TCVN 8828 2011 Bê tông Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 20:11

Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên cho bê tông là công việc cần thiết và không thể thiếu. Có rất nhiều người luôn quan tâm tới công tác bảo dưỡng ẩm tự nhiên cho bê tông. TCVN 88282011 là tiêu chuẩn nói về quy trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên cho bê tông một cách đầy đủ và chi tiết nhất. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8828 : 2011 TÔNG - YÊU CẦU BẢO DƯỠNG ẨM TỰ NHIÊN Concrete - Requirements for natural moist curing Lời nói đầu TCVN 8828:2011 thay cho TCVN 5592:991 chuyển đổi từ TCXDVN 391:2007 theo quy định khoản Điều 69 Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật điểm a khoản Điều Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật TCVN 8828:2011 Hội Công nghiệp tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học Cơng nghệ cơng bố TƠNG - YÊU CẦU BẢO DƯỠNG ẨM TỰ NHIÊN Concrete - Requirements for natural moist curing Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quy định yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên cho kết cấu tông tông cốt thép chịu tác động trực tiếp yếu tố khí hậu Việt Nam sản xuất thi công Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết áp dụng tiêu chuẩn Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm cơng bố áp dụng nêu Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm cơng bố áp dụng phiên nhất, bao gồm sửa đổi, bổ sung (nếu có) TCVN 4506, Nước cho tơng vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCXD 191:1996*, tông vật liệu tông - Thuật ngữ định nghĩa TCXDVN 305:2004*, tông khối lớn - Quy phạm thi công nghiệm thu Thuật ngữ định nghĩa Các thuật ngữ tiêu chuẩn định nghĩa sau: 3.1 Bảo dưỡng ẩm tự nhiên (Moist air curing) Q trình giữ ẩm thường xun cho tơng điều kiện tác động yếu tố khí hậu địa phương Có thể thực bảo dưỡng ẩm tự nhiên cách tưới nước trực tiếp lên bề mặt tông, phủ vật liệu ẩm tưới nước, phun sương, phủ vật liệu cách nước lên mặt tông (xem TCXD 191:1996) 3.2 Cường độ bảo dưỡng tới hạn (Critical curing strength) Giá trị cường độ nén tơng thời điểm ngừng q trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên, ký hiệu th RBD , đơn vị tính % cường độ tơng tuổi 28 ngày đêm, % R28 (xem TCXD 191:1996) 3.3 Thời gian bảo dưỡng cần thiết (Essential curing time) Thời gian tính từ bắt đầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên tông đạt cường độ bảo ct dưỡng tới hạn, ký hiệu TBD , đơn vị tính ngày đêm 3.4 Bảo dưỡng ban đầu (Initial curing) * Các TCXD TCXDVN chuyển đổi thành TCVN Q trình giữ cho tơng khơng bị bốc nước vào khơng khí chưa thể tưới nước giữ ẩm trực tiếp lên bề mặt tông 3.5 Bảo dưỡng (Subsequent curing) Quá trình giữ ẩm để hạn chế tông bốc nước vào khơng khí, tính từ bắt đầu tưới nước lên bề mặt tơng tới ngừng q trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên 3.6 Bề mặt hở (Open surface) Bề mặt kết cấu tơng bốc nước vào khơng khí Quy định chung 4.1 Q trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên cần tiến hành liên tục sau hoàn thiện bề mặt tơng ngừng q trình bảo dưỡng 4.2 Thông số kỹ thuật đặc trưng để đánh giá chế độ bảo dưỡng ẩm tự nhiên tông gồm: th - Cường độ bảo dưỡng tới hạn RBD ; ct - Thời gian bảo dưỡng cần thiết TBD th ct th Trong thơng số định RBD , thơng số TBD xác định dựa thơng số RBD tùy theo vùng khí hậu cụ thể Phân vùng khí hậu theo yêu cầu bảo dưỡng ẩm tông Theo yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng ẩm tự nhiên tông, lãnh thổ nước ta phân thành vùng khí hậu điển hình A, B C, với ranh giới địa lý, tên mùa thời gian năm nêu Bảng Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên 6.1 Quá trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên phân thành giai đoạn: bảo dưỡng ban đầu bảo dưỡng Hai giai đoạn liên tục khơng có bước gián đoạn, kể từ hồn thiện xong bề mặt tơng tông đạt cường độ bảo dưỡng tới hạn 6.2 Giai đoan bảo dưỡng ban đầu Giai đoạn cần có biện pháp đảm bảo tơng khơng bị bốc nước tác động yếu tố khí hậu địa phương (như nắng, gió, nhiệt độ độ ẩm khơng khí) Đồng thời khơng để lực học tác động lên bề mặt tông Bảng - Phân vùng khí hậu theo yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên tơng Vùng khí hậu bảo dưỡng ẩm tông Vùng A Vùng B Vùng C Vị trí địa lý Từ huyện Diễn Châu (Nghệ An) trở Phía Đơng Trường Sơn từ Diễn Châu đến Ninh Thuận Phần lại, bao gồm Tây nguyên đồng Nam Tên mùa Thời gian năm, tính theo tháng Mùa mưa ẩm 49 Mùa hanh khô 10  Mùa khô 27 Mùa mưa  11 Mùa khô 12  Mùa mưa  11 Tiến hành bảo dưỡng ban đầu sau: tơng sau tạo hình xong cần phủ bề mặt hở vật liệu làm ẩm (bằng vật vật liệu thích hợp sẵn có) Lúc khơng tác động lực học không tưới nước trực tiếp lên bề mặt tông để tránh bi hư hại bề mặt tông Khi cần tưới nhẹ nước lên mặt vật liệu phủ ẩm Cũng phủ mặt tơng vật liệu cách nước nilon, vải bạt, phun chất tạo màng ngăn nước bốc Khi dùng chất tạo màng bề mặt tơng việc tiến hành phun thực theo dẫn nhà sản xuất chất tạo màng Cũng dùng thiết bị phun sương để phun nước thành sương trực tiếp lên mặt tông mà không cần phủ mặt tông Việc phủ ẩm bề mặt tông giai đoạn bảo dưỡng ban đầu thiết phải có thi cơng điều kiện bị nước nhanh (như gặp trời nắng gắt, khí hậu nóng khơ, khí hậu có gió Lào) Các trường hợp khác không phủ mặt tông, phải theo dõi để đảm bảo hạn chế tông bị nước, tránh nứt mặt tông Việc giữ ẩm tông giai đoạn bảo dưỡng ban đầu kéo dài tới tông đạt giá trị cường độ nén định, đảm bảo tưới nước trực tiếp lên mặt tông mà không gây hư hại Thời gian để đạt cường độ vào mùa mưa ẩm Vùng A mùa Vùng B C khoảng (2,5  5) h; vào mùa hanh khô Vùng A khoảng (5  8) h đóng rắn tơng tùy theo tính chất tông đặc điểm thời tiết Tại trường xác định thời điểm cách tưới thử nước lên mặt tông, thấy bề mặt tông không bị hư hại được, bắt đầu giai đoạn bảo dưỡng 6.3 Giai đoạn bảo dưỡng Tiến hành sau giai đoạn bảo dưỡng ban đầu Đây giai đoạn cần tưới nước giữ ẩm liên tục bề mặt hở tông ngừng q trình bảo dưỡng 6.3.1 Đối với tơng dùng xi măng poóc lăng xi măng poóc lăng hỗn hợp: cần thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho bề mặt hở kết cấu tông tông đạt giá trị cường độ th ct bảo dưỡng tới hạn RBD thời gian bảo dưỡng cần thiết TBD sau: a) Đối với tông nặng thông thường, tông mác cao, tông chống thấm, tông tự lèn: Không mức quy định Bảng 2, tùy theo vùng mùa khí hậu b) Đối với tông cốt liệu nhẹ, tông cốt sợi phân tán: Thời gian bảo dưỡng cần thiết giảm ngày đêm so với giá trị Bảng Riêng mùa mưa vùng B C không số ngày đêm Bảng c) Đối với tơng bọt tơng khí: Thời gian bảo dưỡng cần thiết tăng thêm ngày đêm so với mức quy định Bảng d) Đối với tông kết cấu chịu tác động thường xun hóa chất, tơng kết cấu xây dựng vùng ven biển phạm vi km tính từ mép nước tơng hải đảo Nếu khơng có quy định riêng thiết kế thời gian bảo dưỡng cần thiết lấy tăng thêm ngày đêm so với mức quy định Bảng e) Đối với tông khối lớn: tông kết cấu khối lớn cơng trình cơng nghiệp dân dụng (như móng silơ, móng ống khói, móng máy, tường vòm hầm, tường chắn đất v.v ): Ngồi yêu cầu thiết kế, thời gian bảo dưỡng cần thiết không ngày đêm, không phân biệt vùng mùa khí hậu Biện pháp tưới nước biện pháp nhiệt cho tơng khối lớn giai đoạn bảo dưỡng cần thực theo hướng dẫn TCXDVN 305:2004 tông đập lớn: Thực theo yêu cầu thiết kế theo biện pháp thi công phê duyệt f) Đối với tông đầm lăn: tông đầm lăn dùng cho mặt đường sân bãi: thời gian bảo dưỡng cần thiết không mức quy định Bảng tông đầm lăn cho đập lớn: Thực theo yêu cầu thiết kế theo biện pháp thi cơng phê duyệt Có thể dùng thiết bị phun nước thành sương lên mặt tông sau đầm lèn lớp Việc phun sương tiến hành chiếu lên theo lớp đổ Khi ngừng thi công, lớp đổ cuối tưới nước bảo dưỡng khơng ngày đêm 6.3.2 Đối với tơng dùng xi măng pc lăng xỉ pc lăng puzolan: Thời gian bảo dưỡng ẩm tăng thêm ngày đêm so với quy định Bảng 6.3.3 Đối với tơng dùng xi măng đóng rắn chậm, dùng phụ gia chậm đông kết: Thời gian bảo dưỡng cần thiết tăng thêm ngày đêm so với quy định Bảng th ct Bảng - Mức giá trị cường độ bảo dưỡng tới hạn RBD thời gian bảo dưỡng cần thiết TBD cho tơng nặng thơng thường Vùng khí hậu Bảo dưỡng ẩm tông Vùng A Vùng B Vùng C Tên mùa Thời gian năm, tính theo tháng Mức giá trị quy định không nhỏ th RBD , %R28 ct TBD , ngày đêm Mùa mưa ẩm 49 50  55 Mùa hanh khô 10  40  50 Mùa khô 27 55  60 Mùa mưa 81 35  40 Mùa khô 12  70 Mùa mưa  11 30 6.3.4 Đối với tơng dùng xi măng đóng rắn nhanh, dùng phụ gia tăng nhanh đóng rắn: Thực theo điểm b 6.3.1 6.4 Trong giai đoạn bảo dưỡng phủ ẩm khơng phủ ẩm bề mặt tơng Đối với vùng có khí hậu nóng khơ có gió Lào việc phủ ẩm có tác dụng để giảm số lần tưới nước ngày hạn chế nứt mặt tông Số lần tưới nước ngày tùy thuộc vào mơi trường khí hậu địa phương, cho bề mặt tông ẩm ướt Việc tưới nước giữ ẩm cần trì ban ngày lẫn ban đêm để đảm bảo cho bề mặt tông giữ ẩm, tránh bị để khô đêm Trong giai đoạn bảo dưỡng thực ngâm nước mặt tông thay cho tưới nước giữ ẩm 6.5 Nước dùng để tưới giữ ẩm bề mặt tông cần thỏa mãn yêu cầu TCVN 4506:1987 Cũng dùng nước sơng, nước hồ ao khơng có tạp chất gây hại cho tơng để bảo dưỡng ẩm tông 6.6 Khi sản xuất sản phẩm tơng thi cơng cơng trình tơng có sử dụng giải pháp kỹ thuật để tăng nhanh đóng rắn tơng nhằm sớm tháo cốp pha (như hấp nước, hấp lượng mặt trời, hấp điện v.v ) trình bảo dưỡng cần thực tông đạt cường độ bảo dưỡng tới hạn theo 6.3 Khi tháo cốp pha mà tông chưa đạt cường độ bảo dưỡng tới hạn phải tiếp tục tưới nước bảo dưỡng ẩm tông đạt cường độ bảo dưỡng tới hạn theo quy định ... tông thay cho tưới nước giữ ẩm 6.5 Nước dùng để tưới giữ ẩm bề mặt bê tông cần thỏa mãn yêu cầu TCVN 4506:1987 Cũng dùng nước sơng, nước hồ ao khơng có tạp chất gây hại cho bê tơng để bảo dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: TCVN 8828 2011 Bê tông Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên, TCVN 8828 2011 Bê tông Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay