KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Toán 8

10 34 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 23:07

... x∈ BC (12 , 15 , 18 ) ( 0,5 đ) 350 ≤ x ≤ 400 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Ta có : 12 = 23 ; 15 = ; 18 = 32 ( 0,5 đ) 2 => BCNN (12 , 15 , 18 ) = = 18 0 ( 0,25 đ) => BC (12 , 15 , 18 )... = 13 B b = + 85 C c = – D d = 19 + 13 6) Số 504 phân tích thừa số nguyên tố : A 22 ; B 23 32 ; C 23.7.9 ; D 7) Kết phép tính : 12 8 – 28 : 22 +10 : A 35 ; B 11 1 ; C 12 6 ; D 13 1 8) ... góc xOy Bài 5: (1 iểm) So sánh : 2225 315 0 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Bài 1: (2điểm) (mỗi câu làm 1 iểm) a) −2 ,12 − x = x = −2 ,12 − = −(2 ,12 + 1, 75) = −3 ,87 1  b) 8:  x÷ = 2: 0,02 4  8. 0,02 x = = 0,04
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Toán 8, KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Toán 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay