DE CUONG hieu qua khu khuan

16 38 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 21:04

Nghiên cứu được tiến hành tại phòng mổ của Bệnh viện 74 Trung ương. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm so sánh hiệu quả khử khuẩn không khí của hai phương pháp là phun sương hóa chất và dùng tia cực tím. Dựa trên kết quả nghiên cứu để đưa ra khuyến nghị cho bệnh viện về phương pháp khử khuẩn môi trượng bệnh viện nói chung và phòng mổ nói riêng được hiệu quả và thích hợp. ... http://loccongnghiep.com.vn/thao-luan/thao-luan-loc-khi /hieu- qua- cualoc-hepa-va-tia-cuc-tim-trong- moi- truong-benh-vien.html 14 Trần Thanh Trúc cộng sự, Đánh giá hiệu khí ozone khử khu n khơng khí phòng... nhận 0-4 50 0-2 50 0-1 00 0-5 0 0-4 0-6 0 45 1-7 50 25 1-4 50 10 1-1 80 5 1-9 0 5-8 6 1-9 0 >751 >451 >181 >91 >9 >91 + Phòng mổ thường: khơng khí phòng mổ lúc trống < 35 vi khu n/m 3, phòng mổ < 180 vi khu n/m3... nghệ khử khu n khơng khí bệnh viện, truy cập ngày 13/4/2017 trang web http://vmintech.vn/cac-cong-nghe -khu- khuankhong-khi-benh-vien/ Lê Thị Anh Thư (2013), Hiệu lọc HEPA kết hợp khử khu n tia
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG hieu qua khu khuan, DE CUONG hieu qua khu khuan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay