Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận tại các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

115 75 1
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 19:50

... ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THU THẢO PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN... chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đây vấn đề mang tính thời sự, nhân tố tác động chất lượng lợi nhuận, từ nâng cao chất lượng lợi nhuận. .. nghiệp ngành xây dựng niêm yết TTCK Việt Nam sở biến kế tốn dồn tích - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng niêm yết TTCK Việt Nam Đối tượng phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận tại các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận tại các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay