chuyên đề phương pháp STEM

12 194 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 21:25

STEM là mô hình giáo dục diện rộng trong tương lai gần của thế giới. Phương pháp giáo dục STEM còn khá mới mẻ và có phương pháp tiếp cận khác trong giảng dạy và học tập nên cần được sự quan tâm và nhận thức của toàn xã hội. ... kỷ 21 như: kỹ giải vấn đề, tư phản biện, kỹ cộng tác, kỹ giao tiếp… Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề Một phương pháp dạy học mang lại hiệu cao cho giáo dục STEM phương pháp “Học qua hành”... óc kỷ 21 Thứ hai: Giáo dục STEM đề cao đến việc hình thành phát triển lực giải vấn đề cho người học Trong học theo chủ đề STEM, học sinh đặt trước tình có vấn đề thực tiễn cần giải liên quan... trình giảng dạy tích hợp lần nhấn mạnh Với kết gặt hái sau buổi thực chuyên đề này, hy vọng phương pháp giáo dục STEM trở thành phương pháp giáo dục lý tưởng thầy học sinh trường u thích, đam mê
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề phương pháp STEM, chuyên đề phương pháp STEM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay