Giáo án TNST chủ đề Tập làm nhà văn

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 21:43

Giáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà văn BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHỦ ĐỀ : TÔI LÀ NHÀ VĂN Bước 1: Xác định vấn đề cần giải - Tên học: Báo cáo HĐTNST chủ đề: Tơi nhà văn - Hình thức dạy học: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm từ 3-5 người, lớp - Chuẩn bị GV-HS : + Sách giáo khoa ngữ văn lớp tập + Máy tính có kết nối internet, máy chiếu + Bút viết, viết đánh dấu, sổ tây Bước 2: Xây dựng nội dung học - Báo cáo trình bày sản phẩm văn miêu tả trước lớp - Đánh giá sản phẩm hoạt động Bước 3: Xác định mục tiêu hoạt động I Mục tiêu hoạt động HS hiểu vai trò biết cách thức quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả Vận dụng kĩ nói kinh nghiệm viết văn miêu tả số nhà văn tiếng để viết văn miêu tả ngắn rõ nét cá nhân Kĩ năng: - HS viết văn miêu tả ngắn gọn, có vận dụng biện pháp so sánh, liên tưởng, nhân hóa - Trình bày diễn cảm văn - Thái độ: Tích cực làm việc nhóm, yêu thiên nhiên, sống; biết chân trọng trình lao động nghệ thuật nhà văn - Tự tin trình bày vấn đề trước tập thể, mạnh dạn nêu ý kiến đánh giá vấn đề Định hướng phát triển lực: Giúp HS phát triển số lực: - Năng lực làm chủ phát triển thân: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo - Năng lực xã hội: Năng lực giao tiếp, lực hợp tác - Năng lực công cụ: Năng lực sử dụng ngôn ngữ, tạo lập văn * Kĩ sống: - Ra định: Lựa chọn cách sử dụng ngơn ngữ miêu tả - Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận, chia sẻ ý tưởng cá nhân văn miêu tả Bước 4: Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động 1: Khởi động: GV-Kiểm tra việt chuẩn bị HS Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Báo cáo sản phẩm trước lớp Bước 1: Báo cáo sản phẩm trước lớp GV nhắc lại nhiệm vụ nhóm giao từ tiết trước GV phổ biến cách thức chơi trò chơi: Hình thức chia lớp thành đội chơi: Nhóm dãy Nhóm dãy Tến trò chơi: Tìm kiếm nhà văn Mục tiêu, u cầu: Khi trình bày sản phẩm trước nhóm/lớp, thành viên cần lưu ý: - Làm rõ đối tượng quan sát - Làm rõ trình quan sát (những kĩ thuật quan sát sử dụng, vị trí quan sát ) - Đọc diễn cảm viết trước lớp (kết hợp trình chiếu - có) Nội dung trò chơi: Mỗi dãy lựa chọn 710 văn từ nhóm (theo phân chia tiết chuẩn bị) để trình bày trước lớp Lưu ý: Lựa chọn nội dung đa dạng, tốt hình thức lẫn nội dung; có ý tưởng độc đáo, thiếu sót, HS có lực thuyết trình GV: Gợi ý cho HS hình thức báo cáo khác nhau: - Sử dụng trình chiếu - Ảnh chup Tránh sử lặp lại nhàm chán Khuyến khích cộng điểm cho báo cáo sáng tạo - GV cử HS dẫn chương trình điều hành phần thi đội Bước 2: Các nhóm nhận nhiệm vụ chuẩn bị Bước 3: Các nhóm bắt thăm, trình bày báo cáo sản phẩm nhóm Bước 4: GV nhận xét chung phần trình bày nhóm - Điều hành phân cơng điều hành phần tương tác giao lưu thành viên gia đội chơi khán giả: Cá nhân nhận xét phần trình bày báo cáo đặt câu hỏi cho người báo cáo: + Cảm xúc tham gia trò chơi + Những khó khăn vướng mắc trình tạo sản phẩm + Qua hoạt động trải nghiệm em rút cho kĩ năng, học Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm hoạt động Bước 1: GV nêu nhiệm vụ Hình thức đánh giá: Tập thể lớp đánh giá sản phẩm bạn Đánh giá sản phẩm hoạt động thẻ đánh giá - Mức tốt: Thẻ màu đỏ - Mức khá: Thẻ màu xanh - Mức trung bình: Thẻ màu vàng -> Kết cuối cùng: Đạt 50% số lượng thẻ đánh giá + Phát phiếu bình chọn cho HS, yêu cầu bình chọn tiết mục theo số hạng mục: Mẫu phiếu đánh giá số (đánh giá theo - Nội dung hay mức độ: 0, 1, 2, 3, 4) - Ý tưởng trình bày độc đáo, sáng tạo Tên - Trình bày diễn cảm Mức độ + Các thành viên nhóm tự đánh giá thân theo mẫu đánh giá 1, đánh giá thực tế người viết, sử dụng Mẫu phiếu đánh giá số (khoanh tròn nhiều yếu tố nhân hóa, so sánh vào mức độ A, B, C, D) Về hoạt động: ND Các thành viên tích cực, chủ động việc tìm kiếm tư liệu, xấy dựng văn miêu tả Bước 2: Tổ chức cho HS đánh giá hoạt động Yêu cầu HS vào tiêu chí nêu sách TNST lớp kết hợp thực tế trình chuẩn bị trình bày báo cáo nhóm để báo cáo + Các nhóm lớp đánh giá sản phẩm + Các thành viên nhóm tự đánh giá thân theo mẫu phiếu đánh giá 1, đánh giá hoạt động, sử đóng góp thành viên với nhóm theo mẫu phiếu đánh giá 1; đồng thời đánh giá hoạt động nhóm theo mẫu phiếu đánh giá - GV thu kết phiếu đánh giá Nhận xét chung - GV nêu câu hỏi gợi ý cho HS chia sẻ q trình tìm kiếm thơng tin, q trình chuẩn bị, trình biểu diễn để xác nhận trình HS thực hoạt động kiến thức lực HS đạt qua chủ đề - Hình thức : Cá nhân - GV giao nhiệm vụ câu hỏi gợi ý cho HS ? Em có thêm kiến thức, kĩ thực chủ đề này? ? Các em gặp khó khăn hay thuận lợi qua trình thực chủ đề? - GV tập hợp phiếu bình chọn HS, đưa tổng kết nhận xét, đánh giá chung tồn q trình ... trình tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động 1: Khởi động: GV-Kiểm tra việt chuẩn bị HS Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Báo cáo sản phẩm... trình bày báo cáo đặt câu hỏi cho người báo cáo: + Cảm xúc tham gia trò chơi + Những khó khăn vướng mắc trình tạo sản phẩm + Qua hoạt động trải nghiệm em rút cho kĩ năng, học Hoạt động 2: Đánh... thuyết trình GV: Gợi ý cho HS hình thức báo cáo khác nhau: - Sử dụng trình chiếu - Ảnh chup Tránh sử lặp lại nhàm chán Khuyến khích cộng điểm cho báo cáo sáng tạo - GV cử HS dẫn chương trình điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án TNST chủ đề Tập làm nhà văn, Giáo án TNST chủ đề Tập làm nhà văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay