Bài 8. Trọng lực Đơn vị lực

21 55 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 17:45

... GHI NHỚ  Trọng lực lực hút Trái Đất lên vật  Trọng lực có phương thẳng đứng có chiều từ xuống dưới (hướng tâm Trái Đất)  Trọng lực tác dụng lên vật còn gọi trọng lượng vật  Đơn vị lực niu-tơn... yên trọng lực nặng cân với lực kéo sợi dây Do đó, phương trọng (1)…………… dây dọi thẳng đứng tức phương (3) …………… lực phương (2)…………… b) Căn vào thí nghiệm hình 8.1 & 8.2 ta kết luận chiều trọng. ..KIỂM TRA BÀI CŨ Câu : Hãy nêu kết gây tác dụng lực? Đáp án Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm biến dạng Câu : Thế hai lực cân bằng? Tác dụng hai lực cân lên vật đứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8. Trọng lực Đơn vị lực, Bài 8. Trọng lực Đơn vị lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay