Bài 8. Trọng lực Đơn vị lực

21 36 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 17:45

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu : Hãy nêu kết gây tác dụng lực? Đáp án Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm biến dạng Câu : Thế hai lực cân bằng? Tác dụng hai lực cân lên vật đứng yên? Đáp án - Hai lực cân hai lực mạnh nhau, có phương ngược chiều, tác dụng vào vật - Nếu có hai lực tác dụng vào vật mà vật đứng yên, hai lực hai lực cân Bố ơi! Tại người đứng Nam Cực không bị rơi ngồi Trái Đất? Con khơng biết Trái Đất hút tất vật, kể vật Nam Cực à? Tại ta * Chúng tìmtáo hiểu câu trảvật lời lại và nhiều họcnhỉ? rơi xuống mới: ? a) Treo vật nặng vào lò xo (H8.1) -Dụng cụ: giá thí nghiệm, lò xo, nặng -Tiến hành thí nghiệm: Bước 1: Lắp giá thí nghiệm hình vẽ SGK Bước 2: Móc lò xo vào ngang Bước 3: Móc nặng vào lò xo Qua thí nghiệm cho biết hiện tượng sảy trả lời câu hỏi C1 SGK trang 27 a) Treo vật nặng vào lò xo (H8.1) -Dụng cụ: giá thí nghiệm, lò xo, nặng -Tiến hành thí nghiệm: Bước 1: Lắp giá thí nghiệm hình vẽ Bước 2: Móc lò xo vào ngang Trả Lực lời: khác Lực khác dora tác Trái dụng CC lời : sảy Lò xo có tác dụng lực vào Hiện tượng tượng: Lò xo bịgìdãn nào? 11 Trả lên Đất tác dụng nặng? lên vào nặng -quả Lòquả xo tác dụng nặng khơng? Lực đónặng có lực kéo chiều nào? phương Bước 3: Móc nặng vào lò xo -Tại Lựcsao có nặng phương vẫnthẳng đứng đứng yên? chiều hướng lên - Quả nặng đứng n có lực khác cân với lực kéo lò xo Hiện tượng sảy nào? C2 Điều chứng tỏ có lực tác Trả lời: Hiện tượng sảy là: Viên dụng lên viên phấn? Lực có phương Phấn rơi xuống đất chiều nào? b) Cầm viên phấn cao, rồi buông C2 Trả lời: - Viên phấn có thay đổi chuyển động tay (rơi xuống nhanh dần) chứng tỏ có lực tác dụng vào - Lực có phương thẳng đứng, chiều từ xuống Lực khác tác dụng lên viên Phấn? Trả lời: Lực khác Trái Đất tác dụng lên viên Phấn Từ hai thí nghiệm rút nhận xét lực hút Trái Đất tác dụng lên vật? Trả lời: Trái Đất tác dụng lực hút lên tất vật Trái Đất C3 Tìm từ thích hợp khung điền vào chỗ trống câu sau : - Lò xo dãn tác dụng vào nặng lực kéo lên phía Thế mà nặng đứng yên Vậy phải có lực tác dụng vào cân nặng hướng xuống phía dưới để (1)……………………với lực lò xo Trái Đất Lực (2)…………………tác dụng lên nặng - Khi vật bng ra, bắt đầu rơi xuống Chuyển động biến đổi lực hút bị (3)………………Vậy phải có (4)………………vật xuống phía Trái Đất dưới Lực (5)…………………tác dụng lên vật - Lực hút; Trái Đất; cân bằng; biến đổi Dây dọi dụng cụ mà thợ nề dùng để xác định phương thẳng đứng Dây dọi gồm nặng treo vào đầu sợi dây mềm Phương dây dọi phương thẳng đứng C4 Dùng từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống câu sau : a) Khi nặng treo dây dọi đứng yên trọng lực nặng cân với lực kéo sợi dây Do đó, phương trọng (1)…………… dây dọi thẳng đứng tức phương (3) …………… lực phương (2)…………… b) Căn vào thí nghiệm hình 8.1 & 8.2 ta kết luận chiều trọng lực hướng (4) từ xuống dưới thẳng đứng; từ xuống dưới; cân bằng; dây dọi Isaac Newton nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học người Anh Ông sinh ngày tháng năm 1643 ngày 31 tháng năm 1727 Ông phát hiện trọng lực táo rơi trúng đầu ông Con người môi trường không trọng lực C6 Treo dây dọi phía mặt nước đứng yên chậu nước Mặt nước mặt phẳng nằm ngang Hãy dùng ê-ke để tìm mối liên hệ phương thẳng đứng mặt phẳng nằm ngang GHI NHỚ  Trọng lực lực hút Trái Đất lên vật  Trọng lực có phương thẳng đứng có chiều từ xuống dưới (hướng tâm Trái Đất)  Trọng lực tác dụng lên vật còn gọi trọng lượng vật  Đơn vị lực niu-tơn (N)  Trọng lượng vật tính theo công thức: P = 10m TIẾT – BÀI 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc phần ghi nhớ - Đọc mục “Có thể em chưa biết” - Xem lại kiến thức tập từ đến - Chuẩn bị tiết sau “ Ôn tập chuẩn bị kiểm tra tiết “ - Tìm hiểu lực hút Trái Đất Mặt Trăng tác dụng lên vật khác ... GHI NHỚ  Trọng lực lực hút Trái Đất lên vật  Trọng lực có phương thẳng đứng có chiều từ xuống dưới (hướng tâm Trái Đất)  Trọng lực tác dụng lên vật còn gọi trọng lượng vật  Đơn vị lực niu-tơn... yên trọng lực nặng cân với lực kéo sợi dây Do đó, phương trọng (1)…………… dây dọi thẳng đứng tức phương (3) …………… lực phương (2)…………… b) Căn vào thí nghiệm hình 8.1 & 8.2 ta kết luận chiều trọng. ..KIỂM TRA BÀI CŨ Câu : Hãy nêu kết gây tác dụng lực? Đáp án Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm biến dạng Câu : Thế hai lực cân bằng? Tác dụng hai lực cân lên vật đứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8. Trọng lực Đơn vị lực, Bài 8. Trọng lực Đơn vị lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay