DE ON GIUA KI 2 LOP 7

6 163 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 19:38

Đề ôn tập giữa kỳ môn tiếng Anh lớp 7 chương trình thí điểm.Đầy đủ các bài tập ôn luyện ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng.Tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên cũng như các bạn học sinh trung học cơ sở theo học chương trình tiếng Anh thí điểm của bộ giáo dục đào tạo ... in Hong Kong, you can go about (1) _taxi , by bus, or by underground I myself prefer the underground (2) it is fast, easy and cheap There are (3) buses and taxis in Singapore and one... of the gap Ewan McGregor was (1) _ in Scotland in 1 971 He decided to be an (2) when he was only nine and he (3) _his first film in 19 92 So far in his career he has appeared (4) _ a lot of... a bus Never stand on queue on the middle of the road At the time of boarding a bus not try to run or chase the bus Once you are inside the bus, (2) a seat and hold firmly on the handrail if
- Xem thêm -

Xem thêm: DE ON GIUA KI 2 LOP 7, DE ON GIUA KI 2 LOP 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay