Mau giao an chuan chu de

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 20:34

Chủ đề môn Tin học CHỦ ĐỀ: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN I XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT Xác định tên chuyên đề: Hiện CNTT ngày ứng dụng rộng rãi đến nhiều lĩnh vực đời sống thực tế Việc trình bày soạn thảo văn đòi hỏi phải đảm bảo tính khoa học để phù hơp với đặc trưng môn học noi chung cần thiết Căn sách giáo khoa tin học THCS 16 nội dung định dạng văn bản, nhằm giúp học sinh có kỹ soạn thảo trình bày văn chọn xây dựng chuyên đê “Định dạng văn bản” II: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ 1.Kiến thức: - Rèn luyện tốt kỹ định dạng kí tự, đoạn văn - Biết cách chọn Font chữ, kiểu chữ, cở chữ, màu chữ đoạn văn cách thực lệnh menu lệnh Kỹ năng: - Thực tốt kỹ định dạng văn soạn thảo văn Thái độ: - Tích cực học thực hành thao tác định dạng Năng lực hướng tới: - Năng lực kiến thức: HS hiểu định dạng văn - Năng lực phương pháp: HS thực thao tác định dạng văn - Năng lực trao đổi thông tin: HS biết trao đổi thông tin với - Năng lực cá thể: HS vận kiến thức lý thuyết để thực hành -Năng lực chuyên biệt: HS áp dụng kiến thức để tự soạn thảo văn hoàn chỉnh III: XÂY DỰNG NỘI DUNG CHỦ ĐỀ Căn 16 SKG chuyên đề xây dựng với hai nội dung Nội dung 1: Định dạng văn Nội dung 2: Định dạng kí tự văn IV XÂY DỰNG BẢNG MÔ TẢ CÁC CẤP ĐỘ TƯ DUY Nội dung Nội dung 1:Định dạng văn Nội dung 2: Định dạng kí tự văn Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao (mô tả mức độ cần đạt) (mô tả mức độ cần đạt) (mô tả mức độ cần đạt) (mô tả mức độ cần đạt) Hiểu định dạng văn Xác định hai loại định dạng văn Hiểu định dạng kí tự văn Xác định nút lệnh bước cần thực định dạng băn Thực thao tác định dạng Áp dụng kiến thức để tự trình bày văn hồn chỉnh V BIÊN SOẠN CÂU HỎI, BÀI TẬP TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẤP ĐỘ TƯ DUY ĐÃ MƠ TẢ Câu 1: Việc trình bày nội dung văn, thơ phải viết lui đầu dòng? Đáp án: Việc trình bày nội dung văn, thơ phải viết lui đầu dòng để đảm bảo cho người đọc dễ hiểu văn hay thơ Câu 2: Tại báo trình bày phải có từ in nghiêng, in đậm, gạch chân? Đáp án: in nghiêng, in đậm, gạch chân để phân biệt tên đề mục Câu 3: Việc tô màu cho đối tượng băn nhằm mục đích gì? Đáp án: Việc tơ màu cho đối tượng băn làm cho văn sinh động đẹp mắt Câu 4: Thế định dạng văn bản? Đáp án: Định dạng văn thay đổi hình dáng, kích thước màu sắc kí tự trang văn Câu 5: Hãy điền tác dụng nút lệnh định dạng kí tự sau Nút lệnh dùng để định dạng kiểu chữ Nút lệnh dùng để định dạng kiểu chữ Nút lệnh dùng để định dạng kiểu chữ Đáp án: Nút lệnh dùng để định dạng kiểu chữ in đậm Nút lệnh dùng để định dạng kiểu chữ in nghiêng Nút lệnh dùng để định dạng kiểu chữ gạch chân Câu 6: làm để biết đoạn văn có phơng chữ gì? Đáp án: Chọn nội dung đoạn văn muốn biết quan sát nút lệnh Font để biết phông chữ sử dụng Câu 7: nêu thao tác định dạng cỡ chữ 36pt Đáp án: B1: Chọn phần văn muốn định dạng B2: Nháy chuột vào nút lệnh Font Size chọn 36pt Câu 8: Em định dạng phần khác văn nhiều phong chữ khác khơng? Có nên dùng nhiều phơng chữ khác khơng? Tại sao? Đáp án: định dạng phần khác văn nhiều phong chữ khác nhau, không nên dùng nhiều phông chữ khác soạn thảo văn vì: nhươ văn khơng thống kiểu phơng chữ ẫn đến việc trình bày không khoa học đẹp mắt, đồng thời chhinhr sửa cvawn hay mắc lỗi GIÁO ÁN DẠY Ngày soạn : / /2017 CHUYÊN ĐỀ : ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (THỜI LƯỢNG 02 TIẾT, TỪ TIẾT 46 ĐẾN HẾT TIẾT 47 THEO PPCT) I XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA CHUYÊN ĐỀ: 1.Kiến thức: - Rèn luyện tốt kỹ định dạng kí tự, đoạn văn - Biết cách chọn Font chữ, kiểu chữ, cở chữ, màu chữ đoạn văn cách thực lệnh menu lệnh Kỹ năng: - Thực tốt kỹ định dạng văn soạn thảo văn Thái độ: - Tích cực học thực hành thao tác định dạng Năng lực hướng tới: - Năng lực kiến thức: HS hiểu định dạng văn - Năng lực phương pháp: HS thực thao tác định dạng văn - Năng lực trao đổi thông tin: HS biết trao đổi thông tin với - Năng lực cá thể: HS vận kiến thức lý thuyết để thực hành -Năng lực chuyên biệt: HS áp dụng kiến thức để tự soạn thảo văn hoàn chỉnh II XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp vấn đáp - Phương pháp đặt giải vấn đề - Phương pháp hoạt động nhóm III.CHUẨN BỊ CỦA GV, HS Giáo viên: - Bài thiết kế chuyên đề, SKH - Máy chiếu, máy tính - Bài chiếu Học sinh : - Vở ghi, bút, SKG IV.THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRONG TIẾN TRÌNH SƯ PHẠM Tổ chức: Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6C Thứ tự Tiết Ngày giảng Sĩ số Ngày giảng Sĩ số Ngày giảng Sĩ số Tiết Tiết 2 Kiểm tra cũ: Lồng Bài mới: Nội dung 1: Định dạng văn Hoạt động1: Khởi động - GV: Đặt câu hỏi cho học sinh suy nghĩ trả lời - Sử dụng phương pháp vấn đáp để HS hình thành kiến thức Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh: - GV: Đưa câu hỏi ? Việc trình bày nội dung văn, thơ phải viết lui đầu dòng? ?Việc trình bày nội dung văn, thơ phải viết lui đầu dòng để đảm bảo cho người đọc dễ hiểu văn hay thơ đó? Học sinh thực nhiệm vụ học tập: - Các nhóm HS thảo luận, cử người trả lời câu hỏi Học sinh báo cáo kết thảo luận: -Định dạng văn thay đổi hình dáng, kích thước màu sắc kí tự trang văn Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập: Giáo viên học sinh đánh giá, nhận xét việc thực nhiệm vụ chốt kiến thức -Định dạng văn thay đổi hình dáng, kích thước màu sắc kí tự trang văn Hoạt động 3: Luyện tập - GV: Giao nhiệm vụ - HS: Thực hành thao tác định dạng Hoạt động 4: Vận dụng - GV: yêu cầu nhóm soạn thảo nội dụng văn - HS: thực hành - GV: nhận xét, đánh giá kết nhóm Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng - GV: Giao nhiệm vụ nhà Nội dung : Định dạnh kí tự Hoạt động1: Khởi động ? Tại báo trình bày phải có từ in nghiêng, in đậm, gạch chân? Hoạt động 2: Hình thành kiến thức - Phơng chữ: Thủ đô - Cỡ chữ: Thủ đô - Kiểu chữ: - Màu chữ: Thủ đô Thủ đô Thủđô Thủ đô Thủ đô Thủ đô Thủđô Thủ đô Thủ đô Thủ đô Thủ đô Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh: có hướng dẫn tư liệu sử dụng; yêu cầu sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành - Gv: giới thiệu máy chiếu số sản phẩm định dạng văn a Sử dụng nút lệnh * Để thực định dạng kí tự, ta làm sau: - Chọn phần văn cần định dạng - Sử dụng nút lệnh công cụ định dạng * Phông chữ: Nháy chuột vào mũi tên bên phải nút lệnh Font * Cỡ chữ: Nháy chuột vào mũi tên bên phải nút lệnh Font Size để chọn phơng chữ thích hợp để chọn cỡ chữ cần thiết * Kiểu chữ: Nháy chọn nút lệnh Bold để tạo chữ đậm Nháy chọn nút lệnh Italic để tạo chữ nghiêng Nháy chọn nút lệnh Underline để tạo chữ gạch chân * Màu chữ: Nháy chuột vào mũi tên bên phải nút lệnh Font Color để chọn màu chữ phù hợp b, Sử dụng hộp thoại Font - Chọn phần văn cần định dạng - Mở bảng chọn Format -> chọn lệnh Font - Trên hình xuất hộp thoại Font, đó: Font: chọn phơng chữ Font Style: chọn kiểu chữ Size: chọn cỡ chữ Font Color: Chọn màu chữ Underline Style: Chọn kiểu gạch chân cho kí tự - Chọn OK để thực hay Cancel để huỷ lệnh - HS: Suy nghĩ, thảo luận nhóm Học sinh thực nhiệm vụ học tập: - HS: Suy nghĩ, thảo luận nhóm - HS: thực hành máy tính Học sinh báo cáo kết thảo luận: - Định dạng lí tự thay đổi dáng vẻ hay nhiều kí tự Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập: - Định dạng lí tự thay đổi dáng vẻ hay nhiều kí tự Phông chữ, Cỡ chữ, Kiểu chữ, Màu chữ: Hoạt động 3: Luyện tập - GV: HD học sinh thực - HS: Thực hành theo nhóm Hoạt động 4: Vận dụng - GV: Yêu cầu thực soạn thảo phần ghi nhớ SGK_T87 thực định dạng vừa học - HS: thực soạn thảo phần ghi nhớ SGK_T87 thực định dạng vừa học Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng - GV: Giao nhiệm vụ nhà V CỦNG CỐ, RA BÀI TẬP, RÚT KINH NGHIỆM CHỦ ĐỀ Củng cố: - Khái quát lại - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm Dặn dò: - Về nhà tìm hiểu thêm định dạng - Xem trước sau Rút kinh nghiệm ... dung đoạn văn muốn biết quan sát nút lệnh Font để biết phông chữ sử dụng Câu 7: nêu thao tác định dạng cỡ chữ 36pt Đáp án: B1: Chọn phần văn muốn định dạng B2: Nháy chu t vào nút lệnh Font Size... mắc lỗi GIÁO ÁN DẠY Ngày soạn : / /2017 CHUYÊN ĐỀ : ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (THỜI LƯỢNG 02 TIẾT, TỪ TIẾT 46 ĐẾN HẾT TIẾT 47 THEO PPCT) I XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA CHUYÊN ĐỀ: 1.Kiến thức: - Rèn luyện tốt... pháp vấn đáp - Phương pháp đặt giải vấn đề - Phương pháp hoạt động nhóm III .CHU N BỊ CỦA GV, HS Giáo viên: - Bài thiết kế chuyên đề, SKH - Máy chiếu, máy tính - Bài chiếu Học sinh : - Vở ghi, bút,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau giao an chuan chu de, Mau giao an chuan chu de

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay