Giáo àn lớp TUAN 26

48 24 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 22:39

Hiểu ND: Ca ngợi lòng dũng cảm ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ con đê, giữ gìn cuộc sống bình yên (trả lời được các câu hỏi 2,3,4 trong SGK) Đọc rành mạch, trôi chảy ; biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng sôi nổi, bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả;HS tr¶ lêi ®­îc c©u hái 1SGK. HS biết bảo vệ và giữ gìn môi trường nước trong sạch. Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ Tuần 26 Thứ hai , ngày tháng năm 2018 Tập đọc i mục tiêu Thắng biển -Hiu ND: Ca ngợi lòng dũng cảm ý chí thắng người đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ đê, giữ gìn sống bình yên (trả lời câu hỏi 2,3,4 SGK) -Đọc rành mạch, trôi chảy ; biết đọc diễn cảm đoạn với giọng sôi nổi, bước đầu biết nhấn giọng cỏc t ng gi t;HS trả lời đợc câu hỏi 1-SGK - HS biết bảo vệ giữ gìn mơi trường nước II, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - GV v HS: SGK, tranh minh hoạ tập đọc SGK II.T CHC CC HOT NG Hoạt động gv A Hoạt động khởi động (3 phút ) : - Tổ chức cho HS chơi trò chơi : Cây chổi thần - GV nhận xét, khen HS chơi tốt - GV giới thiệu bài, ghi bảng B Hoạt động hình thành kiến thức (20 phút) *HĐ1: Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Bài ®äc chia làm đoạn ? -Yêu cầu HS đọc đoạn nhóm lần 1, tìm luyện đọc từ khó - GV theo dõi, giúp đỡ - GV kiểm tra - GV gọi 1- nhóm đọc trước lớp - GV nhận xét, sửa lỗi cho HS -Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn nhóm lần tìm luyện đọc câu khó kết hợp giải nghĩa từ - GV theo dõi, giúp đỡ Trêng TiĨu häc Ngäc L©m Năm học : 2017 - 2018 Hoạt động hs -HS chơi trò chơi -HS nhận xét - Ghi tên vào - HS đọc bài, lớp đọc thầm - HS1:Mặt trời lên cao nhỏ bé - HS2:Một tiếng .chống - HS3: Một tiếng reo sống lại - HS đánh dấu đoạn - HS luyện đọc nối tiếp đoạn (lần 1) ; tìm luyện đọc từ khó(cá nhân- đơinhóm trưởng KT) - Báo cáo GV - HS đọc - HS nhận xét, sửa lỗi - HS luyện đọc nối tiếp đoạn (lần 2) ; tìm luyện đọc câu dài (cá nhân- đơinhóm trưởng KT) - Giải nghĩa từ (1 HS đọc nhóm trưởng hỏi - bạn trả lời) Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ - GV kiểm tra - GV gọi 1- nhóm đọc trước lớp - GV nhận xét, sửa sai cho HS - GV đọc mẫu (hoặc HS M3-4 đọc) *HĐ2: Tìm hiểu : - GV y/c HS đọc thầm tồn thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi SGK nêu nội dung - GV theo dõi, quan sát giúp đỡ nhóm - GV kiểm tra số nhóm * Câu hỏi KT + Tranh minh họa thể nội dung gì? + Cuộc chiến đấu người bão biển miêu tả theo trình tự nào? + Tìm hình ảnh nói lên đe dọa bão biển? + Các từ ngữ gợi cho em điều gì? + Nêu ý đoạn 1? - KL ý +Tìm từ ngữ, hình ảnh miêu tả công dội bão biển? + Tác giả dung biện pháp nghệ thuật để miêu tả hình ảnh biển? - Báo cáo GV - HS đọc - HS nhận xét, sửa sai - Lắng nghe - Cá nhân, chia sẻ cặp đơi, chia sẻ nhóm - Báo cáo GV * Câu trả lời: - Đoạn cảnh người dùng thân làm hàng rào ngăn dòng nước lũ - Cuộc chiến đấu người bão biển miêu tả theo trình tự : Biển đe dọa đê, biển công đê, người thắng biển ngăn dòng lũ, cứu sống đê - Gió bắt đầu mạnh cá chim nhỏ bé - Cơn bão biển mạnh, , phăng đê mỏng manh lúc - Như đàn cá voi lớn chống giữ Cơn bão biển đe doạ - Một đằng thú nhốt chuồng - Tác giả sử dụng biện pháp so sánh: Như cá mập đớp cá chim nhỏ bé, đàn voi lớn Biện pháp nhân hóa: biển muốn nuốt tươi đê mỏng manh, gió giận điên cuồng + Các biện pháp nghệ thuật có tác dụng - Thấy bão biển dữ, điên cuồng gì? Cơn bão biển cơng + ý đoạn gì? - KL ý * Đoạn 3: Yêu cầu HS đọc thầm trả lời cõu hi: Trờng Tiểu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn ThÞ Ngä + Tìm từ ngữ , hình ảnh thể lòng dũng cảm, sức mạnh chiến thắng người trước bão biển? + Nội dung đoạn nói lên điều gì? - KL ý - u cầu HS đọc lướt tồn tìm nội dung - Chia sẻ trước lớp - GV nhận xét * KL ND chÝnh, ghi bảng C Hoạt động thực hành kĩ năng(15 phút) - Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn(hoặc HS đọc) nêu giọng đọc toàn - Gọi HS nối tiếp đọc đoạn GV nhắc nhở em tìm giọng đọc văn thể diễn cảm - GV hướng dẫn HS lớp luyện đọc thi đọc diễn cảm đoạn văn - Tổ chức cho học sinh đọc đoạn - GV nhận xét , tuyên dương HS đọc tốt D Hoạt động ứng dụng, dặn dò (2 phút) ? Nội dung nói lên điều gì? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học chuẩn bị sau - Hơn hai chục niên sống lại Con người chiến , thắng bão - Ca ngợi lòng dũng cảm ý chí thắng người đấu tranh chống thiên tai bảo vệ đê , bảo vệ sống bình yên - HS chia sẻ -HS nhắc lại ND, ghi - HS đọc nối tiếp đoạn ( 1HS đọc) - HS nêu giọng đọc - HS nêu từ cần nhấn giọng - HS đọc theo nhóm - Đại diện nhóm đọc -HS nhận xét, bình chọn bạn đọc hay - Nêu nội dung -Lắng nghe -Thực u cầu TỐN Lun tËp i mơc tiªu - Thực phép chia hai phân số - Biết tìm thành phần chưa biết phép nhaõn, pheựp chia phaõn soỏ; HS làm hết tËp - u thích mơn học II TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - B¶ng phơ vÏ hình trong sách giáo khoa phóng to Trêng TiĨu häc Ngäc L©m Năm học : 2017 - 2018 Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ iii T CHC hoạt ®éng Ho¹t ®éng cđa gv A Hoạt động khởi động(3 phút ): - Cho HS hát vận động theo nhạc : Dung dăng dung dẻ - GV nhận xét -GV giới thiệu bài, ghi bảng B Hoạt động thực hành kĩ năng(32phút) - Yêu cầu HS làm 1; trang 136 HS mức 3,4 làm hết bà 3,4 -GV theo dõi, giúp đỡ cần - KT số nhóm * Câu hỏi KT Bài 1(SGK-136): Tính rút gọn + Muốn rút gọn phân số ta làm nào? - GV nhận xét ,đánh giá =>TK: Củng cố cách chia phân sè, rút gọn phân số Bài 2(SGK-136): Tìm x - Yêu cầu HS kiểm tra cho nhau, chữa bảng =>TK: Củng cố cách tìm tử số, số chia chưa biết Bi 3(HS mc 3,4) Trờng Tiểu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 Hoạt động hs -HS hát vận động theo nhạc -HS ghi tên vào -HS làm cá nhân, nhóm 2, nhom- nhóm trưởng kt -Báo cáo gv * Câu trả lời - HS nêu 3 12 9 36 :     ; :     ; 5 15 8 24 2 10 20 :  x   ; 10 15 1 2 1 1 :     ; :  �  ; 4 8 1 10 10 :  x   10 5 1 :x 1 x : 5 x - Kiểm tra chéo x  x : 20 x 21 Gi¸o án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ + Phõn số gọi phân số ? 2   1 28   1 28 2   1 2 - Tương tự GV hỏi tiếp với phân số lại + Vậy nhân phân số với phân số đảo ngược kết bao nhiêu? -Phân số đảo ngược ( 1) Bài 4(HS mức 3,4) -HS trả lời + Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm nào? + Biết diện tích chiều cao hình bình hành, muốn tính độ dài đáy ta làm nào? - Lấy độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao - Lấy diện tích chia cho chiều cao - HS lên bảng làm Bài giải - GV nhận xét Chiều dài đáy hình bình hành: C Hoạt động ứng dụng , dặn dò.(4 phút) 2 10 - GV nhận xét tiết học :  1(m ) 5 10 - Dặn HS làm BT BTTN&TL chuẩn bị sau Đáp số: m2 -HS thc hin tả i mục tiêu thắng biĨn -Nghe - viết CT ; trình bày văn trÝch ; không mắc năm lỗi - Làm BT CT phương ngữ (2) a - BVMT: HS hiểu cần có lòng dũng cảm ,tinh thần đoàn kết chống lại nguy hiểm thiên nhiên gây ii PHNG TIN DY HC - GV HS: SGK TiÕng viÖt4 tËp 2, phiếu học Trờng Tiểu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngä Tên:………… PHIẾU HỌC TẬP Nhóm:……… Đọc thầm : từ đầu tâm chống giữ.”, Thắng biển (SGK trang 76 - 77)và thực yêu cầu sau: ? Bài văn nói điều ? ?Khi viết chinh tả cần ý điều gì? + Tìm từ ,tiếng cần ý viết ? -Nêu việc em có làm góp phần bảo vệ mơi trng bin ? iii T CHC hoạt động Hoạt động gv A Hot ng ng(3 phỳt) -Cho HS chơi trò chơi: Thuyền trưởng đến - GV nhận xét - GV giới thiệu bài, ghi bảng B Hoạt động hình thành kiến thức (12 phút ) * Tìm hiểu nội dung: - Gọi HS đọc “Từ đầu đến tâm chống giữ.”, Thắng biển (SGK trang 76 - 77) - Yêu cầu HS đọc thầm Từ đầu đến tâm chống giữ.”, Thắng biển (trang 76 - 77) hoàn phiếu học tập - GV theo dõi, giúp đỡ cần - GV kiểm tra * Câu hỏi KT: + Bài văn nói điều ? + BVMT: Em cần làm để bảo vệ môi trường biển hạn chế thiên tai? +Khi viết chinh tả cần ý iu gỡ? Trờng Tiểu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 Hoạt động hs -HS chi di điều khiển quản trò - HS ghi tên vào - HS mức 3,4 đọc -HS làm việc cá nhân, nhóm 2, nhóm – nhóm trưởng KT -Báo Cáo GV * Câu trả lời - Ca ngợi lòng dũng cảm ý chí thắng người đấu tranh chống thiên tai bảo vệ đê , bảo vệ sống bình yên - HS nêu theo nhận thức cá nhân -HS nêu Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ -GV nhận xét, KL - C.Hoạt động thực hành kĩ năng.(23 phút) * Viết tả - GV nhắ GV gọi HS đọc lại đoạn văn - Gọi HS nêu cách trình bày tư ngồi viết - Đọc cho HS viết - Đọc lại cho HS ø so¸t - YC HS đổi sửa lỗi * GV thu KT số - Nhận xét viết HS * Làm tập -u cầu HS làm tập tả cuối viết - GV theo dõi, giúp đỡ cần - KT số nhóm * Câu hỏi kiểm tra: Bài tập - GV nêu yêu cầu tập ,chọn phần a - HS đọc thầm đoạn văn tự làm tập - Đại diện HS làm bảng - GV lớp nhận xét Bổ sung D Hoạt động ứng dụng , dặn dò (2 phút) - GV nhận xét tiết học -Yêu cầu HS nhà xem lại tập 2b, ghi nhớ tượng tả để khơng mắc lỗi Trêng TiĨu häc Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 - Lng nghe -1 HS đọc to, lớp theo dõi - HS nêu cách trình bày tư ngồi viết - HS nghe, viết vào - HS so¸t lại - HS sửa lỗi - HS lại mở SGK sửa lỗi sai - HS làm việc cá nhân, nhóm 2, nhóm – nhóm trưởng kiểm tra -Báo cáo GV * Câu trả lời: a/ nhìn lại- khổng lồ- lửa- búp nõnánh nến- lóng lánh- lung linh- nắnglũ lụt - HS mức 3,4 phÇn (b) b/ Thầm kín- lung linh- lặng thinh- giữu gìn- bình tĩnh- gia đình- nhường nhịnthông minh- rung rinh -HS nhận xét -Thực yêu cu Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngä THỂ DỤC MỘT SỐ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRỊ CHƠI : “TRAO TÍN GẬY ” I MỤC TIÊU: -Ơn tung bóng tay, bắt bóng hai tay; tung bắt bóng theo nhóm hai người, ba người; nhảy dây kiểu chân trước chân sau Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích ;Trò chơi: “Trao tín gậy ” Yêu cầu biết cách chơi, bước đầu tham gia trò chơi để rèn luyện nhanh nhẹn khéo léo - Sau học hs rèn luyện nhanh nhẹn khéo léo - Yêu thích thể dục thể thao II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Địa điểm : Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện Phương tiện : Chuẩn bị còi (cho GV cán ), HS bóng nhỏ, HS sợi dây Kẻ sân, chuẩn bị – tín gậy bóng cho HS chơi trò chơi III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG.: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A Hoạt đông khởi động(5 phút) -Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh sĩ số - CTHĐTQ tập hợp lớp báo cáo  -GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu yêu cầu học    -Khởi động: Cán điều khiển khởi GV động xoay khớp cổ chân, đầu gối, hơng, vai  -Ơn động tác tay, chân, lườn, bụng  phối hợp thể dục phát triển  chung GV -Trò chơi: “Diệt vật có hại” B Hoạt động hình thành kiến thức (18 phút) -GV chia học sinh thành tổ luyện tập, tổ học nội dung BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN , tổ học trò chơi “TRAO TÍN GẬY”, sau đến 11 -HS làm việc cá nhân, nhóm- tổ theo yêu phút đổi nội dung địa điểm theo cầu phương pháp phân tổ quay vòng - GV theo dõi, giúp đỡ cần Trờng Tiểu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ - KT số nhóm *) Bài tập rèn luyện tư bản: * Ơn tung bóng tay, bắt bóng hai tay : -GV nêu tên động tác -GV làm mẫu giải thích động tác -Tổ chức cho HS tập luyện đồng loạt theo lệnh thống cán sự, GV quan sát đến chỗ HS thực sai để sửa (Nếu thấy nhiều HS sai, GV phải làm mẫu giải thích thêm cho em tiếp tục tập) -GV cho số HS thực động tác tốt làm mẫu cho bạn tập -Tổ chức thi đua theo tổ xem tổ có nhiều người thực động tác C Hoạt động thực hành kĩ năng(15 phút) - Tổ chức cho HS tung bắt bơng theo nhóm 2, nhóm nhảy dây kiểu chụm hai chân GV theo dõi, giúp đỡ cần - KT số nhóm * Tổ chức cho HS ơn tung bóng bắt bóng theo nhóm hai người -Từ đội hình vòng tròn, GV cho HS điểm số theo chu kỳ – 2, cho số tiến – bước, quay sau, bước sang trái phải thành đứng đối diện để tung bắt bóng * Ơn tung bắt bóng theo nhóm người -Tiếp nối đội hình tập trên, GV cho ba cặp cạnh tạo thành hai nhóm, nhóm người để tung bóng cho bắt bóng * Ơn nhảy dây theo kiểu chân trước chân sau -GV tổ chức cho HS thi nhảy dây tung bắt bóng Trêng TiĨu häc Ngäc Lâm Năm học : 2017 - 2018 -Bỏo cỏo GV -HS theo đội hình vòng tròn G V -HS làm việc nhóm 2, nhóm- nhóm trưởng KT -Báo cáo GV -HS theo đội hình vòng tròn G V Gi¸o án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ -HS theo nhóm hai người * Trò Chơi Vận Động : -GV tập hợp HS theo đội hình chơi -Nêu tên trò chơi : “Trao tín gậy ” -GV giải thích kết hợp dẫn sân chơi làm mẫu : Chuẩn bị: Kẻ hai vạch giới hạn song song cách 10 m Cách vạch giới hạn phía ngồi 1m vẽ vòng tròn nhỏ ( cắm cờ nhỏ vòng tròn ) Cách chơi: Khi có lệnh, số chạy qua vạch giới hạn đến cờ bên A, sau chạy vòng Khi số chạy đến cờ bên A bắt đầu vòng lại số bắt đầu chạy sang cờ B Số chạy sau, số chạy trước Hai người vừa chạy vừa làm động tác trao tín gậy cho khoảng hai vạch giới hạn Số trao tín gậy tay phải, số nhận tín gậy tay trái, sau chuyển tín gậy sang tay phải để làm động tác trao gậy cho số Số sau nhận tín gậy tiếp tục chạy đến cờ B quay lại Khi số bắt đầu chạy quay lại, số xuất phát để chạy trao tín gậy cho khu giới hạn Số nhận tín gậy tay trái lại chuyển sang tay phải để trao gậy vào tay trái số Trò chơi tiếp tục hết, cặp đội xong trước, phạm quy thắng Trường hợp rơi tín gậy, nhặt lên để tiếp tục chơi Các trường hợp phạm quy : -Xuất phát trước lệnh -Khơng chạy vòng qua cờ Trêng Tiểu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 -HS tập hợp thành hàng dọc, hàng đội thi đấu – 12 em Mỗi đội chia làm hai nhóm đứng hai bên vạch giới hạn, cách cờ theo chiều ngang khoảng 1,5 – 2m Em số đội cầm tín gậy đường kính – 5cm, dài 0,2 – 0,3m tay phải phía sau cờ tín gậy Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ cm - GV hướng dẫn HS lớp luyện đọc thi đọc diễn cảm đoạn văn - Tổ chức cho học sinh đọc đoạn - GV nhận xét , tuyên dương HS đọc tốt D Hoạt động ứng dụng, dặn dò (3 phút) - GV nhận xét tiết học - Dặn HS đọc lại bµi chuẩn bị sau - HS đọc theo nhóm - Đại diện nhóm đọc – nhận xét -HS nhận xét -HS nhn xột -Chun b bi sau Tập làm văn Luyện tập miêu tả cối i mục tiêu -Lp ®ỵc dàn ý sơ lược văn tả cối nêu đề -Dựa vào dàn ý lập, bước đầu viết đoạn thân bài, mở bài, kết cho văn tả cối xác định; BVMT: HS thĨ hiƯn hiĨu biÕt vỊ m«i trêng thiên nhiên ,yêu thích laọi có ích trông sống qua thực đề - Yờu thớch mơn học ii PHƯƠNG TIỆN d¹y - häc Tranh ảnh vài cây, hoa để HS quan sát - V BTTV 4, v vit iii T CHC hoạt ®éng Ho¹t ®éng cđa gv A Hoạt động khởi động (4 phút ) - Cho HS chơi trò chơi : Cây chổi thần - GV nhận xét - GV giới thiệu bài, ghi bảng B Hoạt động thực hành kĩ năng.(32 phút) - Yêu cầu HS đọc thầm hoàn thành tập trang 83- 84 SGK - GV theo dõi, giúp đỡ cần - KT số nhóm *Câu hỏi KT + Bài tập yêu cầu ? + Bài văn miêu tả cối gồm phần ? Trờng Tiểu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 Hoạt động hs - HS chi trũ chơi -Ghi tên vào -HS làm việc cá nhân, nhóm 2- nhóm, chia sẻ -Báo cáo GV * ĐA - Tả có bóng mát - Gồm phn :+ M bi Giáo án lớp Giáo viên: Ngun ThÞ Ngä - GV dán số tranh ảnh lên bảng lớp - Gọi số HS phát biểu em chọn tả - Bốn HS tiếp nối đọc gợi ý SGK - HS viết nhanh dàn ý trước viết - u thích mơn học , có ý thức giữ gìn bảo vệ xanh GDBVMT : GDHS biÕt b¶o vƯ cc sèng ngêi song song víi bảo vệ môi trờng xung quanh, bảo vệ xanh b HS viết bài: - Yêu cầu HS lập dàn ý , tạo lập đoạn , hoàn chỉnh Viết xong bạn trao đổi , góp ý cho - HS tiếp nối đọc viết - Lớp nhận xét - GV khen số viết tốt C Hoạt động ứng dụng, dặn dò(4 phút) - GV nhận xét tiết học - u thích mơn học , có ý thức giữ gìn bảo vệ xanh GDBVMT - Dặn HS nhà chuẩn bị tiết TLV tới +Thân +Kết -Quan sát tranh -Phát biểu - Đọc gợi ý - Lắng nghe, xây dựng dàn ý: + Giới thiệu định tả: Con đường từ trường nhà em hai bên trồng phi lao +Tả bao quát: nhìn từ xa trơng dù lớn Tả phận: Gốc to thân cao m + Nêu ích lợi -Thực yêu cầu - HS nối tiếp đọc -HS nhận xét -Lắng nghe - Học chuẩn bị sau Thứ năm , ngày tháng năm 2018 (Buổi chiều) Trờng Tiểu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ Luyện từ câu Mở rộng vốn từ : dũng cảm i mục tiêu - M rng c mt s từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ nghĩa, từ trái nghĩa (BT1) ; biết dùng từ theo chủ điểm để đặt câu hay kết hợp với từ ngữ thích hợp (BT1, BT2) ; biết số thành ngữ nói lòng dũng cảm đặt câu với thành ngữ theo chủ điểm (BT4, BT5) - Biết sử dụng vố từ dũng cảm đặt câu làm văn - u thích mơn hc ii PHNG TIN dạy - học -Từ điển TV; SGK TV4- T2 - V BTTV4 iii.T CHC hoạt ®éng Ho¹t ®éng cđa gv A Hoạt động khởi động (4 phút ) - Tổ chức cho HS thi đóng vai - giới thiệu với bố mẹ bạn Hà người nhóm đến thăm bạn Hà ốm - GV nhận xet, khen HS đóng vai tốt - GV giới thiệu bài, ghi bảng B Hoạt động thực hành kĩ (34 phút) - Yêu cầu HS đọc thầm hoàn thành tập từ 1-5 SGK trang 83 - GV theo dõi, giúp đỡ cần -KT số nhóm * Câu hỏi KT Bài 1: Hoạt động hs -Tham gia úng vai -HS nhận xét -Ghi tên - HS lµm viƯc cá nhân, nhóm 2, nhãm – nhóm trưởng KT -Báo cáo GV * ĐA -Từ nghĩa với dũng cảm: cảm, can đảm,gan dạ, gan góc,gan lì, bạo gan,anh hùng, anh dũng, can trường -Từ trái nghĩa với dũng cảm: nhát, nhát gan,nhút nhát, hèn nhát, bạc nhược, nhu nhược,khiếp nhược, đớn hèn, hèn hạ, hèn mạt - GV nhận xét , chốt lại lời giải Bài tập - GV gợi ý : Muốn đặt c cõu ỳng cỏc - HS đọc yêu cầu em phải nắm nghĩa từ , xem từ sử dụng trường hợp , nói vè phẩm chất Trêng TiĨu häc Ngäc Lâm Năm học : 2017 - 2018 Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ - Mi HS suy nghĩ , đặt câu - Cho HS lên bảng chia sẻ câu văn HS nối tiếp đọc câu đặt - GV nhận xét, chốt -HS nối tiếp đặt câu: + Lê Văn Tám thiếu nhi dũng cảm +Bác sĩ Ly người cảm Bài tập 3: - Đáp án: + dũng cảm bênh vực lẽ phải + khí dũng mảnh +hi sinh anh dũng - GV nhận xét , kết luận ý kiến Bài tập 4: -HS làm theo cặp -Đại diện cặp trả lời + Vào sinh tử +Gan vàng sắt - HS giải thích câu tục ngữ theo ý hiểu - GV giúp học sinh hiểu nghĩa bóng câu tục ngữ - Cho HS nối tiếp nói câu tục ngữ mà thích , giải thích lí - GV yêu cầu HS nêu số trường hợp sử -HS nêu dụng câu tục ngữ - GV nhận xét, chốt C.Hoạt động ứng dụng , dặn dò(2 phút) - GV nhận xét tiết học -Lắng nghe - Chuẩn bị sau -Thực To¸n Lun tËp chung i mơc tiªu - Thực phép tính với phân số - Rèn kĩ thực thành thạo phép tính với phân số - Yêu thích môn học II TÀI LIỆU,PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - SGK, v ii T CHC CC hoạt động Hoạt động gv Hoạt động hs A Hot ng ng(3 phút) - Cho HS chơi trò chơi : Mưa rơi, sấm sét - HS chơi điều khiển cử quản trò - GV nhận xét Trêng TiĨu häc Ngäc Lâm Năm học : 2017 - 2018 Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ - GV gii thiu bài, ghi bảng B Hoạt động thực hành kĩ (35 phút) - Yêu cầu HS làm 1,2,3,4 (a;b).HS mức 3,4 làm hết bà 1,2,3,4(c) SGK trang 138 - GV theo dõi, giúp đỡ cần - KT số nhóm *Câu hỏi KT Bài : - GV khuyến khích HS chọn MSC hợp lí - GV nhận xét, khen HS Bài : - tương tự tập - GV nhận xét, chốt trư hai phân số khác mẫu số Bài - Y/C HS nêu cách giải -GV nhận xét HS Bài 4: - HS làm tương tự - GV nhận xét, chốt *Củng cố phép chia phân số Bµi 5.(HS mức 3,4) Trêng TiĨu häc Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 - Ghi tên vào -HS làm việc cá nhân, chia sẻ cặp đơi, chia sẻ nhóm -Báo cáo GV *ĐA 10 12 22     15 15 15 5     … 12 12 12 12 10 19     12 12 12 23 11 69 55 14     15 15 15     … 14 14 14 14 10     12 12 12 5 15     6 24 4 13 52 13   … 5 15 4 60 15    12 5 8 24 :    5 3 :2   … 7 2 14 2 4 2:  4 Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ + Bài tốn cho biết ? + Bài tốn hỏi ? + Muốn biết hai buổi bái ban nhiêu kg đường ta phải biết ? -HS nêu -Cả hai buổi bán - Tìm số đường lại Bài giải Số kg đường lại 50 – 10 = 40(kg) Buổi chiều bán số kg đường 40  15( kg ) Cả ngày cửa hàng bán số kg đường 10 + 15 = 25(kg) Đáp số: 25 kg GV nhận xét , chốt C Hoạt động ứng dụng, dặn dò(2 phút) - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau -Lắng nghe - Chuẩn bị sau Thứ sáu , ngày tháng năm 2018 To¸n Lun tËp chung i mơc tiªu - Thực phép tính với phân soỏ; HS làm hết tập - Rốn hs kĩ biết giải toán có lời văn - Biết hợp tác nhóm II TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN DẠY HC -SGK; V ụ ly ii T CHC hoạt ®éng Ho¹t ®éng cđa gv A Hoạt động khởi động(4 phút) - Cho HS hát vận động theo nhạc : Chú voi Bản Đơn Trêng TiĨu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 Hoạt ®éng cña hs - HS hát vận động theo nhc Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngä - GV nhận xét -GV giới thiệu bài, ghi bảng B Hoạt động thực hành kĩ (33 phút) - Yêu cầu HS đọc thầm làm 1, 3(a,b) HS mức 3,4 làm hết 2, 3c, trang 138- 139 - GV theo dõi, giúp đỡ cần - KT số nhóm - *Câu hỏi kiểm tra Bài 1(SGK-138) - Yêu cầu HS làm, giải thích - Nhận xét =>TK: Củng cố phép tính với phân số Bài 2(HS mức 3,4) - Nhận xét, chốt kết =>TK: Củng cố cách nhân, chia phân số Bài 3(SGK-139) - Yêu cầu HS làm Nhắc HS cố gắng chọn MSC nh nht Trờng Tiểu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 - Lắng nghe, ghi tên vào -HS làm việc cá nhân, nhóm 2, nhom – nhóm trưởng kt -Báo cáo GV *ĐA - HS nối tiếp nêu: a Sai : Vì cộng hai phân số khác mẫu số ta không cộng tử số với mẫu số với mà phải quy đồng tử số giứ nguyên mẫu số b Sai: Vì thực cộng phân số khác mẫu ta không lấy tử số cộng tử số, mẫu số cộng mẫu số mà phải quy đòng mẫu số phân số lây tử số trừ tử số, mẫu số giữ nguyên c Đúng: Vì thực quy tắc nhân hai phân số d Sai: Vì không thực quy tắc chia phân số 1 1 1 1     4 6 48 1 1 6  :      1 1 1 4 1 :       6 1 6 Gi¸o ¸n líp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ 1 10 13        12 12 12 1 30 31        12 12 12 12 1 5 15  :         4 6 - Nhận xét, chữa =>TK: Củng cố vầ tính giá trị biểu thức Bài 4(SGK-139) + Bài tốn u cầu gì? + Để tính phần bể chưa có nước ta phải làm nào? - Tính phần bể chưa có nước - Lấy bể trừ phần có nước - Gv nhận xét, chốt =>TK: Củng cố giải toán có lời văn liên - HS lên bảng, lớp làm Bài giải quan đến cộng, trừ phân số Số phần bể có nước là: 29 Bài 5(HS mức 3,4)   ( bể) 35 Đáp số: =>TK: Củng cố giải tốn có lời văn phép cộng, trừ , nhân số tự nhiên C Hoạt động ứng dụng, dặn dò (3 phút) ? Giờ học hôm giúp em ôn lại kiến thức gì? - Nhận xét học - Dặn dò: + Hồn thành + Chuẩn bị sau bể 35 Bài giải Số kg cà phê lấy lần sau 2710 x = 5420 (kg) Số kg cà phê hai lần lấy là: 2710 + 5420 = 8130 ( kg) Số kg cà phê lại kho 23450 – 8130 = 15320 (kg) Đáp số: 15320 kg -HS nêu -Học chuẩn bị sau THỂ DỤC DI CHUYỂN TUNG , BẮT BĨNG , NHẢY DÂY TRỊ CHƠI : “TRAO TÍN GY Trờng Tiểu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn ThÞ Ngä I MỤC TIÊU : -Ơn tung bắt bóng theo nhóm hai người, ba người; nhảy dây kiểu chân trước chân sau Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích.;Học di chuyển tung bắt bóng Yêu cầu biết cách thực thực động tác đúng;Trò chơi: “Trao tín gậy” Yêu cầu biết cách chơi, tham gia vào trò chơi tương đối chủ động - Rèn kĩ nhảy dây, di chuyện tung bắt bóng - u thích mơn học II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Địa điểm: Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập đảm bảo an tồn tập luyện Phương tiện: Chuẩn bị còi ( cho GV cán ), HS bóng nhỏ, HS sợi dây Kẻ sân, chuẩn bị – tín gậy bóng cho HS chơi trò chơi III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A Hoạt động khởi động.(5 phút) -Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh sĩ số -CTHĐTQ tập hợp lớp báo cáo -GV phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu  yêu cầu học    -Khởi động: Chạy nhẹ nhàng theo GV hàng dọc địa hình tự nhiên sân trường 120 – 150m -Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu -Ơn động tác tay, chân, lườn, bụng phối hợp nhảy thể dục phát triển chung cán điều khiển - Gọi HS thực nhảy dây kiểu chân trước chân sau -HS nhận xét B Hoạt động thực hành kĩ năng.(30 phút) a) Bài tập rèn luyện tư bản: * Ơn tung bắt bóng theo nhóm hai ba người -HS làm việc cá nhân, nhóm 2, nhóm- GV theo dõi, giúp đỡ cần nhóm trưởng KT - KT số nhóm -Tổ chức cho HS tập luyện đồng loạt -Báo cáo GV theo lệnh thống cán sự, GV quan sát đến chỗ HS thực sai để sửa (Nếu Trêng TiÓu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ thy nhiu HS sai, GV phải làm mẫu giải thích thêm cho em tiếp -HS theo đội hìng vòng tròn tục tập.) -GV cho số HS thực động tác tốt làm mẫu cho bạn tập G V -Tổ chức thi đua theo tổ xem tổ có nhiều người thực động tác * Tập di chuyển tung bắt bóng - Thi tâp theo đội hình tổ -GV nêu tên động tác -GV nhóm HS làm mẫu : - Thực Chuẩn bị: Kẻ hai vạch giới hạn cách -Lắng nghe 1m sân, cách hai vạch giới hạn sang hai bên (phía ngồi) – 2,5m kẻ _ HS theo đội hình hàng dọc hai vạch chuẩn bị A B, – bóng -HS tập hợp thành – đội, đội chia làm hai nhóm, đứng theo hàng dọc sau vạch chuẩn bị Nhóm đứng sau vạch chuẩn bị A, nhóm sang đứng sau vạch +Từ đội hình vòng tròn, HS chuyển chuẩn bị B Em số nhóm đội thành tổ hàng dọc, tổ lại cầm bóng chia đơi đứng đối diện sau vạch TTCB: Đứng chân trước chân sau, hai kẻ chuẩn bị tay buông tự nhiên, mặt hướng theo  hướng chạy Riêng HS có bóng, cầm bóng tay thuận  Động tác: Khi có lệnh số nhóm  đội cầm bóng chạy đến vạch giới hạn,  chuyền bóng hai tay cho số GV nhóm 1, sau thường tập hợp cuối hàng Số nhóm bắt bóng hai tay chạy đến vạch giới hạn, chuyền tung bóng hai tay cho nhóm hai Cứ tập hết, để bóng rơi, nhặt bóng lên để tiếp tục tập -Cho tổ tự quản tập luyện * Ôn nhảy dây theo kiểu chân trước chân sau -Trên sở đội hình có quay chuyển Trêng TiĨu häc Ngäc Lâm Năm học : 2017 - 2018 Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ thnh hng ngang , dàn hàng để tập b) Trò Chơi Vận Động: -GV tập hợp HS theo đội hình chơi -Yêu cầu hs tên trò chơi: “ Trao tín gậy ”.nhắc lại cách chơi - GV theo dõi, giúp đỡ cần - KT số nhóm -GV nhận xét, chốt : Cách chơi: Khi có lệnh, số chạy qua vạch giới hạn đến cờ bên A, sau chạy vòng Khi số chạy đến cờ bên A bắt đầu vòng lại số bắt đầu chạy sang cờ B Số chạy sau, số chạy trước Hai người vừa chạy vừa làm động tác trao tín gậy cho khoảng hai vạch giới hạn Số trao tín gậy tay phải, số nhận tín gậy tay trái, sau chuyển tín gậy sang tay phải để làm động tác trao gậy cho số Số sau nhận tín gậy tiếp tục chạy đến cờ B quay lại Khi số bắt đầu chạy quay lại, số xuất phát để chạy trao tín gậy cho khu giới hạn Số nhận tín gậy tay trái lại chuyển sang tay phải để trao gậy vào tay trái số Trò chơi tiếp tục hết, cặp đội xong trước, phạm quy thắng Trường hợp rơi tín gậy, nhặt lên để tiếp tục chơi -GV tổ chức cho HS chơi thử, xen kẽ GV giải thích thêm để tát HS nắm vững cách chơi cách chơi -GV điều khiển cho HS chơi thức thay phiên cho cán tự điều khiển Trêng TiÓu häc Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 -HS lm việc cá nhân, nhóm 2, nhóm -nhóm trưởng KT -Báo cáo GV -Lắng nghe -HS tập hợp thành hàng dọc, hàng đội thi đấu 8- 12 em Mỗi đội chia làm hai nhóm đứng hai bên vạch giới hạn, cách cờ theo chiều ngang khoảng 1,5 – 2m Em số đội cầm tín gậy đường kính – 5cm, dài 0,2 – 0,3m tay phải phía sau cờ tớn gy Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn ThÞ Ngä C Hoạt động ứng dụng, dặn dò(5 phút) -GV HS hệ thống học -Trò chơi: “Kết bạn” -Cho HS thực số động tác hồi tĩnh :Đứng chỗ hít thở sâu – lần (dang tay: hít vào, bng tay: thở ra) -GV nhận xét, đánh giá kết học giao tập nhà -GV hô giải tán -Hệ thống -Đội hình hồi tĩnh kết thúc     GV -HS hơ “khỏe” KĨ THUẬT CÁC CHI TIẾT VÀ DỤNG CỤ CỦA BỘ LẮP GHÉP MÔ HÌNH KỸ THUẬT i mơc tiªu -HS biết tên gọi hình dạng chi tiết lắp ghép mô hình kỹ thuật;Sử dụng cờ - lê, tua vít để lắp, tháo chi tiết -Sau học HS biết lắp ráp số chi tiết với - u thích mơn học ii.PHƯƠNG TIỆN d¹y - häc -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật - SGK iii.TỔ CHC hoạt động Hoạt động gv A Hot động khởi động.(3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi : Thượng đế cần - GV nhận xét chung Trờng Tiểu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 Hoạt động hs -Chuaồn bũ ủo duứng hoùc taọp Giáo án lớp Giáo viên: Nguyễn ThÞ Ngä - GV giới thiệu bài, ghi bảng B Hoạt động hình thành kiến thức mới.(20 phút) a) Giới thiệu bài: Các chi tiết dụng cụ lắp ghép mô hình kỹ thuật nêu mục tiêu học b) Hướng dẫn cách làm * Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS gọi tên, nhận dạng chi tiết dụng cụ -GV giới thiệu lắp ghép có 34 loại chi tiết khác nhau, phân thành nhóm Nhận xét lưu ý HS số điểm sau: -Em nhận dạng, gọi tên số lượng loại chi tiết - GV theo dõi, giúp đỡ cần - KT số nhóm -GV tổ chức cho nhóm kiểm tra gọi tên, nhận dạng đếm số lượng chi tiết, dụng cụ bảng (H.1 SGK) -GV chọn số chi tiết hỏi để HS nhận dạng, gọi tên số lượng loại chi tiết -GV giới thiệu hướng dẫn HS cách xếp chi tiết hộp : Có nhiều ngăn, ngăn để số chi tiết loại 2-3 loại khác -GV cho nhóm tự kiểm tra tên gọi, nhận dạng loại chi tiết, dụng cụ H.1 SGK -Nhận xét kết lắp ghép HS * Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS cách sử dụng cờ - lê, tua vít a Lắp vít: Trêng TiĨu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 -Ghi tên vào - Lắng nghe - Theo dõi -HS làm việc cá nhân, nhóm 2, nhóm – chia sẻ -Báo cáo GV -HS theo dõi nhận dạng -Các nhóm kiểm tra đếm -HS theo dõi thực -HS tự kiểm tra -HS quan sat, làm việc nhóm 2chia sẻ -2-3 HS lên lắp vít - Chuẩn bị thực hành Gi¸o ¸n líp Gi¸o viên: Nguyễn Thị Ngọ -GV hửụựng daón vaứ laứm maóu thao tác lắp vít , lắp ghép số chi tiết SGK -Gọi 2-3 HS lên lắp vít -GV tổ chức HS thực hành b Tháo vít: -GV cho HS quan sát H.3 SGK hỏi : +Để tháo vít, em sử dụng cờ-lê tua –vít ? -Tay trái dùng cờ- lê giữ chặt ốc, tay phải dùng tua- vít đặt vào rãnh vít, vặn cán tua -vít ngược chiều kim đồng hồ -GV cho HS thực hành tháo vít c Lắp ghép số chi tiết: -GV thao tác mẫu mối ghép H.4 SGK +Em gọi tên số lượng chi tiết cần lắp ghép H.4 SGK -GV thao tác mẫu cách tháo chi tiết mối ghép xếp gọn gàng vào hoäp C Hoạt động thực hành kĩ năng.(14 phút) Hoạt động 3: HS thực hành -GV yêu cầu nhóm gọi tên, đếm số lượng chi tiết cần lắp ghép mối ghép H.4a, b, c, d, e SGK - GV theo dõi , giúp đỡ cần - KT số nhóm -GV yêu cầu HS (hoặc nhóm) lắp 2-4 mối ghép -Trong HS thực hành GV nhắc nhở: +Phải sử dụng cờ - lê tua vít để tháo, lắp chi tiết +Khi sử dụng tua vít phải cẩn thận để tránh làm cho tay em bò thương +Khi ghép dùng nắp hộp để đựng -HS quan sát, nêu tên chi tit Trờng Tiểu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 -HS theo dõi -HS quan sát thao tác làm -HS làm việc cá nhân, nhóm 2, nhóm- nhóm trưởng KT -Báo cáo GV - Lắng nghe, thực -HS lắng nghe -HS trưng bày sản phẩm -HS tự đánh giá theo Gi¸o ¸n líp Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ caực chi tieỏt ủeồ traựnh rơi vãi +Khi lắp ghép, vò trí vít mặt phải, ốc mặt trái mô hình -Tổ chức HS thực hành * Hoạt động 4: Đánh giá kết học tập HS trưng bày sản phẩm thực hành -GV cho HS trưng bày sản phẩm -GV gợi ý cho HS đánh giá kết thực hành theo tiêu chuẩn sau: +Các chi tiết lắp kỹ thuật quy đònh +Các chi tiết lắp chắn, không bò xộc xệch -GV nhận xét đánh giá kết học tập HS -GV nhắc HS thao tác chi tiết xếp gọn vào hộp D Hoạt động ứng dụng, dặn dò.(3 phút) -Nhận xét chuẩn bò HS, tinh thần học tập kết thực hành HS -Hướng dẫn HS nhà đọc trước chuẩn bò vật liệu, dụng cụ theo SGK để học ”Lắp đu” Trêng TiĨu học Ngọc Lâm Năm học : 2017 - 2018 caực tiêu chuẩn -HS thực -HS lớp -Lắng nghe -Chuẩn bị sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo àn lớp TUAN 26, Giáo àn lớp TUAN 26, iii. TỔ CHỨC c¸c ho¹t ®éng .

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay