Tuần 29 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

37 371 5
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 17:53

... (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực nói theo chủ đề học * Cách tiến hành: - Giáo viên treo tranh - Học sinh quan sát tranh - HS nêu yêu cầu - Học sinh nêu yêuy cầu - Giáo viên cho Học sinh. .. Yêu cầu học sinh tự đọc đề giải toán - Học sinh đọc đề - Giáo viên ghi tóm tắt: - Học sinh tự giải toán Lớp 1A : 35 Bài giải: Lớp 2A : 50 Số lớp trồng là: Cả lớp : … cây? 35 + 50 = 85 ( ) Hoạt... DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bộ đồ dùng Toán; bảng phụ Học sinh: Bộ đồ dùng học Toán lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 29 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 29 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay