Bài 8. Áp suất chất lỏng Bình thông nhau

14 65 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 17:46

... chứng tỏ điều gì? P A B C Có phải chất lỏng tác dụng áp suất lên bình theo phương chất rắn khơng? BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG Chất lỏng không gây áp á suất y lên bỡnh, mà lên ...BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG KIỂM TRA BÀI CŨ - Áp lực gì? - Áp lực lực ép có phương vng góc với mặt bị ép - Áp suất gì? Viết cơng thức tính áp suất Đơn vị tính áp suất - Áp suất độ lớn áp lực... láng BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG h S hay mà F=P=10m; m=DV; V=S.h; d=10D BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG hB hD hA hC hE Ví dụ 1: Hãy so sánh áp suất điểm A, B, C, D, E? Vì bình chứa chất lỏng nên áp suất điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8. Áp suất chất lỏng Bình thông nhau, Bài 8. Áp suất chất lỏng Bình thông nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay