Giáo án TNST chủ đề Tập làm nhà văn

4 40 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 21:43

Giáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà vănGiáo án trải nghiệm sáng tạo ngữ văn 6chủ đề Tập làm nhà văn ... trình tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động 1: Khởi động: GV-Kiểm tra việt chuẩn bị HS Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Báo cáo sản phẩm... trình bày báo cáo đặt câu hỏi cho người báo cáo: + Cảm xúc tham gia trò chơi + Những khó khăn vướng mắc trình tạo sản phẩm + Qua hoạt động trải nghiệm em rút cho kĩ năng, học Hoạt động 2: Đánh... thuyết trình GV: Gợi ý cho HS hình thức báo cáo khác nhau: - Sử dụng trình chiếu - Ảnh chup Tránh sử lặp lại nhàm chán Khuyến khích cộng điểm cho báo cáo sáng tạo - GV cử HS dẫn chương trình điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án TNST chủ đề Tập làm nhà văn, Giáo án TNST chủ đề Tập làm nhà văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay