tuyển tập đề thi đại học môn toán cực bổ ích có đáp án

37 42 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 20:25

bộ đề bao gồm các tập đề thi thử có ích, giúp bạn vững chắc trong kì tuyển sinh sắp tới , với 6 mã đề khác nhau giúp bạn làm quen tiếp thu mọi kiến thức một cách vững vàng , bộ đề có cả đáp án giúp bạn đối chiếu kết quả , tự chấm điiểm cho bản thân và rút kinh nghiệmchúc các bạn thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển tập đề thi đại học môn toán cực bổ ích có đáp án, tuyển tập đề thi đại học môn toán cực bổ ích có đáp án, Toán 12 lần 1 - 109.pdf, Toán 12 lần 1 - 128.pdf, Toán 12 lần 1_132.pdf, Toán 12 lần 1- 157.pdf, Toán 12 lần 1 - 170.pdf, Toán 12 lần 1 - 185.pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay