Thuyết minh+bản vẽ Đồ án tốt nghiệp xây dựng đầy đủ

1 119 7
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 19:50

Thuyết minh và bản vẽ đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụng đầy đủ nhất. Toàn bộ file bao gồm 02 phần là thuyết minh và bản vẽ của kiến trúc, kết cấu và thi công. Thuyết minh và bản vẽ được trình bày một cách rõ ràng và mạch lạc, là một đồ án tốt nghiệp để các bạn sinh viên có thể tham khảo rất tốt. Các bạn nhớ doawload file đính kèm về
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh+bản vẽ Đồ án tốt nghiệp xây dựng đầy đủ, Thuyết minh+bản vẽ Đồ án tốt nghiệp xây dựng đầy đủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay