TCVN 8828 2011 Bê tông Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

4 58 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 20:11

Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên cho bê tông là công việc cần thiết và không thể thiếu. Có rất nhiều người luôn quan tâm tới công tác bảo dưỡng ẩm tự nhiên cho bê tông. TCVN 88282011 là tiêu chuẩn nói về quy trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên cho bê tông một cách đầy đủ và chi tiết nhất. ... tông thay cho tưới nước giữ ẩm 6.5 Nước dùng để tưới giữ ẩm bề mặt bê tông cần thỏa mãn yêu cầu TCVN 4506:1987 Cũng dùng nước sơng, nước hồ ao khơng có tạp chất gây hại cho bê tơng để bảo dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: TCVN 8828 2011 Bê tông Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên, TCVN 8828 2011 Bê tông Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay