Giáo án điện tử bài LƯU HUỲNH

23 49 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 22:29

Bài 30: LƯU HUỲNH Bài 30: LƯU HUỲNH I Vị trí, cấu hình electron ngun tử Tính chất vật lý Tính chất hóa học Ứng dụng lưu huỳnh Trạng thái tự nhiên sản xuất lưu huỳnh I Vị trí, cấu hình electron ngun tử II Tính chất vật lý Hai dạng thù hình lưu huỳnh: Dạng thù hình ngun tố hóa học gì? Lưu huỳnh có dạng thù hình nào? Tính chất vật lý II > 95,5 o C  → ¬   < D= 1,96 g/cm o Tnc= 119 C Cho biết khoảng nhiệt độ bền dạng thù hình Ở nhiệt độ S Cho biết khoảng nhiệt độ bền dạng thù hình Ở nhiệt độ Sα α biến thành S ? biến thành Sβ?β II Tính chất vật lý Ảnh hưởng nhiệt độ đến tính chất vật lí: Tính chất vật lý II Ảnh hưởng nhiệt độ đến tính chất vật lí: Nhiệt độ Trạng thái Màu sắc Cấu tạo phân tử o < 113 C rắn vàng S8, mạch vòng Sα, Sβ o 119 C lỏng vàng S8, mạch vòng linh động o 187 C quánh nhớt nâu đỏ vòng S8chuỗi S8 Sn o 445 C da cam phân tử nhỏ o 1400 C da cam S2 o 1700 C da cam ngun tử S III Tính chất hóa học Hãy so sánh cấu hình electron oxi lưu huỳnh? Tại nhóm VIA mà oxi có số oxi hóa -2, lưu huỳnh lại có số oxi hóa -2, 0, +4, +6 Từ số oxi hóa lưu huỳnh cho biết lưu huỳnh đơn chất có tính chất hóa học gì? Tính chất hóa học III Electron lớp ngồi S: Ở trạng thái kích thích Ở trạng thái 3s 3s 3p 3d 3p 3d 3s 3p 3d III Tính chất hóa học -2 Tính oxi hóa +4 +6 Tính khử Khi tham gia phản ứng với kim loại hidro, số oxi hóa S từ giảm xuống -2 Khi tham gia phản ứng với phi kim hoạt động mạnh hơn, oxi, clo, flo,… số oxi hóa S từ tăng lên +4 +6 Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử III Tính chất hóa học Lưu huỳnh tác dụng với kim loại hidro: Ở nhiệt độ cao, lưu huỳnh tác dụng với kim loại tạo muối sunfua với khí hidro tạo khí hidro sunfua 0 +2 o -2 S + Fe  → FeS t +1 o -2 S +H2  → H 2S t Thủy ngân tác dụng với S nhiệt độ thường 0 +2 -2 Hg +S  → HgS ⇒ Khi phản ứng với kim loại hidro, S thể tính oxi hóa III Tính chất hóa học Lưu huỳnh tác dụng với kim loại hidro: Làm vỡ nhiệt kế thủy ngân? + III Tính chất hóa học Lưu huỳnh tác dụng với phi kim: Ở nhiệt độ thích hợp, lưu huỳnh tác dụng với số phi kim mạnh flo, clo, oxi,… 0 +4 o -2 S + O2  → SO2 t o +6 -1 S + 3F2  → SF6 t ⇒ Khi phản ứng với phi kim, S thể tính khử IV Ứng dụng lưu huỳnh Ứng dụng lưu huỳnh 10% Sản xuất H2SO4 0.9 Ứng dụng lưu huỳnh IV Chất dẻo ebonit Lưu hóa cao su Dược phẩm LƯU HUỲNH Thuốc trừ sâu Phẩm nhuộm Diêm V Trạng thái tự nhiên sản xuất lưu huỳnh KHAI THÁC LƯU HUỲNH TRONG LÒNG ĐẤT Khơng khí Bọt lưu huỳnh nóng chảy Nước o 170 C Nước nóng Nước nóng Lưu huỳnh nóng chảy Câu 1: Những câu sau hay sai: Cấu Câu 2: Làm cách để phát việc lạm dụng lưu huỳnh để bảo quản thực phẩm? “Khử” lưu huỳnh thực phẩm cách nào?  Để nhận diện măng khô sấy lưu huỳnh dễ mùi khí SO đặc trưng (khí sinh q trình đốt lưu huỳnh) Có thể phân biệt cách đưa măng khô lên mũi ngửi phát Nếu sấy lưu huỳnh, măng có mùi nồng nặc, khó chịu Để loại bỏ lưu huỳnh khỏi măng khơ,có thể ngâm nước vài ngày, sau luộc kỹ cho vào ninh – Như SO bay nhiều Tuyệt đối không ngậm, nếm măng khô trước đun nấu Câu 3: Trình bày quy trình tiến hành thí nghiệm Câu 4: Đun nóng hỗn hợp chứa 0,65g bột kẽm 0,224g bột lưu huỳnh ống nghiệm đậy kín, khơng có khơng khí Tính khối lượng chất thu sau phản ứng A 0,679g B 0,970g C 0,874g D 0,894g Câu 5: Nhận biết lọ nhãn chứa chất bột sau: bột lưu huỳnh, bột sắt, bột than .. .Bài 30: LƯU HUỲNH Bài 30: LƯU HUỲNH I Vị trí, cấu hình electron ngun tử Tính chất vật lý Tính chất hóa học Ứng dụng lưu huỳnh Trạng thái tự nhiên sản xuất lưu huỳnh I Vị trí,... lưu huỳnh Ứng dụng lưu huỳnh 10% Sản xuất H2SO4 0.9 Ứng dụng lưu huỳnh IV Chất dẻo ebonit Lưu hóa cao su Dược phẩm LƯU HUỲNH Thuốc trừ sâu Phẩm nhuộm Diêm V Trạng thái tự nhiên sản xuất lưu huỳnh. .. ngun tử S III Tính chất hóa học Hãy so sánh cấu hình electron oxi lưu huỳnh? Tại nhóm VIA mà oxi có số oxi hóa -2, lưu huỳnh lại có số oxi hóa -2, 0, +4, +6 Từ số oxi hóa lưu huỳnh cho biết lưu huỳnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử bài LƯU HUỲNH, Giáo án điện tử bài LƯU HUỲNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay