Mau giao an chuan chu de

8 54 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 20:34

... dung đoạn văn muốn biết quan sát nút lệnh Font để biết phông chữ sử dụng Câu 7: nêu thao tác định dạng cỡ chữ 36pt Đáp án: B1: Chọn phần văn muốn định dạng B2: Nháy chu t vào nút lệnh Font Size... mắc lỗi GIÁO ÁN DẠY Ngày soạn : / /2017 CHUYÊN ĐỀ : ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (THỜI LƯỢNG 02 TIẾT, TỪ TIẾT 46 ĐẾN HẾT TIẾT 47 THEO PPCT) I XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA CHUYÊN ĐỀ: 1.Kiến thức: - Rèn luyện tốt... pháp vấn đáp - Phương pháp đặt giải vấn đề - Phương pháp hoạt động nhóm III .CHU N BỊ CỦA GV, HS Giáo viên: - Bài thiết kế chuyên đề, SKH - Máy chiếu, máy tính - Bài chiếu Học sinh : - Vở ghi, bút,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau giao an chuan chu de, Mau giao an chuan chu de

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay