CƠ SỞ THIẾT KẾ Các quy phạm và tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng

53 46 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 19:56

CƠ SỞ THIẾT KẾ Các quy phạm và tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựngCÁC KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ CẦN THAM KHỎA TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG: I. CƠ SỞ THIẾT KẾ : 1. Các quy phạm và tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 356_2005: kết cấu bê tông cốt thép – tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737_1995: tải trọng và tác động – tiêu chuẩn thiết kế2. Số liệu thiết kế:II. MẶT BẰNG BỐ TRÍ LƯỚI CỘT VÀ CÁC TẦNG:III. THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN ĐIỂN HÌNH:......................................PHỤ LỤC:TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Kết cấu BTCT – Võ Bá Tầm2.Khung BTCT toàn khối – Lê Bá Huế3.Sàn sườn bê tong toàn khối – Nguyễn Đình Cống4.Tính toán tiết diện cột BTCT – Nguyễn Đình Cống5.Tải trọng và tác động – TCVN 27371995 ... MINH LONG - Tính tốn cốt thép cho sàn, xem ô sàn cấu kiện dầm chịu uốn tiết diện chữ nhật có b=100cm, hs = 10cm, chọn lớp bê tông bảo vệ a = cm - Chiều cao làm việc sàn : h0 = hs - a = 8cm - Hệ số... NGUYỄN MINH LONG a4 w  q D tc Trong : + - hệ số phụ thuộc tỷ số (L2/L1) ô tra theo phụ lục 17 sách KCBTCT tập - Võ Bá Tầm + a - cạnh ngắn ô + D - độ cứng bản, xác định theo công thức : Eb.hs3... 0,0146*231,95 = 3,39 (KN.m) 6.1.2 Tính momen sàn S2 : - hd/hs ≥ : sàn liên kết ngàm với dầm - Tải trọng tác dụng lên ô : P = q.l1.l2 = 7,643*2,8*4,5 = 96,3 (KN) - Momen dương lớn nhịp : + M1 = m91*P Tra
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ THIẾT KẾ Các quy phạm và tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng, CƠ SỞ THIẾT KẾ Các quy phạm và tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay