khóa luận tn 3 ngọc

41 82 2
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 21:35

... giáo T.S Vương Trường Xuân tận tình hướng dẫn, bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình thực luận án Em xin chân thành cảm ơn anh chị cán trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Thái Nguyên trực... gian làm thực nghiệm Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2017 Sinh viên thực Phạm Thị Ngọc MỤC LỤC Thái Nguyên, Tháng Năm 2017 LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC ... mg/l dung dịch Th 5mg/l, định mức lắc dung dịch có nồng độ chất 0.5 .22 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 3.1 Tối ưu hóa điều kiện phân tích ICP-MS 23 3.1.1 Chọn đồng vị phân
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tn 3 ngọc, khóa luận tn 3 ngọc, CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, Tổng quan về cây mã đề, Hút 5 ml dung dịch làm việc 1 mg/l cho vào bình 100 ml, định mức, lắc đều được dung dịch có nồng độ các chất là 50 ; từ dung dịch này hút 1 ml cho vào bình 100 ml, thêm vào lần lượt 1 ml dung dịch Tb 5 mg/l và dung dịch Th 5mg/l, định mức lắc đều được dun, CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay