hội trở thành phần thiếu chiến lược đầu tư, chiến lược kinh doanh cốt lõi, công cụ quản lý, hoạt động tổ chức - nghĩa trách nhiệm chi phí mà đầu tổ chức kinh doanh (Kusuma Dilaga, 2010) Trách nhiệm hội khẳng định tổ chức khơng hoạt động lợi ích cổ đơng, mà lợi ích bên liên quan khác cụ thể người lao động, cộng đồng địa phương, phủ, tổ chức phi phủ (NGOs), người tiêu dùng môi trường Việt Nam, trách nhiệm hội doanh nghiệp (CSR) truyền bá vào nước ta thông qua hoạt động công ty đa quốc gia đầu nước ngồi Các cơng ty thường đưa chương trình khuyến cáo ứng xử văn hoá kinh doanh đem áp dụng vào địa bàn đầu Ví dụ “Chương trình tơi u Việt Nam” cơng ty Honda - Vietnam; “Chương trình giáo dục vệ sinh cá nhân” cho trẻ em cơng ty Unilever; “Chương trình đào tạo tin học Topic 64” Microsoft, Qualcomm HP; “Chương trình hỗ trợ dị tật tim bẩm sinh” “Chương trình ủng hộ nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ” Vinacapitat, Samsung; “Chương trình khơi phục thị lực cho trẻ em nghèo” Western Union;… Kết quả, năm qua có số tổ chức kinh tế chủ động thực trách nhiệm hội nhờ mà thương hiệu họ hội biết đến (Mai Linh, Tân Tạo, Duy Lợi, Ngân hàng Á Châu - ACB, Sacombank, Kinh Đô,…) Như vậy, khái niệm trách nhiệm hội khơng mới; có nhiều cơng trình nghiên cứu trách nhiệm hội nhiều cơng ty nước ngồi từ lâu thực trách nhiệm hội cách nghiêm túc Tuy nhiên, việc thực trách nhiệm hội phụ thuộc vào điều kiện phát triển quốc gia, nước phát triển phương Tây Hoa Kỳ (USA) Vương quốc Anh (UK) (Chambers cộng sự, 2003) Các điều kiện cụ thể thảo luận nhiều nhà nghiên cứu họ xác định có khoảng cách nước phát triển nước phát triển (Chambers cộng sự, 2003; Matten Moon 2004; Chapple Moon 2005; Visser 2008) Các nhà nghiên cứu Edmondson Carroll (1999), Burton cộng (2000) Khan (2005), cho trách nhiệm hội bị ảnh hưởng mơ hình văn hóa phong tục truyền thống khác nên khó áp dụng nước phát triển Mặt khác, có số lượng lớn nghiên cứu trách nhiệm hội thực sử dụng khía cạnh trách nhiệm hội khác nhau, quốc gia khác thị trường khác (Guthrie Parker, 1989; Deegan Gordon, 1996; Mathews, 1997; O’Dwyer, 2001; Deegan cộng sự, 2002; Murphy Abeysekera, 2008; Clarklon cộng sự, 2011) Cũng số lượng lớn nghiên cứu khác tiến hành điều tra mối quan hệ thực nghiệm trách nhiệm hội hiệu tài cơng ty (Corporate financial performance – CFP) (Griffin Mahon, 1997; McWilliam Siegel, 2000; Chen Wang, 2011) Tuy nhiên, kết nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài thường mâu thuẫn hỗn hợp Cụ thể, số nghiên cứu cho thấy mối tương quan dương trách nhiệm hội hiệu tài (Waddock Graves, 1997; Van de velde cộng sự, 2005; Petrer Mullen, 2009; Choi cộng sự, 2010; Kwanbo, 2011; Michelon, 2011; Oeyono cộng sự, 2011; Stephanus cộng sự, 2014; Sarah cộng sự, 2015; Yusuf Maryam, 2015; Strouhal cộng sự, 2015; Amran, 2015; Wan Muhammad, 2016); số nghiên cứu khác phát mối tương quan âm (Mittal cộng sự, 2008; Crisostomo cộng sự, 2100); hay có số nghiên cứu khơng tìm thấy mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài (Preston O’Bannon, 1997; McWilliam Siegel, 2000; Moneva Ortas; 2008; Kimbro Melendy, 2010) Phần lại phân bổ sau: mục 1.2, bối cảnh; mục 1.3, câu hỏi nghiên cứu; mục 1.4, mục tiêu nghiên cứu; mục 1.5, đối tượng phạm vi nghiên cứu; mục 1.6, phương pháp nghiên cứu; mục 1.7, ý nghĩa nghiên cứu; mục 1.8, bố cục nghiên cứu 1.2 Bối cảnh Vào cuối năm 1980, trách nhiệm hội thu hút ý toàn giới số học giả xác định công tytrách nhiệm hội hưởng số lợi ích Những lợi ích bao gồm yếu tố lợi nhuận - việc đạt lợi cạnh tranh (Smith 1994; Porter Kramer, 2002); tạo hình ảnh tích cực cơng ty (Smith Stodghill, 1994); thu hút giữ chân nhân viên giỏi (Turban Greening, 1997); nâng cao lòng trung thành khách hàng (Brown Dacin, 1997) Tuy nhiên, số học giả thừa nhận sáng kiến trách nhiệm hội tạo chi phí bổ sung (Agarwal, 2008; Sharma Talwar, 2005) cơng ty gặp số bất lợi kinh tế từ việc thực trách nhiệm hội (Ullmann, 1985; Turban Greening, 1997) Sang kỷ 21, tầm quan trọng trách nhiệm hội nước phát triển bắt đầu thảo luận nhiều học giả Một nghiên cứu công ty Châu Á (Belal, 2001) lập luận, nước phát triển quan tâm đến mối nguy hiểm tiềm đầu nước mang lại, phát triển công nghiệp cho thấy tác động xấu đến môi trường tệ nạn hội Trong nghiên cứu Rais Goedegebuure (2009), Chappel Moon (2003) nước phát triển nhấn mạnh, tồn cầu hóa khuyến khích trách nhiệm hội nước phát triển nói chung cấu trúc lại hệ thống doanh nghiệp quốc gia, trị, tài chính, giáo dục văn hóa trách nhiệm hội cơng ty đa quốc gia nói riêng Hơn nữa, nước phát triển thường có vấn đề hội môi trường quyền người, ô nhiễm môi trường vấn đề lao động Tuy nhiên, người dân nước phát triển cho công ty đa quốc gia (MNCs) giải vấn đề tham gia vào sáng kiến trách nhiệm hội theo phát triển bền vững hợp tác với hội (Ite, 2004) Các tổ chức kinh doanh suy nghĩ làm để tăng hiệu tài họ Nếu họ tham gia vào hoạt động trách nhiệm hội, họ giải vấn đề hội môi trường (Henderson, 2001) Bởi vấn đề thường phổ biến cho nước phát triển, nhà nghiên cứu đề xuất biện pháp để khắc phục vấn đề chung việc thực trách nhiệm hội Tất nhiên, vấn đề nêu có liên quan trực tiếp đến Việt Nam, quốc gia phát triển Vì vậy, nghiên cứu trước hết xác định việc thực hành trách nhiệm hội xác định lợi ích trách nhiệm hội thơng qua kiểm tra mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài cơng ty niêm yết Việt Nam Đồng thời nhà nghiên cứu nước phát triển bắt đầu xem xét khái niệm trách nhiệm hội mức độ sâu Đặc biệt quan tâm liệu việc thực trách nhiệm hội đạt đến mức độ (Dober Halme, 2009), khái niệm phổ biến phương Tây trách nhiệm hội thực nước phát triển (Jamali, 2007), liệu trách nhiệm hội có mang đến lợi ích kinh doanh cao (Dutta Durgamohan, 2008) Mặc dù bên liên quan khác buộc tổ chức nước phát triển thực trách nhiệm hội, nhiều tổ chức kinh doanh khơng có đủ kiến thức để thực hóa trách nhiệm hội (Fernando, 2007) Hơn nữa, khơng có quy tắc trách nhiệm hội chấp nhận nước phát triển để thực thi yêu cầu bên liên quan (Chambers cộng sự, 2003; Blowfield, 2004; Chapple Moon, 2005; Thorpe Prakash-Mani, 2006; Visser, 2008) Các học giả khác lại cho thiếu hiểu biết lợi ích trách nhiệm hội cản trở việc thực trách nhiệm hội (Fernando, 2007; Agarwal, 2008) Do đó, bên liên quan tổ chức có thơng tin khả áp dụng khía cạnh trách nhiệm hội nước phát triển Hơn nữa, thông tin đến từ tổ chức quốc tế UN Global Compact Global Reporting Initiative (GRI) hỗ trợ cho phát triển nhiều kế hoạch thực trách nhiệm hội Tuy nhiên, nghiên cứu mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài quan trọng phát có mối quan hệ chiều, điều hỗ trợ cho tranh luận “win – win” Quả nhiên, tài liệu cho thấy kết trái ngược nhiều nghiên cứu bị mắc phải lỗi mơ hình thơng số sai lệch và/hoặc liệu hạn chế (Elsayed Paton, 2005) Elsayed Paton (2005) xác định khoảng trống lớn tài liệu - nghiên cứu có kiểm sốt cơng ty khơng đồng xem xét hiệu ứng động mối quan hệ hiệu môi trường – hội hiệu tài chính" Việt Nam đất nước có lịch sử lâu dài với niên đại 4000 năm Phần đông người dân theo đạo Phật họ tin họ có trách nhiệm lẫn điều quan trọng phát triển sống họ Trách nhiệm sau mở rộng đến kinh doanh Do đó, thuật ngữ "Trách nhiệm hội" người dân Việt Nam nói chung tổ chức nói riêng Tuy nhiên, khái niệm trách nhiệm hội (CSR) tổ chức kinh doanh, nhà đầu tư, với người tiêu dùng toàn hội nói chung Nhất là, sau Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 WTO vào năm 2007, việc thực trách nhiệm hội tổ chức kinh doanh trở nên đặc biệt quan trọng Nhưng việc thực trách nhiệm hội Việt Nam lại tương đối khó khăn Điều nguyên nhân thân tổ chức chưa có hiểu biết đắn trách nhiệm hội (CSR) Ngoài ra, xem xét tổng thể tổ chức kinh tế Việt Nam có 90% doanh nghiệp có quy mơ nhỏ vừa (Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ) nên am hiểu đầu cho việc thực hành trách nhiệm hội nhiều khoảng trống Mặt khác, cách hiểu phổ biến phần lớn tổ chức kinh tế đồng thực trách nhiệm hội với làm từ thiện hay thực trách nhiệm hội khơng bắt buộc, có điều kiện làm Thậm chí có nhiều nhà quản lý tổ chức coi trách nhiệm hội hoạt động PR, khuếch trương tên tuổi nhằm che dấu hiệu kinh tế thực tế Điều ngược hồn tồn với tinh thần trách nhiệm hội Đồng thời, việc thiếu nguồn nhân lực, tài kỹ thuật tổ chức kinh doanh ảnh hưởng đến việc thực phát kiến trách nhiệm hội Mặc dù vậy, số tổ chức kinh doanh Việt Nam thực loạt hoạt động trách nhiệm hội nhiều báo cáo sáng kiến trách nhiệm hội họ công bố websites công ty, báo cáo bền vững báo cáo thường niên Bởi vì, tổ chức nhận thức quan tâm đến ảnh hưởng hoạt động họ môi trường, cộng đồng, người lao động bên liên quan khác Cũng nhiều tổ chức Việt Nam nhận thấy lợi ích tích cực liên quan đến hoạt động trách nhiệm hội Tuy nhiên, tổ chức phải đối mặt với thách thức to lớn việc thực hành hoạt động trách nhiệm hội mức độ hiểu biết trách nhiệm hội thấp Do đó, nghiên cứu tập trung vào việc xác định mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài công ty niêm yết Việt Nam nhiệm vụ khó khăn, khơng có chứng bắt buộc cho dù trách nhiệm hội thực Việt Nam Dựa vào lập luận nghiên cứu trách nhiệm hội Việt Nam, cho tác giả thấy cần thiết mở rộng nghiên cứu trước trách nhiệm hội, mối quan hệ thực nghiệm trách nhiệm hội hiệu tài công ty niêm yết thị trường vốn Việt Nam Đó lý tác giả lựa chọn chủ đề “Trách nhiệm hội hiệu tài chính: chứng từ cơng ty niêm yết Việt Nam” làm đối tượng nghiên cứu cho nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Như thảo luận bối cảnh nghiên cứu, hiểu biết trách nhiệm hội Việt Nam chưa cao Mặc dù, số công ty áp dụng phát triển khía cạnh trách nhiệm hội để báo cáo hoạt động trách nhiệm hội họ sở tự nguyện lại có tương đối cơng ty niêm yết thực việc công bố trách nhiệm hội báo cáo thường niên, báo cáo bền vững websites có nội dung bền vững Do đó, điều tra xa việc mở rộng nghiên cứu trước trách nhiệm hội cần thực Các câu hỏi nghiên cứu nghiên cứu bao gồm: (1) Có mối quan hệ trách nhiệm hội phương diện (khía cạnh) trách nhiệm hội với hiệu tài cơng ty cơng ty niêm yết Việt Nam hay khơng? (2) Có mối quan hệ trách nhiệm hội rủi ro công ty công ty công ty niêm yết Việt Nam hay không? (3) Các công ty niêm yếtcơng bố trách nhiệm hội ln có hiệu tài tốt cơng ty niêm yết khác không công bố trách nhiệm hội không? 1.4 Mục tiêu nghiên cứu Để giải thiếu rõ ràng mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài chính, tranh luận khả áp dụng trách nhiệm hội vào nước phát triển Việt Nam - Mục tiêu chung nghiên cứu này: kiểm tra mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài chính, rủi ro cơng ty việc áp dụng phương pháp phân tích nội dung để phát triển số trách nhiệm hội (CSR) sở đó, kiểm tra mức độ thực hành CSR cho công ty niêm yết Việt Nam đo lường mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài - Mục tiêu cụ thể: (1) Tính tốn đo lường số trách nhiệm hội sau sử dụng số CSR kiểm tra mối quan hệ số trách nhiệm hội hiệu tài chính, rủi ro công ty (2) Kiểm tra mối quan hệ trách nhiệm hội khía cạnh trách nhiệm hội với hiệu tài cơng ty niêm yết Việt Nam (3) Kiểm tra mối quan hệ trách nhiệm hội rủi ro công ty (4) Xem xét hiệu tài cơng ty niêm yếtcơng bố trách nhiệm hội so với công ty niêm yết khác không công bố trách nhiệm hội 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu: trách nhiệm hội, hiệu tài chính, rủi ro công ty mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài chính, rủi ro công ty 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực dựa vào công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam (chia thành hai nhóm gồm cơng ty niêm yếtcơng bố CSR nhóm cơng ty niêm yết khơng cơng bố CSR) giai đoạn 2012 – 2016, để hoàn thành hai kiểm tra thực nghiệm Một là, khảo sát việc thực hành trách nhiệm hội công ty niêm yết; hai là, kiểm tra mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài chính, rủi ro công ty đồng thời so sánh hiệu tài cơng ty niêm yếtcông bố trách nhiệm hội công ty niêm yết không công bố trách nhiệm hội Trong phần kiểm tra thực nghiệm chia thành hai bước: là, dựa phân tích nội dung báo cáo thường niên, báo cáo bền vững websites có nội dung bền vững cơng ty niêm yết để phát triển số trách nhiệm hội bao gồm bốn phương diện (khía cạnh): trách nhiệm với môi trường, với người lao động, với cộng đồng với sản phẩm/khách hàng Sau dùng số CSR phát triển để kiểm tra mức độ thực hành trách nhiệm hội đo lường mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài chính, rủi ro cơng ty; hai là, xác định biến đại diện cho hiệu tài chính, biến kiểm soát thu thập liệu cho biến Trong phần kiểm tra thực nghiệm thứ hai sử dụng mơ hình kinh tế lượng kiểm tra kỹ thuật để kiểm tra mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài chính, rủi ro công ty, so sánh hiệu tài cơng ty niêm yếtcơng bố CSR công ty niêm yết không công bố CSR 1.6 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp sử dụng nghiên cứu dựa tài liệu trách nhiệm hội hiệu tài Các thành phần phương pháp sử dụng sau: Một là, phát triển khung nghiên cứu; thiết kế mẫu nghiên cứu thu thập liệu cho nghiên cứu Hai là, sử dụng phương pháp phân tích nội dung để phát triển số trách nhiệm hội phù hợp với bối cảnh Việt Nam, để đo lường việc thực hành trách nhiệm hội công ty niêm yết cách thu thập liệu thứ cấp từ báo cáo thường niên, báo cáo bền vững websites công ty niêm yếtcơng bố thơng tin trách nhiệm hội Đồng thời, xác định biến đo lường đại diện cho hiệu tài chính, rủi ro cơng ty thu thập liệu cho biến hiệu tài rủi ro cơng ty từ báo cáo tài cơng ty niêm yết Ba là, xây dựng mơ hình hồi quy cụ thể để đo lường mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài rủi ro cơng ty nghiên cứu Bốn là, sử dụng mơ hình kinh tế lượng (Pooled OLS, FEM, REM) kiểm tra kỹ thuật phù hợp để kiểm tra mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài chính, rủi ro cơng ty nghiên cứu Cuối cùng, kết từ phân tích thực nghiệm giải thích phân tích Các kết ban đầu từ nghiên cứu so sánh với kết từ nghiên cứu khác để giải thích mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu Các nghiên cứu có đóng góp thiết thực đáng kể cho lĩnh vực trách nhiệm hội chứa hiệu kinh tế hỗ trợ việc áp dụng chiến lược sách trách nhiệm hội thích hợp Hiệu kinh tế đạt từ kết phân tích hồi quy, chiến lược sách trách nhiệm hội xác định từ phát triển số trách nhiệm hội Phần lớn nghiên cứu có mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài tập trung vào quan điểm nước phương Tây (Mỹ, Anh Úc) Các tài liệu nhấn mạnh khung nghiên cứu trách nhiệm hội thích hợp yếu tố quan trọng việc đảm bảo sách nguyên tắc trách nhiệm hội nước phát triển (Rathnasiri, 2003; Fernando, 2008; Moon, 2002) Hiện nhà nghiên cứu trách nhiệm hội McWilliams cộng (2006), Rodríguez cộng (2006) trích nghiên cứu trách nhiệm hội lời tun bố khơng có định nghĩa chấp nhận, thiếu vận hành thước đo chấp nhận Nghiên cứu cố gắng khắc phục vấn đề cách phát triển khung nghiên cứu trách nhiệm hội phù hợp với bối cảnh Việt Nam Ngoài ra, khung nghiên cứu trách nhiệm hội sử dụng công cụ để tiếp tục nghiên cứu trách nhiệm hội định nhà nghiên cứu tương lai Hơn nữa, trình phát triển khung nghiên cứu trách nhiệm hội hữu ích cho việc quản lý bên liên quan để giúp họ hiểu khái niệm trách nhiệm hội (Carroll, 2004; Maon cộng sự, 2009) Mặt khác, đề cập nhiệm vụ khó khăn cho nghiên cứu trách nhiệm hội đo lường hiệu trách nhiệm hội Wood (2010), có số nghiên cứu trách nhiệm hội sử dụng nhiều thước đo trách nhiệm hội khác nghiên cứu khơng thể phân thành ngun tắc, quy trình kết Điều có nghĩa việc lượng hóa khái niệm trách nhiệm hội quan trọng giúp nhà nghiên cứu đo lường mối quan hệ trách nhiệm hội hiệu tài chính, cho phép minh bạch nhà quản lý bên liên quan Abbott (1979) nêu hai vấn đề đo lường trách nhiệm hội cho nghiên cứu lĩnh vực trách nhiệm hội: (i) việc thiếu liệu định lượng hoạt động hội (ii) khó khăn phương pháp sử dụng học giả để nhận hiệu ứng đầy đủ hội Bởi vì, sử dụng số định lượng nhận hiệu trách nhiệm hội công ty Kết là, nhà quản lý đưa định mà định làm giảm xung đột tổ chức nhân viên, cộng đồng khách hàng Do vậy, việc lượng hóa trách nhiệm hội thông qua việc phát triển số trách nhiệm hội nghiên cứu bổ sung đáng kể cho tài liệu trách nhiệm hội bối cảnh Việt Nam Cuối cùng, nêu, mục tiêu nghiên cứu kiểm tra mối quan hệ tổng thể trách nhiệm hội hiệu tài chính, rủi ro cơng ty mà có tương đối hạn chế nghiên cứu thực nghiệm tương tự thực trước Việt Nam Điều hỗ trợ khuyến khích cơng ty tăng cường đầu cho hoạt động trách nhiệm hội làm tảng cho nghiên cứu tương lai mối quan hệ Như vậy, nghiên cứu có đóng góp tốt thực hành trách nhiệm hội công ty niêm yết bối cảnh Việt Nam 1.8 Bố cục nghiên cứu 10 Phụ lục 4: Tóm tắt mơ tả phương pháp đo lường biến sử dụng cho nghiên cứu Biến Mô tả Trách nhiệm hội (CSR) Biến trách nhiệm hội cơng ty j giai đoạn t Nó phụ thuộc CSRjt vào số lượng câu hỏicông ty công bố tổng số 23 câu hỏi thuộc nhóm Sự biến động trách nhiệm hội cơng ty j giai đoạn t Nó ΔCSRjt tính (CSR1 – CSRt-1) Hiệu tài công ty (CFP) ROAjt Suất sinh lợi/tổng tài sản cơng ty giai đoạn t Nó tính lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản TBQjt Giá trị thị trường tổng tài sản công ty công ty thứ j giai đoạn t Nó tính (nợ dài hạn + nợ ngắn hạn + vốn hóa thị trường)/giá trị sổ sách tổng tài sản Rủi ro công ty FRjt Rủi ro công ty công ty thứ j giai đoạn t Nó tính độ lệch chuẩn tỷ suất sinh lợi ngày 250 phiên năm nhân √250 σngày Kiểm soát Sizejt Levjt Indusjt εij =√ p1 ∑250 i=1 (ln ) p0 n => σnăm = σngày × √250 Quy mơ cơng ty cơng ty thứ j giai đoạn t tính Ln (tổng tài sản tính trăm tỷ VND) Đòn bẩy tài cơng ty thứ j giai đoạn t Nó tính tỷ lệ nợ/tổng tài sản Ngành công nghiệp công ty thứ j giai đoạn t (=0 công ty thuộc ngành tài – bất động sản, ngược lại = 1) Sai số ngẫu nhiên công ty thứ j giai đoạn t (Nguồn: tác giả tự tổng hợp) 217 Phụ lục 5: Kết chạy hồi quy Stata I Mối quan hệ CSR CFP reg roa totalcsr size lev indus Source SS Model 593059372 Residual 1.40011452 Total 1.99317389 df 251 255 roa Coef Std Err totalcsr 0678135 0348959 size 0077497 0033191 lev -.1946255 0233905 indus 0318484 0151931 cons -.1130539 0992091 xtreg roa totalcsr size lev indus, re MS 148264843 005578145 007816368 t 1.94 2.33 -8.32 2.10 -1.14 P>|t| 0.053 0.020 0.000 0.037 0.256 Random-effects GLS regression Group variable: ctyGroup variable: cty Std Err .0348959 0033191 0233905 0151931 0992091 z 1.94 2.33 -8.32 2.10 -1.14 P>|z| 0.052 0.020 0.000 0.036 0.254 07446063 (fraction of variance due to u_i) Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects Test: Var(u) = chibar2 (01) = Prob > chibar2 = = = Obs per group: = avg = max = Wald chi2(4) = Prob > chi2 = corr(u_i, X) = (assumed) Coef .0678135 0077497 -.1946255 0318484 -.1130539 = = = = = = 0.00 1.0000 218 256 26.58 0.0000 0.2975 0.2864 07469 [95% Conf Interval] -.0009127 1365397 001213 0142865 -.2406922 -.1485587 0019262 0617707 -.3084423 0823345 Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.0267 between = 0.3895 overall = 0.2975 roa totalcsr size lev indus cons sigma_u sigma_e rho xttest0 Number of obs F( 4, 251) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE 256 101 2.5 106.32 0.0000 [95% Conf Interval] -.0009127 1365397 001213 0142865 -.2406922 -.1485587 0019262 0617707 -.3084423 0823345 xtreg roa totalcsr size lev indus, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: cty Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.0666 between = 0.2397 overall = 0.1990 = = 256 101 Obs per group: = avg = max = F(4,151) = Prob > chi2 = corr(u_i, Xb) = -0.4985 roa Coef Std Err t P>|t| totalcsr 0.765 -.0.0140243 0467986 0.30 size -.0133512 0113552 -1.18 0.242 lev -.2637931 0951615 -2.77 0.006 indus -.0543179 0871131 -0.62 0.534 cons 6387288 3342677 1.91 0.058 sigma_u 06787818 sigma_e 07446063 rho 45385368 (fraction of variance due to u_i) test that all u_i=0: F(100, 151) = 1.02 Prob > F = 0.4620 hausman fe re 2.5 2.69 0.0332 [95% Conf Interval] 784404 106489 -.0357868 0090845 -.451813 -.0757732 -.2264359 1178001 -.0217169 1.299175 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 9.77 Prob>chi2 = 0.0444 reg tbq totalcsr size lev indus Source Model Residual Total SS 27.0867493 163.760709 190.847459 df 251 255 tbq Coef Std Err totalcsr 1.791476 3684726 size 0749367 0349993 lev -.5703587 2457849 indus 3534258 1625628 cons -.3597854 2998888 xtreg tbq totalcsr size lev indus, re MS 6.77168734 652433104 748421406 t 4.86 2.14 -2.32 2.17 -1.20 Number of obs F( 4, 251) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.033 0.021 0.031 0.231 Random-effects GLS regression Group variable: ctyGroup variable: cty = = Obs per group: = avg = max = 219 256 10.38 0.0000 0.1419 0.1283 80773 [95% Conf Interval] 1.065784 2.517168 006007 1438664 -1.054422 -.0862951 0332649 6735868 -.9504044 2308335 Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.0228 between = 0.0292 overall = 0.0412 = = = = = = 256 101 2.5 Wald chi2(4) Prob > chi2 corr(u_i, X) = (assumed) tbq Coef Std Err z totalcsr 4611491 2303523 2.00 size 0055885 0463207 0.12 lev 2897913 224942 1.29 indus 2585995 2306373 1.12 cons 4939503 3237767 1.53 sigma_u 74712365 sigma_e 36564731 rho 80676462 (fraction of variance due to u_i) xttest0 P>|z| 0.045 0.904 0.198 0.262 0.127 = = 6.27 0.1796 [95% Conf Interval] 0096668 9126314 -.0851985 0963755 -.1510868 7306695 -.1934412 7106402 -.1406403 1.128541 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects Test: Var(u) = chibar2 (01) = Prob > chibar2 = xtreg tbq totalcsr size lev indus, fe 143.64 0.0000 Fixed-effects (within) regression Group variable: cty Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.0541 between = 0.0297 overall = 0.0106 = = Obs per group: = avg = max = F(4,151) = Prob > chi2 = corr(u_i, Xb) = -0.3031 tbq Coef Std Err t P>|t| totalcsr 3550763 2399382 1.48 0.141 size -.092027 0908671 -1.01 0.313 lev 6759829 2513143 2.69 0.008 indus -.1242397 428464 -0.29 0.772 cons 1.170645 5111354 2.29 0.023 sigma_u 91981927 sigma_e 36564731 rho 86354085 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(100, 151) = 10.74 Prob > F = 0.0000 hausman fe re Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 75.51 Prob>chi2 = 0.0000 II Mối quan hệ khía cạnh CSR CFP reg roa csr_env csr_empl csr_com csr_prod size lev indus 220 256 101 2.5 2.16 0.0762 [95% Conf Interval] -.1189934 8291459 -.271562 087508 1794364 1.172529 -.9707984 722319 1607442 2.180546 Source Model Residual Total SS 641858949 1.35131494 1.99317389 df 248 255 MS 091694136 005448851 007816368 Number of obs F( 4, 251) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE roa Coef Std Err t P>|t| csr_env 0587786 0256667 2.29 0.023 csr_empl -.054724 0327495 -1.67 0.906 csr_com -.0108512 0282683 -0.38 0.701 csr_prod 0390257 0213248 1.83 0.068 size 0075909 003401 2.23 0.027 lev -.1841161 0235737 -7.81 0.000 indus 0285423 0151985 1.88 0.062 cons -.072644 1018753 -0.71 0.476 xtreg roa csr_env csr_empl csr_com csr_prod size lev indus, re Random-effects GLS regression Group variable: ctyGroup variable: cty = = Obs per group: = avg = max = Wald chi2(4) = Prob > chi2 = corr(u_i, X) = (assumed) 256 16.83 0.0000 0.3220 0.3029 07382 [95% Conf Interval] 0082261 1093311 -.1192265 0097786 -.0665278 0448253 -.002975 0810264 0008924 0142893 -.2305463 -.137686 -.0013924 0584769 -.2732952 1280072 Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.0299 between = 0.4191 overall = 0.3220 = = = = = = 256 101 2.5 117.80 0.0000 roa Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] csr_env 0587786 0256667 2.29 0.023 0082261 1093311 csr_empl -.054724 0327495 -1.67 0.906 -.1192265 0097786 csr_com -.0108512 0282683 -0.38 0.701 -.0665278 0448253 csr_prod 0390257 0213248 1.83 0.068 -.002975 0810264 size 0075909 003401 2.23 0.027 0008924 0142893 lev -.1841161 0235737 -7.81 0.000 -.2305463 -.137686 indus 0285423 0151985 1.88 0.062 -.0013924 0584769 cons -.072644 1018753 -0.71 0.476 -.2732952 1280072 sigma_u sigma_e 07496648 rho (fraction of variance due to u_i) xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects Test: Var(u) = chibar2 (01) = Prob > chibar2 = 0.00 1.0000 221 xtreg roa csr_env csr_empl csr_commu csr_prod size lev indus, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: cty Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.0727 between = 0.2512 overall = 0.2102 = = 256 101 Obs per group: = avg = max = F(4,151) = Prob > chi2 = corr(u_i, Xb) = -0.5032 roa Coef Std Err t P>|t| 0289798 042255 0.69 0.494 csr_env -.0407572 048047 -0.85 0.398 csr_empl 0051545 0429887 0.12 0.905 csr_com 0079145 0300309 0.26 0.792 csr_prod size -.013345 0115392 -1.16 0.249 lev -.2644499 0970434 -2.73 0.007 indus -.0597366 0878986 -0.68 0.498 cons 6603864 3393788 1.95 0.054 sigma_u 06745493 sigma_e 07496648 rho 44740459 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(100, 148) = 0.92 Prob > F = 0.6610 hausman fe re 2.5 1.66 0.1240 [95% Conf Interval] -.0545212 1124809 -.1357039 0541896 -.0797965 0901054 -.0514302 0672593 -.0361479 0094578 -.4562194 -.0726803 -.233435 1139618 -.0102676 1.331041 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 10.43 Prob>chi2 = 0.1653 reg tbq csr_env csr_empl csr_com csr_prod size lev Indus Source Model Residual Total SS 36.9752946 153.872164 190.847459 df 248 255 MS 5.28218495 620452274 748421406 222 Number of obs F( 4, 251) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 256 8.51 0.0000 0.1937 0.1710 78769 tbq Coef Std Err t P>|t| csr_env 1.081792 2721601 3.97 0.000 csr_empl -.3331228 349025 -0.95 0.341 csr_com -.1871974 3027308 -0.62 0.537 csr_prod 7252227 2248748 3.23 0.001 size 0867724 0355402 2.44 0.015 lev -.538482 2416563 -2.23 0.027 indus 280935 1605175 1.75 0.081 cons 168034 3332534 0.50 0.615 xtreg tbq csr_env csr_empl csr_com csr_prod size lev indus, re Random-effects GLS regression Group variable: ctyGroup variable: cty Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.0226 between = 0.0623 overall = 0.0841 corr(u_i, X) = (assumed) tbq Coef Std Err z 2577799 1983137 1.30 csr_env -.1361836 2337141 -0.58 csr_empl 1060434 2091965 0.51 csr_com 1783351 1467581 1.22 csr_prod size 0037788 0465902 0.08 lev 2598454 227237 1.14 indus 2440726 2316059 1.05 cons 6175579 3453047 1.79 sigma_u 73924093 sigma_e 36841111 rho 80104666 (fraction of variance due to u_i) xttest0 [95% Conf Interval] 5457521 1.617832 -1.020554 3543083 -.7834487 4090539 2823148 1.168131 0167733 1567714 -1.014442 -.0625216 -.0352163 5970863 -.4883338 8244019 P>|z| 0.194 0.560 0.612 0.224 0.935 0.253 0.292 0.074 = = 256 101 Obs per group: = avg = 2.5 max = Wald chi2(4) = 8.17 Prob > chi2 = 0.3183 [95% Conf Interval] -.1309077 6464676 -.5942549 3218877 -.3039741 5160609 -.1093056 4659758 -.0875363 0950939 -.185531 7052218 -.2098666 6980119 -.0592269 1.294343 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects Test: Var(u) = chibar2 (01) = 112.87 Prob > chibar2 = 0.0000 xtreg tbq csr_env csr_empl csr_com csr_prod size lev indus, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: cty Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.0588 between = 0.0303 overall = 0.0098 = = Obs per group: = avg = max = F(4,151) = Prob > chi2 = corr(u_i, Xb) = -0.2983 223 256 101 2.5 1.32 0.2437 tbq Coef Std Err t P>|t| 1051335 2090332 0.50 0.616 csr_env -.0224332 238298 -0.09 0.925 csr_empl 2066766 2126219 0.97 0.333 csr_com 0831377 147416 0.56 0.574 csr_prod size -.0952917 092547 -1.03 0.305 lev 6743048 2558401 2.64 0.009 indus -.1291446 4333461 -0.30 0.766 cons 1.191842 5359533 2.22 0.028 sigma_u 91931257 sigma_e 36841111 rho 86162508 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(100, 148) = 9.86 Prob > F = 0.0000 hausman fe re [95% Conf Interval] -.3079418 5182088 -.4933392 4484729 -.2134904 6268437 -.2081744 3744498 -.2781759 0875924 1687334 1.179876 -.9854895 7272004 1327325 2.250951 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 30.29 Prob>chi2 = 0.0001 III Mối quan hệ CSRt-1 CFP reg roa totalcsrt-1 size lev indus Source Model Residual Total SS 499008972 9203879 1.41939687 df 151 155 roa Coef Std Err Totalcsrt-1 0545289 0457316 size 014222 0047723 lev -.2394848 031406 indus 0380831 0186357 cons -.2747799 1413698 xtreg roa totalcsrt-1 size lev indus, re MS 124752243 006095284 009157399 t 1.19 2.98 -7.63 2.04 -1.94 Random-effects GLS regression Group variable: ctyGroup variable: cty P>|t| 0.235 0.003 0.000 0.043 0.054 Number of obs F( 4, 151) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = Obs per group: = avg = max = Wald chi2(4) = Prob > chi2 = corr(u_i, X) = (assumed) 224 156 20.47 0.0000 0.3516 0.3344 07807 [95% Conf Interval] -.0358275 1448853 0047929 0236511 -.3015367 -.1774329 0012627 0749036 -.5540981 0045384 Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.0539 between = 0.4985 overall = 0.3516 = = = = = = 156 70 2.2 81.87 0.0000 roa Coef Std Err z Totalcsrt-1 0545289 0457316 1.19 size 014222 0047723 2.98 lev -.2394848 031406 -7.63 indus 0380831 0186357 2.04 cons -.2747799 1413698 -1.94 sigma_u sigma_e 07931726 rho (fraction of variance due to u_i) xttest0 P>|z| 0.235 0.003 0.000 0.043 0.054 [95% Conf Interval] -.0358275 1448853 0047929 0236511 -.3015367 -.1774329 0012627 0749036 -.5540981 0045384 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects Test: Var(u) = chibar2 (01) = Prob > chibar2 = xtreg roa totalcsrt-1 size lev indus, fe 0.00 1.0000 Fixed-effects (within) regression Group variable: cty Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.1162 between = 0.3566 overall = 0.2621 = = Obs per group: = avg = max = F(4,82) = Prob > chi2 = corr(u_i, Xb) = -0.6848 roa Coef Std Err t P>|t| Totalcsrt-1 0333408 0722775 0.46 0.646 size -.0120201 0195236 -0.62 0.540 lev -.391487 1346885 -2.91 0.005 indus -.028695 0520598 -0.55 0.583 cons 6352718 5660211 1.12 0.265 sigma_u 07970372 sigma_e 07931726 rho 50243023 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(69, 82) = 0.93 Prob > F = 0.6170 hausman fe re Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 6.61 Prob>chi2 = 0.1579 predict r, rstudent reg roa csr_totalt1 size lev Indus 225 156 70 2.2 2.70 0.0363 [95% Conf Interval] -.1104422 1771238 -.0508589 0268186 -.6594253 -.1235487 -.1322586 0748686 -.4907243 1.761268 Source Model Residual Total SS 253122616 526068743 779191359 df 149 153 tbq Coef Std Err Totalcsrt-1 1386621 0344662 size 0006967 0010776 lev -.1141618 022456 indus 0339779 01252 cons 0041914 0239186 reg tbq csr_totalt-1 size lev Indus Source Model Residual Total tbq Totalcsrt-1 size lev indus cons xtreg SS 15.5715178 103.476714 119.048231 MS 063280654 003530663 005092754 t 4.02 0.65 -5.08 2.71 0.18 df 151 155 Coef Std Err 1.685087 4759321 0037408 0148662 -.3830839 3050729 3026722 1738957 0502558 3319205 tbq csr_totalt-1 size lev indus, re P>|t| 0.000 0.519 0.000 0.007 0.861 MS 3.89287946 685276249 768053106 t 3.54 0.25 -1.26 1.74 0.15 Number of obs F( 4, 149) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE Number of obs F( 4, 151) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE R-sq: within = 0.0545 between = 0.0009 overall = 0.0004 = = = = = = = = Obs per group: = avg = max = Wald chi2(4) = Prob > chi2 = corr(u_i, X) = (assumed) 226 P>|z| 0.586 0.512 0.563 0.302 0.000 156 5.68 0.0003 0.1308 0.1078 82781 [95% Conf Interval] 7447408 2.625433 -.0256318 0331134 -.9858466 2196788 -.0409107 6462552 -.6055524 706064 Number of obs Number of groups tbq Coef Std Err z Totalcsrt-1 -.1797198 3296294 -0.55 size -.0054866 0083725 -0.66 lev 1470418 2541077 0.58 indus 1840706 178396 1.03 cons 1.023302 2625302 3.90 sigma_u 6024691 sigma_e 35395698 rho 74340118 (fraction of variance due to u_i) xttest0 154 17.92 0.0003 0.3249 0.3067 05942 [95% Conf Interval] 0705565 2067676 -.0014327 0028261 -.1585352 -.0697884 0092382 0587177 -.0430721 0514549 P>|t| 0.001 0.802 0.211 0.084 0.880 Random-effects GLS regression Group variable: ctyGroup variable: cty = = = = = = 156 70 2.2 2.60 0.6260 [95% Conf Interval] -.8257815 4663419 -.0218965 0109232 -.3510001 6450837 -.165579 5337203 5087522 1.537852 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects Test: Var(u) = chibar2 (01) = Prob > chibar2 = xtreg tbq csr_totalt-1 size lev indus, fe 135.18 0.0000 Fixed-effects (within) regression Group variable: cty Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.1215 between = 0.2129 overall = 0.1104 = = 156 70 Obs per group: = avg = max = F(4,82) = Prob > chi2 = corr(u_i, Xb) = -0.5125 tbq Coef Std Err t P>|t| Totalcsrt-1 7176049 3358078 2.14 0.036 size -.0081239 0082046 -0.99 0.325 lev 4864735 2835132 1.72 0.090 indus -.1036937 2406161 -0.43 0.668 cons 1.518133 2848994 5.33 0.000 sigma_u 81687753 sigma_e 35395698 rho 84192583 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(69, 82) = 10.78 Prob > F = 0.0000 hausman fe re 2.2 2.83 0.0296 [95% Conf Interval] 1.385633 0495763 -.0244454 0081976 -.0775246 1.050472 -.5823558 3749684 9513777 2.084889 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 1019.08 Prob>chi2 = 0.0000 IV Mối quan hệ khía cạnh CSRt-1 CFP reg roa csr_envt-1 csr_emplt-1 csr_comt-1 csr_prodt-1 size lev indus Source Model Residual Total SS 376304794 1.09161587 1.46792067 df 148 155 MS 053757828 007375783 009470456 227 Number of obs F( 4, 148) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 156 7.29 0.0000 0.2564 0.2212 08588 roa Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] csr_envt-1 066654 03695 1.80 0.073 -.0063637 1396718 csr_emplt-1 -.0581227 0455769 -1.28 0.204 -.1481882 031942 csr_comt-1 0045706 0399896 0.11 0.909 -.0744538 083595 csr_prodt-1 0337087 0317501 1.06 0.290 -.0290334 0964509 size 0021671 0016744 1.29 0.198 -.0011417 005476 lev -.1595979 0319229 -5.00 0.000 -.2226815 -.0965143 indus 0333682 0188127 1.77 0.078 -.0038081 0705444 cons 0697273 0410952 1.70 0.092 -.0114819 1509364 xtreg roa csr_envt-1 csr_emplt-1 csr_comt-1 csr_prodt-1 size lev Indus, re Random-effects GLS regression Group variable: ctyGroup variable: cty Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.0151 between = 0.4009 overall = 0.2564 corr(u_i, X) = (assumed) roa Coef Std Err z P>|z| 066654 03695 1.80 0.071 csr_envt-1 0455769 -1.28 0.202 csr_emplt-1 -.0581227 0045706 0399896 0.11 0.909 csr_comt-1 0337087 0317501 1.06 0.288 csr_prodt-1 size 0021671 0016744 1.29 0.196 lev -.1595979 0319229 -5.00 0.000 indus 0333682 0188127 1.77 0.076 cons 0697273 0410952 1.70 0.090 sigma_u sigma_e 07909034 rho (fraction of variance due to u_i) xttest0 = = 156 70 Obs per group: = avg = 2.1 max = Wald chi2(4) = 51.02 Prob > chi2 = 0.0000 [95% Conf Interval] -.0057667 1390748 -.1474518 0312064 -.0738076 0829488 -.0285204 0959379 -.0011147 0054489 -.2221656 -.0970301 -.0035041 0702405 -.0108178 1502724 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects Test: Var(u) = chibar2 (01) = 0.00 Prob > chibar2 = 1.0000 xtreg roa csr_envt-1 csr_emplt-1 csr_comt-1 csr_prodt-1 size lev Indus, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: cty Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.0832 between = 0.0223 overall = 0.0228 = = Obs per group: = avg = max = F(4,151) = Prob > chi2 = corr(u_i, Xb) = -0.2862 228 156 70 2.2 1.02 0.4209 roa Coef Std Err t P>|t| 0591125 -1.13 0.263 csr_envt-1 -.0666836 0709925 -0.31 0.754 csr_emplt-1 -.0223332 076923 0.47 0.639 csr_comt-1 0361751 0466832 -0.60 0.550 csr_prodt-1 -.0280215 size 0015229 0020268 0.75 0.455 lev -.1435245 0638904 -2.25 0.027 indus -.0364479 0543266 -0.67 0.504 cons 1669392 0711436 2.35 0.021 sigma_u 07700929 sigma_e 07909034 rho 48667082 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(69, 79) = 1.38 Prob > F = 0.0811 hausman fe re [95% Conf Interval] -.184344 0509768 -.1636404 1189739 -.1169364 1892866 -.1209421 0648991 -.0025115 0055572 -.2706952 -.0163538 -.1445823 0716866 0253313 308547 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 17.74 Prob>chi2 = 0.0132 predict r, rstudent Source Model Residual Total SS 235026405 439799064 674825469 df 145 151 MS 039171068 003033097 004469043 Number of obs F( 4, 148) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE tbq Coef Std Err t P>|t| csr_envt-1 088271 0236806 3.73 0.000 csr_emplt-1 -.0246743 0294939 -0.84 0.404 csr_comt-1 0032355 0250544 0.13 0.897 csr_prodt-1 0506677 0201021 2.52 0.013 size 0004823 0010614 0.45 0.650 lev -.1084802 0223446 -4.85 0.000 indus 031063 0128652 2.41 0.017 cons 029676 028225 1.05 0.295 reg tbq csr_envt-1 csr_emplt-1 csr_comt-1 csr_prodt-1 size lev indus Source Model Residual Total SS 22.815633 96.2325984 119.048231 df 148 155 MS 3.25937614 650220259 768053106 229 = = = = = = 152 12.91 0.0000 0.3483 0.3213 05507 [95% Conf Interval] 0414673 1350747 -.0829679 0336193 -.0462834 0527544 0109367 0903988 -.0016156 0025802 -.1526408 -.0643197 0056369 0564891 -.0261063 0854583 Number of obs F( 4, 148) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 156 5.01 0.0000 0.1917 0.1534 80636 tbq Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] csr_envt-1 1.15974 3469293 3.34 0.001 4741649 1.845314 csr_emplt-1 -.4424418 4279283 -1.03 0.303 -1.288081 403197 csr_comt-1 -.1318652 3754684 -0.35 0.726 -.8738367 6101063 csr_prodt-1 6644098 2981068 2.23 0.027 0753143 1.253505 size 0010848 0157214 0.07 0.945 -.0299826 0321522 lev -.270884 299729 -0.90 0.368 -.8631851 3214172 indus 1966037 1766356 1.11 0.267 -.15245 5456574 cons 6011673 3858488 1.56 0.121 -.1613172 1.363652 xtreg tbq csr_envt-1 csr_emplt-1 csr_comt-1 csr_prodt-1 size lev Indus, re Random-effects GLS regression Group variable: ctyGroup variable: cty Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.0651 between = 0.0172 overall = 0.0466 corr(u_i, X) = (assumed) tbq Coef Std Err z P>|z| 1471566 2491368 0.59 0.555 csr_envt-1 3051497 -1.33 0.184 csr_emplt-1 -.4057848 3034373 -1.17 0.241 csr_comt-1 -.3554758 1934139 2019555 0.96 0.338 csr_prodt-1 size -.0076902 0092069 -0.84 0.404 lev 1553579 2543216 0.61 0.541 indus 1585279 1794003 0.88 0.377 cons 1.28645 2985685 4.31 0.000 sigma_u 60709245 sigma_e 3560916 rho 74402331 (fraction of variance due to u_i) xttest0 = = 156 70 Obs per group: = avg = 2.1 max = Wald chi2(4) = 6.75 Prob > chi2 = 0.4550 [95% Conf Interval] -.3411426 6354558 -1.003867 1922976 -.950202 2392503 -.2024116 5892394 -.0257353 010355 -.3431034 6538191 -.1930903 5101461 7012669 1.871634 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects Test: Var(u) = chibar2 (01) = 115.34 Prob > chibar2 = 0.0000 xtreg tbq csr_envt-1 csr_emplt-1 csr_comt-1 csr_prodt-1 size lev Indus, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: cty Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.1434 between = 0.1668 overall = 0.0669 = = Obs per group: = avg = max = F(4,151) = Prob > chi2 = corr(u_i, Xb) = -0.4510 230 156 70 2.2 1.89 0.0824 tbq Coef Std Err t P>|t| 2661445 -1.03 0.306 csr_envt-1 -.2740917 3196326 -1.30 0.198 csr_emplt-1 -.4146488 3463337 -0.98 0.331 csr_comt-1 -.3387031 2101837 0.43 0.668 csr_prodt-1 0903544 size -.0119963 0091255 -1.31 0.192 lev 4641397 2876564 1.61 0.111 indus -.1134701 2445969 -0.46 0.644 cons 1.716539 3203129 5.36 0.000 sigma_u 81227039 sigma_e 35609164 rho 83879512 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(69, 79) = 9.85 Prob > F = 0.0000 hausman fe re Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 200.49 Prob>chi2 = 0.0000 231 [95% Conf Interval] -.8038391 2556556 -1.050862 221564 -1.028063 3506569 -.3280058 5087146 -.0301602 0061676 -.1084261 1.036706 -.6003281 3733879 1.078972 2.354106 ... hệ trách nhiệm xã hội phương diện (khía cạnh) trách nhiệm xã hội với hiệu tài cơng ty công ty niêm yết Việt Nam hay không? (2) Có mối quan hệ trách nhiệm xã hội rủi ro công ty công ty công ty niêm. .. quan hệ trách nhiệm xã hội khía cạnh trách nhiệm xã hội với hiệu tài công ty niêm yết Việt Nam (3) Kiểm tra mối quan hệ trách nhiệm xã hội rủi ro cơng ty (4) Xem xét hiệu tài cơng ty niêm yết có... nghiệm trách nhiệm xã hội hiệu tài công ty niêm yết thị trường vốn Việt Nam Đó lý tác giả lựa chọn chủ đề Trách nhiệm xã hội hiệu tài chính: chứng từ cơng ty niêm yết Việt Nam làm đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính - bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt Nam, Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính - bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay