SKKN sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong dạy học địa lý ở trường trung học cơ sở 2016

16 31 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 22:57

Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong dạy học Địa lý ở trường trung học cơ sở”Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong dạy học Địa lý ở trường trung học cơ sở”Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong dạy học Địa lý ở trường trung học cơ sở”Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong dạy học Địa lý ở trường trung học cơ sở”Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong dạy học Địa lý ở trường trung học cơ sở”Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong dạy học Địa lý ở trường trung học cơ sở”; Vì vậy nhiều năm qua bản thân tôi đã quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng về phương pháp học nhóm và đã rút ra “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong dạy học Địa lý ở trường trung học cơ sở” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn nói riêng và chất lượng giáo dục ở nhà trường trung học cơ sở nói chung. 1.2. Mục đích nghiên cứuXuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Địa lý “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong dạy học Địa lý ở trường trung học cơ sở” đi sâu nghiên cứu và thể nghiệm những biện pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học góp phần nâng cao chất lượng bộ môn Địa lí ở trường THCS hiện nay. 1.3. Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong dạy học bộ môn Địa lý THCS. Học sinh khối lớp 6; 8 trường THCS.2.1. Cơ sở lí luận:Hoạt động nhóm là một phương pháp dạy học mà học sinh được phân chia thành từng nhóm nhỏ riêng biệt, chịu trách nhiệm về một mục tiêu duy nhất, được thông qua nhiệm vụ riêng biệt của từng người. Các hoạt động cá nhân riêng biệt được tổ chức lại, liên kết hữu cơ với nhau nhằm thực hiện một mục tiêu chung.Hoạt động nhóm được sử dụng nhằm giúp cho mọi học sinh tham gia một cách chủ động vào quá trình hoạt động, tạo cơ hội cho các em có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải quyết các vấn đề có liên quan đến nội dung bài học; tạo cơ hội cho các em được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau hợp tác giải quyết những nhiệm vụ chung.Ưu điểm của phương pháp này là: Học sinh được học cách cộng tác trên nhiều phương diện. Học sinh được nêu quan điểm của mình, được nghe quan điểm của bạn khác trong nhóm, trong lớp; được trao đổi, bàn luận về các ý kiến khác nhau và đưa ra lời giải tối ưu cho nhiệm vụ được giao cho nhóm. Qua cách học đó, kiến thức của học sinh sẽ bớt phần chủ quan, phiến diện, làm tăng tính khách quan khoa học, tư duy phê phán của học sinh được rèn luyện và phát triển. Các thành viên trong nhóm chia sẻ các suy nghĩ, băn khoăn, kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức, thái độ mới và học hỏi lẫn nhau. Kiến thức trở nên sâu sắc, bền vững, dễ nhớ và nhớ nhanh hơn do được giao lưu, học hỏi giữa các thành viên trong nhóm, được tham gia trao đổi, trình bày vấn đề nêu ra. Học sinh hào hứng khi có sự đóng góp của mình vào thành công chung của cả lớp. Nhờ không khí thảo luận cởi mở nên học sinh, nhất là những em nhút nhát trở nên bạo dạn hơn, các em học được cách trình bày ý kiến của mình, biết lắng nghe có phê phán ý kiến của bạn. Từ đó giúp học sinh dễ hòa nhập vào cộng đồng nhóm, tạo cho các em sự tự tin, hứng thú trong học tập và sinh hoạt. Vốn hiểu biết và kinh nghiệm xã hội của học sinh thêm phong phú; kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác của học sinh được phát triển.Bên cạnh những ưu điểm đó, phương pháp hoạt động nhóm cũng có một số hạn chế mà khi thực hiện giáo viên cần phải chú ý, đó là:Thứ nhất: Một số học sinh nhút nhát hoặc vì một lí do nào đó không tham gia vào hoạt động chung của nhóm, nên nếu giáo viên không phân công hợp lí có thể dẫn đến tình trạng chỉ có một vài học sinh khá tham gia còn đa số học sinh khác không hoạt động.Thứ hai: Ý kiến các nhóm có thể quá phân tán hoặc mâu thuẫn gay gắt với nhau.Thứ ba: Thời gian có thể bị kéo dài.Thứ tư: Với những lớp có sĩ số đông hoặc lớp học chật hẹp, bàn ghế khó di chuyển thì khó tổ chức hoạt động nhóm. Khi tranh luận, dễ dẫn tới lớp ồn ào, ảnh hưởng đến các lớp khác. -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sở -Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động nhóm dạy học Địa trường trung học sở” ***** MỤC LỤC I II III MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG 2.1 sở lí luận 2.2 Thực trạng 2.3 Các giải pháp tổ chức thực 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị Trang: 1 1 2 13 14 14 15 -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sở -I MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài: Hoạt động thảo luận nhóm phương pháp dạy học hiệu việc phát huy tích tính cực, chủ động học sinh, rèn luyện cho em ý thức hoạt động tập thể khả hợp tác cơng việc Khi học theo nhóm, học sinh thảo luận theo vấn đề học, hội thuận lợi cho học sinh tham gia hoạt động học tập Học theo nhóm hội cho học sinh học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ lẫn cách tìm kiếm giải pháp để giải tình nảy sinh học Thơng qua hoạt động nhóm, học sinh tìm hiểu đạt điều mà cá nhân khó khăn thực Qua tính tích cực, chủ động học sinh phát huy đến cao độ Do phương pháp nhiều giáo viên vận dụng vào trình giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Tuy nhiên thực tế giảng dạy nay, phương pháp học theo nhóm số giáo viên chưa nắm vững, thực thực mang tính hình thức, chưa phát huy hiệu tích cực Vì nhiều năm qua thân quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng phương pháp học nhóm rút “Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động nhóm dạy học Địa trường trung học sở” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mơn nói riêng chất lượng giáo dục nhà trường trung học sở nói chung 1.2 Mục đích nghiên cứu Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng giảng dạy môn Địa “Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động nhóm dạy học Địa trường trung học sở” sâu nghiên cứu thể nghiệm biện pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm dạy học góp phần nâng cao chất lượng mơn Địatrường THCS 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động nhóm dạy học môn Địa THCS - Học sinh khối lớp 6; trường THCS 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu xây dựng sở thuyết - Phương pháp khảo sát thực tế, thu thập thông tin - Phương pháp thống kê, xử số liệu - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sở II NỘI DUNG 2.1 sở lí luận: Hoạt động nhóm phương pháp dạy họchọc sinh phân chia thành nhóm nhỏ riêng biệt, chịu trách nhiệm mục tiêu nhất, thông qua nhiệm vụ riêng biệt người Các hoạt động cá nhân riêng biệt tổ chức lại, liên kết hữu với nhằm thực mục tiêu chung Hoạt động nhóm sử dụng nhằm giúp cho học sinh tham gia cách chủ động vào trình hoạt động, tạo hội cho em chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải vấn đề liên quan đến nội dung học; tạo hội cho em giao lưu, học hỏi lẫn nhau, hợp tác giải nhiệm vụ chung Ưu điểm phương pháp là: - Học sinh học cách cộng tác nhiều phương diện - Học sinh nêu quan điểm mình, nghe quan điểm bạn khác nhóm, lớp; trao đổi, bàn luận ý kiến khác đưa lời giải tối ưu cho nhiệm vụ giao cho nhóm Qua cách học đó, kiến thức học sinh bớt phần chủ quan, phiến diện, làm tăng tính khách quan khoa học, tư phê phán học sinh rèn luyện phát triển - Các thành viên nhóm chia sẻ suy nghĩ, băn khoăn, kinh nghiệm, hiểu biết thân, xây dựng nhận thức, thái độ học hỏi lẫn Kiến thức trở nên sâu sắc, bền vững, dễ nhớ nhớ nhanh giao lưu, học hỏi thành viên nhóm, tham gia trao đổi, trình bày vấn đề nêu Học sinh hào hứng đóng góp vào thành cơng chung lớp - Nhờ khơng khí thảo luận cởi mở nên học sinh, em nhút nhát trở nên bạo dạn hơn, em học cách trình bày ý kiến mình, biết lắng nghe phê phán ý kiến bạn Từ giúp học sinh dễ hòa nhập vào cộng đồng nhóm, tạo cho em tự tin, hứng thú học tập sinh hoạt - Vốn hiểu biết kinh nghiệm xã hội học sinh thêm phong phú; kĩ giao tiếp, kĩ hợp tác học sinh phát triển Bên cạnh ưu điểm đó, phương pháp hoạt động nhóm số hạn chế mà thực giáo viên cần phải ý, là: Thứ nhất: Một số học sinh nhút nhát lí khơng tham gia vào hoạt động chung nhóm, nên giáo viên khơng phân cơng hợp lí -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sở -có thể dẫn đến tình trạng vài học sinh tham gia đa số học sinh khác không hoạt động Thứ hai: Ý kiến nhóm phân tán mâu thuẫn gay gắt với Thứ ba: Thời gian bị kéo dài Thứ tư: Với lớp số đơng lớp học chật hẹp, bàn ghế khó di chuyển khó tổ chức hoạt động nhóm Khi tranh luận, dễ dẫn tới lớp ồn ào, ảnh hưởng đến lớp khác 2.2 Thực trạng việc tổ chức hoạt động nhóm dạy học Từ năm học 2002 – 2003 bắt đầu thực đổi chương trình phương pháp giảng dạy, giáo viên hàng năm tập huấn đổi phương pháp, phương pháp tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm Đến 10 năm thực hiện, qua tiết dự giờ, tham khảo giáo án trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp gần đây, chúng tơi thấy số giáo viên hiểu chưa đúng, lúng túng thực thực chưa hiệu phương pháp thảo luận nhóm Những hạn chế thể sau: - Phần lớn tiết tổ chức thảo luận nhóm vượt thời gian tiết dạy (cháy giáo án), để đảm bảo thời gian giáo viên cắt xén thời gian phần, khâu khác dẫn đến phân phối thời gian tiết dạy không hợp - Thực không đầy đủ bước quy trình thảo luận nhóm nêu câu hỏi cho học sinh thảo luận cho nhóm báo cáo Sau giáo viên nhận xét đúng, sai, đầy đủ hay chưa đầy đủ nội dung nhóm chuẩn xác kiến thức ghi bảng cho học sinh ghi theo Làm thiếu bước quan trọng cho học sinh nhóm nhóm khác nhận xét, bổ sung làm rõ vấn đề Vì nhóm quan tâm đến câu hỏi nhóm mà khơng cần biết đến câu hỏi nhóm khác dẫn đến kết học sinh nhận thức không đầy đủ nội dung học - Một số giáo viên lại quan niệm tổ chức nhóm phải đưa nhiêu câu hỏi nên tổ chức nhóm đưa câu hỏi thảo luận Khi nhóm thảo luận báo cáo xong câu trả lời, tiếp đến học sinh nhóm nhận xét, bổ sung chéo lẫn cuối giáo viên nhận xét, chuẩn xác xong đơn vị kiến thức hết thời gian tiết học Phần thảo luận nhóm kéo dài gây nên tâm lí nhàm chán học sinh, làm cho tiết học lẽ sinh động lại trở nên không sinh động -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sở giáo viên muốn rút ngắn thời gian thảo luận nhóm để đảm bảo thời gian tiết dạy cách đưa câu hỏi đơn giản dạng “câu hỏi đóng” (dạng đúng, sai, có, khơng) nhìn vào sách giáo khoa hay hình ảnh biết nội dung trả lời, làm cho thảo luận trở nên tẻ nhạt, mang tính hình thức Học sinh nhóm khơng cần đóng góp ý kiến, cần thư ký nhóm trưởng mở sách giáo khoa, ghi lại nội dung trả lời xong, không cần phải xin ý kiến bạn nhóm Ví dụ: Khi dự đồng nghiệp dạy địa (bài Lớp vỏ khí) thay cho học sinh quan sát hình 46 để thảo luận tìm vị trí, đặc điểm, vai trò tầng lớp vỏ khí (là phần kiến thức trọng tâm phải khai thác kênh hình) lại cho học sinh thảo luận tìm điểm khác khối khí (nội dung trình bày rõ ràng kênh chữ nên học sinh không cần phải thảo luận mà trả lời dễ dàng) - Chưa hình thức, biện pháp kích thích học sinh lười biếng học sinh yếu tham gia thảo luận Vì nhóm số học sinh hoạt động - Tổ chức qui mô nhóm khơng hợp lý: lớp học khoảng 30 học sinh mà tổ chức nhóm (đối với phòng học dãy bàn) nhóm (đối với phòng học dãy bàn) khó thảo luận, nhiều học sinh khơng chỗ ngồi, phải đứng vây quanh gây trật tự mang tính hình thức Tóm lại nhận thức hạn chế phương pháp thảo luận nhóm nêu nên nhiều giáo viên tổ chức thảo luận nhóm thường xuyên giảng dạy mà tổ chức người dự giờ, tổ chức mang tính hình thức để thể đổi phương pháp mang lại hiệu Bản thân mắc phải số hạn chế thực phương pháp thảo luận nhóm năm đầu thực đổi chương trình phương pháp giảng dạy Tơi thống kê lại phần rút kinh nghiệm sau tiết dạy giáo án địa lớp lớp năm học 2014 - 2015 sau: Khối Số dạy Số tổ chức Số lần hoạt động Số lần hoạt động hoạt động nhóm nhóm nhóm hiệu 27 10 (37 % ) 12 (44%) (33,3 % ) 44 21 (48 % ) 25 (57%) 21 (84 % ) -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sở -Từ hạn chế tơi dần tìm giải pháp phù hợp với tình hình thực tế giảng dạy để nâng cao hiệu hoạt động nhóm, góp phần nâng cao chất lượng mơn 2.3 Các giải pháp tổ chức thực 2.3.1 Chuẩn bị hoạt động nhóm: Trước đưa hoạt động nhóm vào dạy giáo viên cần phải trả lời câu hỏi sau: - Mục tiêu hoạt nhóm ? Liệu phù hợp với mục tiêu tổng thể giảng không ? - Hoạt động cần thời gian ? Thời gian lại đủ để hồn thành dạy khơng ? - Hoạt động yêu cầu giáo viên học sinh cần chuẩn bị phương tiện, thiết bị ? học sinh cần phải tham khảo trước tài liệu ? Liệu u cầu thầy trò đáp ứng không ? 2.3.2 Chọn câu hỏi (nêu vấn đề) cho học sinh thảo luận: - Việc chuẩn bị câu hỏi cho nhóm thảo luận khâu quan trọng Những câu hỏi đơn giản làm cho thời gian thảo luận buồn tẻ dễ đến tình trạng thờ nhiều học sinh Do nên chuẩn bị “câu hỏi mở” tức câu hỏi nhiều hướng phát triển, nhiều cách lí giải, đòi hỏi học sinh phải tư trình bày nhiều ý kiến, chí phần tranh luận để tìm kết lôi nhiều học sinh tham gia - Mặt khác chọn vấn đề thảo luận cần lưu ý phải xem xét, nghiên cứu xem học sinh biết gì, cảm thấy gì, suy nghĩ vấn đề giáo viên đưa để tránh trường hợp sức học sinh buổi thảo luận ý nghĩa - Nội dung thảo luận lấy từ câu hỏi khó sách giáo khoa khai thác tình mâu thuẫn lúc giảng học sinh thảo luận tìm phương án giải - Ví dụ : Khi giảng sơng ngòi khu vực Đơng Á, giáo viên khai thác tình vấn đề cho học sinh thảo luận như: “Tại thuỷ chế hai sông Hoàng Hà Trường Giang hoàn toàn trái ngược ?” - Các câu hỏi thảo luận nên cân nhắc kỹ chuẩn bị trước phiếu học tập (in vi tính), tiện viết sẵn bảng phụ (loại bảng xếp, thảo luận đến câu mở đến câu đó) dùng máy chiếu đa Những câu hỏi cần phải tham khảo nhiều tài liệu trả lời giáo viên nên phổ biến cuối tiết trước (trong phần dặn dò) giới thiệu cụ thể tên tài liệu tham khảo Cần lưu ý mức độ dung lượng kiến thức câu hỏi phải -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sở -tương đối đồng nhau, tránh trường hợp giao cho nhóm câu hỏi q dễ nhóm q khó 2.3.3 Cách xếp nhóm: Vấn đề đặt xếp học sinh vào nhóm vừa ? - Cần phải suy nghĩ cẩn thận chia học sinh thành nhóm Nếu chia nhóm khơng hợp lí hoạt động nhóm thất bại từ đầu giáo viên bị khả kiểm soát lớp - Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy xếp từ đến học sinh vào nhóm hoạt động hiệu nhanh giáo viên u cầu thảo luận nhóm cặp bàn (loại chỗ ngồi = nhóm HS) quay lại với xong, tốn thời gian di chuyển không gây trật tự Mặt khác nhóm học sinh học sinh “ăn theo” nên học sinh phải hoạt động, khơng học sinh đứng bên ngồi học sinh thống ý kiến nhanh, đỡ tốn thời gian - Số lượng nhóm phải gấp đôi số lượng câu hỏi thảo luận Nghĩa câu hỏi phải hai nhóm thảo luận câu hỏi thực khâu quan trọng nhận xét đánh giá lẫn nhóm Nhóm ý kiến thảo luận khác với nhóm bạn, đề xuất kết hợp nhóm bạn thảo luận sơi 2.3.4 Để hoạt động thảo luận nhóm đạt hiệu quả, giáo viên phải thực đầy đủ bước sau: - Cử trưởng nhóm điều khiển thảo luận thư ký ghi ý kiến thành viên nhóm - Phổ biến rõ câu hỏi thảo luận cho nhóm (đã chuẩn bị sẵn bảng xếp phiếu học tập), giải thích rõ yêu cầu thực cho câu hỏi để học sinh hướng qui định thời gian thảo luận cho hợp lí Tuyệt đối khơng phát trước dụng cụ trình bày (giấy khổ to, bảng phụ, bút viết…) trước hướng dẫn thảo luận phát trước học sinh tiến hành hoạt động không nghe hướng dẫn - Trong thời gian nhóm thảo luận, giáo viên thiết không làm việc khác mà phải thường xuyên kiểm tra hoạt động nhóm để nắm em hoạt động, em không lắng nghe em trao đổi hướng khơng Nếu phát thành viên nhóm khơng tham gia hoạt động, giáo viên trực tiếp yêu cầu học sinh tham gia phát biểu -Ví dụ: “ em A, em nêu ý kiến em cho nhóm nghe vấn đề mà nhóm em thảo luận” Nếu thấy nhóm gặp khó khăn giáo viên không -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sở -giải đáp thắc mắc ngay, mà giúp học sinh hướng tư cung cấp nguồn liệu , tư liệu cần thiết cho việc làm sáng tỏ vấn đề Ví dụ: Để giúp học sinh giải thích thuỷ chế sơng Hồng Hà Trường Giang hoàn toàn khác nhau, giáo viên gợi ý cho học sinh nhớ lại yếu tố tự nhiên định chế độ nước sông? Nếu học sinh chưa tiếp cận vấn đề, giáo vên đưa vài gợi ý Giáo viên nên dành giúp đỡ cho nhóm nhau, khơng dành thời gian q nhiều cho nhóm hay cá nhân - Giáo viên nên lời nhắc nhở trước hết thời gian thảo luận Ví dụ : “chúng ta phút, em thống ý kiến đi” - Khi hết thời gian thảo luận, giáo viên yêu cầu em thay mặt nhóm trình bày kết thảo luận Tuỳ nội dung câu hỏi, tuỳ điều kiện trường, học sinh trình bày nhiều cách khác ( dùng máy chiếu, bảng phụ, giấy khổ to…) Khi học sinh nhóm lên trình bày, giáo viên khơng nên đưa câu hỏi chất vấn làm học sinh lúng túng đưa câu trả lời đúng, sai mà phải để ngỏ cho lớp thảo luận - Để tiết kiệm thời gian, câu hỏi giáo viên yêu cầu vài nhóm trình bày kết (nếu nhóm thảo luận câu hỏi), nhóm khơng u cầu trình bày kết nhiệm vụ nhận xét, bổ sung phần trình bày nhóm bạn nhằm đảm bảo tất hội đóng góp ý kiến, qua giáo viên đánh giá kết thảo luận nhóm Khi học sinh nhóm khác nhận xét bổ sung, giáo viên phải lắng nghe cẩn thận ghi tóm tắt lên bảng điểm ý kiến phát biểu để phát mâu thuẫn ý kiến, ý kiến khác kịp thời nêu vấn đề cho học sinh tiếp tục giải quyết, nhiên không nên để thảo luận chệch hướng kéo dài vấn đề nhỏ - Khi nhóm khơng ý kiến bổ sung, giáo viên phải dành đủ khoảng thời gian thích đáng giảng để nhận xét ý kiến học sinh thực trình phản hồi đầy đủ hồn chỉnh thơng tin học sinh cần ghi nhớ mà giáo viên chuẩn bị trước bảng phụ hay máy chiếu… Sau giáo viên đặt câu hỏi kiểm tra số em xem em nắm vấn đề chưa Cuối giáo viên nên khuyến khích, động viên học sinh tiếp tục tham gia phát biểu lần sau cách tỏ thái độ hài lòng, thích thú, khen ngợi kịp thời câu trả lời học sinh, cho điểm học sinh xuất sắc -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sở -2.3.5 Biện pháp khuyến khích thành viên nhóm tham gia thảo luận: - Trong tài liệu hướng dẫn yêu cầu giáo viên cho nhóm tự bầu nhóm trưởng, thư ký Tuy nhiên qua thực tế áp dụng thấy không hiệu việc giáo viên định bồi dưỡng học sinh nhóm luân phiên theo thứ tự làm nhóm trưởng thư ký Làm để học sinh khả hướng dẫn thảo luận nhóm Kinh nghiệm theo chúng tơi chấp nhận giúp cho học sinh điều kiện để bồi dưỡng cho lực tổ chức, điều khiển hoạt động học tập nâng cao hứng thú tìm tòi, nghiên cứu, tránh thói quen nhóm trơng chờ, ỷ lại vào vài thành viên trội nhóm - Đối với lớp chưa phong trào thói quen học tập tốt, giáo viên khơng nên nhóm tự cử đại diện báo cáo kết thảo luận mà giáo viên định thành viên nhóm (chú ý học sinh thái độ lơ là) đứng lên báo cáo kết thảo luận nhóm giáo viên đặt thêm số câu hỏi phụ yêu cầu học sinh lí giải nội dung vừa trình bày để kiểm tra xem học sinh tham gia thảo luận khơng, hiểu vấn đề khơng, qua giáo viên cho điểm tuỳ theo mức độ thành viên nhóm tập trung tham gia thảo luận, khắc phục tình trạng nhóm trưởng thư kí làm việc, học sinh khác (đa số học sinh yếu lười biếng) ngồi làm việc riêng thái độ ỷ lại, bất hợp tác, chờ đến giáo viên đưa kết chuẩn xác ghi vào mà khơng hiểu - Để phần làm rõ phần trình bày trên, tơi xin nêu vài ví dụ cụ thể sau: * Ví dụ : Bài 10 (Địa 8): Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á Sau nghiên cứu mục tiêu học thấy kiến thức kĩ mà học sinh cần đạt đựơc phải biết sử dụng, phân tích lược đồ phân bố mưa để thấy ảnh hưởng địa hình phân bố lượng mưa khu vực Để đạt mục tiêu phần (khí hậu) tơi chọn phương pháp thảo luận nhóm - bước chuẩn bị: Tôi chọn câu hỏi mở đầu “Bằng kiến thức học nhắc lại khu vực Nam Á chủ yếu nằm đới khí hậu ? lượng mưa ?” -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sở -+ Chọn câu hỏi thảo luận “Dựa vào lược đồ hình 10.2 nhận xét giải thích lượng mưa địa điểm : Se-ra-pun-di, Mum-bai, Mun-tan ? + Dự kiến thời gian cho hoạt động phút + Phương tiện thực bảng xếp (dành cho giáo viên) phiếu học tập in sẵn (dành cho học sinh) nội dung sau : PHIẾU HỌC TẬP Nhóm :……………… - Địa điểm: …………………………………………………………………… - Lượng mưa : ……………………………………………………… ……… - Giải thích………………………………………………………… ……… ………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………… …………………… +Tổ chức nhóm: Do phòng học trường tơi dạy dãy bàn, dãy bàn nên dự kiến chia làm nhóm, nhóm bàn (khoảng HS/nhóm) - Tiến hành hoạt động: +Giáo viên mở trang đầu bảng phụ ghi sẵn nội dung câu hỏi mở đầu, gọi học sinh trả lời, sau giáo viên đặt vấn đề để gây ý cho học sinh + Giáo viên mở trang bảng xếp ghi sẵn nội dung thảo luận + Giáo viên phân nhóm theo dự kiến, cử nhóm trưởng, thư kí + Giáo viên treo lựơc đồ hình 10.2 phóng to + Giáo viên dựa vào lược đồ giao nhiệm vụ cụ thể cho nhóm (Một địa điểm nhóm nhận xét giải thích) +u cầu nhóm ngồi vào vị trí (từng cặp bàn quay lại với nhau) + Phát phiếu học tập công bố thời gian thảo luận + Giáo viên quan sát nhóm, nhắc nhở học sinh nhóm tập trung thảo luận, nhóm khơng biết giải thích giáo viên gợi ý bước “ em quan sát xem địa điểm chịu ảnh hưởng hướng gió nào, từ đâu thổi đến, tính chất sao?, so với hướng địa hình nào?…”, tuỳ tình hình mà giáo viên gợi ý giúp học sinh tư + Còn khoảng phút giáo viên nhắc học sinh thống ý kiến ghi vào phiếu học tập - Kết thúc hoạt động : +Yêu cầu học sinh quay lại vị trí ban đầu + Giáo viên gọi học sinh nhóm báo cáo kết thảo luận nhóm địa điểm thứ gọi nhóm hai thảo luận địa điểm thứ -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sởkiến nhận xét bổ sung (hoặc ngược lại), giáo viên yêu cầu lớp thêm ý kiến thấy chưa đủ Các ý kiến bổ sung giáo viên ghi tóm tắt nhanh lên bảng Khi khơng ý kiến, giáo viên dựa vào lược đồ để chuẩn xác kiến thức, sau giáo viên liên hệ lại ý kiến học sinh vừa phát biểu để đánh giá kết thảo luận, khen ngợi ý kiến +Tương tự vậy, giáo viên- học sinh phân tích, giải thích hai địa điểm lại + Cuối để kiểm tra mức độ nhận thức khả khái quát vấn đề, giáo viên đặt thêm hai câu hỏi định học sinh để trả lời : - Em rút kết luận phân bố lượng mưa Nam Á ? - Nguyên nhân phân bố ? Nếu học sinh trả lời hai câu hỏi coi đạt yêu cầu * Ví dụ : Bài 22 (Địa lí ): Các đới khí hậu Trái Đất Khi thiết kế xác định trọng tâm mục 2: Sự phân chia bề mặt Trái đất đới khí hậu theo vĩ độ mục cần phải đại hai mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh trình bày vị trí đai nhiệt, đới khí hậu đặc điểm đới khí hậu theo vĩ độ bề mặt Trái Đất - Kĩ năng: Biết xác lập mối quan hệ nhân góc chiếu sáng, thời gian chiếu sáng Mặt Trời với nhiệt độ khơng khí Để đạt hai mục tiêu trên, chọn phương pháp thảo luận theo nhóm - bước chuẩn bị : + Tơi thiết kế hai phiếu học tập phục vụ cho hai hoạt động nhóm: -> Phiếu học tập số 1: Thiết kế dạng bảng tổng hợp để học sinh dựa vào làm rõ đặc điểm đới khí hậu trình bày sách giáo khoa -> Phiếu học tập số 2: Thiết kế dạng đồ trống để học sinh củng cố kiến thức hình thành mối quan hệ nhân góc chiếu sáng, thời gian chiếu sáng Mặt Trời với nhiệt độ không khí PHIẾU HỌC TẬP SỐ Nhóm:…………… Góc chiếu Gió thổi Lượng mưa Vị trí Đới ánh sáng Nhiệt độ thường trung bình ( vĩ độ ) Mặt Trời xuyên năm (mm) 10 -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sở PHIẾU HỌC TẬP SỐ Nhóm :……………… (Hồn thành đồ sau cách điền vào chỗ chấm đánh mũi tên cho phù hợp) Đới …… …… … Góc chiếu sáng: ………………… …………… Thời gian chiếu sáng: ………………… ………………… Nhiệt lượng hấp thụ:…… …………… …………… Nhiệt độ khơng khí : ………… ………… + Phương thức thực tổ chức hai hoạt động nhóm nối tiếp + Dự kiến thời gian thích hợp cho hoạt động: hoạt động phút, hoạt động phút + Chuẩn bị phương tiện thực gồm: bảng xếp, hai phiếu học tập (mỗi phiếu bản), bút dạ, hình 58 SGK phóng to, Địa Cầu + Tổ chức nhóm: đặc thù phòng học tơi chia nhóm, nhóm bàn -Tiến hành hoạt động 1: (hồn thành phiếu học tập số 1) + Giáo viên treo hình 58 phóng to đặt vấn đề + Giáo viên trình chiếu mẫu phiếu học tập số hướng dẫn học sinh thu thập thơng tin từ hình 58 kênh chữ (mục 2) SGK điền vào ô trống phiếu học tập + Giáo viên phân nhóm theo dự kiến, cử nhóm trưởng, thư kí + Giáo viên giao nhiệm vụ cho nhóm ( nhóm 1+2 tìm hiểu đới nóng, nhóm 3,4 tìm hiểu đới ơn hồ, nhóm 5,6 tìm hiểu đới lạnh ) + u cầu nhóm ngồi vào vị trí ( cặp bàn quay lại với ) + Phát phiếu học tập, bút, qui định thời gian hoàn thành phiếu + Giáo viên quan sát hoạt động nhóm để uốn nắn kịp thời + Nhắc hết thời gian -Kết thúc hoạt động 1: + Giáo viên gọi học sinh quay vị trí ban đầu + Giáo viên u cầu nhóm trình bày kết thảo luận (kết hợp lược đồ 58 phóng to), nhóm nhận xét, bổ sung (hoặc ngược lại) gọi 11 -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sở -nhóm khác nhận xét thêm, ý kiến giáo viên ghi tóm tắt bảng + Đến học sinh dừng lại mức độ nhận biết thu thập thông tin từ sách giáo khoa mà chưa hiểu rõ vấn đề nên giáo viên phải dùng địa cầu, hình 58 kết hợp với câu hỏi phát vấn để giúp học sinh giải thích đặc điểm đới nóng : Vì đới nóng góc chiếu mặt trời lớn ? lượng mưa trung bình năm đới nóng lớn đới khác ? …… + Tiếp theo giáo viên mở trang đầu bảng xếp ghi sẵn nội dung chuẩn xác cần ghi nhớ đặc điểm đới nóng nội dung ghi sẵn máy chiếu, đồng thời đối chiếu với kết thu thập học sinh để nhận xét kết thảo luận nhóm 2, khen ngợi ý kiến bổ sung + Tương tự tìm hiểu đới ơn hồ đới lạnh Để rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức, giáo viên tiếp tục hoạt động -Tiến hành hoạt động : +Giáo viên tiếp tục trì nhóm hoạt động thay đổi nhóm trưởng thư kí + Giáo viên trình chiếu mẫu phiếu học tập số hướng dẫn học sinh thảo luận tìm nội dung thích hợp điền vào chỗ trống ô, đồng thời vẽ mũi tên mối quan hệ + Giao cho nhóm 1+2 thiết lập đồ thể mối quan hệ nhân góc chiếu sáng, thời gian chiếu sáng Mặt Trời với nhiệt độ khơng khí đới nóng, nhóm 3+4 : đới ơn hồ, nhóm 5+6 đới lạnh + Tiến trình hoạt động -Kết thúc hoạt động 2: + Giáo viên yêu cầu học sinh quay vị trí cũ + Phần báo cáo ý kiến bổ sung học sinh tiến hành hoạt động1 + Sau nhóm trình bày xong học sinh khơng ý kiến, giáo viên mở đồ hoàn chỉnh bảng xếp đối chiếu lại với đồ nhóm để nhận xét Nếu nhóm thực đồ phân cơng coi hoạt động nhóm hiệu 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 12 -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sở -Những biện pháp giúp cho lần tổ chức thảo luận nhóm hiệu rõ rệt: - Cuộc thảo luận diễn nhanh gọn, theo thời gian dự kiến - Tất thành viên nhóm tích cực tham gia thảo luận mạnh dạn tranh luận với nhóm khác - Các thành viên nhóm khả điều khiển nhóm thảo luận tổng hợp ý kiến thảo luận nhóm với vai trò nhóm trưởng hay thư kí - Đặc biệt khả tư học sinh tiến rõ rệt Các em khơng thói quen chép lại tồn nội dung sách, liên quan đến câu hỏi vào kiểm tra, câu hỏi đòi hỏi học sinh phải tư ( phân tích, giải thích, so sánh…) Những hiệu nói phần minh chứng qua bảng thống kê sau : Năm học Khối Số dạy Số nhóm Số lần Số lần HĐ HĐ nhóm nhóm hiệu 27 10 (37% ) 12(44%) (33 % ) 44 21 (48%) 25(57%) 21 (84%) 27 17 (63%) 19(70%) 11(58 %) 2015 - 2016 44 31 (70%) 36(82%) 33 (92%) Từ giải pháp, việc làm cụ thể kết nêu trên, thân rút kinh nghiệm bước đầu hoạt động thảo luận nhóm sau: 1/ bước chuẩn bị: - Phải nắm vững qui trình hoạt động nhóm - Phải xác định rõ mục tiêu hoạt động giảng - Phải lựa chọn chủ đề thảo luận cho phù hợp mục tiêu học đối tượng học sinh - Phải dự kiến xác thời gian hoạt động - Thầy trò phải chuẩn bị đủ điều kiện, phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động - Phải cho học sinh nắm nhiệm vụ cụ thể làm việc nhóm thấy lợi ích để học sinh hứng thú tham gia hoạt động 2/ Trong q trình hoạt động: - Phải tạo khơng khí lớp học thoải mái, sinh động - Khuyến khích học sinh tự tin phát biểu - Hỗ trợ cho học sinh khả diễn đạt diễn đạt ý kiến 2014 - 2015 13 -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sở Định hướng cho học sinh thảo luận hướng, làm sáng tỏ điểm học sinh hiểu sai vấn đề - Quan sát nhóm để nhận biết tình hình thảo luận mà kịp thời uốn nắn - Định lại trọng tâm, đặt câu hỏi gợi ý học sinh bị lúng túng - Tôn trọng tất ý kiến, quan điểm, khuyến khích học sinh suy nghĩ phát biểu, khen ngợi nỗ lực học sinh 3/ Cuối hoạt động: - Tóm tắt phần thảo luận - Đưa kết luận - Nhấn mạnh trọng tâm vấn đề - Liên hệ trở lại kết thảo luận học sinh để đánh giá khả nhận thức học sinh - Kiểm tra lần cuối xem lớp hiểu vấn đề chưa III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Từ lí luận vận dụng vào thực tiễn cho thấy tổ chức hoạt động thảo luận nhóm hiệu đem lại hiệu lớn cho tiết dạy Tuy nhiên để tạo hoạt động nhóm kết mong muốn việc làm tương đối khó, lí khách quan có, chủ quan tơi nghĩ làm với điều kiện giáo viên phải nhận thức đắn, phải dành nhiều thời gian đầu tư suy nghĩ, lập kế hoạch cụ thể, chuẩn bị chu đáo phải mạnh dạn thực hành Tóm lại: Muốn nâng cao hiệu thảo luận nhóm giáo viên phải dốc hết nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, phải tìm giải pháp tốt phù hợp với điều kiện thực tế giảng dạy sở, phải tạo cho học sinh nề nếp, thói quen làm việc theo nhóm Thầy tổ chức hoạt động tốt, trò học tốt, chắn hiệu hoạt động thảo luận theo nhóm đạt hiệu cao Hoạt động thảo luận nhóm xem phương pháp dạy học hiệu việc phát huy tích tính cực, chủ động học sinh, rèn luyện cho em ý thức hoạt động tập thể khả hợp tác cơng việc Do phương pháp nhiều giáo viên vận dụng vào trình giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Những mà tơi tích luỹ trình bày kinh nghiệm bước đầu 14 -Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực (môn): Địa trung học sở -Trong thời gian tới tơi tiếp tục hồn thiện thêm mong góp ý đồng nghiệp 3.2 Kiến nghị - Phòng Giáo dục Đào tạo cần mở lớp chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên phương pháp giảng dạy để giáo viên học tập, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ - Nhà trường cần mua thêm tài liệu tham khảo cho giáo viên trang bị thêm máy chiếu đa phòng học để thuận lợi cho q trình giảng dạy, học tập giáo viên học sinh XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG Ngày 05 tháng năm 2016 Người thực 15 ... pháp học nhóm rút Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động nhóm dạy học Địa lý trường trung học sở góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mơn nói riêng chất lượng giáo dục nhà trường trung học. .. học sở nói chung 1.2 Mục đích nghiên cứu Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng giảng dạy môn Địa lý Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động nhóm dạy học Địa lý trường trung học sở ... thể nghiệm biện pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm dạy học góp phần nâng cao chất lượng mơn Địa lí trường THCS 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động nhóm dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong dạy học địa lý ở trường trung học cơ sở 2016, SKKN sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong dạy học địa lý ở trường trung học cơ sở 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay