BÀI tập TỔNG hợp điện LI NITO (3 01)

2 28 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 21:53

2222 Thực hiện kế hoạch của Đoàn trường, nhằm định hướng, giáo dục các em học sinh tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và các trò chơi truyền thống, trong buổi sáng ngày 21022018. Ban chấp hành Đoàn trường đã tổ chức các trò chơi dân gian chào mừng xuân Mậu Tuất 2018.Đây là hoạt động góp phần giúp các em tham gia các trò chơi dân gian vui lành mạnh, bổ ích và an toàn để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Các trò chơi đã thu hút đông đảo các thầy cô giáo và các em học sinh trong toàn trường tham dự.Bên cạnh đó, Đoàn trường cũn ... 17: Khi pha lỗng dung dịch CH3COOH 1M thành CH3COOH 0.5 M A Độ điện li tăng B Độ điện li giảm C Độ điện li không đổi D Độ điện li tăng lần Câu 18: Cho 200ml dung dịch KOH vào 200ml dung dịch AlCl... Ba2+, Na+, OH-, ClB Ba2+, Na+, CO3 2-, ClC Ba2+, Na+, S 2-, ClD Ba2+, Na+, NO 3-, ClCâu 20: Khi pha loãng dd axit yếu điều kiện nhiệt độ độ điện li α tăng Phát biểu đúng? A Hằng số phân li axit Ka... 14,0 Câu 14: Ka(CH3COOH) = 1,75.1 0-5 ; Ka(HNO2) = 4.0.1 0-4 Nếu axit có nồng độ mol t 0, trình điện li đạt trạng thái cân A [H+]CH3COOH < [H+]HNO2 B [ CH3COO-] > [NO 2-] C pHCH3COOH < pH HNO2 D [H+]CH3COOH
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập TỔNG hợp điện LI NITO (3 01), BÀI tập TỔNG hợp điện LI NITO (3 01)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay