DE CUONG TU CHOI MAU XN 2 0

30 53 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 21:14

Nghiên cứu được thực hiện tại khoa xét nghiệm bệnh viện 74 Trung ương với mục tiêu mô tả thực trạng từ chối mẫu và xác định một số yếu tố liên quan đến từ chối mẫu. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích. Căn cứ vào kết quả để tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm hạn chế mẫu xét nghiệm bị từ chối. ... sinh hóa: - Tu p chống đông Heparin - Số lượng < 0.5ml - Máu bị vỡ hồng cầu, bị đông dây - Mẫu bệnh phẩm để * Đối với xét nghiệm khí máu: 18 - Khơng có bọt khí xilanh - Máu khơng bị đông - Bệnh... ( > 2ml) - Máu bị vỡ hồng cầu, bị đông dây - Mẫu bệnh phẩm để * Đối với xét nghiệm đông máu: - Tu p chống đông NatriCitrat 3,8% - Số lượng nhiều 2ml - Máu bị vỡ hồng cầu, bị đông dây - Mẫu bệnh... trường chuyên chở Stuart-Amies - Bệnh phẩm mủ sau lấy cần gửi đến phòng xét nghiệm 1.3.5.2 Yêu cầu bệnh phẩm mủ - Đối với bệnh phẩm mủ đựng tube hay lọ phải nguyên nắp đậy - Đối với bệnh phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG TU CHOI MAU XN 2 0, DE CUONG TU CHOI MAU XN 2 0, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, - Số lượng quá ít < 0.5ml, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay