ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN ÔN TẬP 10 CHƯƠNG V

9 15 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 20:41

Đề cương cho các em nhìn tổng quan về kiến thức chuowmg thống kê 10 đã học. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập kiểm tra 1 tiết tốt hơn. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Đề cương trường THPT Nguyễn Hồng Đạo– Lớp: 10 công lập – HKII – Bài số ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG V CÔNG LẬP KỲ NĂM HỌC 2017 - 2018 ( Bài viết số 02) I.PHẦN TRẮC NGHIỆM Chủ đề 1: Giá trị trung bình( 10 câu ) Câu 1: Điểm thi tốn cuối năm nhóm em học sinh lớp 10 1; 3; 6;7; 8; 8; 9; 10 Tính điểm trung bình nhóm là: A 5,9 B C D 5.1 Câu 2: Cho bảng phân bố nhiệt độ trung bình tháng 02 30 năm (từ 1962 đến 1990) thành phố Vinh theo bảng sau: Lớp nhiệt độ Tần số Tần suất(%) [12;14) 3,33 [14;16) 10,00 [16;18) 12 40,00 [18;20) 30,00 [20;22] 16,67 N=30 100% Tính nhiệt độ trung bình tháng 02 thành phố Vinh là: A 17,90 B 170 C 180 D 16,90 Câu 3: Cho bảng phân bố nhiệt độ trung bình tháng 12 30 năm (từ 1962 đến 1990) thành phố Vinh theo bảng sau: Lớp nhiệt độ Tần suất(%) [15;17) 16,7 [17;19) 43,3 [19;21) 36,7 [21;23) 3,3 100% Tính nhiệt độ trung bình tháng 12 thành phố Vinh là: A 18,90 B 18,50 C 18,10 D 18,70 Câu 4: Cho bảng phân bố nhiệt độ trung bình 30 năm (từ 1962 đến 1990) thành phố Vinh theo bảng sau: Lớp nhiệt độ Tần suất(%) [15;17) 16,7 Lớp nhiệt độ Tần số Tần suất(%) Nhận xét sau nhiệt độ thành phố Vinh [17;19) [12;14) 143,3 3,33 tháng 12 tháng 2: [19;21) 36,7 [14;16) 10,00 A Nhiệt độ tháng 12 cao nhiệt độ B Nhiệt độ tháng 12 thấp nhiệt độ tháng [21;23) 3,3 [16;18) 12 40,00 tháng 100% [18;20)2 30,00 C Nhiệt độ tháng nhiệt độ tháng 12 D Nhiệt độ tháng 12 nhiệt độ tháng [20;22] cao hơn16,67 Câu 5: Một xí nghiệp tư nhân sản xuất bánh kẹo có tổ N=30 100% cơng nhân Tổ có 10 người, suất lao động trung bình ngày 19kg/ngày Tổ có người với mức suất lao động khác sau (kg/ngày): 17,5; 18; 18,2; 18,5; 18,6; 19; 19,2; 21 Tổ có người, người ngày làm 19,5 kg Năng suất trung bình cơng nhân xí nghiệp (kg) A 19,02 B 19,18 C 19,01 D 19,03 Câu 6: Số liệu suất lao động nhóm công nhân sau(kg) 7, 8, 14, 28, 16, 14, 25, 15, 18, 15, 21, 14, 13 Năng suất lao động trung bình cơng nhân (kg): A 14 B 15 C 16 D 17 Câu 7: Cho bảng số liệu ghi lại điểm 40 học sinh kiểm tra tiết mơn tốn Điểm 10 Cộng Người thực hiện: Nguyễn Thành Hưng Đề cương trường THPT Nguyễn Hồng Đạo– Lớp: 10 công lập – HKII – Bài số Số học 18 40 sinh Số trung bình là? A 6,1 B 6,5 C 6,7 D 6,9 Câu 8: Điều tra chiều cao 100 học sinh khối lớp 10, ta có kết sau: Nhóm Chiều cao (cm) Số học sinh [150;152) [152;154) 18 [154;156) 40 [156;158) 26 [158;160) [160;162) N=100 Số trung bình là? A 155,46 B 155,12 C 154,98 D 154,75 Câu 9: 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi toán ( thang điểm 20 ) Kết cho bảng sau: Điểm (x) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số (n ) 1 13 19 24 14 10 Trung bình cộng bảng số liệu : A 15 B 15,23 C 15,50 D 16 Câu 10: Cho dãy số liệu thống kê:11,13,14,15,12,10.Số trung bình cộng dãy thống kê A 13,5 B 13 C 12,5 D 12,3 Chủ đề 2: Tính phương sai độ lệch chuẩn( 10 câu) Câu 1: Cho dãy số liệu thống kê:1,2,3,4,5,6,7.Phương sai mẫu số liệu thống kê cho A B C D Câu 2: Nếu đơn vị số liệu kg đơn vị phương sai A kg2 B kg C kg/2 D kg3 Câu 3: Tỉ số tần suất kích thước mẫu gọi A Tần số B Tần Suất C Phương sai D Độ lệch chuẩn  10,8, 6, 2, 4 Độ lệch chuẩn mẫu Câu 4: Cho mẫu số liệu A 2,4 B 2,8 C 1,9 D 2,6 Câu 5: Một xí nghiệp tư nhân sản xuất bánh kẹo có tổ cơng nhân Tổ có 10 người, suất lao động trung bình ngày 19kg/ngày Tổ có người với mức suất lao động khác sau (kg/ngày): 17,5; 18; 18,2; 18,5; 18,6; 19; 19,2; 21 Tổ có người, người ngày làm 19,5 kg Độ lệch chuẩn năg suất lao động là(kg) A 0,6237 B 0,6454 C 0,6983 D 0,9871 Câu 6: Điều tra chiều cao cua3 học sinh khối lớp 10, ta có kết sau: Nhóm Chiều cao (cm) Số học sinh [150;152) [152;154) 18 [154;156) 40 [156;158) 26 [158;160) [160;162) N=100 Độ lệch chuẩn A 0,78 B 1,28 C 2,17 D 1,73 Người thực hiện: Nguyễn Thành Hưng Đề cương trường THPT Nguyễn Hồng Đạo– Lớp: 10 công lập – HKII – Bài số Câu 7: Cho dãy số liệu thống kê:1,2,3,4,5,6,7,8 Độ lệch chuẩn dãy số liệu thống kê gần A 2,30 B 3,30 C 4,30 D 5,30  2, 4, 6,8,10 Phương sai mẫu số liệu bao nhiêu? Câu 8: Cho mẫu số liệu thống kê: A B C 10 D 40 Câu 9: Chọn câu bốn phương án trả lời sau : độ lệch chuẩn : A Bình phương phương sai B Một nửa phương sai C Căn bậc hai phương sai D Không phải công thức Câu 10: Phân xưởng mộc có X có tổ cơng nhân, tổ có 10 người làm việc độc lập Tổ đóng ghế, tổ đóng bàn Mức suất công nhân tháng sau: Tổ (Số ghế/CN): 10, 13, 15, 12, 13, 14, 17, 16, 11, 10 Tổ 2(số bàn/CN) : 5, 7, 4, 5, 8, 6, 7, 5, 4, Dùng độ lệch chuẩn để so sánh độ biến thiên suất lao động tổ ta có kết luận sau: A Độ lệch chuẩn tổ lớn Độ lệch chuẩn tổ B Độ lệch chuẩn tổ lớn Độ lệch chuẩn tổ C Độ lệch chuẩn tổ Độ lệch chuẩn tổ D Không xác định Chủ đề 3: Bảng phân bố tần số tần suất ( câu) Câu 1: Thống kê điểm thi mơn tốn kì thi 400 em học sinh Người ta thấy số điểm 10 chiếm tỉ lệ 2,5 % Hỏi tần số giá trị xi = 10 bao nhiêu? A 10 B 20 C 25 D Câu 2: Để điều tra gia đình chung cư gồm 100 gia đình Người ta chọn 20 gia đình tầng thu mẫu số liệu sau : 1 2 1 Có giá trị khác mẫu số liệu ? A 10 B 20 C D Câu 3: Để điều tra gia đình chung cư gồm 100 gia đình Người ta chọn 20 gia đình tầng thu mẫu số liệu sau : 1 2 1 Kích thước mẫu ? A 10 B 20 C 100 D Câu 4: Thống kê điểm thi mơn tốn kì thi 400 em học sinh Người ta thấy có 72 điểm Hỏi tần suất giá trị xi = ? A 72% B 36% C 18% D 10% Câu 5: Cho bảng phân bố tần số sau : xi Cộng ni 10 15 10 5 50 Mệnh đề : A Tần suất số 20% B Tần suất số 20% C Tần suất số 45 D Tần suất số 90% Chủ đề 4: Tìm số trung vị mốt(10 câu) Câu 1: Điểm thi tốn cuối năm nhóm 11 em học sinh lớp 10 1;1; 3; 6;7; 8; 8; 9; 10 Số trung vị dãy số liệu là: A 5,9 B C D 5.1 Câu 2: Điểm thi tốn cuối năm nhóm 10 em học sinh lớp 6;7; 8; 8; 9; 10 Số trung vị dãy số liệu là: A 5,9 B C D 5.1 Câu 3: Số liệu suất lao động nhóm cơng nhân sau(kg) 7, 8, 14, 28, 16, 14, 25, 15, 18, 15, 21, 14, 13 Mốt (Mo) suất lao động (kg): A 14 B 15 C 16 D 17 Câu 4: Số liệu suất lao động nhóm cơng nhân sau(kg) 7, 8, 14, 28, 16, 14, 25, 15, 18, 15, 21, 14, 13 Người thực hiện: Nguyễn Thành Hưng Đề cương trường THPT Nguyễn Hồng Đạo– Lớp: 10 công lập – HKII – Bài số Số trung vị (Me) suất lao động (kg): A 14 B 15 C 16 D 17 Câu 5: Các giá trị xuất nhiều mẫu số liệu gọi A Mốt B Số trung bình C Số trung vị D Độ lệch chuẩn Câu 6: Điều tra số 40 hộ gia đình tổ dân số, với mẫu số liệu sau 2 1 2 2 1 3 Mốt dấu hiệu? A B C D Câu 7: Cho bảng số liệu ghi lại điểm 40 học sinh kiểm tra tiết mơn tốn Điể 10 Cộng m Số học sinh 18 40 Số trung vị là? A B 6,5 C D Câu 8: Cho bảng số liệu ghi lại điểm 40 học sinh kiểm tra tiết mơn tốn Điể 10 Cộng m Số học sinh 18 40 Mốt dấu hiệu? A M0= 40 B M0= 18 C M0= D M0= Câu 9: Cho bảng phân bố tần số rời rạc Cộng 15 10 43 Mốt bảng phân bố cho là: A M0= B M0= C M0= D M0= Câu 10: 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi tốn ( thang điểm 20 ) Kết cho bảng sau: Điểm (x) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số (n ) 1 13 19 24 14 10 Mốt bảng số liệu : A M0= 19 B M0= C M0= 16 D M0= 15,5 II PHẦN TỰ LUẬN: Bài Tuổi thọ 30 bóng đèn thắp thử (đơn vị: giờ) 1180 1150 1190 1170 1180 1170 1160 1170 1160 1150 1190 1180 1170 1170 1170 1190 1170 1170 1170 1180 1170 1160 1160 1160 1170 1160 1180 1180 1150 1170 1) Lập bảng phân bố tần số, tần suất Nhận xét 2) Tính số trung bình, số trung vị, mốt 3) Tính phương sai độ lệch chuẩn Nhận xét Bài Số 40 gia đình huyện A 2 2 2 2 2 3 2 4 1) Lập bảng phân bố tần số, tần suất Nhận xét 2) Tính số trung bình, số trung vị, mốt 3) Tính phương sai độ lệch chuẩn Nhận xét Bài Điện tiêu thụ tháng (kW/h) 30 gia đình khu phố A 165 85 65 65 70 50 45 100 45 100 100 100 100 90 53 70 141 42 50 150 Người thực hiện: Nguyễn Thành Hưng Đề cương trường THPT Nguyễn Hồng Đạo– Lớp: 10 công lập – HKII – Bài số 40 70 84 59 75 57 133 45 65 75 1) Lập bảng phân bố tần số, tần suất Nhận xét 2) Tính số trung bình, số trung vị, mốt 3) Tính phương sai độ lệch chuẩn Nhận xét Bài Số học sinh giỏi 30 lớp trường THPT 0 0 1 6 5 1 3 1) Lập bảng phân bố tần số, tần suất Nhận xét 2) Tính số trung bình, số trung vị, mốt 3) Tính phương sai độ lệch chuẩn Nhận xét Bài Nhiệt độ 24 tỉnh, thành phố Việt Nam vào ngày tháng (đơn vị: độ) 30 31 32 31 40 37 29 41 37 35 34 34 35 32 33 35 33 33 31 34 34 32 35 1) Lập bảng phân bố tần số, tần suất Nhận xét 2) Tính số trung bình, số trung vị, mốt 3) Tính phương sai độ lệch chuẩn Nhận xét Bài Tốc độ (km/h) 30 xe môtô ghi trạm kiểm sốt giao thơng 40 58 60 75 45 70 60 49 60 75 52 41 70 65 60 42 80 65 58 55 65 75 40 55 68 70 52 55 60 70 1) Lập bảng phân bố tần số, tần suất Nhận xét 2) Tính số trung bình, số trung vị, mốt 3) Tính phương sai độ lệch chuẩn Nhận xét Bài Kết điểm thi môn Văn hai lớp 10A, 10B trường THPT Lớp 10A Điểm thi 10 Cộng Tần số 12 14 40 Lớp 10B Điểm thi Cộng Tần số 18 10 40 1) Lập bảng phân bố tần số, tần suất Nhận xét 2) Tính số trung bình, số trung vị, mốt 3) Tính phương sai độ lệch chuẩn Nhận xét Bài Tiền lương hàng tháng 30 công nhân xưởng may Tiền lương 300 500 700 800 900 1000 Cộng Tần số 6 30 1) Lập bảng phân bố tần số, tần suất Nhận xét 2) Tính số trung bình, số trung vị, mốt 3) Tính phương sai độ lệch chuẩn Nhận xét Bài Một nhà nghiên cứu ghi lại tuổi 30 bệnh nhân mắc bệnh đau mắt hột 21 17 22 18 20 17 15 13 15 20 15 1 25 17 21 15 12 18 16 23 14 18 19 13 1 17 Bài 10 Khối lượng 30 củ khoai tây thu hoạch nông trường T (đơn vị: g) 90 73 88 99 100 102 101 96 79 93 81 94 96 93 95 82 90 106 103 116 109 108 112 87 74 91 84 97 85 92 Với lớp: [70; 80), [80; 90), [90; 100), [100; 110), [110; 120] 1) Lập bảng phân bố tần số, tần suất Nhận xét 2) Tính số trung bình, số trung vị, mốt Người thực hiện: Nguyễn Thành Hưng   ... 16 D M0= 15 ,5 II PHẦN TỰ LUẬN: Bài Tuổi thọ 30 bóng đèn thắp thử (đơn v : giờ) 11 80 11 50 11 90 11 70 11 80 11 70 11 60 11 70 11 60 11 50 11 90 11 80 11 70 11 70 11 70 11 90 11 70 11 70 11 70 11 80 11 70 11 60 11 60... sau: Điểm (x) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số (n ) 1 13 19 24 14 10 Trung bình cộng bảng số liệu : A 15 B 15 ,23 C 15 ,50 D 16 Câu 10 : Cho dãy số liệu thống kê :11 ,13 ,14 ,15 ,12 ,10 .Số trung bình... 15 12 18 16 23 14 18 19 13 1 17 Bài 10 Khối lượng 30 củ khoai tây thu hoạch nông trường T (đơn v : g) 90 73 88 99 10 0 10 2 10 1 96 79 93 81 94 96 93 95 82 90 10 6 10 3 11 6 10 9 10 8 11 2 87 74 91 84
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN ÔN TẬP 10 CHƯƠNG V, ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN ÔN TẬP 10 CHƯƠNG V

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay