ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN ÔN TẬP 10 CHƯƠNG V

9 55 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 20:41

Đề cương cho các em nhìn tổng quan về kiến thức chuowmg thống kê 10 đã học. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập kiểm tra 1 tiết tốt hơn. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... 16 D M0= 15 ,5 II PHẦN TỰ LUẬN: Bài Tuổi thọ 30 bóng đèn thắp thử (đơn v : giờ) 11 80 11 50 11 90 11 70 11 80 11 70 11 60 11 70 11 60 11 50 11 90 11 80 11 70 11 70 11 70 11 90 11 70 11 70 11 70 11 80 11 70 11 60 11 60... sau: Điểm (x) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số (n ) 1 13 19 24 14 10 Trung bình cộng bảng số liệu : A 15 B 15 ,23 C 15 ,50 D 16 Câu 10 : Cho dãy số liệu thống kê :11 ,13 ,14 ,15 ,12 ,10 .Số trung bình... 15 12 18 16 23 14 18 19 13 1 17 Bài 10 Khối lượng 30 củ khoai tây thu hoạch nông trường T (đơn v : g) 90 73 88 99 10 0 10 2 10 1 96 79 93 81 94 96 93 95 82 90 10 6 10 3 11 6 10 9 10 8 11 2 87 74 91 84
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN ÔN TẬP 10 CHƯƠNG V, ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN ÔN TẬP 10 CHƯƠNG V

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay