8 Đề KTHK 1 Toán 7

3 34 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 22:56

... // BI ĐỀ 25 Bài 1: Tính: a) 25 ; 31 + 18 ; 64 ; ; 21 + 60 2  −4   −4  5 −3   −3    b) 16 :  ÷− 28 :  ÷ c) 12  − ÷ − d)  ÷ :  ÷     3 6     0 ,8 : − 3  1  1 1 1 ... điểm BA ED Chứng minh ∆ DAF = ∆ DEC ĐỀ 5  1 16 − 0, 01 Bài 1: Thực phép tính: a)  − ÷: − b) 18 − c) 6  9 1 Bài 2: Tìm x biết: a) 0,35.x − 7, 35.x + 1, = 15 , b) x + = Bài 3: Một lớp học có 40 học...3 12 11 25  1 + − + + − 0, 04 Bài 2: Tính: a) b)  − ÷ + : c) 15 25 25 16  2 2 Bài 3: Tìm x, biết: a) : x = : 0, 02 b) x = 1, 25 ; x = –2 Bài 4: Để làm xong công việc cần 12 công nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 Đề KTHK 1 Toán 7, 8 Đề KTHK 1 Toán 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay